HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 11. januarja 2016

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavlin II. Oglejski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Nedelja Jezusovega krsta) - Alojzij Golob - Dobrova pri Ljubljani
(10.1.2016 ob 10h, dolžina: 11:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(10.1.2016 ob 10h, dolžina: 4:15)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(10.1.2016 ob 8h, dolžina: 9:52)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(10.1.2016 ob 8h, dolžina: 12:52)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Jože Gregorič - Brezovica pri Ljubljani
(13.1.2013 ob 10h, dolžina: 10:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

Ponedeljek 1. tedna med letom (leto II)

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Elkana ljubi ženo Ano, ki trpi, ker ne more imeti otrok. Druga žena Fenena jo ponižuje. Kljub krivici Ana ne obupa in v molitvi goreče prosi za dar materinstva. Gospodu bom izročil rane in bolečine v zavesti, da mi bo pomagal. Gospod, okrepi mi zaupanje, da ti bom zvest tudi, ko bo hudo. Vedno mi kaži pot naprej.

Evangelij

Jezus pride mimo ribičev, jih vidi in povabi, naj gredo za njim. To je odločilni dogodek, da spremenijo življenje in postanejo ribiči ljudi. Sedaj je tudi zame odločilni čas. Jezus me kliče, da zapustim dosedanje varnosti in se odprem njegovi ljubezni. Gospod, še bolj jasno me pokliči na obali mojih iskanj, da bom s celim srcem odgovoril na tvoje povabilo.

Primož Krečič

Berilo

Sramotenje izraelske žene, ker nima otrok

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,1-8)

Bil je mož iz Rame, z Efraimskega pogorja, ime mu je bilo Elkana. Imel je dve ženi; eni je bilo ime Ana, drugi pa Fenena; Fenena je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit in darovat Gospodu vsega vesoljnega sveta v Šilu. Dva Helijeva sinova, Ofni in Finees, sta bila tam Gospodova duhovnika. Nekega dne je Elkana opravljal daritev. Imel je navado, da je dajal deleže svoji ženi Feneni in vsem njenim sinovom in hčeram. Ani pa je dajal samo po en delež, dasi je Ano bolj ljubil; Gospod ji namreč ni dal otrok. Poleg tega jo je njena tekmica še žalila in jo jezila, ker ji Gospod ni dal otrok. Tako se je godilo leto za letom. Kadar koli je prišla h Gospodovi hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni nič jedla. Njen mož Elkana jo je tolažil: »Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je žalostno tvoje srce? Ali ti nisem jaz boljši kot deset sinov?«

Psalm 116

Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«

Ps 116,12-13.14-17.18-19

Kako naj povrnem Gospodu
vse dobro, kar mi je storil?
Kelih zveličanja bom dvignil
in bom klical Gospodovo ime.
Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom.
Dragocena je v Gospodovih očeh
smrt njegovih svetih.
Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše,
sredi tebe, Jeruzalem!
Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Spreobrnitev je pogoj za sprejem evangelija

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)

Potem ko so Janeza vrgli v ječo, je prišel Jezus v Galilejo in je oznanjal blagovest o Bogu: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta mreže popustila in šla za njim. Ko je šel od tam malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza; tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je poklical in zapustila sta v čolnu svojega očeta Zebedeja z najemniki in odšla za njim.
Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)

Sv. Pavlin Oglejski (leto II), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mr 16,20

Aleluja

Aleluja. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020