HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 11. avgusta 2014

Svetnik za vsak dan
Sv. Klara


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (19. nedelja med letom) - Janez Mrak - Kisovec
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 10h, dolžina: 9:11)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 9h, dolžina: 12:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

19. nedelja med letom
(10.8.2014 ob 8h, dolžina: 10:02)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

19. nedelja med letom - Ivan Kranjec - Cankova v Prekmurju
(7.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Klara, obvezni god

Ponedeljek 19. tedna med letom (leto II)

»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok Ezekijel deli usodo ljudstva. Vabi ga, da bi videli Božjo navzočnost in varstvo, potem ko so doživeli izgnanstvo zaradi svojih hudobij. Ob preroku odkrivam Božjo presežnost in bližino, da ga morem častiti in se odpreti njegovi rešitvi. Gospod, hvala za vso tvojo skrb in ljubezen, tudi ko sem daleč od tebe.

Evangelij

Peter se pogaja s pobiralci glede davka za tempelj. Jezus pove, da so on in učenci sicer prosti davkov, vendar zaradi pohujšanja poskrbi, da ga plačajo. Upošteval bom ljudi in navade, da ne bi bila moja svoboda za koga priložnost za pohujšanje. Gospod, hvala, ker me učiš občutljivosti in spoštljivosti do vsakega človeka.

Primož Krečič

Berilo

Prerok vidi Gospodovo veličastvo

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 1,2-5.24-28)

Peti dan meseca, v petem letu izgnanstva kralja Joahina, je prišla Gospodova beseda Ezekijelu, Buzijevemu sinu, duhovniku, v kaldejski deželi ob reki Kobaru. Tam je prišla Gospodova roka nadenj. Videl sem, in glej: od severa je privršel vihar z velikim oblakom, polnim plapolajočega ognja. Svetlobni sijaj ga je obdajal, in iz njegove notranjosti se je svetilo kakor škrlat iz sredine ognja. V njegovi sredi so bile postave, podobne štirim živim bitjem. Slišal sem šum njih perutnic, kakor šumenje velikih vodá, kakor grom Vsemogočnega; ko so šla, je bilo glasno šumenje kakor hrup vojske; ko so stala, so pobešala svoje perutnice. Slišalo se je šumenje …

Vrh nebesnega obloka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor safir, nekaj, kar je bilo prestolu podobno, je bila zgoraj postava, podobna človeku. In videl sem nekaj kakor bleščeč škrlat, kar je bilo videti kakor ogenj naokrog, od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja, in navzgor. Od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja, in navzdol, sem videl nekaj kakor ogenj, in svetloba je bila okoli njega. Kakor mavrica na oblaku ob deževnem dnevu, taka je bila svetloba okoli njega. To je bila vnanja prikazen tega, kar je podobno Gospodovemu veličastvu. Ko sem to videl, sem padel na svoj obraz.

Psalm 148

Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«

Ps 148,1-2.11-14

Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga vsi njegovi angeli,
hvalite ga vse njegove nebesne vojske.
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Naj hvalijo Gospodovo ime,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega
nad zemljo in nebo!
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«
Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
Izraelove sinove,
za ljudstvo, ki mu je blizu.
Odpev: »Nebo in zemlja sta polna Božje slave.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Jezusova smrt in vstajenje nas vodita k svobodi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,22-27)

Ko so bili učenci z Jezusom v Galileji, jim je rekel: »Sin človekov bo izdan ljudem v roke, umorili ga bodo in tretji dan bo vstal.« In zelo so se užalostili. Ko so prišli v Kafarnaum, so k Petru pristopili tisti, ki so pobirali davek dveh drahem, in so rekli: »Ali vaš učenik ne plačuje davka dveh drahem?« Odgovoril je: »Da!« Ko je pa vstopil v hišo, ga je Jezus prehitel z vprašanjem: »Simon, kaj se ti zdi, od koga jemljejo zemeljski kralji carino ali davek: od svojih sinov ali od tujcev?« Ker je ta odgovoril: »Od tujcev,« mu je Jezus rekel: »Torej so sinovi prosti. Da jih pa ne pohujšamo, pojdi k morju in vrzi trnek, in prvo ribo, ki se ujame, vzemi, ji odpri usta in boš našel novec statér; tega vzemi in jim ga daj zame in zase.«
Sv. Klara (11. avgust)

Sv. Klara (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo septembra 2010 o sv. Klari Asiški dejal:
»Ena tistih svetnic, ki jih imamo najraje, je nedvomno sv. Klara Asiška, ki je živela v 13. stoletju, sodobnica sv. Frančiška Asiškega. Njeno pričevanje nam kaže, koliko Cerkev dolguje pogumnim ženam z močno vero, kakršna je bila ona, ki so bile sposobne dati odločilen zagon za obnovo Cerkve.« ...

Deviška nevesta Kristusa
Klara se je rodila leta 1193 v aristokratski in bogati družini. Odpovedala se je plemstvu in bogastvu, da bi živela ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

V puščavi se Bog zaroči s svojim ljudstvom

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 2,16.17.21-22)


16 Zato, glej, jo privabim,
jo povedem v puščavo,
spregovorim ji na srce!
17 Potem ji vrnem njene vinograde,
in dolino Ahor naredim za vrata upanja.
Tam bo voljna kakor v mladih dneh,
kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele.
21 S teboj se zaročim na veke;
s teboj se zaročim v pravičnosti in pravu,
v ljubezni in usmiljenju;
22 s teboj se zaročim v zvestobi,
in spoznala boš Gospoda.

ali

Zakaj Bog, ki je rekel: Iz teme naj zasveti luč, je zasvetil tudi v naših srcih, da bi se svetilo spoznanje božjega veličastva na obrazu Kristusa Jezusa. Imamo pa ta zaklad v prstenih posodah, da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. V vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni; v negotovosti smo, pa ne obupujemo; preganjajo nas, pa nismo zapuščeni; ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti; 10 na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo življenje na našem telesu razodene. 13 Ker pa imamo prav tistega duha vere, kakor je pisano: »Véroval sem, zato sem govoril,« tudi mi vérujemo, zato tudi govorimo, 14 vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, tudi nas z Jezusom obudil ter obenem z vami predse postavil. 15 Zakaj vse je zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in dala še obilnejšo zahvalo v božjo slavo. 16 Zato ne omagujemo, ampak, dasi se naš zunanji človek uničuje, se naš notranji od dne do dne obnavlja. 17 Zakaj naša sedanja lahka stiska nam pripravlja nad vso mero veliko, večno bogastvo slave, 18 če ne gledamo na to, kar se vidi, marveč na to kar se ne vidi; kar se namreč vidi, je časno, kar se pa ne vidi, je večno.

Psalm 44

Odpev: »Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.«

Ps 44,11-12.14-17

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod, njemu se pokloni!
Odpev
Vsa krasna vstopa kraljeva hči,
zlate tkanine so njena obleka.
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju,
za njo vodijo k tebi device, njene družice.
Odpev
Spremljajo jih z veseljem in radovanjem,
stopajo v kraljevo palačo.
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi;
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Odpev

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pridi, Kristusova nevesta, prejmi krono, ki ti jo je Gospod pripravil za večno. Aleluja.

Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,4-10)

Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; zakaj brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne; in jih poberó, vržejo v ogenj in zgoré. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! 10 Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020