HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 11. junija 2011

Svetnik za vsak dan
Barnaba


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja)
(1.6.2014 ob 19h, dolžina: 8:31)

Br. Matej Nastran, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 10h, dolžina: 8:56)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Sv. Križ pri Trstu
(1.6.2014 ob 10h, dolžina: 9:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 9h, dolžina: 13:05)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 8h, dolžina: 9:34)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 6h, dolžina: 8:49)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Elmar Augustin - Sela - avstrijska Koroška
(5.6.2011 ob 10h, dolžina: 7:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Ljubljana Dravlje
(4.5.2008 ob 10h, dolžina: 6:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Barnaba, obvezni god

Sobota 7. velikonočnega tedna

»Jezus mu je dejal: 'Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hôdi za menoj!'« (Jn 21,22)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je v vezeh v Rimu, vendar ne miruje. Sprejema številne obiskovalce in oznanja prihod Božjega kraljestva. Ob cesarju sveta izpove vero v resničnega Gospoda zgodovine, Jezusa Kristusa, ki je bil križan in vstal od mrtvih. Jezusovo odrešenje bom postavil pred vsako razmišljanje o družbenih zadevah in oblastnikih. Gospod, naj v različnih okoljih pričujem, da si ti središče sveta in zgodovine.


Evangelij

Ljubljeni učenec, ki je duhovno blizu Jezusu in ga ne zapusti v preizkušnji, mora pričevati zanj in vse zapisati, Peter pa mora iti v darovanju svojega življenja do kraja. Učenec ostane brez imena, da se lahko poistoveti z vsemi učenci, tudi z mano, da bi pogumno hodil za Jezusom. Gospod, drži me blizu srca, da te bom v vsem priznal za Gospoda, tudi za ceno življenjske žrtve.

Primož Krečič

Berilo

Pavel v Rimu oznanja Božje kraljestvo

Berilo iz apostolskih del (Apd 28,16-20.30-31)

Ko smo prišli v Rim, je bilo Pavlu dovoljeno stanovati zasebno, z vojakom, ki ga je stražil. Čez tri dni je sklical judovske prvake. Ko so se zbrali, jim je govoril: »Bratje, čeprav nisem storil ničesar zoper ljudstvo ali navade očetov, sem bil vendar kot ujetnik iz Jeruzalema izdan Rimljanom v roke. Ti so me zaslišali in hoteli oprostiti, ker ni bilo na meni nobene krivde, ki bi zaslužila smrt. Ker so Judje ugovarjali, sem bil prisiljen sklicati se na cesarja, vendar ne tako, kakor da bi imel jaz svoj narod v čem tožiti. Iz tega razloga torej sem vas poklical, da bi vas videl in nagovoril. Zaradi Izraelovega upanja namreč nosim to verigo.«

Celi dve leti je ostal v najetem stanovanju in je sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Božje kraljestvo in učil o Gospodu Jezusu Kristusu z vso srčnostjo in brez ovire.

Psalm 11

Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«

Ps 11,4.5.7

Gospod je v svojem svetem templju.
Gospodov prestol je v nebesih.
Njegove oči gledajo,
njegovi pogledi preiskujejo človeške otroke.
Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«
Gospod presoja pravičnega in brezbožnega,
kdor ljubi krivico, tega sovraži.
Gospod je pravičen, ljubi pravičnost;
pravični bodo gledali njegovo obličje.
Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pojdite in učite vse narode, govori Gospod; Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Janez Evangelist pričuje v evangeliju o Jezusu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,20-25)

Tisti čas se je Peter obrnil in je videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil in ki se mu je pri večerji naslonil na prsi ter vprašal: »Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal?« Ko je torej Peter tega videl, je rekel Jezusu: »Gospod, kaj pa ta?« Jezus mu je odgovoril: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj je tebi za to? Ti hôdi za menoj!«

Raznesla se je torej govorica med brati, da oni učenec ne umrje. A Jezus mu ni rekel: »Ne umrje,« ampak: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj je tebi za to?« To je tisti učenec, ki o tem pričuje in je to napisal; in vemo, da je njegovo pričevanje resnično.

Je pa še mnogo drugega, kar je storil Jezus; in ko bi se vse to popisalo vsako posebej, mislim, da bi ves svet ne obsegel knjig, ki bi jih bilo treba napisati.
Sv. Barnaba (11. junij)

Sv. Barnaba, obvezni god

Berilo

Spričevalo o Barnabovem življenju

Berilo iz apostolskih del (Apd 11,21-26; 13,1-3)

Tiste dni jih je veliko število verovalo in se spreobrnilo h Gospodu. Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske Cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha. In pridružila se je Gospodu velika množica.

Nato je odšel v Tarz po Savla, in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. V antiohijski Cerkvi so bili kot preroki in učitelji: Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, Lucij iz Cirene in Manahen, ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, in Savel. Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: »Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical.« Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter ju odpustili.

Psalm 98

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 98,1-6

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Pojte Gospodu ob spremljavi harfe,
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
z godbo in glasnim petjem,
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi,
radujte se vpričo kralja Gospoda!
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Apostoli naj nesebično oznanjajo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,7-13)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Gredé oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo.« Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020