Božja beseda za sredo, 10. aprila 2024

Sreda 2. velikonočnega tedna

»Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.« (Jn 3,21)

Berilo

Iz ječe rešeni apostoli učijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 5,17-26)

Tiste dni je vstal veliki duhovnik in vsi, ki so bili z njim, bila je to ločina saducejev, in so bili polni zavisti; prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. Gospodov angel pa je ponoči odprl vrata ječe, jih peljal ven in rekel: »Pojdite, stopite v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja!« Ko so to slišali, so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in učili.

Medtem je prišel veliki duhovnik in njegovi privrženci in so sklicali veliki zbor in vse starešine Izraelovih sinov ter poslali v ječo, da bi jih privedli. Služabniki so prišli, pa jih v ječi niso našli; vrnili so se in sporočili: »Ječo smo našli z vso varnostjo zaprto in stražnike stoječe pri vratih; ko smo pa odprli, nismo v njej našli nikogar.«

Ko so te besede slišali poveljnik tempeljske straže in veliki duhovniki, so bili zaradi njih v veliki zadregi, kaj bi to utegnilo biti. Takoj je prišel nekdo in jim sporočil: »Glejte! Možje, ki ste jih bili vrgli v ječo, so v templju in učijo ljudstvo.« Tedaj je odšel poveljnik s služabniki in jih pripeljal, a ne s silo; bali so se namreč ljudstva, da bi jih ne kamnalo.

Psalm 34

Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša:
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal,
iz njegove stiske ga je rešil.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Angel Gospodov šotori okoli teh,
ki se ga bojé, da jih otme.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, poznam svoje ovce in one poznajo mene. Aleluja.

Bog rešuje svet po Sinu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,16-21)

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil, marveč, da bi svet po njem zveličal. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, pa so ljudje bolj vzljubili temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Kajti vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, da bi se ne spričala njegova dela; kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ezekijel

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prva skupnost se srečuje s težavami, pa tudi z močno Božjo pomočjo, ki jih podpira. Nasilje judovske elite se veča, toda apostoli gredo oznanjat v tempelj, potem ko so bili čudežno rešeni iz ječe. S pogumom in zaupanjem se bom trudil pričevati za Jezusa, tudi če bo težko. Gospod, daj mi moč Svetega Duha, da se v preizkušnjah ne oddaljim od tebe in ti zaupam, da mi boš vedno pomagal.

Evangelij

Jezus razkriva, kako je Bog iz ljubezni do človeštva izročil v smrt svojega ljubljenega Sina. Zato je njegova žrtev vir ljubezni, pa tudi sodba za tiste, ki ta dar zavržejo. Sprejemal bom bogastvo Božje ljubezni, ki se razodeva v Jezusu, kot temeljno moč za svoje življenje. Gospod, hvala, ker me tako ljubiš. Pomagaj mi doumeti, da brez tebe ne morem v polnosti ljubiti sebe in drugih.

Primož Krečič