Božja beseda za sredo, 1. februarja 2023

Sreda 4. tedna med letom (leto I)

»In čudil se je njihovi neveri« (Mr 6,6)

Berilo

Bog očiščuje s trpljenjem

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,4-7.11-15)

Bratje, niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh; pozabili ste tolažbo, ki vam kakor sinovom govori: »Moj sin, ne preziraj Gospodovega strahovanja in ne omaguj, kadar te kara: kogar namreč Gospod ljubi, ga strahuje in tepe vsakega sina, katerega sprejme.« Za vzgojo to prenesite. Kakor s sinovi ravna Bog z vami; kajti kje je sin, ki bi ga oče ne strahoval? Nobeno strahovanje pa se takrat, ko se vrši, ne zdi veselo, ampak bridko; pozneje pa daje tistim, ki so po njem izučeni, miru polni sad pravičnosti. Zato »vzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota«, da bi se to, kar je hromo, še ne izvinilo, marveč da bi ozdravelo.

Prizadevajte si za mir z vsemi in za svetost, brez katere nihče ne bo videl Gospoda. Pazite, da kdo ne izgubi Božje milosti; da ne bo kaka grenka korenina pognala ter delala nadlege in bi se jih po njej mnogo okužilo.

Psalm 103

Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«

Ps 103,1-2.13-14.17-18

Slavi, moja duša, Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slavi, moja duša, Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«
Kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga boje.
Zakaj on ve, iz česa smo,
spominja se, da smo prah.
Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«
Gospodova milosrčnost traja vekomaj
nad njimi, ki se ga boje,
in njegova pravičnost nad otrok otroki,
nad njimi, ki držijo njegovo zavezo.
Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Prerok je brez časti v domačem kraju

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,1-6)

Tisti čas je Jezus odšel v svoj kraj in spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel v shodnici učiti in mnogi so strme poslušali ter govorili: »Od kod ima ta vse to in kakšna je modrost, ki mu je dana, in kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tesar, sin Marije in brat Jakoba in Jožefa in Juda in Simona? In ali niso njegove sestre tukaj pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in med svojimi sorodniki in na svojem domu.« In ni mogel tam storiti nobenega čudeža, razen da je na nekatere bolnike položil roke in jih ozdravil. Čudil se je njihovi nevernosti. In hodil je po vaseh v okolici in učil.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Brigita

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je podoben očetu, ki vzgaja svojega sina. Zanj je vzgoja težka, brani se je, vendar bo kasneje očetu hvaležen, da ga je to naučil. Preizkušnje pridejo za vse ljudi. Ko bodo prišle težave, ne bom vzdihoval in se pritoževal nad ljudmi in Bogom, ampak se vztrajno boril in jih premagoval. Gospod, naj me bolečine in preizkušnje še bolj povežejo s tvojo pomočjo in z vsemi, ki mi stojijo ob strani.

Evangelij

Opazujem, kako se obnašajo domačini do Jezusa v shodnici. Ko oznanja, se začudijo, potem pa se nad njim pohujšujejo, saj ostaja zanje le domačin iz preproste družine. Če bom odprt za Božje delovanje in priznal Jezusa za Gospoda, bo v meni uresničil svoje odrešenje. Gospod, daj, da te bom brez pomislekov sprejel za Božjega Sina in ne zgolj kot tesarja iz Nazareta.

Primož Krečič