Božja beseda za petek, 11. novembra 2022


Sv. Martin, obvezni god

Petek 32. tedna med letom (leto II)

»Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.« (Lk 17,33)

Berilo

Vztrajnost v pravem nauku nas veže z Očetom in Sinom

Berilo iz 2. Janezovega pisma (2 Jn 1,4-9)

Izvoljena gospa, zelo sem se razveselil, ker sem našel med tvojimi otroki take, ki žive po resnici, kakor smo zapoved prejeli od Očeta. In zdaj te prosim, gospa, ne, kakor bi ti hotel pisati novo zapoved, ampak tisto, ki smo jo imeli od začetka: da se ljubímo med seboj.

In v tem je ljubezen, da živimo po njegovih zapovedih; to pa je zapoved, kakor ste slišali od začetka, da živite v njej. Kajti šlo je med svet mnogo zapeljivcev, ki ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v telesu. Tak je zapeljivec in antikrist. Glejte nase, da ne izgubite sadov svojega dela, ampak prejmete polno plačilo. Kdor koli gre dalje in ne ostane v Kristusovem nauku, nima Boga. Kdor pa ostane v nauku, ta ima Očeta in Sina.

Psalm 119

Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«

Ps 119,1.2.10.11.17.18

Blagor njim, ki je njih pot brez madeža,
ki hodijo v Gospodovi postavi!
Blagor njim, ki spolnjujejo njegove odredbe,
ga iščejo z vsem srcem.
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«
Z vsem svojim srcem te iščem;
ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!
V svojem srcu hranim tvoj izrek,
da ne grešim zoper tebe.
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«
Stôri dobro svojemu služabniku,
da bom živel in se držal tvojih besed!
Odpri moje oči,
da bom gledal čuda tvoje postave!
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me uči, moj Bog, vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Kakšen bo dan Kristusovega razodetja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,26-37)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh Sina človekovega: jedli so in pili, se ženili in se možile, do dneva, ko je šel Noe v ladjo: in prišel je potop in pokončal vse. Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh: jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali; tisti dan, ko je šel Lot iz Sodome, pa je dežilo ogenj in žveplo izpod neba in pokončalo vse. Prav tako bo tisti dan, ko se bo razodel Sin človekov.

Kdor bo tisti dan na strehi, njegove stvari pa v hiši, naj ne hodi dol ponje; prav tako naj se ne vrača, kdor bo na polju. Spominjajte so Lotove žene. Kdor koli bo skušal svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, in kdor koli ga bo izgubil, ga bo rešil.

Povem vam: tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi zavržen. Dve bosta skupaj mleli; ena bo sprejeta, druga zavržena. Dva bosta na polju; eden bo sprejet, drugi zavržen. In spregovorili so ter mu rekli: »Kje bo to, Gospod?« On jim je pa rekel: »Kjer bo mrtvo truplo, tam se bodo zbrali tudi jastrebi.«
Sv. Martin (leto II), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)


Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj,
ker me je Gospod pomazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim,
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu,
da oznanim jetnikom prostost
in zvezanim rešênje,
da okličem leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse žalujoče,
da dam na Sionu žalujočim kot dar
venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalnega ogrinjala,
hvalnico namesto obupa.
Hrasti pravičnosti se bodo imenovali,
nasad Gospodov v njegovo poveličanje.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Mt 25,40

Aleluja

Aleluja. Kar koli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Sv. Martin (11. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Martin Tourski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisatelj Drugega Janezovega pisma spodbuja skupnost, da bi živela v Kristusovi ljubezni in resnici. Pri tem se ne sme pustiti zapeljati od naukov, ki zavračajo učlovečenje. Okrepil bom vero v Kristusa, Božjega Sina, in se trudil izpolniti njegovo zapoved ljubezni. Gospod, daj mi moči za rast v veri, da bom živel po tvojih zapovedih in obrodil bogat sad ljubezni.

Evangelij

Gospodov prihod bo presenečenje, ker ljudje ne bodo pripravljeni, tako kot v času Noeta in Lota. Jezus predlaga več svobode in nevezanosti z vsakdanjimi dejavnostmi. Ali mi način življenja in dela dopušča čas za srečanje z Jezusom? Gospod, uči me budnosti in dejavnega pričakovanja. Naj ne pozabim, da je na svetu vse minljivo in da vse prihaja iz tvojih rok.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Cerkev 11. novembra obhaja god sv. Martina Tourskega, enega najslavnejših in najbolj češčenih svetnikov v Evropi. Rodil se je okoli leta 316 v poganski družini v Panoniji. Po očetovem zgledu je najprej začel vojaško kariero. Že v mladih letih pa se je srečal s krščanstvom in se kljub nasprotovanju pridružil katehumenom, da bi se pripravil na krst. Zakrament svetega krsta je prejel pri približno dvajsetih letih. Nato je še nekaj časa ostal v vojski, kjer je o svojem novem načinu ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.