Božja beseda za četrtek, 10. novembra 2022


Sv. Leon Veliki, obvezni god

Četrtek 32. tedna med letom (leto II)

»Božje kraljestvo ne pride takó, da bi zbujalo pozornost.« (Lk 17,20)

Berilo

Kristjan naj sprejme tudi sužnja kakor brata

Berilo iz pisma apostola Pavla Filemonu (Flm 1,7-20)

Preljubi, velika radost in tolažba me je navdajala zaradi tvoje ljubezni, ker so se po tebi, brat, srca svetih poživila. Zaradi tega, dasi imam v Kristusu veliko zaupanje, da ti moram zapovedovati, kar se spodobi, te rajši iz ljubezni prosim; tak, kakršen sem, stari Pavel, zdaj še ujetnik Jezusa Kristusa, te prosim za svojega sina, ki sem ga rodil v vezeh, za Onézima, ki ti je bil nekdaj neporaben, zdaj pa je tebi in meni zelo poraben; nazaj ti ga pošiljam, ti pa ga sprejmi kakor moje srce. Rad bi ga obdržal pri sebi, da bi mi namesto tebe stregel, ko sem v vezeh zaradi evangelija; toda brez tvoje privolitve nočem ničesar storiti, da bi tvoja dobrota ne bila nekako prisiljena, marveč radovoljna. Morda se je bil namreč za nekaj časa zato ločil, da ga obdržiš za vedno, ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja: kot brata, prav ljubega meni, koliko bolj še tebi, po mesu v Gospodu. Ako me torej imaš za tovariša, ga sprejmi kakor mene. Ako ti je pa storil kako krivico ali ti je kaj dolžan, to meni vračunaj. Jaz, Pavel, pišem lastnoročno: jaz bom povrnil, da ti ne rečem, da si mi celo sam sebe dolžan. Da, brat, naj imam od tebe korist v Gospodu. Požívi moje srce v Gospodu.

Psalm 146

Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«

Ps 146,7-10

Gospod je vekomaj zvest,
vrača pravico stiskanim,
deli kruha lačnim.
Gospod oprošča jetnike.
Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«
Gospod odpira slepim oči,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce.
Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«
Siroto in vdovo vzdržuje,
naklepe grešnikov pa razdira.
Gospod bo kraljeval vekomaj,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.
Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Božje kraljestvo je že med nami

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,20-25)

Ko so farizeji vprašali Jezusa, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: »Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost, tudi ne bodo govorili: ›Glej, tu je!‹ ali ›Tam je!‹ Zakaj, glejte, Božje kraljestvo je med vami.« Učencem pa je rekel: »Pridejo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni Sina človekovega, pa ga ne boste videli. In porekó vam: ›Glejte, tukaj je, glejte, tam je.‹ Ne hodite in ne begajte za njim! Kajti kakor blisk, ko se zabliska, posveti od enega konca neba do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan. Poprej pa mora veliko trpeti in biti zavržen po tem rodu.
Sv. Leon Veliki (leto II), obvezni god

Berilo

Po Kristusu imamo službo sprave

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 5,14-20)

14 Zakaj priganja nas ljubezen Kristusova; prišli smo namreč do sodbe, da, če je eden umrl za vse, so torej vsi umrli; 15 in za vse je umrl, da bi tisti, ki žive, ne živeli več sami sebi, ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. 16 Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. In če smo po mesu poznali Kristusa, ga pa zdaj tako več ne poznamo. 17 Ako je torej kdo v Kristusu, je novo stvarjenje: Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. 18 Vse pa je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil in nam dal službo sprave; 19 zakaj Bog je v Kristusu svet spravil s seboj s tem, da jim njih grehov ni prisojal in je razglasil med nami nauk sprave. 20 Namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prosimo v imenu Kristusa: Spravite se z Bogom!

Psalm 109

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 109,1-4

Zborovodju, Davidov, psalm.

O Bog, ki si moja hvala, ne molči!
Brezbožna in zvijačna usta se odpirajo zoper mene,
lažnivi jeziki govorijo z menoj,
s sovražnimi govori me obkrožajo,
napadajo me brez vzroka.
Zaradi moje ljubezni me obtožujejo,
jaz pa le molim;

Evangelij

2 Kor 5,19

Aleluja

Aleluja. Bog je svet spravil s seboj v Kristusu in nam zaupal besedo sprave. Aleluja.

Ti si Peter - skala

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-19)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Sv. Leon Veliki (10. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon Veliki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristusovo oznanilo združi v prijateljstvo pobeglega sužnja Onezima, gospodarja Filemona in apostola Pavla. Suženj se je zatekel k Pavlu, ta ga kot kristjana vrača Filemonu, vendar ne kot sužnja, ampak kot brata. Kristusova ljubezen ni le ideja, ampak moč, ki korenito spremeni odnose. Gospod, pomagaj mi, da bom povečal pozornost in skrb do ljudi, da so moji bratje.

Evangelij

Farizeji sprašujejo o prihodu Božjega kraljestva, toda Jezus jim pravi, da ni ure, ki bi to povedala. Opozori jih, da je v njegovi osebi in delu Kraljestvo že med njimi. Odločiti se moram za Jezusa in sprejeti odgovornost za svoje življenje. Gospod, hvala, ker me ne plašiš s katastrofo, ampak si najbolj varna prihodnost. Naj se tega iskreno veselim in te pričakujem.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. o sv. Leonu Velikem, ki jo je imel v sredo, 5. marca 2008.
Dragi bratje in sestre!
Ko nadaljujemo našo pot med cerkvenimi očeti, pravimi zvezdami, ki svetijo od daleč, se v našem današnjem srečanju bližamo osebnosti papeža, ki ga je Benedikt XIV. leta 1754 razglasil za cerkvenega učitelja; gre za sv. Leona Velikega. Kot kaže njegovo ime, ki mu ga je hitro podelilo izročilo, je bil res eden največjih papežev, ki so počastili rimski sedež in veliko prispevali ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.