Brevir za 8. december 2019

Nedelja, Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Brezmadežno spočetje Device Marije (8. december)

Info …

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Slovesni praznik
Ta praznik je sicer med mlajšimi Marijinimi prazniki (na Vzhodu v 10.–12. stol., na Zahodu ponekod že v 11.–12. stol., v Rimu šele 1476.), a je 1708. postal zapovedan praznik. Nov poudarek je dobil z razglasitvijo verske resnice 1854.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Slavimo brezmadežno spočetje Device Marije, molimo Kristusa, njenega Sina.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Slavimo brezmadežno spočetje Device Marije, molimo Kristusa, njenega Sina.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Slavimo brezmadežno spočetje Device Marije, molimo Kristusa, njenega Sina.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Slavimo brezmadežno spočetje Device Marije, molimo Kristusa, njenega Sina.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Slavimo brezmadežno spočetje Device Marije, molimo Kristusa, njenega Sina.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Slavimo te, Brezmadežna,
prečista Bogorodica,
prisluhni nam dobrótljivo
in nas obdari z milostjo.
 
Vsi grešni Adamov smo rod
in v grehu vsi rodimo se,
izvzeta si edino ti,
kot trdno verujemo vsi.
 
Zavistni kači na glavó
stopila si ter strla jo,
spočeta si brez madeža,
zato slavi te zemlja vsa.
 
Človeštva dika, vzela si
od nas sramoto Evino,
usliši, kar te prosimo,
nas dvigni, če omahnemo.
 
Slavimo Sina tvojega,
Očeta, Svetega Duha,
ki te obdal je z milostmi,
da sveta si nad vse stvari. Amen.
Odpev 1 Gospod je Marijo že ob spočetju blagoslovil in ji izkazal svoje usmiljenje.

[S]

Ps 23   Gospod prihaja v svetišče
Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa (sv. Irenej).
 
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami. —
 
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —
 
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —
 
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Gospod je Marijo že ob spočetju blagoslovil in ji izkazal svoje usmiljenje.
Odpev 2 Že v začetku jo je Najvišji posvetil za svoje bivališče.

[S]

Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč
Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).
 
Bog je naša moč in naše pribežališče, *
v nesreči nam hitro pomaga.
Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *
ko se na dno morja pogrezajo gore.
Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *
naj besni vihar in se tresejo gore. —
 
Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *
in sveto bivališče Najvišjega.
Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *
Bog ga varuje od prvega svita.
Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *
ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh.
 
Pridite in poglejte Gospodova dela, *
čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.
Odpravlja vojne po vsem svetu, *
uničuje orožje in ga sežiga.
»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 2 Že v začetku jo je Najvišji posvetil za svoje bivališče.
Odpev 3 Velike reči so napovedane o tebi, kot Božje mesto te je Gospod utrdil na sveti gori.

[S]

Ps 86   Jeruzalem, mati vseh narodov
Oni Jeruzalem, ki je gori, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).
 
Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori, *
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.  —
 
Veličastne reči so napovedane o tebi, *
o Božje mesto.
Razna ljudstva imajo zveze s tabo, *
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, *
on sam, Najvišji, ga je uteméljil.« —
 
Gospod zapiše v knjigo narodov: *
»Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli: *
»Ti si začetek našega veselja.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 3 Velike reči so napovedane o tebi, kot Božje mesto te je Gospod utrdil na sveti gori.
- Bog me je okrepil in utrdil,
- da je moja pot brezmadežna.
PRVO BERILO
Iz pisma apostola Pavla Rimljanom (5,12-21)
Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost
 
Bratje: Kakor je po enem človeku prišel greh na svet in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili - kajti (tudi) do postave je bil greh na svetu, a greh se ne prisoja, če ni postave. Kraljevala pa je smrt od Adama do Mojzesa tudi nad tistimi, ki se s podobnim prestopkom kakor Adam, ki je podoba prihodnjega, niso pregrešili.
Toda ni tako kakor s prestopkom tudi z milostjo; kajti če je zaradi prestopka enega množica umrla, sta se milost božja in dar v milosti enega človeka Jezusa Kristusa izlila nad množico v mnogo večjem izobilju. In ni tako z darom kakor s tem, kar je eden zagrešil. Kajti sodba je po enem v obsojenje, milost pa po mnogih prestopkih v opravičenje. Če je namreč zaradi prestopka enega zavladala smrt po enem, bodo mnogo bolj tisti, ki prejemajo izobilje milosti in daru pravičnosti, v življenju kraljevali po enem Jezusu Kristusu. Kakor je torej po enem prestopku za vse ljudi obsodba, tako tudi po eni spravi za vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor je namreč po nepokorščini enega človeka množica postala grešna, tako bo tudi po pokorščini enega množica postala pravična.
Postava je pa vmes prišla, da se je pomnožil greh. Kjer pa se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost, da bi, kakor je greh zavladal s smrtjo, zavladala tudi milost s pravičnostjo za večno življenje, po Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
SPEV (Rimlj 5, 12; Lk 1, 30; prim. Ps 114, 8; 17,19)
Po prvem človeku je prišel greh na svet in v njem smo vsi grešili. * Ti, Marija, pa si našla milost pri Bogu.
Gospod te je otel pred sovražnikom, on te je varoval. * Ti, Marija, pa si našla milost pri Bogu.
DRUGO BERILO
Sv. Anzelm (1033-1109) iz Aoste, benediktinski opat v Normandiji, škof na Angleškem, oče sholastične filozofije
Iz govorov sv. Anzelma, škofa (52. govor)
S tvojim blagoslovom je blagoslovljena vsa narava
 
Nebo, zvezde, zemlja, reke, dan in noč in kar koli je podrejeno človeški oblasti ali koristi, se radujejo, nebeška Gospa, ker so po tebi na neki način obnovljeni v izgubljenem dostojanstvu in obdarovani z novo neizrekljivo lepoto. Vse to je nekako umrlo, ko je bilo izgubljeno njim prirojeno dostojanstvo, ki je podpiralo življenje, delo ali potrebe tistih, ki hvalijo Boga, za kar je bilo vse to ustvarjeno. Z nasiljem je bilo pokopano in omadeževano z zlorabo tistih, ki hlapčujejo malikom, ker za to ni bilo ustvarjeno. Zdaj pa se kakor na novo vstali vse to veseli, ker jim je v čast, da jim vladajo tisti, ki priznavajo Boga, in jih uporabljajo.
Z novo, neprecenljivo milino pa so se stvari vzradovale, ko so občutile, da sam Bog, njihov stvarnik, ne le nevidno nad njimi vlada, temveč jih tudi vidno med njimi posvečuje. Toliko dobrega je prišlo po blagoslovljenem sadu blagoslovljenega Marijinega telesa.
Tudi to, kar je bilo v kraljestvu mrtvih, se veseli, da je po tvoji polni milosti osvobojeno. In kar je na svetu, se raduje, da je obnovljeno. Vsi pravični, ki so umrli pred njegovo smrtjo, ki daje življenje, se veselijo, ker je poveličani Sin tvojega slavnega devištva končal njihovo ujetništvo. Pa tudi angeli veselo vzklikajo, ker je zopet pozidano njihovo na pol porušeno mesto.
O žena, polna milosti, iz tvoje prekipevajoče polnosti poškropljena znova ozeleni vsaka stvar! O blagoslovljena Devica, po tvojem blagoslovu je blagoslovljena vsa narava; ne samo da njo, stvar, blagoslavlja Stvarnik, ampak tudi stvar blagoslavlja Stvarnika.
Bog je svojega Sina, edinega, rojenega iz svojega srca in sebi enakega, ljubil kakor sam sebe, a ga je dal Mariji. In iz Marije si je napravil sina, ne drugega, ampak prav tistega, da je bil hkrati sin obeh, božji Sin in sin Marijin. Vso naravo je Bog ustvaril in Bog je bil rojen iz Marije. Bog je vse ustvaril, Marija pa je Boga rodila. Bog, ki je vse naredil, je sam sebe naredil iz Marije. Tako je vse, kar je bil naredil, popravil. In tisti, ki je mogel vse iz nič narediti, tega, kar je bilo ranjeno, ni hotel brez Marije ozdraviti.
Bog je zato oče ustvarjenega, Marija pa je mati obnovljenega. Bog je Oče, ki je vse ustvaril, Marija je mati, po kateri je bilo vse prenovljeno.
Bog je namreč rodil njega, po katerem je bilo vse ustvarjeno. Marija je rodila njega, po katerem je bilo vse odrešeno. Bog je rodil tistega, brez katerega sploh ne bi bilo ničesar. Marija je rodila tistega, brez katerega nič ne bi bilo dobro.
O, res je Gospod s teboj. Tebi je dal Gospod, da ti z njim vsa narava dolguje toliko reči.
SPEV (Ps 33, 4; 85,13; Lk 1, 48)
Poveličujte z menoj Gospoda. * Zakaj velika je Gospodova ljubezen do mene.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. * Zakaj velika je Gospodova ljubezen do mene.

Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, * svet, * svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, Devica Marija je bila brez madeža spočeta, ker si jo izbral za mater svojega Sina. Vsakega madeža si jo že vnaprej obvaroval zaradi odrešilne smrti njenega Sina. Na njeno priprošnjo naj tudi mi pridemo čisti k tebi.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Vesela pesem hvalnica
naj srca z radostjo navda:
Device, Matere Boga
spočetje zdaj proslavljamo.
 
Marija, čast in kras sveta,
odsvit si Luči, hči Boga,
tvoj večni Sin obvaroval
te vsakega je madeža.
 
Izvirni greh umazal je
stoletja vsa, rodove vse.
Zaradi Sina svojega
edina si brez madeža.
 
Ponižna golobica si
in greh ti ranil ni srca,
prinašaš oljčno vejico
miru in Božje milosti.
 
Slavimo Sina tvojega,
Očeta, Svetega Duha,
ki te obdal je z milostmi,
da sveta si nad vse stvari. Amen.
Odpev 1 O čista Mati, na tebi ni bilo madeža, vredna si bila nositi Boga.

[S]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 O čista Mati, na tebi ni bilo madeža, vredna si bila nositi Boga.
Odpev 2 Bog te je blagoslovil, Devica Marija, bolj kot vse druge žene na zemlji.

[S]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Bog te je blagoslovil, Devica Marija, bolj kot vse druge žene na zemlji.
Odpev 3 Za teboj, Brezmadežna, naj hitimo, vabijo nas tvoje kreposti.

[S]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 3 Za teboj, Brezmadežna, naj hitimo, vabijo nas tvoje kreposti.
Kratko berilo  (Prim. Iz 61,10)
Glasno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja in me ogrnil s plaščem pravičnosti kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Spev z odpevom
Vsemogočni te je opasal s svojo močjo.
Vsemogočni te je opasal s svojo močjo.
Postavil te je na pot brezmadežnosti.
Vsemogočni te je opasal s svojo močjo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vsemogočni te je opasal s svojo močjo.
Odpev k Hvaljen Gospod je rekel kači: Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, med tvojim in njenim zarodom: ona ti bo glavo strla, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Gospod je rekel kači: Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, med tvojim in njenim zarodom: ona ti bo glavo strla, aleluja.
Prošnje
Slavimo našega Odrešenika, ki si je Devico Marijo izbral za mater, in ga prosímo:
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Sonce pravičnosti, pred teboj je brezmadežna Devica vzšla kot jutranja zarja,
– daj nam, da bomo vedno hodili v svetlobi tvojega obiskanja.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Odrešenik sveta, z močjo svojega odrešenja si svojo mater vnaprej obvaroval slehernega madeža,
– varuj nas, da bomo živeli brez greha.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Naš Zveličar, brezmadežno Devico Marijo si izbral za svoje prebivališče in jo naredil za svetišče Svetega Duha,
– daj nam, da bomo tudi mi svetišče Svetega Duha za vekomaj.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Kralj vseh kraljev, hotel si, da je bila tvoja Mati z dušo in telesom vzeta k tebi v nebesa,
– daj, da bomo hrepeneli le po tem, kar je nebeško.
Zaradi svoje Matere se nas usmili.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Sveti Bog, Devica Marija je bila brez madeža spočeta, ker si jo izbral za mater svojega Sina. Vsakega madeža si jo že vnaprej obvaroval zaradi odrešilne smrti njenega Sina. Na njeno priprošnjo naj tudi mi pridemo čisti k tebi.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resničen mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Všeč si bila Bogu, Brezmadežna, Gospod se te veseli.

[Ned. 1. tedna]

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja
On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota.
Reci zdaj, Božje ljudstvo: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.« —
 
V stiski sem klical Gospoda, *
Gospod me je uslišal in me rešil.
Gospod je z menoj, ni se mi bati; *
kaj mi more storiti človek?
Gospod je z menoj in mi pomaga, *
ne bojim se nasprotnikov. —
 
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v človeka.
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v poglavarje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Vsi narodi so me obkolili, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Od vseh strani so me obdali, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu. —
 
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *
a Gospod mi je pomagal.
Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *
postal mi je rešitelj.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *
Gospodova desnica je mogočno delovala. —
 
Gospodova desnica me je dvignila, *
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel, *
oznanjal bom Gospodova dela.
Gospod mi je res naložil pokoro, *
ni me pa izročil smrti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
III
Odprite mi vrata pravičnosti, *
da vstopim in hvalim Gospoda.
To so vrata Gospodova, *
tukaj vstopajo pravični. —
 
Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *
in mi postal rešitelj.  
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *
je postal vogelni kamen.
To je Gospod naredil, *
zares je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod naredil, *
veselimo se ga in se radujmo. —
 
Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *
Gospod, daj srečo.
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *
Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *
pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —
 
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *
moj Bog, hvalim te in poveličujem.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Opoldne

Odpev Všeč si bila Bogu, Brezmadežna, Gospod se te veseli.
Opoldne

Kratko berilo  (Ef 1,11–12a)
V Kristusu smo postali tudi dediči, naprej določeni po načrtu njega, ki vse vrši po odločitvi svoje volje, da bi bili v hvalo njegovega veličastva.

– Moje srce in telo vriskata,
– kličeta k živemu Bogu.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, Devica Marija je bila brez madeža spočeta, ker si jo izbral za mater svojega Sina. Vsakega madeža si jo že vnaprej obvaroval zaradi odrešilne smrti njenega Sina. Na njeno priprošnjo naj tudi mi pridemo čisti k tebi.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so iz skupnih molitev

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Devic prejasna váruhinja,
prečista Bogorodica,
nebeška vrata vzvišena,
veselja vir si našega.
 
Med trnjem bela lilija
in golobica lepa vsa,
kraljevega rodu si hči,
ozdravljaš bolne nas ljudi.
 
Razženi temne sence nam,
vrtincev skritih reši nas
in skoz besneče nam vodé
blodečim varno pot odpri.
 
Edine izmed vseh ljudi
okužil ni te dedni greh,
hudobni kači glavo stri,
ko zalezuje Božji rod.
 
Slavimo Sina tvojega,
Očeta, Svetega Duha,
ki te obdal je z milostmi,
da sveta si nad vse stvari. Amen.
Odpev 1 Vsa lepa si, Marija, in madeža izvirnega greha ni na tebi.

[S]

Ps 121 Sveto mesto Jeruzalem
Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu (Heb 12,22).
 
Razveselil sem se, ko so mi rekli: *
»V Gospodovo hišo pojdemo.«
Hitro smo stopili in že smo tukaj, *
pri vhodu v mesto Jeruzalem. —
 
Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *
trdno zidano in urejeno. 
Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *
kakor določa njegova postava.
Tu se razsoja pravica, *
tu je najvišje sodišče. —
 
Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *
naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
Naj vlada mir za njegovim obzidjem *
in varnost v njegovih dvorih. —
 
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *
»Mir tebi, Jeruzalem!«
Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *
ti želim vse dobro. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 1 Vsa lepa si, Marija, in madeža izvirnega greha ni na tebi.
Odpev 2 Ti si slava Jeruzalema, veselje Izraela, čast vsega Božjega ljudstva.

[S]

Ps 126 Brez Gospoda je ves trud zaman
Božja zgradba ste (1 Kor 3,9).
 
Če Gospod ne zida hiše, *
se zaman trudijo njeni zidarji.
Če Gospod ne varuje mesta, *
zaman čuje stražnik. —
 
Zaman je vstajati pred svitom *
in sedeti pozno v noč pri delu.
Zaman je za kruh trdo delati, *
ko Bog daje zvestim dvojni delež. —
 
Gospodov dar so tudi sinovi, *
Božje plačilo staršem so potomci.
Kakor si bojevnik pomaga s puščícami, *
tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.
Blagor človeku, ki jih ima obilo, *
ne bo osramočen in ne pozabljen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 2 Ti si slava Jeruzalema, veselje Izraela, čast vsega Božjega ljudstva.
Odpev 3 Tvoje oblačilo je belo kot sneg in tvoj obraz se sveti kot sonce.

[S]

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj
 
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —
 
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —
 
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
 
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov. —
 
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
 
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —
 
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev 3 Tvoje oblačilo je belo kot sneg in tvoj obraz se sveti kot sonce.
Kratko berilo  (Rim 5,20–21)
Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost, da bi, kakor je greh zavladal s smrtjo, zavladala tudi milost s pravičnostjo za večno življenje, po Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Spev z odpevom
Tvoja ljubezen, Gospod, se je pokazala.
Tvoja ljubezen, Gospod, se je pokazala.
Sovražnik me ni nikoli premagal.
Tvoja ljubezen, Gospod, se je pokazala.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Tvoja ljubezen, Gospod, se je pokazala.
Odpev k Moja duša Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, aleluja.
Prošnje
Nebeški Oče je hotel, da Marijo, mater njegovega Sina, častijo vsi rodovi. Poveličujmo ga s hvalnicami in ponižno prosimo:
Marija, milosti polna, prosi za nas.
O Bog, ki delaš čudeže, ti si dal brezmadežni Devici Mariji, da je z dušo in telesom deležna Jezusove nebeške slave,
– privedi tudi nas do iste sreče, saj smo tvoji otroci.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Marijo si nam dal za nebeško mater, na njeno priprošnjo podeli bolnikom zdravje, žalostnim tolažbo, grešnikom odpuščanje,
– vsem pa mir in zveličanje.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Mariji si dal, da je mati usmiljenja in dobrote,
– naj čutijo vsi, ki so v nevarnosti, njeno materinsko roko.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Hotel si, da je bila Marija v Jezusovem in Jožefovem domu gospodinja in mati,
– naj z njeno pomočjo vse družinske matere skrbijo za ljubezen in svetost v družini.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Marijo si v nebesih kronal za kraljico,
– naj se naši rajni z vsemi svetimi vekomaj veselijo v tvojem kraljestvu.
Marija, milosti polna, prosi za nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Sveti Bog, Devica Marija je bila brez madeža spočeta, ker si jo izbral za mater svojega Sina. Vsakega madeža si jo že vnaprej obvaroval zaradi odrešilne smrti njenega Sina. Na njeno priprošnjo naj tudi mi pridemo čisti k tebi.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Ob slovesnih praznikih
Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh