Božja beseda za četrtek, 11. aprila 2019


Sv. Stanislav, obvezni god

Četrtek 5. postnega tedna

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo videl smrti.« (Jn 8,51)

Berilo

Abraham je oče izvoljenih

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 17,3-9)

Tedaj je Abram padel na svoje obličje in Bog je govoril z njim takole: »Glej, jaz imam svojo zavezo s teboj: postal boš oče množici narodov. Zato se ne boš več imenoval Abram, ampak Abraham ti bodi ime! Kajti za očeta mnogim narodom te postavim. Silno, silno te bom pomnožil in napravil bom iz tebe narode in kralji bodo izšli iz tebe.

Sklenem svojo zavezo med seboj in teboj ter tvojim zarodom za teboj od roda do roda kot večno zavezo, da bom Bog tebi in tvojemu zarodu za teboj. Tebi in tvojemu zarodu za teboj bom dal deželo, ki v njej bivaš kot tujec, vso kanaansko deželo v večno posest in bom njihov Bog.« Bog je dalje rekel Abrahamu: »Ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod za teboj, od roda do roda.«

Psalm 105

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,4-5.6-7.8-9

Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Spominjajte se njegovih čudovitih del,
njegovih znamenj in njegove razsodbe.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Na veke se spominja svoje zaveze,
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Glejte, zdaj je čas milosti, glejte zdaj je dan rešitve.

Abraham se je veselil Odrešenika

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 8,51-59)

Tisti čas je rekel Jezus Judom: »Resnično, resnično, povem vam: Če kdo moj nauk spolni, vekomaj ne bo videl smrti.« Judje so mu rekli: »Zdaj smo spoznali, da imaš hudega duha. Abraham je umrl in preroki in ti praviš: ›Če kdo moj nauk spolni, vekomaj ne bo okusil smrti‹. Ali si ti večji kot naš oče Abraham, ki je umrl? Tudi preroki so umrli; koga sam sebe delaš?« Jezus je odgovoril: »Ko bi jaz častil sam sebe, bi moja čast ne bila nič. Moj Oče je, ki me časti, on, o katerem vi pravite: naš Bog je; pa ga ne poznate, a jaz ga poznam. In ko bi rekel, da ga ne poznam, bi bil podoben vam, bi bil lažnik. Toda poznam ga in njegovo besedo spolnjujem. Vaš oče Abraham se je silno veselil, da bo videl moj dan; videl ga je in se vzradoval.«

Judje so mu torej rekli: »Še petdeset let nimaš in si Abrahama videl?« Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Preden je bil Abraham, sem jaz.« Tedaj so pograbili kamne, da bi jih vrgli vanj, Jezus pa se je skril in odšel iz templja.
Sv. Stanislav, obvezni god

Berilo

Pazite na vso Božjo čredo

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,17-18.28-32.36)

Tiste dni je Pavel iz Mileta poslal v Efez poklicat cerkvene starešine. Ko so prišli k njemu, jim je rekel: »Pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da vodite Božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. Vem, da bodo po mojem odhodu prišli k vam grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. Izmed vas samih bodo vstali možje, ki bodo oznanjali krive nauke, da bi potegnili učence za seboj.

Zato bodite čuječi in pomnite, da tri leta nisem nehal noč in dan s solzami opominjati vsakega izmed vas. Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, ki vas more dvigniti in vam dati delež med vsemi svetimi.« Ko je to izgovoril, je pokleknil in molil z njimi vsemi.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj;
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Evangelij

Jn 10,14

Vrstica pred evangelijem

Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene.

Jezusu se zasmilijo množice

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,35-38; 10,1)

Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast, izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsakršne bolezni in vsakršne slabosti.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Stanislav

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Abraham je bogat človek, a se zaveda, da je odvisen od Boga. Časti ga in ga posluša, drži se vseh zahtev zaveze z njim. Bog pa mu obljublja blagoslov in številno potomstvo. Poslušal bom Boga, ga častil in bom zvest njegovim zahtevam. Gospod, okrepi mojo vero, da bom vedno pripravljen dati račun in slediti tvoji volji. Vem, da me boš podprl, prosim za blagoslov.

Evangelij

Jezus govori Judom, da presega Abrahama in preroke. Abraham se je veselil njegovega prihoda, ker je prejel obljube. Judje se temu smejejo, Jezus pa jim nazorno pokaže svoj božji izvor. Kakšno mesto ima Jezus v mojem življenju? Kako resno ga poslušam? Gospod, hvala, ker me je Oče izbral v tebi. Hvala, ker mi razodevaš, da sem dragocen, vreden in da me sprejemaš.

Primož Krečič

Sv. Stanislav (11. april)