HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 12. februarja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Evlalija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Franc Kadunc - Ovsiše
(8.2.2015 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom
(8.2.2015 ob 9h, dolžina: 5:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. nedelja med letom - Alojz Vicman - Nova Cerkev pri Vojiku
(5.2.2012 ob 10h, dolžina: 9:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 5. tedna med letom (leto I)

In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Človek mora živeti po Božji zamisli, skušnjava pa zmaliči ta pogled in predstavi Boga kot ljubosumnega na človeka, da mu ne pusti svobode. Nagiba ga, da bi šel po svoje in bil samostojen kakor Bog. Boril se bom proti ukradenim užitkom in skušnjavi nezaupanja ter samovolje. Gospod, bodi v središču mojih izbir ti in ne prikriti egoizem, tudi če je še tako privlačen in nasilen.

Evangelij

K Jezusu pripeljejo gluhonemega, da bi ga ozdravil. Vzame ga stran, mu položi prste v ušesa, se s slino dotakne jezika, se obrne k Očetu in veli: Odpri se! Tedaj se mu odprejo ušesa in začne govoriti. Ob tem ozdravljenju bom poglobil svojo krstno pot. Gospod, hvala, ker skrbiš zame. Pomagaj mi v boju s počasnostjo, da bom zares poslušal in uresničil tvojo rešilno besedo.

Primož Krečič

Berilo

Hudi duh obljublja človeku spoznanje

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 3,1-8)

Kača je bila bolj prekanjena kot vse živali polja, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi: »Ali je res Bog rekel, da ne jejta od nobenega drevesa v vrtu?« Žena je odgovorila kači: »Od sadu dreves v vrtu jeva. Le o sadu drevesa, ki je v sredi vrta, je rekel Bog: ›Od tega ne jejta, tudi ne dotikajta se ga, da ne umrjeta!‹« Kača pa je ženi dejala: »Nikakor ne bosta umrla. Ampak Bog ve: Brž ko bosta od njega jedla, se vama bodo odprle oči in bosta kakor Bog, ker bosta spoznala dobro in hudo.«

Tedaj je žena videla, da je drevo dobro za jed, očem prijetno za pogled in da je to drevo želeti, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla ter dala tudi svojemu možu, ki je bil z njo, in je jedel. In odprle so se obema oči in sta spoznala, da sta naga; zato sta si sešila smokvine liste in si naredila krila. Ko pa sta slišala glas Gospoda Boga, ki je hodil po vrtu ob dnevnem vetriču, sta se skrila Adam in njegova žena pred obličjem Gospoda Boga sredi med drevjem na vrtu.

Psalm 32

Odpev: »Blagor nam, ker nam Bog odpušča.«

Ps 32,1-2.5.6.7

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena,
ki mu je greh izbrisan.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v čigar duhu ni prevare.
Odpev: »Blagor nam, ker nam Bog odpušča.«
Svoj greh sem ti priznal
in svoje krivde nisem prikrival.
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu,«
in ti si odpustil krivdo mojega greha.
Odpev: »Blagor nam, ker nam Bog odpušča.«
Zato bom v stiski pobožno molil k tebi;
še tako velike vode me ne bodo dosegle.
Ti si mi zavetje v stiski,
obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi.
Odpev: »Blagor nam, ker nam Bog odpušča.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, úči me svojo pot, vôdi me po ravni stezi. Aleluja.

Jezus ozdravi gluhonemega

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,31-37)

Tisti čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira in prišel skozi Sidon h Galilejskemu morju sredi pokrajine Deseteromestja. Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga prosijo, da bi položil roko nanj. Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021