HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 11. januarja 2013

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavlin II. Oglejski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Gospodovo razglašenje)
(6.1.2016 ob 19h, dolžina: 7:36)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Nadškof Stanislav Zore - Ljubljana
(6.1.2016 ob 10h, dolžina: 10:02)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje
(6.1.2016 ob 9h, dolžina: 5:34)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje
(6.1.2015 ob 19h, dolžina: 12:44)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Nadškof Stanislav Zore - Gospodovo razglašenje
(6.1.2015 ob 10h, dolžina: 12:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Franci Trstenjak - kapela radia Ognjišče
(6.1.2014 ob 10h, dolžina: 8:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje
(6.1.2014 ob 9h, dolžina: 8:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Janez Juhant
(6.1.2013 ob 10h, dolžina: 11:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo razglašenje - Drago Ocvirk - kapela Radia Ognjišče
(6.1.2011 ob 10h, dolžina: 15:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

11. januar

Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« (Lk 5,13)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristjan more v svoji veri premagati ozkost sveta in hudobijo ter uresničiti svoj najgloblji smisel. Kristus prinaša večnost v čas in uresničenje polnega življenja. Trudil se bom poglobiti zavest, da je vera v Kristusa edina sila, ki presega kratkovidno enostranskost sveta. Gospod, prosim te za milost, da bom s tvojega obzorja celovito gledal na življenje in ga uresničil v tvoji moči.

Evangelij

Ko gobavec prosi Jezusa, da bi ga ozdravil, stegne roko in se ga dotakne. Ta dotik je bil prepovedan, toda Jezus je z njim ozdravljal. Prišel je na zemljo, da bi se dotaknil človeških bolezni in ran. Prišel bom k Jezusu, da me bo ozdravil vseh bolezni in nemoči. Hvala ti, Gospod, ker se me dotikaš, kjer sem najbolj ranjen, in mi prinašaš ozdravljenje ter mir.

BB_11_1_Berilo1_B

Primož Krečič

Berilo

Duh in voda in kri pričujejo o Kristusu

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,5-13)

Preljubi, kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin? Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. Trije so, ki pričujejo: Duh in voda in kri, in ti trije so eno. Če sprejemamo že človeško pričevanje, je Božje pričevanje večje; kajti Božje pričevanje je v tem, da je pričeval o svojem Sinu. Kdor veruje v Božjega Sina, ima pričevanje v sebi.

Kdor Bogu ne veruje, ga je postavil na laž, ker ni veroval v pričevanje, s katerim je Bog pričeval o svojem Sinu. To je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje in je to življenje v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje. Kdor nima Božjega Sina, nima življenja. Vam, ki verujete v ime Božjega Sina, sem to napisal, da bi vedeli, da imate večno življenje.

Psalm 147

Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Ps 147,12-13.14-15.19-20

Hvali, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Sion!
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat,
blagoslovil tvoje otroke v tebi.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Dal je mir tvojim pokrajinam,
z najboljšo pšenico te hrani.
Pošilja svoje ukaze na zemljo,
hitro teče njegova beseda.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Oznanil je Jakobu svojo besedo,
svoje zakone in zapovedi Izraelu.
Ni storil tako nobenemu narodu,
svojih zapovedi jim ni razodel.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Jezus ozdravi gobavca

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,12-16)

Ko je bil Jezus v nekem mestu, je bil tam človek, poln gob. Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Takoj so mu gobe prešle. On sam mu je naročil, naj nikomur ne pravi, ampak »pojdi, pokaži se duhovniku ter prinesi za svoje očiščenje dar, kakor je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Toda vedno bolj se je širil glas o njem in shajale so se velike množice, da bi ga poslušale in da bi jih ozdravljal od njihovih bolezni. On se je pa umikal v samotne kraje in molil.
Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)

Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mr 16,20

Aleluja

Aleluja. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020