HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 12. oktobra 2020

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Maksimilijan Celjski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (28. nedelja med letom) - Alojz Ternar - Nova Štifta pri Gornjem Gradu
(12.10.2014 ob 10h, dolžina: 16:07)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

28. nedelja med letom
(12.10.2014 ob 10h, dolžina: 7:46)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

28. nedelja med letom
(12.10.2014 ob 9h, dolžina: 13:31)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

28. nedelja med letom - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(9.10.2011 ob 10h, dolžina: 15:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

28. nedelja med letom - Jože Kamin - Merlebah - Francija
(12.10.2008 ob 10h, dolžina: 11:49)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek 28. tedna med letom (leto II)

»Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obso­dili; zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo« (Lk 11,32).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel opozarja kristjane, da se ne bi pustili vkleniti v jarem postave, ker so otroci svobodne matere in jih je Kristus odrešil za svobodo. Suženjstvo pa je slepo izpolnjevanje pravil, zaprtost vase in pred Božjim Duhom. Odprl se bom Svetemu Duhu za svobodno življenje sinovskega odnosa, h kateremu sem poklican. Gospod, podpiraj me pri svobodi s svojimi duhovnimi darovi: z vero in ljubeznijo.

Evangelij

Jezus govori o Jonovem znamenju. Po brodolomu se je vrnil in oznanil Ninivljanom, naj se spreobrnejo. Resno so vzeli njegovo opozorilo, Judje pa se nočejo spreobrniti ob tako velikih znamenjih. Ne bom čakal posebnih znamenj, ampak odkrival Božje delovanje v življenju. Gospod, hvala, ker me v svoji ljubezni usmerjaš in vodiš nazaj na pravo pot.

Primož Krečič

Berilo

Cerkev nas rodi za svobodo v Bogu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,22-24.26-27.31-5.1)

Bratje, pisano je, da je Abraham dobil dva sina, enega od dekle in enega od svobodne. Toda tisti, ki je bil od dekle, je bil rojen po mesu, oni pa, ki je bil od svobodne, po obljubi.

To pa je rečeno v podobi; to sta namreč dve zavezi: ena s Sinajske gore, ki rodi za hlapčevanje, in taka je Agára. Oni Jeruzalem, ki je zgoraj, pa je svoboden, in taka je naša mati. Zakaj pisano je: »Razvesêli se, nerodovitna, ki ne rodiš; zavriskaj in vzklikni, katera nisi v porodnih bolečinah; zakaj veliko otrok ima zapuščena, več kot tista, ki ima moža.«

Zatorej, bratje, nismo otroci dekle, ampak svobodne. Za svobodo nas je oprostil Kristus. Stojte torej trdno in se ne dajte zopet vpreči v jarem hlapčevanja.

Psalm 113

Odpev: »Gospodovo ime bodi slavljeno vekomaj!«

Ps 113,1-2.3-4.5.6-7

Hvalite, Gospodovi služabniki,
hvalite Gospodovo ime!
Gospodovo ime bodi slavljeno
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Gospodovo ime bodi slavljeno vekomaj!«
Od sončnega vzhoda do zahoda
bodi hvaljeno Gospodovo ime!
Gospod je vzvišen nad vse narode,
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo.
Odpev: »Gospodovo ime bodi slavljeno vekomaj!«
Kdo je kakor Gospod, naš Bog,
ki gleda na nebesa in zemljo?
Iz prahú dviga siromaka,
iz blata povišuje ubožca.
Odpev: »Gospodovo ime bodi slavljeno vekomaj!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Jona je podoba Jezusovega delovanja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,29-32)

Tisti čas je začel Jezus govoriti zbranim množicam: »Ta rod je hudoben rod: hoče imeti znamenje, pa se mu ne bo dalo drugo znamenje kakor Jonovo znamenje. Kakor je bil namreč Jona znamenje za Ninivljane, tako bo tudi Sin človekov za ta rod. Kraljica z Juga bo ob sodbi vstala z možmi tega rodu in jih obsodila; zakaj prišla je s konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost, in glejte, več ko Salomon je tukaj. Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom in ga obsodili; zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo, in glejte, več kakor Jona je tukaj.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020