Božja beseda za nedeljo, 1. septembra 2013

22. nedelja med letom (leto C)

»In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

1. berilo

Ponižni je velik pred Bogom

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 3,17-18.20.28-29)

Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen, potem boš našel milost pri Gospodu. Zakaj silna je Gospodova moč, zato ga ponižni poveličujejo. Za naduteževo rano ni zdravila, v njej se je namreč zakoreninila zel hudobije. Srce pametnega pa bo premišljalo modre izreke in uho poslušalca je želja modrega.

Psalm 68

Odpev: »V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom ubožcu.«

Ps 68,4-5.6-7.10-11

Pravični se veselijo in vriskajo,
pred Bogom poskakujejo od veselja.
Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu,
vriskajte pred njegovim obličjem.
Odpev: »V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom ubožcu.«
Oče je sirotam in varuh vdovam,
Bog prebiva v svojem svetem bivališču.
Bog pripravlja dom zapuščenim,
odpira ujétnikom vrata v srečo.
Odpev: »V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom ubožcu.«
Ti, o Bog, daješ, da obilno dežuje,
tvoja dediščina se je izčrpala, a ti si jo utŕdil.
Tvoja čreda je v njej prebivala,
v svoji dobroti, o Bog, si jo pripravil ubožcu.
Odpev: »V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom ubožcu.«

2. berilo

Kristjani smo Bogu blizu

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,18-19.22-24)

Bratje in sestre, niste se približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu ognju, mraku, temí, viharju, ne donenju trobente ne glasu besed. Tisti, ki so ga poslušali, so prosili, naj jim ne bi bilo več treba poslušati besede. Vi ste se približali gori Síonu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, angelom brez števila in občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in srédniku nove zaveze Jezusu in kŕvi kropljenja, ki glasneje govorí kakor Abelova.

Evangelij

Mt 11,29ab

Aleluja

Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govorí Gospod, in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

Kdor se ponižuje, bo povišan

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,1.7-14)

Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko. Govóril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«

Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Egidij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

22. nedelja med letom - Slavko Kalan - Velesovo
(1.9.2013 ob 10h, dolžina: 9:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

22. nedelja med letom - Lojze Kozar - Odranci
(29.8.2010 ob 10h, dolžina: 7:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 28. avgust 2016 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Dogodek današnjega evangelija nam prestavi Jezusa v hiši enega od prvakov med farizeji, ko pozorno spremlja povabljene na kosilo, kako se trudijo izbirati prva mesta. To je prizor, ki smo ga že večkrat videli, iskanje boljših mest tudi s komolčarstvom. Medtem ko je gledal ta prizor, je povedal dve kratki priliki, s katerima je dal dve pojasnili: eno je glede mest, drugo pa glede povračila. ...

Prva primera je postavljena na poročno ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ambrož pravi: »Jezusa je povabil neki krajevni dostojanstvenik, da bi »jedel kruh« na sobotni predpraznični večer. Ob tej priložnosti je storil čudež ter gostitelju in povabljenim, ki so bili predvsem farizeji, za njih dobro jim namenil nauk.« Sv. Ciril Aleksandrijski pa pravi: »Jezusova navodila gostom ob mizi se tičejo ponižnosti, torej daru podarjenem tistim, ki hodijo za njim. Vabi torej farizeje, da ga posnemajo s skromnim in hvalevrednim življenjem, ne pa da hitijo za svetno slavo, kakor ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V evangeliju današnje nedelje srečamo Jezusa za mizo v hiši prvaka med farizeji. Ko je opazil, da si povabljeni izbirajo prva mesta za mizo, jim je povedal priliko, ki se dogaja med svatbo. »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹... Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto« (Lk ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.