Božja beseda za nedeljo, 12. decembra 2021

3. adventna nedelja (Gaudete) - C (leto C)

»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« (Lk 3,11)

1. berilo

Odrešenik se veseli odrešenja

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 3,14-18)

Vriskaj, hči síonska, vzklikaj, Izrael! Vesêli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska! Gospod te je rešil obsodbe, odstranil je tvoje sovražnike. Izraelov kralj, Gospod je v tvoji sredi, ne boš se več bala hudega. Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem: »Ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo! Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veselí se nad teboj v radosti, nemí v svoji ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.« Odpravil bom od tebe te, ki žalujejo zaradi praznovanj – nakopavali bi ji sramoto.

Spev z odpevom

Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«

Iz 12,2-3.4.5-6

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«
Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«
Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte síonski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«

2. berilo

Odrešenik je blizu

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,4-7)

Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbíte, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo ter z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki preséga vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

Evangelij

Iz 61,1

Aleluja

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Pripravimo se na odrešenje

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,10-18)

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij.

3. adventna nedelja (Gaudete) - C

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ivana Frančiška Šantalska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

3. adventna nedelja (Gaudete) - C - p. Peter Lavrih - Misijon v Šencurju
(13.12.2015 ob 10h, dolžina: 12:24)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - C
(13.12.2015 ob 9h, dolžina: 12:29)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - C
(13.12.2015 ob 8h, dolžina: 13:50)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - C - Janez Bernot - Ljubljana - Polje
(16.12.2012 ob 10h, dolžina: 8:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. adventna nedelja (Gaudete) - C - Boris Tibaut - Šentjur pri Celju
(13.12.2009 ob 10h, dolžina: 9:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Ciril Aleksandrijski pravi: »Vsako navodilo je namreč povezano z navezanostjo na stvari tega sveta. Poduk o dobrih delih mora biti pred krstom. Luka kot zdravnik preko Janezovega pridiganja poda zdravilo za vsako bolezen, ki so jih razkrili množica, cestninarji in vojaki.« Origen razlaga: »Dati drugemu eno od dveh sukenj pomeni, da ne služimo dvema gospodarjema. Za cestninarje to pomeni, da ne zahtevajo več kot morajo.« »Ta opomin je namenjen tudi krščanskim izterjevalcem davkov, ki ne smejo izkoriščati svojega ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na današnjo tretjo adventno nedeljo nas bogoslužje vabi k duhovnemu veselju in sicer z znamenitim odpevom iz spodbude apostola Pavla: »Veselite se v Gospodu zmeraj... Gospod je blizu« (prim. Flp 4,4.5). Tudi prvo svetopisemsko berilo današnje svete maše vabi k veselju. Prerok Sofonija, iz konca 7. stoletja pred Kristusom, se obrača na mesto Jeruzalem in njegove prebivalce z besedami: »Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael! Vesêli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska! Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.