Božja beseda za sredo, 1. novembra 2023

Vsi sveti

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4)

1. berilo

Svetih je nad vsako število

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 7,2-4.9-14)

Jaz, Janez, sem videl drugega angela, ki se je dvigal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga; zaklical je z močnim glasom štirim angelom, ki jim je bilo dano škodovati zemlji in morju: »Ne škodujte zemlji ne morju ne drevju, dokler ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njih čelih.« In slišal sem število zaznamovanih: sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih otrok. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v bela oblačila s palmami v rokah. Klicali so z močnim glasom: »Zveličanje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu!« Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter molili Boga: »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen.«

In rekel mi je eden izmed starešin: »Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« In odgovoril sem mu: »Moj Gospod, ti veš.« Rekel mi je: »To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali svoja oblačila ter jih očistili z Jagnjetovo krvjo.

Psalm 24

Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Ps 24,1-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
On ga je utemeljil na morjih
in ga ustalil na tekočih vodah.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Kdo pojde na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čistega srca,
kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Ta bo prejel Gospodov blagoslov
in plačilo Boga, svojega Odrešenika.
To je rod tistih, ki ga iščejo,
ki iščejo obličje Jakobovega Boga.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

2. berilo

Sveti gledajo Boga, kakršen je

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 3,1-3)

Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal Oče, da se imenujemo in smo Božji otroci. Zaradi tega nas svet ne pozna, ker njega ni spoznal. Preljubi! Zdaj smo Božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo. Vemo, da bomo njemu podobni, ko se prikaže, ker ga bomo gledali, kakršen je. Vsakdo, ki ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je on čist.

 

Evangelij

Mt 11,28

Aleluja

Aleluja. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil, govori Gospod. Aleluja.

Veliko je plačilo v nebesih

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: »Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.«

Vsi sveti (1. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Vsi sveti

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Vsi sveti
(1.11.2014 ob 19h, dolžina: 10:15)

Msgr. Janez Oberstar je rektor semenišča Redemptoris Mater v Trstu.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Vsi sveti - Milan Kšela - Brežice
(1.11.2014 ob 10h, dolžina: 9:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Vsi sveti
(1.11.2014 ob 10h, dolžina: 9:36)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Vsi sveti
(1.11.2014 ob 9h, dolžina: 9:27)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Vsi sveti - Gašper Kočan - Šentvid nad Ljubljano
(1.11.2013 ob 10h, dolžina: 7:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Vsi sveti - Igor Dolinšek - Ljubljana - Koseze
(1.11.2012 ob 10h, dolžina: 12:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Vsi sveti - Župnija Vavta vas
(1.11.2011 ob 10h, dolžina: 6:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Vsi sveti - Andrej Vovk - Budanje
(1.11.2010 ob 10h, dolžina: 10:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Vsi sveti - Želimlje
(1.11.2009 ob 10h, dolžina: 6:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Vsi sveti - Peter Pučnik
(1.11.2008 ob 10h, dolžina: 13:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 1. november 2013 ...

Praznik vseh svetih, ki ga danes obhajamo, nas spominja, da cilj našega bivanja ni smrt, ampak je raj! »Ni še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.« (1 Jn 3,2) Da ta obljuba ne razočara, nam zagotavljajo svetniki, prijatelji Boga. Ti so v svojem zemeljskem bivanju živeli v globokem občestvu z Bogom. Božje obličje so prepoznavali na obličjih najmanjših in preziranih bratov, sedaj ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Kromacij Oglejski se sprašuje: »Zakaj se je Gospod povzpel na goro, da bi oznanil svoj nauk?« Najprej Kromacij sam odgovarja na to vprašanje: »Da bi lahko dal svojim učencem božanske zapovedi, s katerimi bi se izogibali zemeljskih reči, iskali pa nebeške.« Sv. Hieronim na isto vprašanje odgovarja: »da bi lahko vodil svoje ljudstvo naproti višjemu življenju.« Sv. Avguštin pa: »da bi bil znan vzvišen Očetov ter Sinov nauk.« Neznani pisec pa na vprašanje, zakaj se je Gospod ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Angelus, 1. november 2011
Slovesni praznik vseh svetih je ugodna priložnost, da dvignemo pogled od minljivih zemeljskih resničnosti, k Božji razsežnosti večnosti in svetosti. Današnje bogoslužje nas spominja, da je svetost izvirna poklicanost vsakega krščenega (prim. C 40) Kristus je namreč, ki je z Očetom in Duhom edini Sveti (prim. Raz 15,4), ljubil Cerkev kot svojo nevesto ter je zanjo dal samega sebe z namenom, da bi jo posvetil (prim. Ef 5,25-26). Zaradi tega so vsi člani Božjega ljudstva poklicani, da ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.