Božja beseda za četrtek, 11. januarja 2018


Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

Četrtek 1. tedna med letom (leto II)

Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41).

Berilo

Skrinja zaveze ugrabljena

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 4,1-11)

Tiste dni so se Filistejci zbrali za boj zoper Izraela, Izrael pa je šel v boj zoper nje. Utaborili so se pri Eben- Ezeru, Filistejci pa pri Afeku. Filistejci so se postavili v boj zoper Izraela. Bitka se je začela in Filistejci so Izraela porazili; pobili so v bojni vrsti na polju okrog štiri tisoč mož.

Ko je ljudstvo prišlo nazaj v tabor, so rekli Izraelovi starešine: »Zakaj nas je danes Gospod udaril pred Filistejci? Vzemimo si iz Sila skrinjo Gospodove zaveze, da pride med nas in nas reši iz rok sovražnikov!« Ljudstvo je torej poslalo v Silo in prinesli so od tam skrinjo zaveze Gospoda vsega vesolja, ki ima sedež na kerubih; oba Helijeva sinova, Ofni in Finees, pa sta spremljala skrinjo zaveze.

Ko je prišla skrinja Gospodove zaveze v tabor, je ves Izrael zavriskal z močnim glasom, da je zemlja zadonela. Filistejci so slišali glasno vriskanje in vprašali: »Kaj pomeni to močno glasno vriskanje v taboru Hebrejcev?« Zvedeli so, da je prišla Gospodova skrinja v tabor. Tedaj so se Filistejci zbali in so rekli: »Bog je prišel v izraelski tabor.« Rekli so: »Gorje nam! Kajti kaj takega se prej ni nikdar zgodilo. Gorje nam! Kdo nas bo rešil iz roke tega mogočnega Boga? To je Bog, ki je udaril Egipt z vsakršnimi nadlogami v puščavi. Okrepite se in bodite možje, Filistejci, da ne boste služili Hebrejcem, kakor so ti služili vam! Bodite torej možje in bojujte se!« Filistejci so se bojevali in Izrael je bil poražen. Bežali so vsak na svoj dom, poraz je bil zelo velik. Izmed Izraela je padlo trideset tisoč pešcev. Tudi Božja skrinja je bila ugrabljena in oba Helijeva sinova, Ofni in Finees, sta padla.

Psalm 44

Odpev: »Gospod, reši nas, saj si usmiljen.«

Ps 44,10-11.14-15.25-26

Gospod, zavrgel si nas in osramotil,
in z našimi vojskami več ne hodiš.
Umakniti smo se morali pred nasprotniki
in naši črtilci nas ropajo.
Odpev: »Gospod, reši nas, saj si usmiljen.«
Dal si nas v sramotenje našim sosedom,
da se nam rogajo in nas zasmehujejo.
Naredil si nas v pregovor med narodi,
da ljudstva majejo z glavo nad nami.
Odpev: »Gospod, reši nas, saj si usmiljen.«
Zbudi se, zakaj spiš. Gospod?
Prebudi se, nikar nas ne zavrzi za vedno!
Zakaj skrivaš svoje obličje,
pozabljaš na našo bedo in stisko?
Odpev: »Gospod, reši nas, saj si usmiljen.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja.

Jezus ozdravi gobavca

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,40-45)

Tisti čas pride k Jezusu gobavec in ga prosi: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen.« Takoj je gobavost izginila in je bil očiščen. S strogimi besedami ga je takoj odpravil ter mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi za svoje očiščenje dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ta pa je odšel in začel na vsa usta razglašati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel očitno iti v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih; in hodili so k njemu od vseh strani.
Sv. Pavlin Oglejski (leto II), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Dajte Gospodu, ljudski rodovi,
dajte Gospodu slavo in moč,
dajte Gospodu slavo njegovega imena!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Mr 16,20

Aleluja

Aleluja. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavlin II. Oglejski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci imajo skrinjo zaveze za znamenje Božje navzočnosti. Ko izgubljajo s Filistejci, jo prinesejo na bojišče, vendar so poraženi in jo izgubijo. Ne bom se slepo zanašal na Božjo moč. Po porazih se bom trudil čim prej pobrati in se zavedati, da mi bo Gospod pomagal, če bom sodeloval z njim. Gospod, hvala, ker me kličeš in pričakuješ moj odgovor. Okrepi moje zaupanje.

Evangelij

Gobavec je moral živeti ločen od družbe. Približal se je Jezusu in ga zaupljivo prosil za ozdravljenje. Jezus ga je rahločutno sprejel in ga ozdravil. Odpravljal bom vsako obliko razločevanja med ljudmi, še posebej tistih, ki živijo na robu družbe. Povabil jih bom k Jezusu, da jih bo ozdravil in sprejel v skupnost. Gospod, ozdravi tudi mene od gobavosti brezčutnosti, egoizma in lagodnosti.

Primož Krečič

Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)