HOZANA.si: Brevir

«   »

24. 5. 2020, 7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja

Povabilo

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem
O večni in najvišji kralj
in vseh ljudi odrešenik,
raztrgal smrti si vezi
in milost zmago spet slavi.

 

V Očetovo se dvigaš čast,
ki vso izroča ti oblast,
deliš si z njim jo kakor Bog,
ker ni ti dana od ljudi.

 

Pred tabo upogibajo 
vsa bitja se, kar jih živi
na širni zemlji in pod njo
in kar obsega jih nebo.

 

Ko na oblaku kakor blisk
prikažeš k sodbi se svetá,
odpusti nam še zadnji greh
in sprejmi k sebi nas v nebo.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki zmagovit v nebesa greš,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 7 Aleluja, Bog je od mrtvih obudil Kristusa in ga poveličal, aleluja.

[D]

Ps 144 Hvalnica Božjemu veličastvu

Pravičen si, Gospod, ki si in si bil (Raz 16,5).

I

Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati, *

slaviti tvoje ime na vekov veke.

Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, *

slaviti tvoje ime na vekov veke. —

 

Velik si, Gospod, in nad vse hvale vreden, *

tvoja veličina se ne da izmeriti.

Rod za rodom hvali tvoja dela *

in oznanja tvojo vsemogočnost. —

 

Govorijo o sijajni slavi tvojega veličastva *

in razglašajo tvoja čudovita dela.

Poročajo o tvojih mogočnih delih, *

pripovedujejo o tvojem dostojanstvu.

Na vso moč razglašajo tvoje velike dobrote *

in se radujejo tvoje pravičnosti. —

 

Blag si, Gospod, in usmiljen, *

potrpežljiv in velik v ljubezni.

Dober si vsemu svojemu stvarstvu, *

do vseh stvari usmiljen. —

[L]

1 Vel. noč. 7 Aleluja, Bog je od mrtvih obudil Kristusa in ga poveličal, aleluja.
2 Vel. noč. 7 Aleluja, Gospod, vzvišen si nad vsa nebesa, aleluja.

[D]

II

Naj te slavijo, Gospod, vsa tvoja dela, *

tvoji zvesti naj te hvalijo.

Naj pripovedujejo o slavi tvojega kraljestva, *

naj govorijo o tvoji vsemogočnosti.

Naj oznanjajo tvojo moč vsemu človeštvu *

in slavo tvojega sijajnega kraljestva.

Tvoje kraljestvo je za večne čase, *

tvoje gospostvo je za vse rodove. —

[L]

2 Vel. noč. 7 Aleluja, Gospod, vzvišen si nad vsa nebesa, aleluja.
3 Vel. noč. 7 Aleluja, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji, aleluja.

[D]

III

Gospod, ti si zvest svojim obljubam *

in dober v vseh svojih delih.

Gospod, zadržuješ vse, ki padajo, *

dvigaš vse, ki so potrti.

Vsi zaupno oči upirajo vate *

in ti jim ob pravem času daješ hrano.

Svojo dobrotno roko odpiraš *

in vse, kar živi, nasičuješ. —

 

Gospod je pravičen na vseh svojih potih *

in svet v vseh svojih delih.

Blizu je vsem, ki ga iščejo, *

vsem, ki ga kličejo iskreno.

Izpolni prošnje tistih, ki ga častijo, *

prisluhne njih vpitju in jim pomaga.

Gospod bedi nad vsemi, ki ga ljubijo, *

poniža pa tiste, ki se mu upirajo. —

 

Moja usta naj pojejo hvalo Gospodu, *

človeštvo naj ga slavi vse čase. —

[L]

3 Vel. noč. 7 Aleluja, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji, aleluja.

- Radujem se, aleluja,

- s pesmijo hvalim Gospoda, aleluja.

PRVO BERILO

Iz prvega pisma apostola Janeza (3, 18-24)

Zapoved vere in ljubezni

Otročiči moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Iz tega bomo spoznali, da smo iz resnice: in potolažili bomo pred njim svoja srca; zakaj če nas naše srce obsoja, je vendar Bog večji od našega srca in ve vse. Preljubi, če nas naše srce ne obsoja, imamo zaupanje v Boga; in kar koli prosimo, prejmemo od njega, ker spolnjujemo njegove zapovedi ter delamo, kar mu je všeč.

In to je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in da se med seboj ljubimo, kakor nam je zapovedal. In kdor spolnjuje njegove zapovedi, ostane v njem. In po tem spoznamo, da je v nas po Duhu, ki nam ga je dal.

SPEV (1 Jan 3, 24; Sir 1, 9.10)

Kdor spolnjuje božje zapovedi, ostane v Bogu in Bog v njem. * Da je on v nas, vemo po Duhu, ki nam ga je dal, aleluja.

Bog je ustvaril modrost v Svetem Duhu in jo razlil na vse ljudi. * Da je on v nas, vemo po Duhu, ki nam ga je dal, aleluja.

DRUGO BERILO

Sv. Gregor iz Nise (ok. 334-394), škof, maloazijski grški mistični in spekulativni teološki pisatelj

Iz homilij sv. Gregorja iz Nise, škofa, o Visoki pesmi (15. homilija)

Dal sem jim slavo, ki si jo dal meni

Če ljubezen prežene strah in se ta spremeni v ljubezen, tedaj postanejo odrešeni v medsebojnem zedinjenju enota v povezavi z njim, ki je edini dober. To popolno stanje izraža simbol golobice.

K temu spoznanju nas vodijo besede pisatelja Visoke pesmi: Ena je moja golobica, popolna, edinka svoji materi, izvoljenka svoji porodnici.

Gospod nas v evangeliju o tem še jasneje poučuje. Učencem podeli z blagoslovom vso svojo moč in z besedami, ki jih naslavlja na Očeta, podari še druge dobrine tem, ki so jih vredni. Daje jim celo glavno dobrino: ne bodo se več na veliko razhajali v presoji dobrega z različnimi opredelitvami, ampak oklepajoč se ene in edine Dobrine bodo vsi eno. V edinosti Svetega Duha, po apostolovih besedah združeni z vezjo miru, bodo vsi skupaj sestavljali eno telo in enega duha, z enim upanjem, v katerega so bili poklicani.

Koristno bo, če dobesedno navedemo evangeljski božji izrek. Jezus pravi: Da bodo vsi eno, kakor ti Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama eno.

Vez te edinosti je slava. Noben izvedenec, ki upošteva Gospodove besede: Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, ne bo oporekal temu, da Svetega Duha imenujemo slava. Učencem je dejansko dal takšno slavo, ko jim je dejal: Prejmite Svetega Duha.

Jezus jo je imel, preden je nastal svet, a jo je prejel kot človek, ko je privzel človeško naravo. Njegova človeška narava, po poveličanju z Duhom, predaja, začenši z apostoli, slavo naprej svojim sovrstnikom.

Zato Jezus pravi: Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor sva midva eno. Jaz v njih in ti v meni, da bodo popolnoma eno. Človeka, ki je iz dojenčka zrastel v popolnega moža in dosegel zrelost duhovne starosti ter je s svojo nestrastnostjo in čistostjo odličen sprejemnik slave Duha, upodablja popolna golobica. Ženin občuduje takšno golobico in pravi, da ni na svetu takšne: Ena je moja golobica, popolna golobica.

SPEV (Prim. Jan 15, 15; 14, 26; 15, 14)

Ne imenujem vas več služabnike, ampak svoje prijatelje, zakaj spoznali ste vse, kar sem med vami storil. * Prejmite Svetega Duha, Tolažnika, ki vam ga bo Oče poslal, aleluja.

Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. * Prejmite Svetega Duha, Tolažnika, ki vam ga bo Oče poslal, aleluja.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, verujemo, da je naš Odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem

Srčnó si vsakdo je želél,
da bi današnji dan prišel,
ko Kristus, Bog in up sveta,
se v sveto dvignil je nebo.

 

Končal je zmagovito boj,
premagal kneza je temè,
Očetu kaže ran sijaj,
ki dajejo mu slavo, čast.

 

Svetál zakrije ga oblak,
vse verne z upanjem navda,
odslej je raj nam spet odprt,
ki bil predolgo je zaprt.

 

Kako se veselimo vsi,
da čisti je Device Sin
do Božjih dvignil se višin,
potem ko smrt je pretrpel.

 

Naj k tebi dviga se srce,
o Kristus, ki si šel v nebo,
in pošlji Svetega Duha,
ki tvoj je in Očetov dar. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 3 in 7 Gospod je kralj, obdaja ga svetloba, aleluja.

[D]

Ps 92   Bog, kralj vesolja

Naš Gospod, vsemogočni Bog, je zakraljeval, veselimo in radujmo se in dajmo mu čast (Raz 19,6.7).

 

Gospod, ti si kralj, obdaja te svetloba, *

v krasoto si oblečen in z močjo opasan.

Utrdil si vesolje, *

da se ne zamaje. 

Tvoj prestol je utrjen od zdavnaj, *

ti si od vekomaj. —

 

Gospod, reke padajo in bobnijo, *

daleč se sliši vodno bučanje.

A bolj ko divjih vod hrumenje *

si ti mogočen.

Močno je morsko bučanje, *

a močnejši si ti v nebeških višavah. —

 

Gospod, tvoje besede so zanesljive, *

tvoje obljube so verodostojne.

Tvoja hiša naj odseva lepoto, *

vedno in povsod naj bo sveta. —

[L]

1 Vel. noč. 3 in 7 Gospod je kralj, obdaja ga svetloba, aleluja.
2 Vel. noč. 3 in 7 Stvarstvo se bo rešilo v svobodo poveličanih Božjih otrok, aleluja.

[D]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

2 Vel. noč. 3 in 7 Stvarstvo se bo rešilo v svobodo poveličanih Božjih otrok, aleluja.
3 Vel. noč. 3 in 7 Gospodovo ime je vzvišeno nad nebo in zemljo, aleluja.

[D]

Ps 148 Slavospev Gospodu in Stvarniku

Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast in slava in oblast na vekov veke (Raz 5,13).

 

Hvalite Gospoda, nebesa, *

hvalite ga na višavah.

Hvalite ga, vsi njegovi angeli, *

hvalite ga, vsi angelski zbori. —

 

Hvalita ga, sonce in luna, *

hvalite ga, vse svetle zvezde.

Hvalite ga, najvišja nebesa *

in vse vode nad nebesnim svodom. —

 

Vse naj hvali Gospoda, *

rekel je in bilo je ustvarjeno.

Vse je postavil za vselej, na veke, *

njegov zakon nikoli ne mine. —

 

Hvalite Gospoda, vse stvari na zemlji, *

velike morske živali in morske globine,

sneg in megla, blisk in toča, *

vihar, ki izpolnjuješ Božjo voljo,

gore in vsi griči, *

sadno drevje in vse cedre,

zveri in domača živina, *

laznina in krilate ptice, —

 

vladarji zemlje in vsa ljudstva, *

prvaki in voditelji na zemlji,

fantje in dekleta, *

starčki in otroci,

vsi naj hvalijo Gospoda, *

kajti le njegovo ime je vzvišeno. —

 

Njegovo veličastvo presega nebo in zemljo, *

povečal je veljavo svojega ljudstva.

To je hvalnica njegovih zvestih, *

izvoljenega ljudstva, ki ga ljubi. —

[L]

3 Vel. noč. 3 in 7 Gospodovo ime je vzvišeno nad nebo in zemljo, aleluja.
Kratko berilo (Apd 10,40–43)
Bog je obudil Jezusa tretji dan in je dal, da so ga videli – ne vsi ljudje, ampak od Boga prej odbrane priče, mi, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Bog nam je naročil, naj ljudstvu oznanimo in izpričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem spričujejo vsi preroki, da dobi v njegovem imenu odpuščanje grehov vsak, kdor vanj veruje.
Spev z odpevom

Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.

Ko so videli Gospoda, aleluja, aleluja.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Razveselili so se učenci, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Oče, poveličal sem te na zemlji, dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga izvršim, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Oče, poveličal sem te na zemlji, dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga izvršim, aleluja.
Prošnje

Združimo se v hvalnicah in molitvi z vsemi, ki so opravičeni v Svetem Duhu, in molimo:

Sveti Duh naj nam pomaga.

Gospod Jezus, naj nas danes vodi Sveti Duh,

– da bomo živeli kot Božji otroci.

Sveti Duh naj nam pomaga.

Po Svetem Duhu nam izprosi od Očeta,

– da bomo postali vredni tvojih obljub.

Sveti Duh naj nam pomaga.

Daj nam velikodušnost, da ne bomo iskali sebe,

– ampak rajši pomagali drugim.

Sveti Duh naj nam pomaga.

Daj nam dar vednosti,

– da bomo vedno bolj spoznavali tebe in Očeta po Svetem Duhu.

Sveti Duh naj nam pomaga.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Nebeški Oče, verujemo, da je naš Odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

Odpev Aleluja, aleluja, aleluja.

[D]

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

II

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

III

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte Gospoda, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

Odpev Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (Ef 2,4–6)
Bog je bogat v usmiljenju in nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom, – po njegovi milosti ste rešeni, – in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, verujemo, da je naš Odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje III. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.

 

Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.

 

Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.

 

Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.

 

Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 3 in 7 Kristus nas je očistil grehov in sedi na desnici veličastva na višavah, aleluja.

[D]

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

[L]

1 Vel. noč. 3 in 7 Kristus nas je očistil grehov in sedi na desnici veličastva na višavah, aleluja.
2 Vel. noč. 3 in 7 Gospod je osvobodil svoje ljudstvo, aleluja.

[D]

Ps 110 Velika so Gospodova dela

Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog (Raz 15,3).

 

Slavil bom Gospoda z vsem srcem v zboru svetih *

in ga hvalil v skupni molitvi. —

 

Res velika so Gospodova dela, *

vredna, da jih premišljujejo vsi, ki jih ljubijo.

Veličastno in sijajno je njegovo stvarstvo, *

vekomaj je zvest svojemu delu.

Njegova čudovita dela so nepozabna, *

ves dober je Gospod in usmiljen.

Hrani in poživlja vse, ki ga ljubijo, *

svoje zaveze nikoli ne prelomi. —

 

Svojemu ljudstvu je pokazal, da je vsemogočen, *

ko mu je dal obljubljeno deželo.

Skrbi za pravičnost in zvestobo, *

svojih zapovedi ne spreminja.

Postavil jih je za vselej, na veke, *

odsevajo njegovo modrost in resničnost.

Osvobodil je svoje ljudstvo, *

za večno potrdil svojo zavezo. —

 

Njegovo ime je sveto in vsega spoštovanja vredno, *

priznati Boga je začetek modrosti.

Pametno ravnajo vsi, ki ga častijo, *

njegova slava traja vse čase. —

[L]

2 Vel. noč. 3 in 7 Gospod je osvobodil svoje ljudstvo, aleluja.
3 Vel. noč. 3 in 7 Aleluja, zakraljeval je naš Gospod; veselimo se in dajmo mu čast, aleluja.

[D]

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

[L]

3 Vel. noč. 3 in 7 Aleluja, zakraljeval je naš Gospod; veselimo se in dajmo mu čast, aleluja.
Kratko berilo (Heb 10,12–14)
Kristus je opravil za grehe eno daritev ter za vekomaj sedel na Božjo desnico in odtlej čaka, da bodo položeni njegovi sovražniki za podnožje njegovih nog. Zakaj z eno daritvijo je za vedno popolne storil tiste, ki se posvečujejo.
Spev z odpevom

Z veseljem bomo zajemali, aleluja, aleluja.
Z veseljem bomo zajemali, aleluja, aleluja.

Iz studencev odrešenja, aleluja, aleluja.
Z veseljem bomo zajemali, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Z veseljem bomo zajemali, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja iz Očeta, bo on pričeval o meni, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja iz Očeta, bo on pričeval o meni, aleluja.
Prošnje

Ne vemo, kaj naj bi prosili, kakor je treba, marveč sam Sveti Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi. Zato recimo:

Sveti Duh naj prosi za nas.

Kristus, Božji pastir, podeli svojim duhovnikom modrost in spoznanje,

– da bodo uspešneje vodili Božje ljudstvo k tebi.

Sveti Duh naj prosi za nas.

V nebesih bivaš in tvoja dobrota je neizmerna,

– ozri se na vse revne in uboge na zemlji.

Sveti Duh naj prosi za nas.

Devica Marija te je spočela od Svetega Duha,

– ohrani v čistosti in svetosti vse Bogu posvečene žene.

Sveti Duh naj prosi za nas.

Večni in veliki duhovnik, ki slaviš Očeta v Svetem Duhu,

– naj s teboj vsi ljudje Boga slavimo.

Sveti Duh naj prosi za nas.

Vsi rajni naj dospejo do svobode Božjih otrok v slavi

– in do polnega odrešenja v vstajenju.

Sveti Duh naj prosi za nas.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Nebeški Oče, verujemo, da je naš Odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020