Božja beseda za nedeljo, 12. januarja 2020

Nedelja Jezusovega krsta (leto A)

»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju« (Lk 3,16).

1. berilo

Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 42,1-4.6-7)

To govorí Gospod: »Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Polóžil sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo vpil, ne bo kričal in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsa ne bo zlômil in tlečega stenja ne ugásil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal in ne klônil, dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave. Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici in te prijel za roko, varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapôra, iz ječe tiste, ki sedijo v temi.«

Psalm 29

Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«

Ps 29,1-4.9-10

Dajte Gospodu, Božji sinovi,
dajte Gospodu moč in slavo!
Dajte Gospodu slavo njegovega imena,
pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«
Glas Gospodov je nad vodami,
Gospod je nad silnimi vodami.
Glas Gospodov je v moči,
glas Gospodov je v sijaju.
Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«
Ko zagrmí Bog veličastva,
v njegovem templju vse kliče: »Slava!«
Gospod je prestoloval nad potopom,
Gospod prestoluje kot kralj na veke.
Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«

2. berilo

Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom

Berilo iz apostolskih del (Apd 10,34-38)

Tiste dni je Peter spregovóril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporóčil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim.«

Evangelij

Prim. Mr 9,7

Aleluja

Aleluja. Nebesa so se odprla in zaslišal se je Očetov glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Aleluja.

Jezus je ob krstu videl prihajati nadse Božjega Duha

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,13-17)

Tisti čas je prišel Jezus iz Galilêje k Jórdanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hôtel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovóril in mu rekel: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pústil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

Nedelja Jezusovega krsta

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Alfred

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Nedelja Jezusovega krsta
(8.1.2023 ob 10h, dolžina: 9:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(12.1.2020 ob 10h, dolžina: 4:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Zvone Štrubelj - Videm - Dobro Polje
(12.1.2014 ob 10h, dolžina: 9:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(12.1.2014 ob 9h, dolžina: 16:12)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Tonček Majc - Maribor - sv. Križ
(9.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 12. januar 2014 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes je praznik Gospodovega krsta in dopoldne sem krstil 32 novorojenčkov. Gospodu se skupaj z vami zahvaljujem za ta bitjeca ter za vsako novo življenje. Všeč mi je krstiti otroke. Zelo mi je všeč! Vsak rojen otrok je dar veselja in upanja, vsak krščen otrok pa je čudež vere in praznik za Božjo družino. ...

Današnji evangeljski odlomek poudarja, ko je Jezus prejel od Janeza krst v reki Jordan, 'so se mu ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Evzebij iz Cezareje pravi: »Mesijanski služabnik izhaja iz Abrahamovega rodu, kar popolnoma izpostavi njegovo človeškost, kakor tudi polno izpolnitev, ki jo on da vlogi Izraela, kot služabnika Božjega načrta.« Sv. Gregor Nacijanški dodaja: »Kot služabnik je ponižal samega sebe z namenom, da odreši ljudi« »in zveliča človeško naravo«, pa dodaja sv. Psevdo-Dionizij Areopagit. Sv. Hipolit to pojasni: »Beseda prinaša mir vsem, ki so njegovi, vsem pa pripravlja prostor, ne glede na slabosti vsakega.« Sv. Avguštin pravi: »Najvišji je ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na današnji praznik Jezusovega krsta se zaključuje božični čas. Otroka, ki so ga Modri prišli iz Vzhoda v Betlehem počastit in mu darovali pomenljive darove, vidimo v današnjem evangeliju odraslega v trenutku, ko se je dal krstiti velikemu preroku Janezu v reki Jordan (prim. Mt 3,13). Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, potem ko je prepričal Krstnika, da bi bil pokoren Očetovi volji (prim. Mt 3,14-15)? Globok pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.