Božja beseda za četrtek, 11. maja 2023

Četrtek 5. velikonočnega tedna

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9)

Berilo

Spreobrnjeni pogani so prosti postave

Berilo iz apostolskih del (Apd 15,7-21)

Ko je tisti dan prišlo do velikega prerekanja, je vstal Peter in govoril apostolom in starešinam: »Bratje, vi veste, da me je že davno med vami Bog izvolil, da so pogani iz mojih ust slišali nauk evangelija in verovali. Bog, ki pozna srca, je zanje pričeval, ko je njim dal Svetega Duha kakor nam; ni napravil razločka med nami in njimi, ko je z vero očistil njihova srca. Kaj torej zdaj skušate Boga, da učencem nalagate na tilnik jarem, ki ga niso mogli nositi ne naši očetje ne mi. Pač pa verujemo, da se po milosti Gospoda Jezusa zveličamo tako mi kakor oni.«

Ves zbor je utihnil in poslušali so Barnaba in Pavla, ko sta pripovedovala, koliko znamenj in čudežev je Bog storil po njima med pogani.

Ko sta umolknila, se je oglasil Jakob in govoril: »Bratje, poslušajte me. Simon je povedal, kako si je Bog od začetka izmed poganov milostno vzel ljudstva za svoje ime. S tem se ujemajo besede prerokov, kakor je pisano: ›Zatem se bom vrnil in bom spet zgradil Davidov dom, ki se je zrušil, in spet pozidal njegove razvaline. Spet ga bom postavil, da bodo iskali Gospoda tudi drugi ljudje in vsi pogani, nad katerimi se kliče moje ime, pravi Gospod, ki to izvršuje. Od vekomaj pozna Gospod svoje delo.‹ Zato sodim, da ne delajmo težav tistim, ki se od poganov spreobračajo k Bogu, ampak jim pišimo, naj se zdržijo tega, kar je ognušeno od malikov, nečistovanja, mesa zadušenih živali in krvi. Mojzes ima namreč od starih časov v vsakem mestu svoje oznanjevalce, ki ga vsako soboto berejo v shodnicah.«

Psalm 96

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 96,1-3.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vstal je Kristus, ki je vse ustvaril, usmilil se je človeškega roda. Aleluja.

Zveza z Jezusom je vir veselja

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-11)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni. Ako boste spolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz spolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Mamert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu se zberejo na koncilu. Peter pove svojo izkušnjo in poudari, da prihaja zveličanje od Gospoda Jezusa, ki razliva Duha tako nad Judi kot nad pogani. Isto poudarita tudi Pavel in Barnaba. Pri sprejemanju novih izzivov se bom odprl navdihom Svetega Duha. Gospod, hvala, ker ne delaš razlik med ljudmi, ker je pomemben vsak človek, ki svobodno sprejme tvojo milost in postane Očetov posinovljenec.


Evangelij

Jezus razlaga, kako je ljubljen od Očeta in mu zato ljubezen vrača. Tako Jezus ljubi učence in jih vabi, da bi ostali v njegovi ljubezni. To pa se konkretno kaže v izpolnjevanju njegovih zapovedi. Trudil sem bom, da bo postala Jezusova ljubezen bolj dejavna in merilo povsod v življenju. Gospod, daj mi tudi moč, da bom v uresničevanju te ljubezni našel svoje najgloblje veselje.

Primož Krečič