Božja beseda za četrtek, 11. aprila 2024


Sv. Stanislav, obvezni god

Četrtek 2. velikonočnega tedna

»Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero.« (Jn 3,34)

Berilo

Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Kristusu

Berilo iz apostolskih del (Apd 5,27-33)

Tiste dni so služabniki pripeljali apostole, postavili so jih pred zbor in veliki duhovnik jim je rekel: »Strogo smo vam zabičali, da ne učite v tem imenu, in glejte, napolnili ste Jeruzalem s svojim naukom in hočete na nas spraviti kri tega človeka!«

Peter in apostoli pa so odgovorili: »Boga je treba bolj ubogati ko ljudi. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi razpeli na les in umorili. Njega je Bog povišal na svojo desnico za vodnika in zveličarja, da bi Izraelu podelil spreobrnjenje in odpuščanje grehov. Mi smo za te stvari priče, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal vsem, kateri so mu poslušni.« Ko so pa to slišali, so se razsrdili in se posvetovali, da bi jih umorili.

Psalm 34

Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Ps 34,2.9.17-18.19-20

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo,
da zbriše z zemlje njihov spomin.
Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,
in v duhu skrušenim pomaga.
Mnogo nadlog zadeva pravičnega,
a iz vseh ga Gospod rešuje.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus ima od Očeta vso oblast

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,31-36)

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Tisti, ki prihaja od zgoraj, je nad vsemi, kateri pa je z zemlje, je pozemeljski in govori pozemeljsko. Tisti, ki prihaja iz nebes, je nad vsemi, in pričuje, kar je videl in slišal, pa njegovega pričevanja nihče ne sprejme. Kdor pa je njegovo pričevanje sprejel, je potrdil, da je Bog resničen. Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede; kajti Bog ne daje Duha na mero. Oče ljubi Sina in mu je vse dal v roko. Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa v Sina ne veruje, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza.
Sv. Stanislav, obvezni god

Berilo

Pazite na vso Božjo čredo

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,17-18.28-32.36)

Tiste dni je Pavel iz Mileta poslal v Efez poklicat cerkvene starešine. Ko so prišli k njemu, jim je rekel: »Pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, da vodite Božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. Vem, da bodo po mojem odhodu prišli k vam grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. Izmed vas samih bodo vstali možje, ki bodo oznanjali krive nauke, da bi potegnili učence za seboj.

Zato bodite čuječi in pomnite, da tri leta nisem nehal noč in dan s solzami opominjati vsakega izmed vas. Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, ki vas more dvigniti in vam dati delež med vsemi svetimi.« Ko je to izgovoril, je pokleknil in molil z njimi vsemi.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj;
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Jezusu se zasmilijo množice

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,35-38; 10,1)

Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast, izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsakršne bolezni in vsakršne slabosti.

Sv. Stanislav (11. april)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Stanislav

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Apostole privedejo pred sinedrij, vendar jih ni strah. Vsako priložnost izkoristijo za oznanilo o Jezusovi smrti in vstajenju, ker je treba Boga bolj poslušati kot ljudi. Trudil se bom pričevati za Jezusa, kjer bo le mogoče in bom moral zato prenesti kakšno težavo in posmeh. Gospod, hvala, ker mi daješ moč, da lahko navdušeno govorim o tebi in tako pokažem, da je tvoja Beseda živa in učinkovita tudi danes.

Evangelij

Če verujem v Jezusa, ki je večno pri Očetu, sem že sedaj deležen večnega življenja. Po Jezusu Bog deluje v svetu, osvobaja in rešuje. Od sprejetja njegove ljubezni je odvisno moje sedanje življenje in večna sreča. V njegovi moči se bom trudil živeti bolj polno. Gospod, oprosti moji pozabljivosti in nezanimanju za tvoj veliki dar, ki prinaša čudovito življenje v vseh okoliščinah.

Primož Krečič