HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 11. junija 2017

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica, slovesni praznik (leto A)

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(15.6.2014 ob 10h, dolžina: 10:15)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Ivan Likar - Šmihel pri Pivki
(15.6.2014 ob 10h, dolžina: 11:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(15.6.2014 ob 9h, dolžina: 9:22)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Edo Škulj - Ljubljana - Tabor
(19.6.2011 ob 10h, dolžina: 8:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Objeti v Trojici!
Oče, Sin in Sveti Duh, medsebojno in nerazdružljivo povezani. Oče brez katerega ni Sina in Sin, ki je to lahko samo zato, ker je Oče ter Sveti Duh, ki oba združuje v občestvo z nami. Svobodni in edini, Bog odnosa. Zato danes praznujemo občestvo in skrivnost.
Občestvo, ker se Bog razodeva kot Bog skupnosti, medsebojne povezanosti in podarjanja. Bog ljubezni, ki ne more ljubiti izven odnosa z drugim. In skrivnosti, ker ostaja ta veličastni Bog neujemljiv, pa kljub temu …

Več ...

Misli Benedikta XVI.

Duhovne misli o Sveti Trojici so iz redne sredine kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. novembra 2009 o dveh srednjeveških filozofih in teologih, Hugu in Rihardu Svetoviktorskih.
Kontemplacija je torej ciljna točka, sad strme poti, ki vključuje tudi dialog med vero in razumom, to je – ponovno – teološki razmislek. Teologija se začenja pri resnicah, ki so predmet vere, vendar pa skuša poglobiti njeno spoznanje z rabo razuma, ko si prisvaja dar vere. To nanašanje razumskosti na razumevanje vere prepričljivo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Ambroziaster pravi: »Skupek Trojice in enosti oblasti je popolnost vsega zveličanja. Saj nam je Božja ljubezen poslala Zveličarja Jezusa, po katerem milosti smo bili zveličani. Ker imamo to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost Treh je popolnost človeka za zveličanje.« ...

Sv. Avguštin vzklika »Vides Trinitatem, si caritatem vides – Trojico zreš, če vidiš ljubezen« (De Trinitate VIII, 8,12).

Sveti Avguštin današnji evangeljski odlomek ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Gospod Bog je usmiljen in milostljiv

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 34,4-6.8-9)

Izsekal je dve kamnitni tabli, kakršni sta bili prvi. Ko je Mojzes zjutraj zgodaj vstal, je šel na goro Sinaj, kakor mu je Gospod zapovedal, v roko pa je vzel obe kamnitni tabli. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ondi poleg njega ter klical ime Jahve. Gospod je šel mimo njega in klical: »Jahve, Jahve, usmiljen in milostljiv Bog, prizanesljiv in velik v milosti in zvestobi, Tedaj se je Mojzes hitro priklonil do tal in molil, govoreč: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod v naši sredi. Ljudstvo je namreč trdovratno. A odpusti našo krivdo in našo pregreho in vzemi nas za svojo lastnino!«

Spev z odpevom

Odpev: »Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.«

DanD 3,52-55

52 »Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvalevreden in prevzvišen na veke;
slavljeno je tvoje sveto veličastno ime,
vse hvale vredno in prevzvišeno na vse veke!
53 Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju,
vse hvale vreden in nad vse veličasten na veke!
54 Slavljen si na svojem kraljevem prestolu,
vse hvale vreden in nad vse veličasten na veke!
55 Slavljen si, ki pregleduješ brezna in prestoluješ nad kerubi,
hvalevreden in nad vse veličasten na veke!

2. berilo

Milost Jezusa, ljubezen Očeta, občestvo Duha

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 13,11-13)

11 Končno, bratje, veselite se, spopolnjujte se, tolažite se, bodite istih misli, živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. 12 Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. 13 Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen božja in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen.

Evangelij

Raz 1,8

Aleluja

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Oče je poslal Sina, da bi se svet po njem rešil

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,16-18)

16 Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. 17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. 18 Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Sina božjega.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017