Božja beseda za petek, 1. septembra 2023

Petek 21. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

Berilo

Bog hoče, da se posvetimo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 4,1-8)

Bratje, prosimo in opominjamo vas v Gospodu Jezusu, da čim dalje bolj napredujete, kakor ste od nas prejeli, kako vam je treba živeti in Bogu ugajati – kakor tudi živite. Saj veste, katere zapovedi smo vam dali po Gospodu Jezusu.

To je namreč Božja volja, da se posvetite: da se zdržite nečistosti; da vsak izmed vas umeva svojo ženo imeti v svetosti in časti, ne v poželjivi strasti kakor pogani, ki Boga ne poznajo; da nihče pravic ne prestopa in svojega brata v dejanju ne ukani; Gospod namreč vse to kaznuje, kakor smo vam prej povedali in spričali. Bog nas namreč ni poklical k nečistosti, ampak k svetosti. Zatorej, kdor to zametuje, ne zametuje človeka, ampak Boga, ki nam je tudi dal svojega Svetega Duha.

Psalm 97

Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Ps 97,1.2.5-6.10.11-12

Gospod je kralj: zemlja naj se raduje,
veselijo naj se mnogi otoki.
Oblak in tema ga obdajata,
pravica je temelj njegovega prestola.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek,
pred gospodarjem vesoljne zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Luč vzhaja pravičnemu,
veselje njim, ki so pravega srca.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
slavite njegovo sveto ime!
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, nagni mi srce k svojim odredbam; podári mi svojo postavo. Aleluja.

Pripravljeni moramo biti, da spremimo Kristusa

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: Nebeško kraljestvo bo podobno desetim dekletom, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale.

Opolnoči pa nastane vpitje: ›Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!‹ Tedaj vstanejo vsa tista dekleta in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa reko pametnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‹ Toda pametne odgovorijo: ›Da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.‹

Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zapro. Kasneje pridejo tudi ostala dekleta in pravijo: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On jim pa odgovori: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas.‹ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Egidij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po zahvali za milost gleda Pavel naprej in spodbuja k posvečenju, da bi povezali človeško prizadevanje z delovanjem Svetega Duha in uresničili Božji dar v sebi. Zato je treba obvladati strasti, da ne zavladajo nad duhom. Trudil se bom ohraniti čistost namenov in usmeriti strasti v službo ljubezni in uma. Gospod, hvala, ker morem v svobodi uresničevati Božji načrt in najti notranjo srečo.

Evangelij

Jezus prikazuje dekleta, ki so povabljene na svatbo. Pet se jih za to oskrbi z oljem, nespametne pa ga morajo kupiti šele, ko je treba iti na gostijo. Vendar je že prepozno, kajti vrata so zaprta. Olje za svetilko je Božja ljubezen, ki je vlita v človeška srca. Jezus me vabi, naj skrbim za olje svoje svetilke. Gospod, naj bom pripravljen za tvoj prihod tudi v nepredvidljivih okoliščinah.

Primož Krečič