Božja beseda za sredo, 10. maja 2023

Sreda 5. velikonočnega tedna

»Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; kajti brez mene ne morete ničesar storiti.« (Jn 15,5)

Berilo

Apostoli in starešine naj odločijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 15,1-6)

Tiste dni jih je prišlo nekaj iz Judeje, ki so brate učili: »Ako se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete zveličati.« Ker sta se z njimi Pavel in Barnaba nemalo sprla in sporekla, so sklenili, naj gredo zastran tega vprašanja Pavel in Barnaba in nekaj drugih izmed njih v Jeruzalem k apostolom in starešinam.

Cerkev jih je torej spremila in šli so skozi Fenicijo in Samarijo; pripovedovali so, kako se spreobračajo pogani, in napravljali so veliko veselje vsem bratom. Ko so dospeli v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z apostoli in starešinami; in sporočili so, kaj vse je Bog po njih storil. Vstali pa so nekateri verniki, ki so bili iz farizejske smeri, in so trdili: »Treba jih je obrezati in jim ukazati, naj spolnjujejo Mojzesovo postavo.« Zbrali so se torej apostoli in starešine, da bi presodili to vprašanje.

Psalm 122

Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Ps 122,1-5

Veselil sem se, ko so mi rekli:
V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Že stoje naše noge
med tvojimi vrati, Jeruzalem.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Tja hodijo rodovi
slavit Gospodovo ime,
tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristus je iz groba vstal, za nas je visel na križu. Aleluja.

V zvezi z Jezusom obrodimo sad

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani; in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.

Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika, in usahne; in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Antonin Pierozzi

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob srečanju s kristjani iz judovstva se odpre vprašanje o obveznosti obreze. Pavel in Barnaba trdita, da zadostujeta vera v Kristusa in krst. Da bi stvar razčistili, gredo na posvet v Jeruzalem. V svoji veri bom postavil Kristusa v središče, vse drugo pa v povezavi z njim. Gospod, prosim te za dar žive vere, da bom sprejemal tvoje navdihe in jih uresničeval v svobodi ljubezni. Sadove tega pa bom delil s svojimi brati.


Evangelij

Jezus je povezan z učenci kakor trta z mladikami. Vinogradnika predstavlja Oče. Pomembno je sodelovanje in edinost med trto in mladikami. Za dober sad je treba mladike obrezati. Čeprav so mnogi prepričani, da morejo živeti sami in iz sebe, bom poglobil povezanost z Jezusom. Gospod, reši me skušnjave samozadostnosti, da bom s teboj rodovitna mladika, polna dobrih sadov.

Primož Krečič