Božja beseda za nedeljo, 10. novembra 2019

32. nedelja med letom (leto C)

»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« (Lk 20,38)

1. berilo

Makabejski bratje so verovali v večno življenje

Berilo iz 2. knjige Makabejcev (2 Mkb 7,1-2.9-14)

Tiste dni se je zgodilo, da so prijeli sedem bratov z njihovo materjo vred. Kralj jih je hôtel prisiliti, da bi okusili svinjsko meso, ki je bilo prepovedano, zato je ukazal, naj jih pretepajo z biči in žilavkami. Eden med njimi pa je spregovóril v imenu drugih in rekel takole: »Kaj nas hočeš vprašati in izvedeti od nas? Pripravljeni smo rajši umreti kakor prekršiti postave naših očetov.« Ko je drugi prišel do zadnjega zdihljaja, je rekel: »Ti, nizkotnež, nam jemlješ sedanje življenje, toda kralj sveta nas bo obúdil in nas ožívil za večno oživetje življenja, ker umiramo za njegove postave.« Za njim je bil mučen tretji. Takoj je pomólil jezik, kakor so ukazali, neustrašno iztegnil roke in plemenito izjavil: »Te ude sem dobil od neba, zaradi njegovih postav jih zaničujem in od njega jih upam spet dobiti.« Celo kralja in njegovo spremstvo je pretresla srčnost tega mladeniča, ki je preziral svoje bolečine. Ko je umrl tudi ta, so prav tako grozovito trpinčili četrtega. Preden je izdihnil, je rekel: »Bolj se splača umreti od človeških rok v pričakovanju, da nas bo Bog spet obúdil, kakor je obljubil. Zate pa vstajenja ne bo!«

Psalm 17

Odpev: »Gospod, varuj me kakor zeníco v očesu.«

Ps 17,1.5-6.8.15

Poslušaj, Gospod, saj gre za pravico,
prisluhni mojemu ječanju;
sliši mojo molitev
z ustnic, ki ne poznajo prevare.
Odpev: »Gospod, varuj me kakor zeníco v očesu.«
Zadŕži moje korake na svojih stezah,
da mi noge ne omahnejo.
Klical sem te, o Bog, saj me boš uslišal,
nagni k meni svoje uho, usliši moje besede.
Odpev: »Gospod, varuj me kakor zeníco v očesu.«
Varuj me kakor zeníco v očesu,
skrij me v senci svojih peruti.
Jaz pa bom v pravičnosti gledal tvoje obličje,
ko se prebudim, me bo nasičevala tvoja podoba.
Odpev: »Gospod, varuj me kakor zeníco v očesu.«

2. berilo

Bog naj nas utrdi v dobrem

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (2 Tes 2,16-3,5)

Bratje in sestre, sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in nam dal neminljivo tolažbo in blago upanje, naj opogumi vaša srca ter jih utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi. Sicer pa, bratje, molíte za nas, da bi se Gospodova beseda širila in poveličevala, kakor se je pri vas, in da bi bili rešeni slabih in pokvarjenih ljudi; nimajo namreč vsi ljudje vere. Toda Gospod je zvest in vas bo utŕdil in obvaroval pred hudičem. Po Gospodu imamo zaupanje v vas, da delate in da boste delali, kar vam zapovedujemo. Gospod pa naj vodi vaša srca, da boste ljubili Boga in stanovitno pričakovali Kristusa.

Evangelij

Raz 1,5a.6a

Aleluja

Aleluja. Jezus Kristus je prvorojenec izmed umrlih. Njemu slava in oblast na veke vekov. Aleluja.

Bog daje večno življenje

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 20,27-38)

Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato je vdovo vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Nazadnje je umrla tudi žena. Čigava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon Veliki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

32. nedelja med letom
(6.11.2022 ob 10h, dolžina: 5:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

32. nedelja med letom - Franc Alič - Sv. Duh pri Škofji Loki
(10.11.2013 ob 10h, dolžina: 7:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

32. nedelja med letom
(10.11.2013 ob 9h, dolžina: 10:32)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

32. nedelja med letom - Marjan Veternik - Žiče
(7.11.2010 ob 10h, dolžina: 10:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 10. november 2013 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangelij današnje nedelje nam predstavlja Jezusa obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje. Vendar so ravno glede te teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali iz namišljenega primera: 'Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim' in zatem vprašali Jezusa: 'Čigava bo torej ta žena, ko bo umrla?' Jezus, ki je vedno krotak ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Efrem Sirski pravi: »Saduceji so prišli in rekli, da ni vstajenja mrtvih. Saduceji so sebe imenovali saduceji, kar pomeni 'pravični' zato, ker pravijo: 'Mi ne služimo Bogu zato, da bi upali na plačilo'. Oni ne pričakujejo vstajenja in zato se imenujejo pravični ter pravijo, da ljubijo Boga, ne da bi pričakovali povračilo«. Sv. Avguštin pa za farizeje pravi, da so verovali v vstajenje mesa, vendar v takšno, da bo vstajensko življenje podobno, kot je sedanje življenje. Nadalje ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je imel v ponedeljek, 11. junija 2012 Lectio Divina o krstu v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha (prim. Mt 28,19).
Gospod sam nam je pomagal še bolj razumeti to resničnost v pogovoru s saduceji o vstajenju. Saduceji so namreč iz kanona Stare zaveze priznavali samo pet Mojzesovih knjig in v teh ni omenjeno vstajenje. Zaradi tega so ga zanikali. Gospod pa je ravno iz teh petih knjig dokazal resničnost vstajenja, ko je rekel, da se Bog imenuje ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.