Božja beseda za soboto, 1. januarja 2022

Sv. Marija, Božja Mati, slovesni praznik

»Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli« (Lk 2,16)

1. berilo

Blagoslov v Božjem imenu

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 6,22-27)

Gospod je govóril Mojzesu in rekel: »Govôri Aronu in njegovim sinovom: Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recíte jim: Gospod naj te blagosloví in te váruje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podelí mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslôvil.«

Psalm 67

Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Ps 67,2-3.5-6.8

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

2. berilo

Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Evangelij

Heb 1,1-2a

Aleluja

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govóril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu. Aleluja.

Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21)

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.

Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Sv. Marija, Božja Mati (1. januar)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Marija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

S to molitvijo so na večer pred prazniki in zlasti pred novim letom blagoslavljali ljudstvo. Bog daje svojemu ljudstvu te dobrine: zavarovanost, pomoč, rešitev in mir kot povzetek vseh darov. Gospoda prosim, da bi bili moji koraki v tem letu povezani z njegovim blagoslovom. Gospod, naj se trudim živeti iz tvoje milosti, da bo na mojem obrazu odseval tvoj dobrohotni pogled.

Evangelij

Po običaju so osmi dan otroka obrezali in mu dali ime Jezus, ki pomeni Bog je rešitelj. Jezus je s tem uradno vstopil v izvoljeno ljudstvo. Različni ljudje so se približali skrivnosti učlovečenja: Marija, pastirji, sorodniki. Marija je za evangelista resnična vernica. Poglobil bom vero v Jezusa Božjega Sina in odrešenika. Gospod, hvala, ker me rešuješ iz življenjskih težav. Ti vedno pokažeš rešitev in izhod.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Na prvi dan leta se zberemo po Božji previdnosti k obhajanju liturgije, ki nas prevzame zaradi svojega bogastva in lepote. Na prvi dan civilnega novega leta in zadnji dan božične osmine je praznik Marijinega Božjega Materinstva, ki se dobro ujema s Svetovnim dnevom miru. ...

»Beseda, od dogodka v Betlehemu naprej, kot jo je v vsej zgodovinski resničnosti opisal evangelist Luka (Lk 2,16-21) in kot jo je z vidika odrešenja opisal apostol Pavel Galačanom (Gal 4,4-7), je postala blagoslov za Božje ljudstvo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Ambroziaster pravi: »Bog je čakal na ugoden čas, da bi nas osvobodil,« k temu Gaj Marij Viktorin dodaja: »po svojem Sinu, Gospodu zgodovine.« Sv. Ambrož bolj podrobno razloži: »On je bil edini Sin Boga,« Teodoret k temu doda: »kateri se je učlovečil iz pokorščine Očetu.« Tertulijan začenja: »Rodil se je iz device,« in Psevdo Avguštin nadaljuje: »brez posredovanja moškega.« K temu sv. Leon Veliki doda: »A kljub temu je bil resnično človek kakor tudi pravi Bog.« Gaj ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?