HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 11. junija 2019

Svetnik za vsak dan
Barnaba


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja) - p. Maksimilijan File - Stična
(12.5.2013 ob 10h, dolžina: 14:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Danilo Kobal - Podbrdo v Baški grapi
(16.5.2010 ob 10h, dolžina: 4:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Barnaba, obvezni god

Torek 10. tedna med letom (leto I)

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta.« (Mt 5,16)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel govori ljudem iz Korinta o Bogu, ki nikoli ne zataji in se je nanj vedno mogoče zanesti. To so doživeli očetje v starozavezni zgodovini, vrhunec te zvestobe pa je Kristus, učlovečeni Božji Sin na svetu. Kakor je Bog vedno zvest do mene, bom tudi sam v ljubezni zvesto uresničeval njegovo voljo. Gospod, tvoja moč je tako očitna. Daj mi moči, da bom s svojim življenjem pričeval zate in za tvojo zvesto ljubezen.

Evangelij

Učenec je sol in luč v svojem okolju. Toda sol lahko izgubi svojo slanost in tudi učenec more postati neprepričljiv, če se prilagodi svetu. V vsem se bom trudil pričevati za svojo vero in dajati okolju prijeten okus Jezusove ljubezni. Gospod, pomagaj mi vztrajati v predanosti in zvestobi tebi. Naj moja dejanja in besede odsevajo gotovost tvoje bližine in Očetove naklonjenosti.

Primož Krečič

Berilo

Jezus popolnoma spolni Očetovo voljo

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 1,18-22)

Bratje, Bog je zvest; naš govor do vas ni »da« in »ne« hkrati. Kajti Božji Sin, Jezus Kristus, ki smo ga med vami oznanili jaz in Silvan in Timotej, ni bil hkrati »da« in »ne«, marveč je večno »da«. Kolikor je namreč Božjih obljub, so v njem »da«; zato tudi po njem rečemo »amen«, naš »da« v slavo Bogu. On, ki nas in vas potrjuje za Kristusa in nas je mazilil, je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca dal poroštvo Duha.

Psalm 119

Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«

Ps 119,129.130.131.132.133.135

Čudovite so tvoje odredbe,
zato jih moja duša spolnjuje.
Tvoje besede razsvetljujejo
in učijo neizkušene.
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«
Svoja usta odpiram in vdihavam,
ko hrepenim po tvojih ukazih.
Obrni se k meni in se me usmili,
kakor ravnaš s tistimi, ki te ljubijo.
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«
Vodi moje korake po svojih potih,
naj ne gospoduje v meni nobena hudobija.
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
nauči me svojih zakonov!
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Kristjani luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vi ste sol zemlje; če se pa sol spridi, s čim se bo solila? Ni za nič drugega več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.
Sv. Barnaba (11. junij)

Sv. Barnaba (leto I), obvezni god

Berilo

Spričevalo o Barnabovem življenju

Berilo iz apostolskih del (Apd 11,21-26; 13,1-3)

Tiste dni jih je veliko število verovalo in se spreobrnilo h Gospodu. Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske Cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha. In pridružila se je Gospodu velika množica.

Nato je odšel v Tarz po Savla, in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. V antiohijski Cerkvi so bili kot preroki in učitelji: Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, Lucij iz Cirene in Manahen, ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, in Savel. Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: »Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical.« Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter ju odpustili.

Psalm 98

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 98,1-6

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Pojte Gospodu ob spremljavi harfe,
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
z godbo in glasnim petjem,
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi,
radujte se vpričo kralja Gospoda!
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Apostoli naj nesebično oznanjajo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,7-13)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Gredé oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo.« Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020