Božja beseda za četrtek, 12. maja 2022


Sv. Leopold Mandić, obvezni god

Četrtek 4. velikonočnega tedna

»Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Jn 13,20).

Berilo

Jezus je iz Davidovega rodu

Berilo iz apostolskih del (Apd 13,13-25)

Pavel in njegova spremljevalca so odpluli s Pafa in prišli v Pergo v Pamfiliji. Janez pa se je ločil od njiju in se vrnil v Jeruzalem. Sama sta šla iz Perge dalje in prišla v Antiohijo v Pizidiji. Sobotni dan sta prišla v shodnico in sedla. Po branju iz postave in prerokov so jima sporočili načelniki shodnice: »Brata, če imata kakšno spodbudno besedo za ljudstvo, govorita!«

Pavel je vstal, zamahnil z roko in rekel: »Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte! Bog tega izraelskega naroda je izvolil naše očete in povišal ljudstvo, ko je prebivalo v egiptovski deželi, in jih je z vzdignjeno roko izpeljal od tam. Kakih štirideset let je potrpel z njimi v puščavi. Ko pa je pokončal sedem narodov v kanaanski deželi, jim je njihovo zemljo dal v delež po približno 450 letih. Potem jim je dal sodnike do preroka Samuela.

Od tedaj pa so zahtevali kralja in Bog jim je dal Savla, Kisovega sina, moža iz Benjaminovega rodu, za štirideset let. Ko ga je odstavil, jim je za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal: ›Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izvrševal vse moje želje.‹

Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu Odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil; prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. Ko je Janez dokončaval svoje življenje, je govoril: ›Nisem tisti, za kogar me imate; a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog.‹«

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.21-22.25.27

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
on me bo klical: »Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vemo: Kristus je res od mrtvih vstal! Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja.

Jezus deluje v svojih učencih

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,16-20)

Potem ko je Jezus učencem umil noge, jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji ko njegov gospod in poslanec ne večji ko tisti, ki ga je poslal. Ako to veste, blagor vam, če boste to delali! Ne govorim o vas vseh; jaz vem, katere sem izvolil. A spolniti se mora pismo: ›Tisti, ki z menoj kruh jé,‹ je vzdignil svojo peto proti meni. Že zdaj vam to povem, preden se zgodi, da boste, ko se zgodi, verovali, da sem jaz.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme, kogar pošljem, mene sprejme; kdor pa sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.«
Sv. Leopold Mandić, obvezni god

Berilo

Bog je v nas, če se ljubimo med seboj

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 4,7-16)

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Po tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas: dal nam je od svojega Duha. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 30,3-8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal.
Odpev
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev

Evangelij

Jn 10,27

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Sv. Leopold Mandić (12. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leopold Mandić

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V pizidski Antiohiji Judje prosijo Pavla in Barnaba, naj jim spregovorita. Pavel jih spomni na zgodovino odrešenja in jim pokaže, da so se obljube uresničile v Jezusu Kristusu. Poglabljal se bom v Sveto pismo, da bo postal Jezus resnični temelj mojega življenja in vsega dela. Gospod, daj mi še bolj jasno spoznati, da ti odgovarjaš na moje najgloblje hrepenenje in želje. Tako naj te tudi oznanim drugim.


Evangelij

Vse je napeto, v zraku je Judova izdaja. Jezus umije učencem noge in jim s tem pokaže svojo ljubezen. Veseli se, da bodo sprejeli poslanstvo služenja in postali njegove priče. Jezus tudi mene vabi k služenju, da si ne bi pustil streči od drugih in iskal sebično pot. Gospod, pokaži mi, da je veselje v služenju. Odpravi ves strah, ki me ovira pred darovanjem za druge.

Primož Krečič