Brevir za 23. september 2022

Petek, Sv. Pij iz Pietrelcine, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Pij iz Pietrelcine (23. september)

Info …

SV. PIJ IZ PIETRELCINE, DUHOVNIK
Obvezni god
Sv. Pij (1887–1968) se je rodil v Pietrelcini blizu Beneventa v Italiji. Vstopil je h kapucinom in po prejemu mašniškega posvečenja z veliko vnemo opravljal svoje duhovniško poslanstvo predvsem v samostanu San Giovanni Rotondo v Apuliji. Duhovno vodstvo, spovedovanje, zlasti pa skrb za bolne in revne (ki je bilo prežeto z nenehno molitvijo) so zaznamovali njegovo ponižno služenje Božjemu ljudstvu. Petdeset let je bil zaznamovan s krvavečimi Kristusovimi ranami. Za svetnika je bil razglašen 16. junija 2002.

Skupne molitve v čast svetim možem: redovnikom.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Pridite, molimo Boga, ki je čudovit v svojih svetih.
Ali: Na praznik svetega Pija slavimo našega Boga.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Pridite, molimo Boga, ki je čudovit v svojih svetih.
Ali: Na praznik svetega Pija slavimo našega Boga.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Pridite, molimo Boga, ki je čudovit v svojih svetih.
Ali: Na praznik svetega Pija slavimo našega Boga.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Pridite, molimo Boga, ki je čudovit v svojih svetih .
Ali: Na praznik svetega Pija slavimo našega Boga .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Pridite, molimo Boga, ki je čudovit v svojih svetih.
Ali: Na praznik svetega Pija slavimo našega Boga.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
 
Za redovnike
Svetnika god obhajamo,
ki tebi služil je zvestó,
hvaležni zdaj ti, o Gospod,
veselo pesem pojemo.
 
Za tabo hodil je vsak dan,
preziral svetne radosti,
posvétil tebi se je ves
v ponižnosti, pokorščini.
 
Ugajati ti je želel,
samo po tebi hrepenel,
ljubezen Božja vir bila
njegovih del je in besed.
 
Ljubezni svete so vezi
ga tukaj nate vezale,
v nebo se duh njegov je vzpel,
kjer večno zmago zdaj slavi.
 
Njegov naj zgled bi tudi nas
privedel kdaj pred tvoj obraz,
kjer bomo Troedinega
slavili z njim na vekomaj. Amen.

[D]

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.
Ps 34,1–2.3c.9–19.22–23.27–28 Gospod rešuje v preganjanju
Tedaj so se zbrali in sklenili Jezusa z zvijačo prijeti in usmrtiti (Mt 26,3.4).
I
Gospod, nastopi zoper vse, ki me obdolžujejo, *
bojuj se zoper té, ki me napadajo.
Bodi mi za ščit in čelado, *
pridi in mi pomagaj.
Reci moji duši: *
»Jaz sem tvoja rešitev.« —
 
Moje srce se bo radovalo v Gospodu *
in se njegove pomoči veselilo.
Vsak utrip mojega srca ti kliče: *
»Gospod, kdo bi enak bil tebi?« 
Ti rešuješ bednega iz rok močnejšega, *
ubožca in zapuščenega iz rok izkoriščevalca. —
 
Vstale so lažnive priče, *
dolžijo me, česar nisem storil.
Dobro mi vračajo s hudim, *
zapuščen sem in razočaran. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.
II
Ko so bili moji tožniki bolni, *
sem se zanje postil in molil.
Žaloval sem kakor za prijatelja in brata, *
trpel sem zanje kot za svojo mater. —
 
Ko sem obnemogel, se pa oni veselijo *
in se zbirajo zoper mene. 
Zahrbtno me napadajo in neprestano mučijo, *
zasmehujejo me, sovražijo in zaničujejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.
III
Gospod, doklej boš to gledal? *
Reši me iz tega levjega žrela.
Zahvaljeval se ti bom javno, *
pred vsem ljudstvom te bom hvalil. —
 
Naj se moji hinavski sovražniki ne veselijo, *
naj si ne pomežikujejo, ko me sovražijo brez vzroka.
Videl si, Gospod, nikar ne molči, *
ne bodi daleč od mene.
Moj Bog, zavzemi se za mojo pravdo *
in vstani v mojo obrambo. —
 
Veselijo naj se in radujejo *
vsi, ki branijo mojo pravico.
Vedno naj govorijo: »Gospod je velik, *
zavzema se za svojega služabnika.«
Hvalil bom tvojo pravičnost, *
ves dan bom opeval tvojo slavo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.
– Sin moj, ohrani moje besede.
– Spolnjuj moje zapovedi in boš živel.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Ezekijela (40, 1-4; 43,1-12; 44, 6-9)
Videnje obnovljenega templja
 
Deseti dan prvega meseca, v petindvajsetem letu našega pregnanstva, v štirinajstem letu po zavzetju mesta, prav ta dan je prišla Gospodova roka nadme in me pripeljala tja. V božjem videnju me je pripeljal v Izraelovo deželo ter me spustil na silno visoko goro. Na njej je bila zgradba, podobna mestu.
Ko me je tja pripeljal, glej, je bil tam mož, ki je bil videti kakor iz brona. Imel je v roki laneno vrvico in merilno palico, stal pa je pri vratih. Mož me je ogovoril: »Sin človekov, glej s svojimi očmi in poslušaj s svojimi ušesi! Pazi na vse, kar ti pokažem! Kajti zato si bil sem pripeljan, da ti pokažem. Oznani Izraelovi hiši vse, kar vidiš!«
Nato me je peljal k vratom, ki so gledala proti vzhodu. In glej, veličastvo Izraelovega Boga je prišlo od vzhoda. Njegovo šumenje je bilo kakor šumenje velikih voda, in zemlja je žarela od njegovega veličastva. Prikazen, ki sem jo videl, je bila kakor prikazen, ki sem jo videl, ko je prišel, da uniči mesto; tudi je bila kakor prikazen, ki sem jo videl ob reki Kobaru. In padel sem na obraz. Gospodovo veličastvo pa je vstopilo pri vzhodnih vratih v tempelj. Duh me je vzdignil in me pripeljal na notranji dvor. In glej, tempelj je bil napolnjen z Gospodovim veličastvom.
Slišal sem, kako je nekdo iz templja govoril z menoj, medtem ko je mož še vedno stal poleg mene. Rekel mi je: »Sin človekov, to je prostor mojega prestola, kraj za stopala mojih nog, kjer bom vekomaj prebival med Izraelovimi sinovi. Izraelova hiša ne bo več skrunila mojega svetega imena, ne oni sami, ne njih kralji, s svojim malikovanjem in s svojimi kraljevimi mrliči sredi sebe, ko so postavili svoj prag poleg mojega praga in svoj podboj poleg mojega podboja, tako da je bila le stena med menoj in njimi. Tako so oskrunjali moje sveto ime s svojimi gnusobami, ki so jih počenjali, tako da sem jih pokončal v svoji jezi. Zdaj pa bodo odpravili izpred mene svoje malikovanje in mrliče svojih kraljev, da bom vekomaj prebival v njih sredi.
Ti pa, sin človekov, opiši Izraelovi hiši tempelj, njegovo podobo in njegov načrt, da se sramujejo zaradi svojih krivd. Kadar se bodo sramovali vsega, kar so počenjali, popiši tempelj in njegovo opravo, njegove izhode in njegove vhode, vso njegovo podobo, vse njegove zakone; vso njegovo obliko in vse njegove postave jim naznani, in jim zapiši pred njih očmi, da se bodo držali vseh njegovih predpisov in vseh njegovih zakonov in jih spolnjevali! To je postava za tempelj: na vrhu gore bodi ves njegov okraj krog in krog presvet! Glej, to je postava za tempelj!
Reci uporni hiši, Izraelovi hiši: Tako govori vsemogočni Gospod: Dosti vam bodi vseh vaših gnusob, hiša Izraelova! Tujce neobrezanega srca in neobrezanega telesa ste vodili v moje svetišče, da so skrunili moj tempelj, ko ste darovali mojo hrano, tolščo in kri, in tako razdrli mojo zavezo z vsemi svojimi gnusobami. Službe v mojem svetišču niste sami opravljali, ampak ste postavili one, da opravljajo službo v mojem svetišču. Zato tako govori vsemogočni Gospod: Noben tujec, ki je neobrezanega srca in neobrezanega telesa, ne sme stopiti v moje svetišče, nobeden izmed vseh tujcev, ki prebivajo med Izraelovimi sinovi.«
SPEV (Ezek 43, 4.5; prim. Lk 2, 27)
Gospodovo veličastvo je vstopilo pri vzhodnih vratih v tempelj. * In glej, tempelj je bil napolnjen z Gospodovim veličastvom.
Starši so prinesli dete Jezusa v tempelj. * In glej, tempelj je bil napolnjen z Gospodovim veličastvom.

[L]

DRUGO BERILO
Iz pisem patra Pija iz Pietrelcine
Močno bom povzdignil svoj glas k Njemu in ne bom prenehal
 
Samo pokorščina me pripravi do tega, da vam razodenem, kar se je z menoj dogajalo tistega 5. avgusta 1918 in ves naslednji dan.
Ne morem vam povedati, kako strašno mučeništvo sem doživljal ves tisti čas. Zvečer 5. avgusta, ko sem ravno spovedoval naše fante, me naenkrat prevzame groza. Zagledal sem nebeško bitje, ki se je pojavilo pred mojimi duhovnimi očmi. V roki je držalo orodje, podobno dolgi železni sulici s priostreno in razžarjeno konico. Tedaj sem zagledal, kako je tisto bitje z vso silo zabodlo tisto orodje v mojo dušo. Od bolečine sem zavpil, misleč, da umiram. Fantu sem rekel, naj odide, češ da se ne počutim dobro.
To mučeništvo je trajalo neprestano do jutra 7. avgusta. Ne morem povedati, kako sem v tem času trpel. Videl sem, kako me ta sulica prebada in trga mojo notranjost; vsa je bila zajeta s tem železom in ognjem. Od tega dne dalje do danes sem smrtno ranjen. V globini duše čutim odprto rano, ki mi zadaja smrtne bolečine.
Kaj naj vam odgovorim na vaše vprašanje, kako se je zgodilo, da sem prejemal te rane? Moj Bog, kako se čutim zbegan in ponižan, ko moram odkrivati to, kar si naredil ti meni, svoji ubogi stvari!
Bilo je zjutraj 20. septembra v koru po odsluženi maši. Presenetila me je velika spokojnost, podobna sladkemu snu. Vsi zunanji in notranji čuti kakor tudi vse duševne moči so utonili v neki nepopisni mir. Okoli mene in v meni je bila popolna tihota. Takoj sem občutil velik mir in predanost popolni odpovedi vsemu. Vse to se je zgodilo v trenutku.
Medtem ko se je to dogajalo, se je pojavilo pred menoj skrivnostno bitje, podobno tistemu, ki sem ga videl 5. avgusta. Razlikovalo se je le po tem, da je temu bitju tekla kri iz rok, nog in s strani. Njegova bližina me je osupnila. Kaj sem tisti čas čutil v svoji notranjosti, ne bi mogel povedati. Čutil sem, da umiram. In bi bil v resnici umrl, če ne bi sam Gospod podpiral mojega srca, ki mi je silovito bilo v prsih.
Potem je navzočnost tega bitja izginila. Takrat sem opazil, da so moje roke, noge in prsna stran prebodene in da iz njih kaplja kri. Zamislite si mojo grozo, pa tudi moje bolečine, ki sem jih takrat občutil in jih nenehoma čutim skoraj vsak dan. Rana na srcu stalno krvavi, zlasti od četrtka zvečer do sobote. Dragi oče, umiram od bolečin zaradi trpljenja in zbeganosti, ki me spremljata. Bojim se, da bom umrl, ker bom izkrvavel, če ne bo Bog uslišal vpitja mojega srca in ne bo umaknil teh znamenj. Ali mi bo Jezus, ki je tako dober, podelil to milost?
Ko bi me rešil vsaj moje zbeganosti, ki jo čutim zaradi teh zunanjih znamenj! Močno bom povzdignil svoj glas k njemu in ga ne bom nehal rotiti, naj me v svojem usmiljenju reši, ne samo bolečin in trpljenja, ker vidim, da je to nemogoče, in čutim željo, naj me bolečina omami, ampak naj me reši vsaj zunanjih znamenj, ki me zelo begajo in nepopisno, nevzdržno ponižujejo.
Oseba, ki jo omenjam v prejšnjem pismu, je ista kot tista v drugem pismu z dne 5. avgusta. In nenehno nadaljuje svoje delo ob mojih najhujših duhovnih mukah. V svoji notranjosti čutim nenehno žuborenje podobno slapu, ki nenehno brizga kri.
Moj Bog! Tvoja kazen je pravična in tvoja sodba upravičena, vendar se me končno usmili.
Gospod, vedno bom vpil s prerokom: »Gospod, v svojem gnevu me ne grajaj, v svoji srditosti me ne kaznuj!« (Ps 6,2 in 37,1). Moj oče, sedaj vam je znana vsa moja notranjost; vi pa me milostno podprite v moji neznosni, hudi grenkobi.
SPEV (Mr 8,34. Heb 12,2)
Kdor hoče iti za menoj, naj se odpove sebi * vzame svoj križ in hodi za menoj.
Kristus je sprejel križ namesto veselja, ki je stalo pred njim, in je preziral sramoto … * vzame svoj križ in hodi za menoj.
Sklepna prošnja 
Molimo. Vsemogočni in večni Bog, svetemu duhovniku Piju (iz Pietrelcine) si podelil izredno milost soudeležbe pri križu tvojega Sina in tako po njegovem služenju ponovil čudovita dela svojega usmiljenja. Na njegovo priprošnjo nam podeli stalno združenje s Kristusovim trpljenjem, da bomo srečno dospeli do slave vstajenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za redovnike
Kako nas ljubiš, Božji naš Rešitelj!
Da vsi bi se Očetu posvetili,
po Svetem Duhu milosti deliš nam
in srca razvnemaš.
 
Vse te služabnike si sam prerodil,
Očetu svojemu si jih izročil,
naklanjal vedno novo jim ljubezen
za sveto življenje.
 
Poklical si jih in so se odzvali,
pustili vse in za teboj hiteli,
kraljevo znamenje, tvoj križ nosili,
in Bogu služili.
 
Očetu hvala, tebi, Jezus Kristus,
in Tolažniku Svetemu vsa slava,
Bogú, ki vse stotero povračuje,
kar človek mu daje. Amen.

[D]

1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.
Ps 50   Usmili se me, Bog
Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).
 
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *
v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.
Popolnoma izmij mojo krivdo, *
mojega greha me očisti. —
 
Svojo pregreho priznavam, *
moj greh mi je živo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega, *
kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.
Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *
tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —
 
Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *
z grehom je omadeževan že od začetka.
Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *
ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —
 
Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *
bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.
Naj spet občutim radost in veselje, *
moje potrto srce naj se vzraduje. —
 
Ne glej na moje grehe, *
vso mojo krivdo izbriši.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *
duha stanovitnosti v meni obnovi. —
 
Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *
svojega svetega duha mi ne odvzemi.
Naj se spet veselim, da sem rešen, *
duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —
 
Grešnikom bom kazal tvoja pota, *
izgubljeni se bodo vrnili k tebi.
Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *
moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —
 
Gospod, odpri moje ustnice, *
da bom oznanjal tvojo hvalo.
Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *
klavnih in žgalnih daritev ne maraš.
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —
 
Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *
kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.
Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *
in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.
2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.
Iz 45,15–26 Vsa ljudstva naj se spreobrnejo h Gospodu
V Jezusovem imenu naj se pripogne vsako koleno (Flp 2,10).
 
O Bog, ti si skrit in skrivnosten, *
ti si Bog naših očetov in naš rešitelj. —
 
Zvodniki tvojega ljudstva so zbegani, *
odhajajo z veliko sramoto.
Izvoljeno ljudstvo Gospod rešuje zdaj in vedno, *
ne bo osramočeno in zasramovano na veke. —
 
Gospod, ti si ustvaril vesolje in zemljo, *
pripravil si jo za prijetno bivališče.
Tako govori Vsemogočni: *
Jaz sem Gospod, ni drugega razen mene.
Nisem govoril na skrivnem *
v kakšnem skritem kotu zemlje.
Nisem rekel vašim očetom: Zaman me iščete. *
Govorim resnico; kar je prav, oznanjam. —
 
Zberite se in pridite, *
pristopite vsi, ki ste rešeni izmed narodov.
Ljudje v nevednosti častijo lesene malike *
in molijo k bogovom, ki ne morejo pomagati.
Oznanite in pridite, skupaj se posvetujte; *
»Kdo je od začetka razodeval in naprej povedal?«
»Mar ne jaz, Gospod, pravi in edini? *
Pravičnega Boga in rešitelja ni razen mene. —
 
Obrnite se k meni, da boste rešeni, *
jaz sem Bog in drugega ni razen mene.
Sam pri sebi sem prisegel, *
iz mojih ust prihaja resnica, neprelomljiva beseda.
Pred menoj se bo upognilo vsako koleno, *
vsak jezik bo prisegel v mojem imenu.« —
 
Zares, le v Gospodu je moč in rešitev, *
vsi uporni se skesani vračajo k njemu.
Gospod bo vse opravičil *
in poveličal vse svoje izvoljene. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.
3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.
Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče
Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).
 
S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče. —
 
Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce. —
 
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.

[S]

Kratko berilo  (Rim 12,1–2)
Rotim vas, bratje, pri Božjem usmiljenju, dajte svoja telesa v živo, sveto, Bogu prijetno daritev; tako bo vaše bogoslužje po pameti. In ne ravnajte se po tem svetu, ampak preobrazujte se z obnovo svojega mišljenja, da boste preskušali, kaj je Božja volja, kaj je dobro in njemu všeč in popolno.
Spev z odpevom
Božja postava je v njegovem srcu.
Božja postava je v njegovem srcu.
Njegovi koraki so trdni.
Božja postava je v njegovem srcu.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Božja postava je v njegovem srcu.
Za redovnika
Kdor spolni voljo mojega Očeta, ta mi je brat in sestra in mati, govori Gospod.
Ali:
Gospod je moj delež; dober je vsem, ki ga iščejo.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Za redovnika
Kdor spolni voljo mojega Očeta, ta mi je brat in sestra in mati, govori Gospod.
Ali:
Gospod je moj delež; dober je vsem, ki ga iščejo.
Prošnje
Bratje in sestre, slavimo Kristusa, svojega Boga, in ga prosimo, da bi mu služili vse dni življenja v svetosti in pravičnosti. Zato mu kličimo:
Gospod, edino ti si svet.
Hotel si biti enako skušan v vsem kakor mi, razen v grehu,
– usmili se nas, Gospod Jezus.
Gospod, edino ti si svet.
Poklical si nas k polnosti ljubezni,
– posveti nas, Gospod Jezus.
Gospod, edino ti si svet.
Ukazal si, naj bomo sol zemlje in luč sveta,
– razsvetli nas, Gospod Jezus.
Gospod, edino ti si svet.
Prišel si, da bi stregel in ne da bi ti stregli,
– naj ti ponižno služimo v bratih in sestrah, Gospod Jezus.
Gospod, edino ti si svet.
Ti si odsvit Očetove luči in podoba njegovega bitja,
– naj gledamo tvoje obličje v slavi, Gospod Jezus.
Gospod, edino ti si svet.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja 
Vsemogočni in večni Bog, svetemu duhovniku Piju (iz Pietrelcine) si podelil izredno milost soudeležbe pri križu tvojega Sina in tako po njegovem služenju ponovil čudovita dela svojega usmiljenja. Na njegovo priprošnjo nam podeli stalno združenje s Kristusovim trpljenjem, da bomo srečno dospeli do slave vstajenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Opoldne 1 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
1 Odpev Hitel bom po poti tvojih zapovedi, Gospod; ti mi daješ pogum in veselje.
Ps 118,25–32  (IV)   Hvala Božji postavi
 
Ves potrt sem in ponižan, *
poživi me s svojo besedo. —
 
Svojo misel sem ti razložil in si me uslišal, *
daj mi spoznati svoje načrte.
 
Naj doumem smisel tvojih zapovedi *
in premišljujem tvoja čudovita pota.
Solze mi tečejo od žalosti, *
potolaži me, kakor si obljubil. —
 
Od blodne poti me odvrni, *
pokaži mi svojo voljo.
Izbral sem pot resnice, *
odločil sem se za tvoje zapovedi. —
 
Gospod, oklepam se tvoje zaveze, *
naj ne bom razočaran.
Hitel bom po poti tvojih zapovedi, *
ti mi daješ pogum in veselje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Hitel bom po poti tvojih zapovedi, Gospod; ti mi daješ pogum in veselje.
2 Odpev Vate zaupam, Gospod, ne bom opešal.
Ps 25   Zaupna molitev nedolžnega
Bog nas je v Kristusu izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni (Ef 1,4).
 
Gospod, prisodi mi pravico, ker sem nedolžen, *
vate zaupam, ne bom opešal.
Preizkusi me in preišči, *
preglej vse moje misli in želje. —
 
Vedno mi je pred očmi tvoja dobrota, *
vedno živim po tvoji volji.
S hudobnimi ne posedam, *
z lažnivimi se ne shajam.
Ne maram za družbo pokvarjenih, *
z malopridnimi se ne družim. —
 
Umivam si roke v znamenje nedolžnosti, *
ko hodim okrog tvojega oltarja.
Javno opevam tvojo hvalo, *
slavim tvoja čudovita dela.
Gospod, kako rad prebivam v tvoji hiši, *
na kraju tvojega veličastva. —
 
Ne pogúbi z grešniki tudi mene, *
ne vzemi mi življenja kakor hudodelcem.
Njihovih rok se drži krivica, *
njih desnica je polna podkupnine.
Jaz pa živim pošteno in brez greha, *
usmili se me in me reši.
Gospod, hodim po ravni poti, *
slavil te bom v zboru pravičnih. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Vate zaupam, Gospod, ne bom opešal.
3 Odpev Zaupal sem v Gospoda in mi je pomagal.
Ps 27,1–3.6–9  Prošnja in zahvala
Oče, zahvalim te, da si me uslišal (Jn 11,41).
 
Gospod, ti si moje zavetje, k tebi kličem: *
usliši me in nikar ne molči.
Če se obrneš od mene in me ne uslišiš, *
bom podoben njim, ki se pogrezajo v jamo. —
 
Usliši mojo prošnjo, ko vpijem k tebi, *
ko dvigam roke k tvojemu svetišču.
Ne pogubi me z grešniki, *
z njimi, ki delajo krivico.
S svojim bližnjim govorijo o miru, *
a v srcu so polni hudobije. —
 
Hvaljen Gospod, ki je uslišal mojo prošnjo, *
Gospod je moja moč in moje zavetje.
Zaupal sem vanj in mi je pomagal, *
zato se radujem in s pesmijo ga hvalim. —
 
Gospod daje moč svojemu ljudstvu *
in zveličanje svojim izvoljenim.
Reši svoje ljudstvo in blagoslôvi svojo lastnino, *
ti bodi naš voditelj in vladar na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Zaupal sem v Gospoda in mi je pomagal.
Opoldne

Kratko berilo  (2 Kor 13,4)
Kristus je bil sicer križan zaradi slabosti  (človeške narave, ki jo je nase vzel), toda živí zaradi Božje moči; tudi mi smo slabotni, toda živeli bomo z njim zaradi Božje moči.

– Slab sem, Gospod, ves slaboten.
– S svojo besedo me poživi.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ves svet je zagrnila tema opoldne, ko si bil nedolžen križan za odrešenje vseh ljudi. Vedno nas tako razsvetljuj, da bomo prispeli v večno življenje, kjer živiš in kraljuješ vekomaj.  
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
 
Za redovnike
Svetnika god obhajamo,
ki tebi služil je zvestó,
hvaležni zdaj ti, o Gospod,
veselo pesem pojemo.
 
Za tabo hodil je vsak dan,
preziral svetne radosti,
posvétil tebi se je ves
v ponižnosti, pokorščini.
 
Ugajati ti je želel,
samo po tebi hrepenel,
ljubezen Božja vir bila
njegovih del je in besed.
 
Ljubezni svete so vezi
ga tukaj nate vezale,
v nebo se duh njegov je vzpel,
kjer večno zmago zdaj slavi.
 
Njegov naj zgled bi tudi nas
privedel kdaj pred tvoj obraz,
kjer bomo Troedinega
slavili z njim na vekomaj. Amen.

[D]

1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.
Ps 40   Zaupna bolnikova molitev
Eden izmed vas, ki z menoj jé, me bo izdal (Mr 14,18).
 
Blagor mu, ki skrbi za uboge, *
Gospod ga bo rešil na dan nesreče.
Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, *
osrečuje ga, ne bo ga izročil sovražnikom.
Gospod mu pomaga na bolniški postelji, *
v njegovi bolezni mu lajša slabosti.  —
 
»Usmili se me!« prosim Gospoda, *
»ozdravi me, grešil sem zoper tebe.«
Sovražniki o meni samo slabo govorijo: *
»Kdaj bo umrl, kdaj njegovo ime izgine?«
Obiskovalci se mi hlinijo, v srcu pa drugače mislijo; *
ko odidejo, odkrito čezme govorijo. —
 
Vsi moji nasprotniki šušljajo zoper mene, *
napovedujejo mi nesrečo.
»Prijela se ga je zavratna bolezen, *
nikoli več ne vstane s postelje.«
Moj najdražji prijatelj, s katerim sva si kruh delila, *
se mi je zahrbtno izneveril. —
 
Gospod, ti pa se me usmili, *
dvigni me, da jim povrnem.
Spoznal bom, da si mi naklonjen, *
če se moj sovražnik ne bo veselil zaradi mene,
če me boš podprl in ohranjal zdravega *
in bom smel gledati tvoje obličje na veke. —
 
Hvaljen Gospod, Bog naših očetov, *
zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.
2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.
Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč
Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).
 
Bog je naša moč in naše pribežališče, *
v nesreči nam hitro pomaga.
Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *
ko se na dno morja pogrezajo gore.
Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *
naj besni vihar in se tresejo gore. —
 
Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *
in sveto bivališče Najvišjega.
Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *
Bog ga varuje od prvega svita.
Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *
ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh.
 
Pridite in poglejte Gospodova dela, *
čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.
Odpravlja vojne po vsem svetu, *
uničuje orožje in ga sežiga.
»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.
3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.
Raz 15,3–4  Zahvalna pesem
 
Velika in čudovita so tvoja dela, *
Gospod, Bog vsemogočni.
Pravična in resnična so tvoja pota, *
ti si kralj vekomaj. —
 
Gospod, kdo bi te ne priznaval *
in ne slavil tvojega imena?
Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *
ker so se razodele tvoje sodbe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.

[S]

Kratko berilo  (Rim 8,28–30)
Vemo, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu, njim, ki so po njegovem sklepu poklicani. Zakaj katere je naprej poznal, jih je tudi naprej določil, naj bodo podobni njegovemu Sinu, da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. Katere pa je naprej določil, jih je tudi poklical; in katere je poklical, jih je tudi opravičil; katere pa je opravičil, jih je tudi poveličal.
Spev z odpevom
Gospod je pravičen in dobro plačuje.
Gospod je pravičen in dobro plačuje.
Pravični ga bodo gledali v veselju.
Gospod je pravičen in dobro plačuje.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je pravičen in dobro plačuje.
Odpev k Moja duša
Za redovnika
Vi, ki ste vse zapustili in šli za menoj, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje.
Ali:
Kjer bratje skupaj slavijo Gospoda, tam daje Gospod blagoslov.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša
Za redovnika
Vi, ki ste vse zapustili in šli za menoj, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje.
Ali:
Kjer bratje skupaj slavijo Gospoda, tam daje Gospod blagoslov.
Prošnje
Prosimo Gospoda, ki je vir svetosti, naj nas po zgledu in priprošnji svetnikov vodi k svetemu življenju. Zato vzklikajmo:
Bodimo sveti, ker si ti svet.
Sveti Oče, hotel si, da se imenujemo in smo tvoji otroci,
– naj te po vsem svetu slavi sveta Cerkev.
Bodimo sveti, ker si ti svet.
Sveti Oče, hotel si, da bi živeli tebe vredno in ti bili popolnoma všeč,
– naj bomo rodovitni v dobrih delih.
Bodimo sveti, ker si ti svet.
Sveti Oče, po Kristusu si nas spravil s seboj,
– ohrani nas v svojem imenu, da bomo vsi eno.
Bodimo sveti, ker si ti svet.
Sveti Oče, povabil si nas na nebeško gostijo,
– naj po kruhu, ki prihaja iz nebes, živimo v popolnejši ljubezni.
Bodimo sveti, ker si ti svet.
Sveti Oče, vsem grešnikom odpusti krivdo
– in rajne sprejmi v svojo svetlobo.
Bodimo sveti, ker si ti svet.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja 
Vsemogočni in večni Bog, svetemu duhovniku Piju (iz Pietrelcine) si podelil izredno milost soudeležbe pri križu tvojega Sina in tako po njegovem služenju ponovil čudovita dela svojega usmiljenja. Na njegovo priprošnjo nam podeli stalno združenje s Kristusovim trpljenjem, da bomo srečno dospeli do slave vstajenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem 
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
Ps 87   Molitev v hudi bolezni
To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).
 
Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.
 
Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *
tudi ponoči tožim.
Naj pride k tebi moja molitev, *
prisluhni moji prošnji. —
 
Moja duša je polna bridkosti, *
moje življenje se bliža smrti.
Za umirajočega me imajo, *
mislijo, da sem z močmi pri kraju. —
 
Med mrtve so me že prišteli, *
sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.
Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *
da ne skrbiš več zanje. —
 
Pahnil si me v globoko jamo, *
v temo in zapuščenost.
Trdo me je zadela tvoja desnica, *
zgrnile so se name vse bolečine. —
 
Moji prijatelji so me zapustili, *
moja bolezen se jim gnusi.
Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *
oči mi medlijo od hudega.
Gospod, ves dan vzdihujem, *
svoje roke stegujem k tebi. —
 
Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *
ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?
Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *
in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?
Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *
in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —
 
Moj Bog, na ves glas te kličem, *
že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.
Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *
in skrivaš svoje obličje pred mano? —
 
Mučim se nesrečen od mladosti, *
prenašam težke bolezni in hiram.
Hudo si me preskušal s trpljenjem, *
strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.
Zapustili so me prijatelji in znanci, *
pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.
 
Kratko berilo (Jer 14,9)
Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh