Božja beseda za torek, 10. januarja 2023

Torek 1. tedna med letom (leto I)

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

Berilo

Kristus je s trpljenjem zaslužil poveličanje

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 2,5-12)

Bog ni angelom podredil prihodnjega sveta, o katerem govorimo. Pričeval pa je nekdo na nekem mestu: »Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ? Le malo nižjega od angelov si ga naredil, s slavo in častjo si ga ovenčal in ga postavil nad dela svojih rok; vse si podvrgel njegovim nogam.« Ko mu je namreč vse podvrgel, ni nič pustil, kar bi mu ne bilo podvrženo. Zdaj pa še ne vidimo, kako bi mu bilo vse podvrženo.

Jezusa, njega, ki je bil malo nižji od angelov, da bi po Božji milosti smrt okusil za vse, pa vidimo zaradi smrtnega trpljenja venčanega s slavo in častjo. Spodobilo se je namreč, da je Bog, za katerega je vse in po katerem je vse, s trpljenjem poveličal njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih zveličanja. Kateri posvečuje in kateri se posvečujejo, so namreč vsi iz enega. Iz tega vzroka se ne sramuje imenovati jih brate, ko pravi: »Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil.«

Psalm 8

Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«

Ps 8,2.5.6-7.8-9

Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse podvrgel njegovim nogam.
Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«
Drobnico in vso goved,
in tudi poljske živali,
ptice pod nebom in ribe v morju,
vse, kar hodi po morskih stezah.
Odpev: »Svojemu Sinu si dal vso oblast.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Jezus uči kot tisti, ki ima oblast

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,21-28)

V mestu Kafarnaum je v soboto Jezus stopil v shodnico ter učil. Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismouki. Bil pa je v shodnici človek z nečistim duhom, ki je zakričal: »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – Božji svetnik.« Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega. Vsi so ostrmeli, tako da so se med seboj povpraševali: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« In hitro se je razširil glas o njem po vsej okolici v Galileji.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Agaton

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jezus je Božji prvorojenec, po katerem je ustvarjen svet. Vendar je postal človek in izkusil vso človeško krhkost ter bedo. S tem si je pridobil človeštvo in ga rešil nemoči v suženjstvu greha. Zato bom odprt za njegovo ljubezen in skrb. Gospod, prihajaj k meni in me dvigaj k prvotnemu dostojanstvu. Hvala za dar tvoje smrti, ki premaguje hudobijo človeštva in mi zagotavlja, da se morem polno uresničiti v ljubezni.

Evangelij

Jezus uči v Kafarnaumu. Besede potrjuje avtoriteta Duha, da se bo zgodilo, kar pravi. Tako izžene iz človeka nečistega duha. Začudeni poslušalci se sprašujejo, kdo je on. Z vso odgovornostjo in navdušenjem bom sprejemal Jezusovo besedo, da me bo spremenila, prenovila in okrepila. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejel tvoje besede in bo tvoje oznanilo s polno močjo delovalo v meni.

Primož Krečič