Božja beseda za ponedeljek, 11. septembra 2023

Ponedeljek 23. tedna med letom (leto I)

»Jezus jim je rekel: 'Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?'« (Lk 6,9)

Berilo

Pavel z oznanjevanjem dopolnjuje Kristusovo skrivnost

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,24-2,3)

Bratje, zdaj se veselim v trpljenju za vas in na svojem telesu dopolnjujem, kar nedostaja Kristusovim bridkostim, za njegovo telo, ki je Cerkev. Zakaj zanjo sem postal služabnik po Božjem načrtu, ki mi je bil dan za vas, da dopolnim Božjo besedo, skrivnost, ki je bila skrita od vekov in v vseh rodovih, zdaj pa je razodeta njegovim svetim.

Njim je Bog hotel oznaniti, kako bogata je med pogani veličina te skrivnosti: to je namreč Kristus v vas, upanje slave; njega oznanjamo in vsakega človeka opominjamo in vsakega človeka poučujemo v vsej modrosti, da bi vsakega človeka napravili popolnega v Kristusu. Za to se tudi trudim in borim z vso silo, ki mi jo je dal in ki se v meni mogočno udejstvuje.

Želim namreč, da bi vi videli, kolikšno skrb imam za vas in za tiste, ki so v Laodiceji, in za vse, kateri me niso osebno videli, da bi se utrdila njih srca in bi se združili v ljubezni za vse bogastvo popolnega razumevanja, za spoznanje skrivnosti Boga Očeta in Kristusa, v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in vednosti.

Psalm 62

Odpev: »V Bogu je moja slava.«

Ps 62,6-7.9

Le v Bogu počiva moja duša,
od njega pride, kar upam.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja obramba: ne omahnem.
Odpev: »V Bogu je moja slava.«
Pri Bogu je moja rešitev in moja slava,
moje zavetje je v Bogu.
Upaj vanj vsekdar, o ljudstvo,
Bog nam je zavetje.
Odpev: »V Bogu je moja slava.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Jezus ozdravlja tudi v soboto

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,6-11)

Jezus je šel v soboto v shodnico in je učil. Tam je bil človek, čigar desna roka je bila suha. Pismouki in farizeji so ga opazovali, če bo ozdravljal v soboto, da bi kaj našli, česar bi ga tožili. On pa je vedel za njih misli in je rekel možu, ki je imel suho roko: »Vstani in stopi v sredo!« Ta je vstal in stopil. Jezus jim je rekel: »Vprašam vas, če se sme v soboto storiti dobro ali húdo, življenje rešiti ali uničiti?« In ozrl se je po vseh naokoli ter mu rekel: »Stegni roko!« Ta jo je stegnil in roka je ozdravela. Navzoče pa je prevzela jeza in so se med seboj pogovarjali, kaj bi Jezusu storili.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Prot in Hijacint

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Novi učitelji so imeli Kristusovo odrešenje za nepopolno, zato so zahtevali za očiščenje še druge prakse. Pavel pa ognjevito poudarja, da je samo Kristusovo trpljenje vir odrešenja. Skupaj s Kološani bom dopolnjeval Kristusovo žrtev za človeštvo. Gospod, podpiraj me, da te bom z žrtvijo in prizadevanji slavil v svetu, v katerega si me postavil.

Evangelij

Jezus stopi v sinagogo, tam sreča moža s suho roko. Farizeji ga opazujejo, da bi ga naznanili, če ga bo ozdravil na dan sobote. Jezus mu reče, naj stegne roko in ga ozdravi. Ob dogovorih in navadah, ki veljajo v družbi, moram dati prednost zahtevi Boga. Gospod, obvaruj me, da ne bi izgubil ljubezni do najmanjših.

Primož Krečič