HOZANA.si: Brevir

«   »

26. 3. 2020, Četrtek 4. postnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih

Ugoden, bratje, zdaj je čas,
nam dobri Bog ga je poslal,
da bi ozdravil bolni svet
z zdravilom posta, zmernosti.

 

Zdaj dnevi so zveličanja,
od Kristusa ožarjeni,
ko z grehom srca ranjena
se z zmernostjo prenavljajo.

 

Pomagaj nam, o dobri Bog,
da vztrajamo v spokornosti
in srečno vsi tja pridemo,
kjer večna bo velika noč.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Zmaguje Božja roka in njegova navzočnost.

Ps 43   Božje ljudstvo v stiski

V  vsem  tem  zmagujemo  po  njem,  ki  nas  je vzljubil (Rim 8,37).

I

O Bog, na lastna ušesa smo slišali, *

naši očetje so nam pripovedovali

o tvojih čudovitih delih, ki si jih storil *

v njihovih dneh, v dneh starodavnih.

Ti sam si izgnal druge narode, *

da si naredil prostor našim dedom.

Uničil si ljudstva, *

da si nje naselil v obljubljeni deželi. —

 

Niso si namreč osvojili dežele z mečem, *

niso zmagali z lastno roko.

Zmagovala je tvoja desnica in tvoja navzočnost, *

ker si bil z njimi sklenil zavezo. —

 

Ti si naš Bog, tebe priznavamo za Gospoda, *

ti si dal zmago svojemu ljudstvu.

S teboj smo premagali svoje sovražnike, *

v tvojem imenu smo prepodili svoje nasprotnike. —

 

Ne zanašamo se na svojo spretnost, *

ne prinaša nam zmage naše orožje.

Edino ti nam pripravljaš zmago nad sovražniki, *

nje pa ogrinjaš v sramoto.

Gospodova je zmaga in slava, *

njegovo ime bomo slavili na veke. —

1 Odpev Zmaguje Božja roka in njegova navzočnost.
2 Odpev Gospod se ne bo obrnil od nas, če ga bomo prosili.

II

Zdaj si nas pa zavrgel in osramótil, *

ne bojuješ se več z nami.

Zapodil si nas v beg pred sovražnikom *

in izročil v plen našim nasprotnikom.

Dal si, da delajo z nami kot s klavnimi ovcami, *

razkropil si nas med narode. —

 

Pod ceno si prodal svoje ljudstvo *

in pri tem nisi kaj prida zaslužil.

Dal si nas v sramotenje našim sosedom, *

da se nam rogajo in nas zasmehujejo.

Za svarilni zgled si nas postavil narodom, *

da zdaj ljudstva majejo z glavo nad nami. —

 

Vedno mislimo na svojo sramoto, *

obraz nam zaliva rdečica,

na ves glas nas sramotijo in zasmehujejo, *

sovražijo nas in preganjajo. —

2 Odpev Gospod se ne bo obrnil od nas, če ga bomo prosili.
3 Odpev Vzdigni se, Gospod, ne zavrzi nas za zmeraj.

III

Vse to nas je zadelo, čeprav te nismo pozabili *

in čeprav nismo prelomili tvoje zaveze.

Svojega srca nismo odvrnili od tebe *

in s tvoje poti nismo krenili.

Potopil si nas v globoko žalost *

in nas v smrtno temo pogreznil. —

 

Če bi bili tebe, svojega Boga, pozabili *

in roke stegovali k tujim bogovom:

Mar ne bi ti, o Bog, za to vedel, *

saj poznaš srca in njih skrivnosti?

Glej, zaradi tebe nas vsak dan morijo, *

imajo nas za klavne ovce. —

 

Gospod, zakaj spiš, prebudi se vendar, *

nikar nas ne zavrzi za zmeraj.

Zakaj skrivaš svoje obličje, *

pozabljaš našo bedo in stisko? —

 

V prah si nas ponižal, *

na tleh ležimo z obrazom na zemlji.

Vstani in nam pomagaj, *

reši nas, saj si usmiljen. —

3 Odpev Vzdigni se, Gospod, ne zavrzi nas za zmeraj.

[L]

- Kdor premišljuje Gospodovo postavo,

- bo obrodil dober sad ob svojem času.

PRVO BERILO

Iz četrte Mojzesove knjige (13, 1-4a. 18-34)

Ogledniki v Kanaanu

Tiste dni je izraelsko ljudstvo odrinilo od Haserota in taborili so v Faranski puščavi. Gospod je govoril Mojzesu: »Pošlji si mož, da ogledajo kanaansko deželo, ki jo hočem dati Izraelovim sinovom! Pošljite po enega moža od vsakega rodu njihovih očetov! Sleherni med njimi bodi knez!«

Mojzes jih je torej po Gospodovem ukazu poslal iz Faranske puščave, same može, ki so bili poglavarji Izraelovih sinov. Rekel jim je: »Oglejte deželo, kakšna je, in ljudstvo, ki v njej prebiva, je li močno ali slabo, ali ga je malo ali mnogo; kakšna je dežela, ki v njej prebiva, je li dobra ali slaba; in kakšna so mesta, ki v njih prebiva, ali so odprta ali utrjena; in kakšna je zemlja, je li mastna ali pusta, je li drevje po njej ali ne! Srčni bodite in prinesite nekaj sadu dežele!«

Bil pa je čas zgodnjega grozdja. Šli so torej in ogledali deželo od Sinske puščave do Rohoba, do poti proti Ematu. Šli so v Negeb in prišli do Hebrona; tam so bivali Enakovi sinovi Ahiman, Sisaj in Tolmaj; Hebron pa je bil pozidan sedem let poprej kot Tanis v Egiptu. Prišli so do Eskolske doline; tam so odrezali mladiko vinske trte z enim grozdom, ki sta ga nosila na drogu po dva moža; tudi nekaj granatnih jabolk in smokev. Tisti kraj se je imenoval Eskolska dolina zaradi grozda, ki so ga tam odrezali Izraelovi sinovi.

Po štiridesetih dneh so se vrnili, ko so bili deželo ogledali. In ko so se vrnili, so prišli k Mojzesu in Aronu in k vsej občini Izraelovih sinov v Faransko puščavo, v Kades. Poročali so jima in vsej občini ter jima pokazali sad dežele. Tako so mu pripovedovali in govorili: »Prišli smo v deželo, kamor si nas poslal. Zares teče v njej mleko in med in tole je njen sad. Toda ljudstvo, ki biva v deželi, je močno in mesta so utrjena in zelo velika; tudi Enakove sinove smo videli ondi. Amalek prebiva v pokrajini Negebu; Hetejci, Jebusejci in Amorejci prebivajo na pogorju, a Kanaanci prebivajo ob morju in poleg Jordana.«

Med ljudstvom je vstal nemir zoper Mojzesa. Kaleb pa je miril ljudstvo in rekel: »Le pojdimo in se polastimo te dežele, saj jo bomo premagali!« Možje pa, ki so hodili z njim, so rekli: »Nikakor ne moremo iti nad to ljudstvo, ker je močnejše ko mi.« In so razvpili pred Izraelovimi sinovi deželo, ki so jo bili ogledali, govoreč: »Dežela, ki smo jo prehodili, da bi jo ogledali, je dežela, ki žre svoje prebivalce. Vsi ljudje, ki smo jih videli v njej, so ljudje visoke postave; videli smo tam tudi velikane, sinove Enakove, iz rodu velikanov: zdelo se nam je, da smo kakor kobilice, in tako smo se morali tudi njim zdeti.«

SPEV (5 Mz 1,31.32.26.27)

V puščavi te je Gospod, tvoj Bog, nosil, kakor nosi človek svojega sinčka. * Kljub temu niste zaupali v Gospoda, svojega Boga.

Niste hoteli iti, ampak ste se povelju Gospoda, svojega Boga, uprli in godrnjali. * Kljub temu niste zaupali v Gospoda, svojega Boga.

DRUGO BERILO

Sv. Leon Veliki (papež od 440-461), pisec številnih pisem in govorov, iz katerih odsevata dobrota in jasen nauk

Iz govorov sv. Leona Velikega, papeža (15. govor, o Jezusovem trpljenju, 3-4)

Premišljevanje o Gospodovem trpljenju

Pravi častilec Gospodovega trpljenja naj z očmi svojega srca tako gleda na križanega Jezusa, da v njegovem telesu spozna sebe.

Vztrepetaj človek ob trpljenju svojega Odrešenika, razkoljejo naj se skale nevernih duš in tisti, ki so jih težili grobovi umrljivosti, naj se rešijo težkega bremena in vstanejo. Prikažejo naj se tudi znamenja bodočega vstajenja v svetem mestu, to se pravi v božji Cerkvi, in v srcih naj se zgodi že zdaj, kar se mora izvršiti v telesih.

Nikomur, četudi je slaboten, ni vnaprej onemogočena zmaga križa, in ni človeka, ki bi mu Kristus ne pomagal s svojo prošnjo. Če je bil dober do mnogih, ki so se postavili proti njemu, koliko bolj bo dober do tistih, ki hočejo biti njegovi.

Odstranjena je nevednost, omiljena je težava in Kristusova sveta kri je pogasila tisti ognjeni meč, ki je zapiral pokrajino življenja. Tema stare noči se je umaknila pred pravo lučjo.

Krščansko ljudstvo je povabljeno k nebeškemu bogastvu in vsi prerojeni se lahko vrnejo v izgubljeno domovino, razen če si kdo ne zapre tiste poti, ki se je odprla razbojnikovi veri.

Poskrbimo, da ne bo dejavnost sedanjega življenja ustvarjala v nas preveč tesnobe ali pa preveč drznosti, in bi si zaradi tega ne mogli prizadevati z vsem srcem za podobnost z našim Odrešenikom in posnemati njegovega zgleda. Vse je namreč storil in prenesel za naše odrešenje, da bi krepost, ki je bila v Glavi, bila tudi v udih njegovega skrivnostnega telesa.

Katerega človeka bi božja Beseda, ki se je učlovečila in naselila med nami, izključila iz svojega usmiljenja, razen tistega, ki ne veruje? In kako bi ne mogel biti povezan s Kristusom, če sprejmeš njega, ki je sprejel našo naravo? Kako bi ne bil prerojen v Duhu, v katerem je bil on rojen? Kdo dalje v njem ne spozna svojih slabosti? Kdo ne vidi, da je bil v podobi hlapca, ko je jedel, počival v spanju, bil žalosten v skrbeh, se jokal iz sočutja?

In ker je bilo treba ozdraviti našo naravo starih ran in očistiti nereda greha, je božji Edinorojenec postal tudi človekov sin, da bi imel vso človeško resničnost in hkrati vso popolnost božanstva.

Naše je, kar je ležalo mrtvo v grobu, kar je vstalo tretji dan in kar se je vzdignilo nad vse nebeške višine na desnico Očetovega veličastva. Naše je zato, da bi tudi mi prišli v skupnost njegove slave, če hodimo po poti njegovih zapovedi in če se ne sramujemo izpovedati tega, kar je v telesni ponižnosti povzročilo naše odrešenje. Kajti očitno se bo izpolnilo to, kar je napovedal: Vsakega, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

SPEV (1 Kor 1,18.23)

Beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, * nam pa, kateri smo na poti zveličanja, božja moč.

Mi oznanjamo Kristusa, križanega, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, * nam pa, kateri smo na poti zveličanja, božja moč.

Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Bog, s pokoro nas poboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih

O Kristus, prava luč sveta,
preženi vso temo srca,
krepost naj v dušah se blešči,
ko spet začenja se nov dan.

 

Ko daješ milosti nam čas,
spokornega še daj duha,
v dobroti spreobrni vse,
ki čakaš nas usmiljeno.

 

O daj, da spokorimo se
vsaj malo, in odpusti nam,
saj večji si v usmiljenju,
kot grehi vsega so sveta.

 

Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan,
ko vse na novo zacvete,
naj veselimo se ga vsi,
ker prenovljeni bomo v njem.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Že navsezgodaj mi pomagaj, Gospod, in se me usmili.

Ps 142,1–11   Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,16).

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih.

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo. —

 

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe zaupam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske. —

1 Odpev Že navsezgodaj mi pomagaj, Gospod, in se me usmili.
2 Odpev Gospod bo naklonil Jeruzalemu mirne čase.

Iz 66,10–14a  Tolažba in veselje v svetem mestu.

Jeruzalem, ki je zgoraj, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).

 

Veselite se z Jeruzalemom, *

radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite.

Močno se nad njim veselite, *

vsi, ki ste nad njim žalovali.

Napojite se in nasitite *

ob viru njegove tolažbe.

Nasrkajte se in okrepite *

od polnosti njegovega bogastva. —

 

Tako govori Vsemogočni: *

Glej, napeljem k njemu mir kakor reko.

Veličastvo narodov ga poplavi kakor potok, *

iz katerega boste pili.

V naročju vas bodo nosili, *

na kolenih vas bodo ljubkovali.

Tolažil vas bom kakor zna le mati, *

v Jeruzalemu boste potolaženi. —

 

Veselilo se bo vaše srce, ko boste to videli, *

pomladili se boste in na novo zaživeli. —

2 Odpev Gospod bo naklonil Jeruzalemu mirne čase.
3 Odpev Prav je, da hvalimo Gospoda.

Ps 146 Gospodova vsemogočnost in dobrota

Tebe, Boga, hvalimo; tebe, Gospoda, poveličujemo.

 

Hvalite Gospoda, to je dobro, *

pojmo mu hvalo, to je naše veselje. —

 

Gospod zida svoje mesto Jeruzalem, *

zbira svoje razkropljene otroke.

Ozdravlja potrta srca *

in obvezuje njihove rane.

Določa število zvezdam, *

sleherno kliče po imenu.

Velik je naš Gospod in silen v moči, *

njegova modrost je neizmerna.

Gospod dviga ponižne, *

grešnike pa do tal poniža. —

 

Pojte Gospodu v zahvalo, *

igrajte našemu Bogu na citre.

Gospod zagrinja nebo z oblaki *

in dež pripravlja zemlji.

Daje, da po gorah raste trava *

in rastlinje za živali.

Živini daje njen živež *

in mladim vranom, ko čivkajo k njemu.

Noče, da bi se zanašali na bojne konje, *

in ni mu všeč, če zidamo na moč človeka.

Veselje ima nad tistimi, ki ga častijo *

in zaupajo v njegovo dobroto. —

3 Odpev Prav je, da hvalimo Gospoda.

[L]

Kratko berilo (Prim. 1 Kr 8,51–53a)
Tvoje ljudstvo smo in tvoja lastnina. Naj bodo tvoje oči odprte za prošnjo tvojega služabnika in za prošnjo tvojega ljudstva Izraela, da nas uslišiš v vsem, za kar k tebi kličemo. Ti si nas namreč izmed vseh ljudstev na zemlji sebi odločil za lastnino.
Spev z odpevom

Gospod, naj ti bodo vedno všeč moje besede in misli.
Gospod, naj ti bodo vedno všeč moje besede in misli.

Ti si moje zavetje in rešitelj.
Gospod, naj ti bodo vedno všeč moje besede in misli.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod, naj ti bodo vedno všeč moje besede in misli.

Odpev k Hvaljen Jaz sicer ne sprejemam pričevanja od človeka, govori Gospod; pripovedujem pa zato, da bi se vi rešili.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Jaz sicer ne sprejemam pričevanja od človeka, govori Gospod; pripovedujem pa zato, da bi se vi rešili.
Prošnje

Slavimo usmiljenega Boga, ki se nam je razodel v Kristusu, in ga iz srca prosimo:

Spominjaj se nas, ker smo tvoji.

Daj nam bolje razumeti skrivnost Cerkve,

– da bo nam in vsem ljudem učinkovitejši zakrament odrešenja.

Spominjaj se nas, ker smo tvoji.

Pomagaj nam, da bomo podpirali napredek človeške družbe

– in tako povsod gradili tvoje kraljestvo.

Spominjaj se nas, ker smo tvoji.

Vzbujaj v nas lakoto in žejo po Kristusu,

– saj nam daje sebe kot vir žive vode.

Spominjaj se nas, ker smo tvoji.

Odpusti nam naše grehe

– in uravnavaj naše korake po poti pravičnosti in iskrenosti.

Spominjaj se nas, ker smo tvoji.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, s pokoro nas poboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.

 

Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.

 

Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.

 

Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.

Ps 118,153–160  (XX)  Hvala Božji postavi

 

Glej, Gospod, moje ponižanje in me reši, *

saj nisem pozabil tvoje postave.

Brani mojo pravico, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Za hudobne ni rešitve, *

ker ne marajo tvojih zapovedi.

Gospod, kako veliko je tvoje usmiljenje, *

poživi me, kakor si obljubil. —

 

Mnogi me preganjajo in mučijo, *

toda ne obrnem se od tvojih zapovedi.

Hudo mi je zaradi nezvestih, *

ki se ne držijo tvoje postave. —

 

Jaz pa tvojo postavo ljubim, *

obvaruj mi življenje, ker si dober.

Temelj tvojih besed je zvestoba, *

vsi tvoji sklepi so večni. —

Ps 127 Sreča pobožne družine

»Iz Siona te blagoslôvi Gospod,« to je: iz svoje Cerkve (Arnobij).

 

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in živi po njegovi volji. —

 

Sadove svojega truda bo užival, *

srečen bo in vedno mu bo dobro.

Žena mu bo kot rodovitna trta *

v veselje njegove domačije.

Otroci mu bodo kot oljčne mladike *

v radost okoli mize. —

 

Tako Gospod blagoslavlja *

vsakega, ki mu zvesto služi.

Gospod naj ga blagoslavlja s Siona, *

da bo užival srečo izvoljenih vse dni življenja,

da bo gledal svojih otrok otroke *

in užival mir Božjega ljudstva. —

Ps 128 Preizkušano ljudstvo obnavlja zaupanje

Cerkev pripoveduje o svojem trpljenju (sv. Avguštin).

 

Od vsega začetka so me napadali, *

pa me niso premagali.

Od vsega začetka so me sovražili, *

tako govori Izrael, Božje ljudstvo.

Po hrbtu so mi orali kot orači, *

rezali so dolge brazde.

Pravični Gospod pa me je osvobodil, *

vezi krivičnih je raztrgal. —

 

Naj bodo osramočeni in se umaknejo *

vsi, ki črtijo Gospoda.

Naj bodo kot trava na strehah, *

ki usahne, preden jo populijo.

Z njo ne napolni svoje roke, kdor žanje, *

ne svojega naročja, kdor veže snope. —

 

Takih nihče ne pozdravlja: *

»Gospodov blagoslov bodi z vami.«

Mimoidoči jim ne voščijo: *

»Blagoslavljamo vas v Gospodovem imenu.« —

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo (5 Mz 30,2–3a)
Ako se povrneš h Gospodu, svojemu Bogu, in boš poslušal ti in tvoji otroci njegov glas povsem, kakor ti danes zapovedujem, z vsem srcem in vso dušo, bo Gospod, tvoj Bog, spremenil tvojo usodo in se te usmilil.

– Ne glej, o Bog, na moje grehe,
– vso mojo krivdo izbriši.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Bog, s pokoro nas poboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob delavnikih

Ti, Jezus, si posvetil post,
ko si v puščavi postil se,
naročaš zdaj ga tudi nam
za zdravje našega duha.

 

Naklôni Cerkvi milosti,
vse naše óbčestvo podpri,
naj grehe svoje vsak spozna,
iskreno se jih pokesa.

 

Pregrehe, ki teže nam vest,
odpusti milostno, Gospod,
in za naprej pomagaj nam,
da v grehe več ne pademo.

 

Spokorna dela postnih dni
naj zbrišejo nam vse dolgé,
očiščeni veliko noč
naj radostno obhajamo.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Vate zaupam, Gospod, moj dobrotnik in moje zavetje.

Ps 143 Molitev za zmago in mir

Njegove roke so se navadile na boj, ko je premagal svet, in rekel je: »Jaz sem svet premagal« (sv. Hilarij).

I

Slavim te, Gospod, moje pribežališče, *

ti me usposabljaš za boj s sovražnikom.

Ti si moj dobrotnik in varuh, *

moja obramba, moj osvoboditelj.

Vate zaupam, moje zavetje, *

ti mi podvrzi vsa ljudstva. —

 

Gospod, kaj je človek, da se zanj meniš, *

sin človekov, da nanj misliš?

Človek je kakor veter, ki mine, *

njegovi dnevi so kot senca, ki preide. —

 

Gospod, odpri nebo in nastopi, *

dotakni se gorá in se bodo kadile.

Zaženi blisk in razkropi sovražnike, *

tvoje ognjene puščice naj jih zbegajo. —

 

Stegni svojo roko z višave in me osvobodi, *

iz velikih vodá me reši in iz roke tujcev.

Njihova usta govore lažnivo, *

njih desnica krivo prisega. —

1 Odpev Vate zaupam, Gospod, moj dobrotnik in moje zavetje.
2 Odpev Blagor ljudstvu, ki ima Boga za vladarja.

II

O Bog, zapel ti bom novo pesem, *

s harfo na deset strun jo bom spremljal.

Saj ti deliš vladarjem zmago *

in rešuješ mene, svojega služabnika.

Reši me in osvobodi iz roke tujcev.*

Lažejo in krivo prisegajo. —

 

Naši sinovi naj bodo kot mladike, *

ki rastejo v svoji mladostni moči.

Naše hčere naj bodo kot okrašeni stebri, *

izklesani za svetišče.

Naše shrambe naj bodo polne žita, *

napolnjene z vsakovrstnimi dobrotami.

Naših ovac bodi brez števila po naši deželi, *

naša živina naj nam prinaša bogate darove.

Naši kraji naj bodo varni, *

naj živimo v miru in brez žalovanja. —

 

Blagor ljudstvu, kjer je to resnica; *

blagor ljudstvu, ki ima Boga za vladarja. —

2 Odpev Blagor ljudstvu, ki ima Boga za vladarja.
3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.

Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi

 

Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *

ti si in si bil in prideš.

Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *

in začel kraljevati. —

 

Narodi so se razjezili, *

a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,

da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *

in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —

 

Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *

našega Boga in oblast njegovega Kristusa.

Premagan je bil tožnik naših bratov, *

ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —

 

Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *

in z besedo svojega pričevanja.

Niso tako ljubili svojega življenja, *

da bi se bali umreti.

Zato se radujte, nebesa *

in vsi, ki v njih prebivate. —

3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.

[L]

Kratko berilo (Jak 4,7–8.10)
Podvrzite se Bogu, hudiču pa se uprite in bo pobegnil od vas. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Umijte si roke, grešniki, in očistite srca, vi duhovno razdvojeni! Ponižajte se pred Gospodom in povišal vas bo.
Spev z odpevom

Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.

Spolnjeval jo bom z vsem srcem.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.

Odpev k Moja duša Dela, ki jih izvršujem, pričujejo o meni, da me je poslal Oče, govori Gospod.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Dela, ki jih izvršujem, pričujejo o meni, da me je poslal Oče, govori Gospod.
Prošnje

Slavimo usmiljenje našega Boga, ki nas razsvetljuje s Svetim Duhom, da bi pričali s pravičnostjo in vero. Molimo:

Poživi ljudstvo, ki ga je odrešil Kristus.

Vir in začetek vse svetosti, poveži škofe, duhovnike in diakone po evharistični skrivnosti tesneje s Kristusom,

– da bodo vedno bolj obnavljali milost, ki so jo prejeli pri posvečenju.

Poživi ljudstvo, ki ga je odrešil Kristus.

Uči nas, da se bomo vredno in prizadevno zbirali ob mizi Kristusove besede in telesa

– in v življenju izvrševali, kar v veri in zakramentu prejemamo.

Poživi ljudstvo, ki ga je odrešil Kristus.

Naj priznavamo dostojanstvo vsakega človeka, ker je odrešen s krvjo tvojega Sina,

– da bomo spoštovali svobodo in vest naših bratov in sester.

Poživi ljudstvo, ki ga je odrešil Kristus.

Pomagaj nam, da bomo obvladali neurejene težnje po zemeljskih dobrinah

– in skrbeli za tiste, ki jih tare pomanjkanje.

Poživi ljudstvo, ki ga je odrešil Kristus.

Usmili se rajnih, ki si jih danes poklical k sebi,

– in jim podári večno veselje.

Poživi ljudstvo, ki ga je odrešil Kristus.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, s pokoro nas poboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih

Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *

ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —

 

Zelo spoštujem tebi zveste *

in cenim poštene na zemlji.

Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *

si sami množijo bolečine.

Ne bom daroval krivim bogovom, *

ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *

ti vodiš mojo usodo.

Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *

kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.

Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *

še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.

Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *

dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.

Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *

a tudi moje telo bo počivalo varno. —

 

Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *

svojemu služabniku ne boš dal strohneti.

Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *

večne radosti na svoji desnici. —

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,23)

Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pozdravljena, Kraljica,

mati usmiljenja,

življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,

k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas

in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.

O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020