Božja beseda za nedeljo, 10. septembra 2017

23. nedelja med letom (leto A), katehetska nedelja

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

1. berilo

Prerok je Bogu odgovoren za grešnike

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 33,7-9)

To govorí Gospod: »Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvári v mojem imenu! Če porečem krivičnemu: ›Krivični, zagotovo umreš!‹ pa ne govoriš, da bi posváril krivičnega zaradi njegove poti, umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvaríš krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si si rešil življenje.«

Psalm 95

Odpev: »Danes ne zakrknite svojih src.«

Ps 95,1-2.6-7.8-9

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi.
Odpev: »Danes ne zakrknite svojih src.«
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko.
Odpev: »Danes ne zakrknite svojih src.«
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela.
Odpev: »Danes ne zakrknite svojih src.«

2. berilo

Ljubezen je izpolnitev postave

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 13,8-10)

Bratje in sestre, ne bodite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kajti zapovedi: Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne požêli! pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadéne hudega; ljubezen je torej izpolnitev postave.

Evangelij

2 Kor 5,19

Aleluja

Aleluja. Bog je v Kristusu spravil svet s seboj, nam pa je zaupal besedo sprave. Aleluja.

Brata je treba klicati k spreobrnitvi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Nikolaj Tolentinski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

23. nedelja med letom - Ludvik Žagar - Leskovec pri Krškem
(7.9.2014 ob 10h, dolžina: 8:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

23. nedelja med letom
(7.9.2014 ob 10h, dolžina: 7:05)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

23. nedelja med letom
(7.9.2014 ob 9h, dolžina: 15:00)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

23. nedelja med letom - France Dular - Otočec
(4.9.2011 ob 10h, dolžina: 11:02)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi, da »moramo nemudoma pridobiti svojega brata, če je ta izgubil spodobnost, da ne bo ostal v grehu.« Sv. Janez Krizostom nadaljuje to misel: »Če bi to bila manj pomembna zadeva, bi lahko grešnika prepustili njegovi usodi že po prvem neuspelem poskusu, Jezus pa nasprotno pokaže na nujnost večkratnih poskusov, da bi ga ozdravili njegove krivde.« Tudi sv. Avguštin spodbuja k temu: »Ta, ki te je razžalil, je s tem samega sebe težko ranil. In ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Svetopisemska berila maše današnje nedelje imajo skupno temo v bratski ljubezni skupnosti vernikov, ki izhaja iz občestva s Sveto Trojico. Apostol Pavel pravi, da ima vsa Božja postava polnost v ljubezni tako, da je v naših odnosih do drugih, deset zapovedi in vsak predpis zaobsežen v: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe« (prim. Rim 13,8-10). V evangeljskem besedilu iz 18. poglavja Matejevega evangelija, ki je posvečeno življenju krščanske skupnosti, je rečeno, da bratska ljubezen vsebuje tudi čut za medsebojno odgovornost. ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.