Božja beseda za torek, 11. januarja 2022


Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

Torek 1. tedna med letom (leto II)

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

Berilo

Rojstvo preroka Samuela

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,9-20)

Po daritvenem obedu v Šilu je Ana vstala. Duhovnik Heli je ravno sedel na stolu pri podboju Gospodovega svetišča. Z bridkostjo v duši je Ana molila h Gospodu in silno jokala. Naredila je obljubo in rekla: »O Gospod vsega vesoljnega sveta! Ako se milostno ozreš na nadlogo svoje dekle in se me spomniš ter svoje dekle ne pozabiš, ampak ji daš sina, ga bom darovala Gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride nad njegovo glavo.«

Ko je dolgo molila pred Gospodom, je Heli pazil na njena usta. Ana je namreč govorila v svojem srcu, le njene ustnice so se gibale, njenega glasu pa ni bilo slišati; zato je Heli mislil, da je pijana. Rekel ji je: »Doklej boš pijana? Strezni se že vendar!« Ana je odvrnila: »Ne, moj gospod; nesrečna žena sem; vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem svoje srce izlila pred Gospodom. Nikar svoje dekle ne imej za hudobno žensko! Kajti zaradi svoje prevelike žalosti in bridkosti sem govorila.«

Heli je odgovoril: »Pojdi v miru! Izraelov Bog naj ti spolni prošnjo, s katero si se nanj obrnila.« Rekla je: »Naj najde tvoja dekla milost pred tvojimi očmi!« In žena je šla svojo pot. Jedla je in ni bila več potrta. Zjutraj so zgodaj vstali in molili pred Gospodom. Potem so se vrnili in prišli domov v Ramo. Elkana je spoznal svojo ženo Ano in Gospod se je je spomnil. Ana je spočela in rodila sina, in mu dala ime Samuel, češ: »Od Gospoda sem ga izprosila.«

Spev z odpevom

Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«

1 Sam 2,1.4-5.6-7.8

Moje srce se raduje v Gospodu,
moja čast je povišana po Gospodu.
Zdaj morem odpreti usta zoper sovražnike;
kajti veseliti se smem tvoje pomoči.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«
Lok močnih se zlomi,
z močjo se opasujejo slabotni.
Siti se vdinjajo v službo za kruh,
lačni pa delo odlagajo.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«
Gospod jemlje in daje življenje,
vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj.
Gospod deli uboštvo in bogastvo,
poniža, pa tudi poviša.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«
Iz prahu vzdigne slabotnega,
iz blata potegne siromaka,
da ga posadi med kneze
in mu odkaže častni sedež.
Odpev: »Moje srce se raduje v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja.

Jezus uči kot tisti, ki ima oblast

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,21-28)

V mestu Kafarnaum je v soboto Jezus stopil v shodnico ter učil. Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. Bil pa je v shodnici človek z nečistim duhom, ki je zakričal: »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – Božji svetnik.« Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega. Vsi so ostrmeli, tako da so se med seboj povpraševali: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« In hitro se je razširil glas o njem po vsej okolici v Galileji.
Sv. Pavlin Oglejski (leto II), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mr 16,20

Aleluja

Aleluja. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavlin II. Oglejski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V svetišču Ana zaupljivo prosi za dar materinstva. Duhovnik Eli je ne razume, misli, da je pijana. Ana vztraja v molitvi in duhovnik ji napove, da se bo spolnila njena želja. Posnemal bom Samuelovo mater in se v molitvi v vsem zaupal Gospodu. Gospod, tudi ko se zdi, da molčiš in ni tvojega odgovora, mi pomagaj, da bom veroval v tvojo zmagovito ljubezen in molil k tebi.

Evangelij

Jezus uči v Kafarnaumu. Besede potrjuje avtoriteta Duha, da se bo zgodilo, kar pravi. Tako izžene iz človeka nečistega duha. Začudeni poslušalci se sprašujejo, kdo je on. Z vso odgovornostjo in navdušenjem bom sprejemal Jezusovo besedo, da me bo spremenila, prenovila in okrepila. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejel tvoje besede in bo tvoje oznanilo s polno močjo delovalo v meni.

Primož Krečič

Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)