HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 10. februarja 2020

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Sholastika


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Miha Herman - Teharje
(9.2.2014 ob 10h, dolžina: 6:14)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom
(9.2.2014 ob 9h, dolžina: 6:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. nedelja med letom - Simon Slana - Velika Polana
(6.2.2011 ob 10h, dolžina: 9:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Sholastika, obvezni god

Ponedeljek 5. tedna med letom (leto II)

»In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli« (Mr 6,56)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Z gradnjo templja se konča pot rešitve iz Egipta, ko je Bog sklenil zavezo z izvoljenim ljudstvom. Od tedaj njegova slava razsvetljuje ljudi, ki so ga srečali. Gospod me rešuje iz zasužnjenosti in želi, da bi imel z njim globok in oseben odnos. Gospod, hvala za tvoj dar rešitve, da mi v njej sije slava tvoje navzočnosti.

Evangelij

Množice se zanimajo za Jezusa in prinašajo bolnike. Iščejo ga kot Božjega moža, da bi po njegovi moči ozdraveli in bili rešeni. Ob ljudeh, ki iščejo Jezusovo pomoč, želim poglobiti vero v Jezusa Kristusa in biti njegov učenec. Gospod, hvala, ker si moj Odrešenik. Naj hodim za teboj tudi takrat, ko bo prišla pot križa in ne bo množic.

Primož Krečič

Berilo

Skrinjo zaveze prenesejo v Salomonov tempelj

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 8,1-7.9-13)

Tedaj je zbral kralj Salomon Izraelove starešine in vse poglavarje rodov, kneze izraelskih družin pri sebi v Jeruzalemu, da bi prenesli skrinjo Gospodove zaveze iz Davidovega mesta, to je s Siona. Zbrali so se pri kralju Salomonu vsi Izraelci ob prazniku v sedmem mesecu. Ko so vsi Izraelovi starešine prišli, so duhovniki vzdignili skrinjo ter prenesli Gospodovo skrinjo, shodni šotor in vse svete priprave, ki so bile v šotoru; prenesli so jih duhovniki in leviti.

Nato je kralj Salomon in z njim ves Izraelov zbor, ki se je pri njem sešel pred skrinjo zaveze, daroval toliko drobnice in govedi, da je zaradi množine niso mogli prešteti ne preceniti. Potem so duhovniki prinesli skrinjo Gospodove zaveze na njeno mesto, v notranji tempeljski prostor, v Presveto, pod peruti kerubov. Keruba sta namreč razprostirala peruti nad mestom, kjer je stala skrinja. Tako sta keruba pokrivala skrinjo in njena drogova od zgoraj. V skrinji ni bilo nič drugega kakor dve kamnitni tabli, ki jih je bil Mojzes položil vanjo ob Horebu, ko je Gospod sklenil zavezo z Izraelovimi sinovi ob njih izhodu iz egiptovske dežele.

Ko so duhovniki prišli iz svetišča, je oblak napolnil Gospodovo hišo, tako da duhovniki zaradi oblaka niso mogli pristopiti, da bi opravljali službo. Kajti Gospodovo veličastvo je napolnilo Gospodovo hišo. Tedaj je rekel Salomon: »Gospod je rekel, da bo prebival v temoti. Sezidal sem ti hišo za stanovanje, mesto za tvoje prebivališče na veke.«

Psalm 132

Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«

Ps 132,6-7.8-10

Slišali smo o skrinji zaveze v Efrati,
našli smo jo na Jaárskih poljanah.
Vstopimo v Božje bivališče,
priklonimo se pred podnožjem njegovih nog.
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost,
tvoji sveti naj se glasno radujejo.
Zaradi Davida, svojega hlapca,
ne zavračaj obličja svojega maziljenca!
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Dotik Jezusa ozdravlja

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,53-56)

Ko so se Jezus in njegovi učenci prepeljali, so zadeli na suho pri Genezaretu in pristali. Ko so se pa izkrcali, so ga ljudje takoj spoznali; obtekli so vso tisto pokrajino in začeli bolnike na posteljah prinašati tja, koder so slišali, da biva. Kamor koli je prihajal v vasi ali v mesta ali na pristave, so polagali bolnike na trge in ga prosili, da bi se ti smeli dotakniti vsaj roba njegove obleke. In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli.
Sv. Sholastika (10. februar)

Sv. Sholastika (leto II), obvezni god

Berilo

Ljubezen nikoli ne mine

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 12,31; 13,1-13)

31 Hrepenite pa po večjih darovih; hočem pa vam pokazati še mnogo odličnejšo pot. Ko bi človeške in angelske jezike govoril, ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel preroštvo in bi vedel vse skrivnosti ter imel vso vednost in ko bi imel vso vero, tako da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal v živež vse svoje imetje in ko bi dal svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpljiva, je dobrotljiva; ljubezen ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje; ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne dá razdražiti, ne misli hudega; se ne veseli krivice, veseli se pa resnice, vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša. Ljubezen nikoli ne mine: če so preroštva, bodo ponehala; če jeziki, bodo umolknili; če vednost, bo prešla. Zakaj nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo. 10 Ko pa pride, kar je popolno, bo minilo, kar je nepopolnega. 11 Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sodil kakor otrok; ko sem pa postal mož, sem opustil, kar je bilo otroškega. 12 Zdaj namreč gledamo v zrcalu, nejasno, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. 13 Zdaj pa ostane vera, upanje, ljubezen, to troje; največja med temi pa je ljubezen.

Psalm 31

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 31,3-4.6-8.17.21

Nagni k meni svoje uho,
hiti, da me rešiš!
Bodi mi zavetna skala,
utrjen grad, da me rešiš!
Zakaj ti si moja skala in moj grad,
in zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal.
V tvoje roke izročam svojega duha:
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Ti sovražiš nje, ki častijo prazne malike;
jaz pa v Gospoda zaupam.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja,
ker si se ozrl na mojo bedo,
pomagal moji duši v stiskah
17 Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem,
reši me v svoji milosrčnosti!«
21 Varuješ jih z varstvom svojega obličja
zarote mož,
jih skrivaš v šotoru
pred prepirljivimi jeziki.

Evangelij

Lk 11,28

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021