HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 12. maja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leopold Mandić


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (6. velikonočna nedelja, nedelja turizma) - br. Jože Smukavec
(10.5.2015 ob 10h, dolžina: 6:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(10.5.2015 ob 10h, dolžina: 5:00)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(10.5.2015 ob 10h, dolžina: 11:54)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(10.5.2015 ob 9h, dolžina: 12:36)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Anton Rojc
(13.5.2012 ob 10h, dolžina: 9:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Leopold Mandić, obvezni god

Sreda 6. velikonočnega tedna, prošnji dan

»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel pride v Atene in nagovori tamkajšnje ljudi. Prizna jim, da so pobožni in jim pokaže Nepoznanega Boga, od katerega preide na "znanega", od mrtvih vstalega Kristusa. V pogovorih s sodobniki se bom zavedal, da vera ni le človeško razmišljanje, ampak Božji dar, ki mi je dan, da ga ponižno sprejmem. Gospod, daj mi modrost, da se bom z ljudmi pogovarjal o tebi in jim odpiral razum za resnico o tebi.


Evangelij

Sveti Duh ne bo govoril o sebi, ampak bo posredoval, kar je slišal od Jezusa. Ljudem bo odkrival globlji pomen njegovega velikonočnega dogodka. Prav tako bo razkril Jezusovo poveličanje pri Očetu. Kakšno vlogo ima Sveti Duh v mojem življenju? Ali je moj notranji učitelj, me odpira k Jezusu? Sveti Duh, okrepi me, da bom poslušal in uresničil vse Jezusovo oznanilo.

Primož Krečič

Berilo

Pavel oznanja neznanega Boga

Berilo iz apostolskih del (Apd 17,15; 17,22-18,1)

Tisti, ki so spremljali Pavla, so ga tiste dni pripeljali do Aten, in so se vrnili, ko so prejeli naročilo za Sila in Timoteja, naj čim prej prideta k njemu. Pavel je stopil v sredo areopaga in spregovoril: »Atenci! Po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Ko sem namreč hodil okrog in ogledoval vaša svetišča, sem našel tudi oltar, na katerem je bilo napisano: ›Neznanemu bogu.‹ Kar torej častite, dasi ne poznate, to vam jaz oznanjam.

Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, on, ki je Gospod nebes in zemlje, ne stanuje v templjih, narejenih z rokami; tudi si ne da streči s človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval, kajti on sam daje vsem življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da prebiva po vsej zemlji. Odmeril je in določil bivanju ljudi čase in meje: da bi iskali Boga, če bi ga morda otipali in našli, zlasti ker ni daleč od nobenega izmed nas. V njem namreč živimo in se gibljemo in smo, kakor so tudi nekateri vaših pesnikov rekli: ›Celo njegovega rodu smo.‹

Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo podobno zlatu ali srebru ali kamnu, izdelku človeške umetnosti in zamisli. Bog je zatisnil oči nad časi te nevednosti, zdaj pa oznanja ljudem, naj povsod delajo pokoro; določil je namreč dan, ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet po možu, ki ga je v to določil; in da bi vsi mogli verovati vanj, ga je obudil od mrtvih.«

Ko so pa slišali o vstajenju od mrtvih, so se nekateri posmehovali, drugi pa so rekli: »O tem te bomo poslušali drugikrat.« Tako je Pavel odšel iz njih srede. Nekaj mož se mu je pa pridružilo in so vero sprejeli, med njimi tudi Dionizij Areopagit in žena Damara, in še drugi z njima. Potem je Pavel odpotoval iz Aten in prišel v Korint.

Psalm 148

Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«

Ps 148,1-2.11-14

Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah!
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vse njegove nebesne vojske!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke, starčki in otroci!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Naj hvalijo ime Gospodovo,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega nad zemljo in nebo!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
za ljudstvo, ki mu je blizu!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vemo: Kristus je res od mrtvih vstal! Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja.

Duh resnice uči vso resnico

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,12-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč kar bo slišal, bo govoril in prihodnje reči vam bo oznanjal. On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal.
Sv. Leopold Mandić (12. maj)

Sv. Leopold Mandić, prošnji dan, obvezni god

Berilo

Bog je v nas, če se ljubimo med seboj

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 4,7-16)

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Po tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas: dal nam je od svojega Duha. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 30,3-8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal.
Odpev
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev

Evangelij

Jn 10,27

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021