HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 11. aprila 2016

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Stanislav


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. velikonočna nedelja)
(10.4.2016 ob 11h, dolžina: 15:40)

br. Miha Sekolovnik, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(10.4.2016 ob 8h, dolžina: 11:11)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Ivan Jagodic - Srednja vas v Bohinju
(18.4.2010 ob 10h, dolžina: 8:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)


Sv. Stanislav, obvezni god

Ponedeljek 3. velikonočnega tedna

»Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne in iskali Jezusa« (Jn 6,24)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Štefan govori o Kristusu poln Svetega Duha. Po njem se godijo čudeži in se ljudje spreobračajo. Zato naleti na nevoščljivost in nasprotovanje voditeljev. Vzel bom Božjo besedo zares in navdušeno govoril o Jezusu, ne glede na nasprotovanje. Gospod, okrepi mi vero, da bom z večjim ognjem pričeval o tebi in tvoji ljubezni.


Evangelij

Ljudje iščejo Jezusa, ker jih je nasitil. Graja jih in spregovori o hrani svoje ljubezni, ki je trajna in nosi življenjski smisel. Vabi jih, naj sprejmejo dar, ki ga po njem podarja Oče. Trudil se bom sprejemati kruh Jezusove ljubezni, ki mi prinaša trdnost. Gospod, okrepi mi vero v tvojo ljubečo navzočnost, ki me nikoli ne zapusti.

Primož Krečič

Berilo

Sveti Duh govori iz Štefana

Berilo iz apostolskih del (Apd 6,8-15)

Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Vstali pa so nekateri iz shodnice Libertincev, Cirenejcev in Aleksandrijcev, in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije, in so se prerekali s Štefanom, pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril.

Tedaj so naščuvali može, da so govorili: »Slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede zoper Mojzesa in Boga.« Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke; ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred véliki zbor. Privedli so krive priče, ki so govorili: »Ta človek ne neha žaljivo govoriti zoper sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, ko je govoril: ›Ta Jezus iz Nazareta bo razdejal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes.‹« Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled vanj in videli njegovo obličje kakor obličje angela.

Psalm 119

Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«

Ps 119,23-24.26-27.29-30

Čeprav knezi sedijo in govorijo zoper mene,
tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone.
Tvoje odredbe so moje veselje,
moji svetovavci so tvoji zakoni.
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«
Svoja pota sem ti razložil in si me uslišal,
pouči me o svojih zakonih!
Pouči me o poti svojih zapovedi,
premišljeval bom tvoja čudovita dela!
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«
Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podari!
Izbral sem pot resnice,
odločil sem se za tvoje odloke.
Odpev: »Blagor njim, ki živijo brez madeža.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Delajmo za večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,22-29)

Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedela, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čolne, šli v Kafarnáum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: »Učenik, kdaj si semkaj prišel?«

Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog.« Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela?« Jezus jim je odgovoril: »To je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«
Sv. Stanislav (11. april)

Sv. Stanislav, obvezni god

Berilo

Pazite na vso Božjo čredo

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,17-18.28-32.36)

17 Iz Mileta je poslal v Efez poklicat cerkvene starešine. 18 Ko so prišli k njemu, jim je rekel: »Veste, kako sem ves čas, od prvega dne, ko sem prišel v Azijo, živel med vami 28 Pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za predstojnike, da vodite Cerkev Boga, ki jo je pridobil z lastno krvjo. 29 Vem, da ne bodo prizanašali čredi. 30 In izmed vas samih bodo vstali možje, ki bodo krive nauke oznanjali, da bi potegnili učence za seboj. 31 Zato bódite čuječi in pomnite, da tri leta nisem nehal noč in dan vsakega izmed vas s solzami opominjati. 32 In zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, kateri vas more dvigniti in vam dati delež med vsemi svetimi. 36 Ko je to izgovoril, je pokleknil in z njimi vsemi molil.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Jezusu se zasmilijo množice

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,35-38; 10,1)

35 In Jezus je hodil po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. 36 Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. 37 Tedaj je svojim učencem rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021