HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 11. junija 2018

Svetnik za vsak dan
Barnaba


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (10. nedelja med letom)
(7.6.2015 ob 10h, dolžina: 6:14)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

10. nedelja med letom
(7.6.2015 ob 9h, dolžina: 11:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

10. nedelja med letom - Izidor Veleberi - Ljutomer
(10.6.2012 ob 10h, dolžina: 6:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Barnaba, obvezni god

Ponedeljek 10. tedna med letom (leto II)

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ahab ni slab državnik, a zaradi žene dopušča čaščenje Baala. Bog ga opozori po Eliju, da bo prišla suša, vendar se za to ne zmeni. Hoče se znebiti preroka, da mora ta bežati. Po Elijevem vzoru bom zagovarjal Božjo svetost in se boril proti poganstvu. Gospod, naj v moči preizkušenj očiščujem vero in se krepim v zvestobi.

Evangelij

Jezus kot novi Mojzes stopi na goro, da razglasi postavo nebeškega kraljestva. Ob njem so učenci. Veseli se vseh, ki bodo po blagrih oblikovali življenje. Sprejel bom zavrnitve, obrobnost, bolečine kot srečanja z Božjo milostjo. Gospod, nauči me uboštva v duhu, da bom to sprejemal kot možnost osvoboditve in se je veselil že vnaprej.

Primož Krečič

Berilo

Prerok Elija je Božji služabnik

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 17,1-6)

Prerok Elija iz mesta Tesbe v Galaadu je rekel kralju Ahabu: »Kakor resnično živi Gospod, Izraelov Bog, kateremu služim, ne bo ta leta ne rose ne dežja, razen na mojo besedo.« In prišla mu je Gospodova beseda: »Pojdi od tod, obrni se proti vzhodu in se skrij ob potoku Karitu, ki je vzhodno od Jordana! Pil boš iz potoka in krokarjem sem zapovedal, da te bodo tam hranili.« Šel je in storil po Gospodovi besedi; odšel je in bival ob potoku Karitu, vzhodno od Jordana. Krokarji so mu nosili kruha zjutraj in mesa zvečer, iz potoka pa je pil.

Psalm 121

Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«

Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8

Dvigam svoje oči h goram:
odkod mi pride pomoč?
Pomaga mi Gospod,
ki je naredil nebo in zemljo.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«
Ne bo pustil, da bi ti spodrsnila noga,
ne bo zadremal, kateri te varuje.
Glej, ne zadremlje in ne zaspi,
kateri varuje Izraela.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«
Gospod te varuje,
Gospod je tvoja obramba ob tvoji desnici.
Ne bo ti škodilo sonce podnevi,
ne luna ponoči.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«
Gospod te bo varoval vsega hudega,
varoval bo tvojo dušo.
Gospod bo varoval tvoj odhod in prihod
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi so trdne, postavljene za vse vekove. Aleluja.

Blagor ubogim v duhu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli, Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili: veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. Tako so namreč preganjali preroke, ki so bili pred vami.
Sv. Barnaba (11. junij)

Sv. Barnaba (leto II), obvezni god

Berilo

Spričevalo o Barnabovem življenju

Berilo iz apostolskih del (Apd 11,21-26; 13,1-3)

Tiste dni jih je veliko število verovalo in se spreobrnilo h Gospodu. Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske Cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha. In pridružila se je Gospodu velika množica.

Nato je odšel v Tarz po Savla, in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. V antiohijski Cerkvi so bili kot preroki in učitelji: Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, Lucij iz Cirene in Manahen, ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, in Savel. Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: »Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical.« Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter ju odpustili.

Psalm 98

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 98,1-6

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Pojte Gospodu ob spremljavi harfe,
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
z godbo in glasnim petjem,
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi,
radujte se vpričo kralja Gospoda!
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Apostoli naj nesebično oznanjajo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,7-13)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Gredé oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo.« Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021