Brevir za 20. marec 2023

Ponedeljek 4. postnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Ob delavnikih
Ugoden, bratje, zdaj je čas,
nam dobri Bog ga je poslal,
da bi ozdravil bolni svet
z zdravilom posta, zmernosti.
 
Zdaj dnevi so zveličanja,
od Kristusa ožarjeni,
ko z grehom srca ranjena
se z zmernostjo prenavljajo.
 
Pomagaj nam, o dobri Bog,
da vztrajamo v spokornosti
in srečno vsi tja pridemo,
kjer večna bo velika noč.
 
Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.
1 Odpev Pravičnim je Bog dober.
Ps 72   Zakaj pravični trpi
Blagor mu, kdor se nad menoj ne spotakne (Mt 11,6).
 
I
Kako dober je Bog pravičnim, *
njim, ki so čisti v srcu.
Jaz bi se skoraj spotaknil, *
malo je manjkalo, da nisem padel.
Ko sem videl srečo grešnikov, *
sem hudobnežem zavidal. —
 
Dobro jim gre, nič jim ne manjka, *
zdravi so, ne muči jih bolezen.
Človeške skrbi jih ne tarejo, *
ni jim treba trpeti kakor drugim. —
 
Z domišljavostjo se ponašajo kakor z ogrlico, *
brezobzirnost jim je kakor vsakdanja obleka.
Zaliti obrazi izžarevajo krivico, *
iz srca jim vrejo neumnosti.
Rogajo se in počenjajo hudobijo, *
zviška grozijo z nasiljem. —
 
S svojim govorjenjem se zaletavajo v nebesa, *
s svojim jezikanjem blatijo ljudi po vsej zemlji.
Zato ljudje drvijo za njimi *
in se zaslepljeni sprašujejo:
»Kje je vendar Bog, da nič ne vidi, *
zakaj se Najvišji za to ne zmeni?«
Da, takšni so ošabni grešniki, *
dobro se jim godi in so vedno srečni. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pravičnim je Bog dober.
2 Odpev Smeh hudobnih se bo spremenil v jok, njih veselje v žalovanje.
II
Premišljam, ali sem svoje srce zaman ohranil čisto *
in svoje roke neomadeževane.
Saj ves čas trpim nadloge, *
vsak dan imam svojo pokoro. —
 
Vendar če bi rekel: »Še jaz bom tako govoril,« *
bi se izneveril veri naših očetov.
Skušal sem to skrivnost doumeti, *
a je bilo pretežko zame.
Ko pa sem stopil v tvoje svetišče, *
sem spoznal končno usodo hudobnih.
Hodijo sicer po gladki poti, *
toda ta vodi v pogubo. —
 
Kako hitro lahko padejo, *
izginejo in se pogubijo!
Kot se razblinijo sanje, ko se zbudimo, *
tako ti, Gospod, razpršiš njihove načrte. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Smeh hudobnih se bo spremenil v jok, njih veselje v žalovanje.
3 Odpev Kdor se oddaljuje od tebe, Gospod, se pogublja; jaz pa sem srečen v tvoji bližini.
III
Ko sem se vznemirjal zaradi grešnikov, *
sem bil zares nespameten.
Ko sem si gnal k srcu njihovo srečo, *
sem bil kot žival, ki ničesar ne razume.
Zdaj pa želim vedno le s teboj ostati, *
ti me dobrotno držiš za roko.
Vodil me boš po svoji previdnosti *
in me končno sprejel v svojo slavo. —
 
Koga potrebujem v nebesih razen tebe? *
Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji.
Telo in duša mi koprnita po tebi, *
ti, o Bog, si moj rešitelj in moj delež na veke.
Kdor se oddaljuje od tebe, je na poti v pogubo, *
kdor ne ostane v tebi, izgubi življenje.
Jaz pa sem srečen, če sem v tvoji bližini; *
zato se ti z veseljem izročam v varstvo.
Javno in povsod bom oznanjal *
tvoja čudovita dela. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Kdor se oddaljuje od tebe, Gospod, se pogublja; jaz pa sem srečen v tvoji bližini.

[L]

- Spreobrnite se in verujte evangeliju,
- približalo se je božje kraljestvo.
PRVO BERILO
Iz tretje Mojzesove knjige (16, 2-28)
Spravni dan
 
Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu: »Povej bratu Aronu, naj ne hodi vsak čas v svetišče za zagrinjalo pred spravni pokrov, ki je na skrinji, da ne umrje; kajti nad spravnim pokrovom se bom prikazoval v oblaku!
S temle naj pride Aron v svetišče: z mladim juncem v daritev za greh in ovnom v žgalno daritev. Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo in naj ima platnene hlače na svojem životu in naj se opaše s platnenim pasom in si ovije platneno pokrivalo: to so sveta oblačila; ko se skoplje v vodi, naj jih obleče.
Od občine Izraelovih sinov naj vzame dva kozla v daritev za greh in enega ovna v žgalno daritev. Aron naj pripelje junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj izvrši spravo zase in za svojo hišo.
Nato naj vzame oba kozla in ju postavi pred Gospoda pri vhodu v shodni šotor. Potem naj vrže Aron žreba za oba kozla, en žreb za Gospoda, drugi žreb za Azazela. Kozla, katerega je zadel žreb za Gospoda, naj pripelje Aron in daruje v daritev za greh. Kozla, katerega je zadel žreb za Azazela, pa naj postavi živega pred Gospoda, da izvrši nad njim spravo in ga pošlje Azazelu v puščavo.
Aron torej naj pripelje junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj izvrši spravo zase in za svojo hišo. Zakolje naj junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj vzame kadilnico, polno žerjavice z oltarja izpred Gospoda, in dve prgišči zdrobljenega dišečega kadila in naj nese za zagrinjalo. Nato naj naloži kadilo na ogenj pred Gospodom, da oblak kadila pokrije spravni pokrov na postavi, in ne bo umrl. Potem naj vzame nekaj junčeve krvi in naj pokropi s prstom sedemkrat prednjo stran spravnega pokrova in pred spravnim pokrovom.
Nato naj zakolje kozla, ki je določen za ljudstvo v daritev za greh, in naj nese njegovo kri za zagrinjalo in naj stori z njegovo krvjo, kakor je storil z junčevo krvjo: naj z njo pokropi spravni pokrov in pred spravnim pokrovom. Tako naj opravi spravno daritev za svetišče zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih prestopkov, ki so jih kakor koli zagrešili.
Prav tako naj stori za shodni šotor, ki je pri njih sredi njihovih nečistosti: Noben človek ne sme biti v shodnem šotoru, ko gre vršit spravo v svetišču, dokler se ne vrne, ko je izvršil spravo zase, za svojo hišo in za vso Izraelovo občino. Potem naj gre ven k oltarju, ki je pred Gospodom, in naj izvrši zanj spravo: naj vzame nekaj junčeve krvi in kozlove krvi in pomaže rogove oltarja krog in krog. Potem naj nanj sedemkrat pokropi nekaj krvi s prstom; tako ga bo posvetil, da bo prost nečistosti Izraelovih sinov.
Ko dokonča spravo svetišča, shodnega šotora in oltarja, naj pripelje živega kozla. Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj prizna nad njim vse krivde in prestopke Izraelovih sinov, ki so jih kakor koli zagrešili, ter jih naloži kozlu na glavo in ga pošlje po pripravljenem možu v puščavo.
Kozel naj nese na sebi vse njihove krivde v pusto pokrajino; v puščavi naj se kozel spusti.
Potem naj gre Aron v shodni šotor in naj sleče platnena oblačila, ki jih je bil oblekel, ko je šel v svetišče, in naj jih pusti tam. Skoplje naj se v vodi na svetem kraju, obleče svoja oblačila, gre ven in daruje žgalno daritev zase in žgalno daritev za ljudstvo ter tako izvrši spravo zase in za ljudstvo. Tolščo daritve za greh pa naj sežge na oltarju.
Tisti pa, ki je odgnal kozla za Azazela, naj opere svoja oblačila in se skoplje v vodi; potem sme priti v tabor.
Junca daritve za greh in kozla daritve za greh, katerih kri je bila prinesena, da se izvrši sprava v svetišču, naj odnesejo iz tabora in sežgejo na ognju njuni koži, njuno meso in njune iztrebke. Tisti pa, ki je to sežgal, naj opere svoja oblačila in se skoplje v vodi; potem sme priti v tabor.
SPEV (Hebr 9,11.12.24)
Kristus kot veliki duhovnik prihodnjih dobrin ni s krvjo kozlov in juncev, ampak z lastno krvjo. * Enkrat za vselej je stopil v svetišče ter pridobil večno odrešenje.
Jezus ni šel v svetišče, ki je narejeno z rokami, marveč v sama nebesa. * Enkrat za vselej je stopil v svetišče ter pridobil večno odrešenje.
DRUGO BERILO
Origen (185-253), eden najglobljih mislecev antične dobe, ves predan duhovnosti in oznanjevanju Božje besede
Iz homilij o tretji Mojzesovi knjigi Origena, duhovnika (9, 5-10)
Kristus, veliki duhovnik, je naša sprava
Enkrat na leto pusti veliki duhovnik ljudstvo zunaj in vstopi na kraj, kjer je spravni pokrov s kerubi na njem. Vstopi v prostor s skrinjo zaveze in kadilnim oltarjem, kamor nihče ne sme vstopiti razen velikega duhovnika.
Če pomislim na našega resničnega velikega duhovnika, Gospoda Jezusa Kristusa, je bil on s telesom celo »leto« med ljudstvom. To je bilo tisto »leto«, o katerem je rekel: Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest, da naznanim jetnikom svobodo in oznanim leto božjega usmiljenja in dan odpuščanja. Vidim tudi, kako je enkrat v tistem »letu«, to je na spravni dan, stopil v svetišče. To pomeni, da je stopil k Očetu in ga prosil, naj bo milostljiv človeškemu rodu in reši vse, ki vanj verujejo.
To spravo, s katero je Kristus pripravil Očeta do usmiljenja, je spoznal apostol Janez in zapisal: Otročiči moji, to vam pišem, da ne bi grešili. Ako se pa kdo pregreši, imamo zagovornika pri Očetu, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je sprava za naše grehe.
Podobno misli o tej spravi sv. Pavel, ko govori o Kristusu: Njega je Bog postavil v njegovi krvi kot spravo po veri. Dan te sprave traja za nas do konca sveta.
Božja beseda pravi: Aron naj naloži kadilo na ogenj pred Gospodom, da oblak kadila pokrije spravni pokrov na skrinji zaveze, in ne bo umrl. Potem naj vzame nekaj junčeve krvi in naj s prstom pokropi spravni pokrov proti vzhodni strani.
Stare Hebrejce je učila, kako naj opravljajo obred sprave za ljudi pred Bogom. Ti pa si prišel do pravega velikega duhovnika, Kristusa, ki je s svojo krvjo spravil svet z Bogom. Zato se ne ustavljaj pri mesu in krvi. Nauči se raje, kaj je kri Besede in poslušaj, kako govori Jezus: To je moja kri zaveze, ki se za mnoge preliva v odpuščanje grehov.
Niti ni brez pomena, da je duhovnik s krvjo kropil proti vzhodu. Sprava prihaja z vzhoda. Od tam namreč prihaja mož, čigar ime je Vzhajajoči in ki je srednik med Bogom in ljudmi.
Zato ti velja poziv, da gledaš proti vzhodu, od koder izhaja »sonce pravičnosti«, od koder prihaja zate luč, da ne bi nikoli hodil v temi in da te poslednji dan ne bo presenetil v temi. Naj te ne premaga noč nevednosti, temveč živi vedno bolj v luči, v svetlem dnevu vere, da boš dosegel luč ljubezni in miru.
SPEV (Hebr 6, 20; 7, 2.3)
Namesto nas gre v smrt Jezus, brezmadežno Jagnje. * Postal je veliki duhovnik na veke po Melkizedekovem redu.
On je kralj pravičnosti, njegov rod je brez konca. * Postal je veliki duhovnik na veke po Melkizedekovem redu.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi skrivnostmi. Naj tvoja Cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa ji tudi potrebno zemeljsko pomoč.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Ob delavnikih
O Kristus, prava luč sveta,
preženi vso temo srca,
krepost naj v dušah se blešči,
ko spet začenja se nov dan.
 
Ko daješ milosti nam čas,
spokornega še daj duha,
v dobroti spreobrni vse,
ki čakaš nas usmiljeno.
 
O daj, da spokorimo se
vsaj malo, in odpusti nam,
saj večji si v usmiljenju,
kot grehi vsega so sveta.
 
Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan,
ko vse na novo zacvete,
naj veselimo se ga vsi,
ker prenovljeni bomo v njem.
 
Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.
1 Odpev Gospod, navsezgodaj nas obdari s svojo milostjo.
Ps 89   Gospodov blagoslov bodi nad nami
En dan je pri Gospodu kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan (2 Pt 3,8).
 
Gospod, k tebi smo se zatekali *
vse čase in rodove.
Preden so nastale gore in se je oblikovala zemlja, *
si ti, o Bog, od vekomaj do vekomaj. —
 
Po tvoji volji se človek vrača v zemljo *
kakor si rekel: »V prah se povrneš.«
Tisoč let je zate kakor dan, ki je minil včeraj, *
ali kakor bežeča nočna ura. —
 
Ljudje izginejo kot jutranje sanje, *
preminejo kot trava na polju.
Zjutraj je sveža in zelena, *
zvečer jo pokosijo in posušijo. —
 
Nad nas se zgrinja tvoja pravična jeza, *
tvoja gorečnost nas vznemirja.
Ti vidiš našo krivdo, *
ti vidiš naše skrivne grehe. —
 
Vsi naši dnevi minevajo v tvoji nevolji, *
kot vzdih končujemo vsa svoja leta.
Sedemdeset let je doba našega življenja, *
osemdeset, če smo krepki.
Največ izmed njih je polnih truda in bolečine, *
hitro minevajo in mi izginemo.
Kdo doume silo tvoje jeze, *
kdo tvoj gnev, ki ga tvoja čast zahteva? —
 
Úči nas misliti na minljivost življenja, *
da pridemo do prave modrosti.
Gospod, obrni se k nam, kaj čakaš? *
Bodi usmiljen s svojimi služabniki.
Hitro nas napolni s svojo milostjo, *
vse življenje se bomo radovali in veselili.
Razvesêli nas za dni, ko smo bili ponižani, *
za čas, ki smo ga preživeli v nesreči. —
 
Pokaži svojo ljubezen svojim služabnikom *
in svojo dobrotljivost njih otrokom.
Blagoslov našega Boga in Gospoda *
naj bo nad nami.
Delo naših rok, Gospod, podpiraj *
in blagoslôvi naša opravila. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod, navsezgodaj nas obdari s svojo milostjo.
2 Odpev Naj se hvala razlega Gospodu do kraja zemlje.
Iz 42,10–16  Pesem Bogu, zmagovalcu in rešitelju
Peli so novo pesem pred božjim prestolom (Raz 14, 3).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegovo hvalo do kraja zemlje.
Naj ga slavi morje in kar se v njem giblje, *
otoki in njih prebivalci.
Glasno naj vzklika puščava in njena naselja *
in vsi, ki tam prebivajo.
Prebivalci gorá, hvalite Gospoda, *
z vrha planin mu vriskajte.
Povsod naj doni slava Gospodu, *
hvalijo naj ga tudi daljne dežele. —
 
Gospod nastopa v vsej svoji moči, *
prevzema ga volja do zmage.
Kot junak se pokaže pred svojimi sovražniki, *
z močnim glasom zakliče: —
 
»Dolgo sem molčal in potrpežljivo čakal, *
zdaj pa vpijem kakor v porodnih bolečinah.
Uničim in opustošim hribe in doline, *
posušim vse zelenje.
Rečne struge spremenim v otoke *
in močvirje v suho zemljo.
Slepe povedem po poti, ki je ne poznajo, *
po neznanih stezah jih popeljem.
Temo pred njimi spremenim v svetlobo, *
hrapavo pot izgladim v ravnino.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Naj se hvala razlega Gospodu do kraja zemlje.
3 Odpev Hvalite Gospoda, vi, ki služite v njegovi hiši.
Ps 134,1–12  Hvala Gospodu za njegova čudovita dela
Pridobljeno ljudstvo, oznanjajte slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč (1 Pt 2,9).
 
Hvalite Gospoda, *
hvalite ga, njegovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši, *
v dvorih hiše našega Gospoda. —
 
Hvalite Gospoda, ker je dober, *
igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.
Gospod vas je izvolil, *
izbral za svoje sveto ljudstvo. —
 
Spoznal sem: Gospod je velik, *
naš Bog je vzvišen in vsemogočen.
Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji, *
v morju in v vseh vodnih globinah.
Spusti veter in na obzorje pripelje oblake, *
izlije dež med bliskom in gromom. —
 
Udaril je prvorojence v Egiptu, *
ljudi in tudi živino.
Čudeže je naredil za znamenje Egiptu, *
faraonu in vsem njegovim hlapcem.
Uničil je mnoge narode, *
pobil mogočne kralje.
Vse njihove dežele je Bog dal v lastnino *
svojemu izvoljenemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Hvalite Gospoda, vi, ki služite v njegovi hiši.

[L]

Kratko berilo  (Prg 19,17.20–23)
Kdor ima s siromakom usmiljenje, daje posojilo Gospodu, ki mu bo povrnil njegovo dobro delo. Poslušaj svet in sprejmi pouk, da boš moder v prihodnje. V človekovem srcu je mnogo načrtov, a sklep Gospodov uspe. Človekov čar je v njegovi milosrčnosti, boljši je ubožec nego lažnivec. Strah Gospodov vodi k življenju. Kdor v njem mirno živi, ga ne zadene nesreča.
Spev z odpevom
Kdor pomaga bratu, ga reši in pomaga Kristusu.
Kdor pomaga bratu, ga reši in pomaga Kristusu.
Če da siromaku, ne bo trpel pomanjkanja.
Kdor pomaga bratu, ga reši in pomaga Kristusu.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kdor pomaga bratu, ga reši in pomaga Kristusu.
Odpev k Hvaljen Kraljevi uradnik je prišel k Jezusu in ga prosil, naj mu ozdravi sina.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Kraljevi uradnik je prišel k Jezusu in ga prosil, naj mu ozdravi sina.
Prošnje
Slavimo Boga Očeta, ki nam daje milost, da mu današnji postni dan opravljamo hvalno daritev. Ponižno ga prosimo:
Gospod, úči nas nebeške modrosti.
Vsemogočni in usmiljeni Bog, daj nam duha molitve in spokornosti,
– da bomo izgorevali v ljubezni do tebe in ljudi.
Gospod, úči nas nebeške modrosti.
Naj sodelujemo s teboj, da bomo vse prenovili v Kristusu,
– in bosta na zemlji vladala mir in pravica.
Gospod, úči nas nebeške modrosti.
Razodeni nam najgloblji smisel in vrednost svojega stvarstva,
– da ti bomo skupaj z njim prepevali slavo.
Gospod, úči nas nebeške modrosti.
Odpusti nam, ker tolikokrat nismo spoznali tvojega Sina v revnih, trpečih in žalostnih,
– in ga nismo častili v teh naših bratih in sestrah.
Gospod, úči nas nebeške modrosti.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi skrivnostmi. Naj tvoja Cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa ji tudi potrebno zemeljsko pomoč.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Pesem opoldne 
V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.
 
Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.
 
Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.
 
Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.
Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Ps 118, 129–136   (XVII)  Hvala Božji postavi
Spolnitev postave je ljubezen (Rim 13,10).
 
Tvoja postava, Gospod, je čudovita, *
z veseljem jo hočem spolnjevati.
Spoznanje tvoje volje nas razveseljuje, *
poučuje neizkušene. —
 
Željno čakam in poslušam, *
kar koprnim po tvoji besedi.
Obrni se k meni in se me usmili, *
kakor delaš s tistimi, ki te ljubijo. —
 
S svojo besedo vodi moje korake, *
naj me ne prevzame nobena hudobija.
Nasilja ljudi me reši, *
da se bom držal tvoje zapovedi. —
 
Bodi milostljiv svojemu služabniku, *
úči me svojih zakonov.
Solze mi vrejo iz oči od bridkosti, *
ker se ljudje ne držijo tvoje postave. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 81   Obsodba krivičnih sodnikov
Ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod (1 Kor 4,5).
 
Bog spregovori v zboru prvakov, *
sredi sodnikov izreče sodbo: —
 
»Doklej boste sodili krivično *
in podpirali pravdo hudobnih?
Branite slabotne in sirote, *
prisojajte pravico preprostim in ubogim.
Osvobajajte stiskane *
in iz rok izkoriščevalcev rešujte reveže. —
 
Sodniki so nevedni in v temi hodijo, *
majejo se vsi temelji zemlje.
Jaz sem mislil, da ste kakor bogovi, *
da imate veljavo Najvišjega.
Toda umrli boste kakor vsak človek, *
padli kot katerikoli izmed voditeljev.
O Bog, vzdigni se in sodi zemljo; *
tvoja so vsa ljudstva. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 119 Hrepenenje po miru
V nadlogi potrpite, v molitvi vztrajajte (Rim 12,12).
 
V svoji stiski kličem Gospoda, *
gotovo me bo uslišal. —
 
Gospod, reši me lažnivih ustnic *
in obvaruj zvijačnega jezika.
Kdo more ukrotiti krivični jezik, *
ostre puščice lokostrelca in žareče oglje? —
 
Gorje mi, ker živim v teh divjih krajih *
in bivam v teh brlogih.
Predolgo sem že med tem ljudstvom, *
med ljudmi, ki mir sovražijo.
Zagovarjam mir in spravo, *
oni pa netijo prepire. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo  (Ezk 18,23)
Ali mi je mar všeč hudobneževa smrt, govori Gospod Bog, ne pa, da se spreobrne od svojih potov in živi?

– Ne glej, o Bog, na moje grehe,
– vso mojo krivdo izbriši.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi skrivnostmi. Naj tvoja Cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa ji tudi potrebno zemeljsko pomoč.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Pesem ob delavnikih
Ti, Jezus, si posvetil post,
ko si v puščavi postil se,
naročaš zdaj ga tudi nam
za zdravje našega duha.
 
Naklôni Cerkvi milosti,
vse naše óbčestvo podpri,
naj grehe svoje vsak spozna,
iskreno se jih pokesa.
 
Pregrehe, ki teže nam vest,
odpusti milostno, Gospod,
in za naprej pomagaj nam,
da v grehe več ne pademo.
 
Spokorna dela postnih dni
naj zbrišejo nam vse dolgé,
očiščeni veliko noč
naj radostno obhajamo.
 
Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.
1 Odpev Hvalite Gospoda, ker je resnično dober.
Ps 135 Velikonočna pesem
Pripovedovati o Gospodovih delih pomeni hvaliti Gospoda (Kasiodor).
I
Hvalite Gospoda, ker je dober, *
resnično je dober.
Boga edinega hvalite, *
resnično je dober. 
Gospoda vseh gospodov hvalite, *
resnično je dober. —
 
Samo on dela velike čudeže, *
resnično je dober.
Naredil je nebo z modrostjo, *
resnično je dober.
Utrdil je zemljo nad vodami, *
resnično je dober.
Ustvaril je nebesne luči, *
resnično je dober.
Sonce, da gospoduje dnevu, *
resnično je dober.
Luno in zvezde, da gospodujejo nôči, *
resnično je dober. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Hvalite Gospoda, ker je resnično dober.
2 Odpev Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog.
II
V Egiptu je pokazal moč na prvorojencih, *
resnično je dober.
Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, *
resnično je dober.
S svojo močjo in previdnostjo ga je vodil, *
resnično je dober. —
 
Razdelil je Rdeče morje na dvoje, *
resnično je dober.
Skozi sredo morja je peljal svoje ljudstvo, *
resnično je dober.
Rešil ga je faraona in njegove vojske, *
resnično je dober. —
 
Svoje ljudstvo je vodil skozi puščavo, *
resnično je dober.
Ponižal je velike kralje, *
resnično je dober.
Premagal je mogočne vladarje, *
resnično je dober.
Dal nam je v last njih deželo, *
resnično je dober.
V last svojemu izvoljenemu ljudstvu, *
resnično je dober. —
 
Spomnil se nas je, ko smo bili ponižani, *
resnično je dober.
Osvobodil nas je naših sovražnikov, *
resnično je dober.
Vsemu, kar je živo, daje kruha, *
resnično je dober. —
 
Boga nebes in zemlje hvalite, *
resnično je dober. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, vsemogočni Bog.
3 Odpev Bog je sklenil ob dopolnitvi časov vse zediniti v Kristusu.
Ef 1,3–10  Bog je rešitelj
 
Hvaljen Bog in Oče *
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *
z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —
 
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *
da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *
naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —
 
Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *
s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
 
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *
in odpuščanje grehov. —
 
Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *
v vsej modrosti in razumnosti.
 
Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *
po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —
 
To je izvršil v polnosti časov *
in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;
zedinil vse, kar je v nebesih, *
in vse, kar je na zemlji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Bog je sklenil ob dopolnitvi časov vse zediniti v Kristusu.

[L]

Kratko berilo  (Heb 3,12–14)
Glejte, bratje, da ne bo v kom izmed vas hudobnosti nevernega srca, da bi odstopili od živega Boga; opominjajte se marveč vsak dan, dokler se pravi »danes«, da kdo izmed vas po zapeljivosti greha ne zakrkne.
Spev z odpevom
O Bog, ti ne maraš krivice.
O Bog, ti ne maraš krivice.
Vodi me, da bom pravičen.
O Bog, ti ne maraš krivice.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
O Bog, ti ne maraš krivice.
Odpev k Moja duša Oče je spoznal, da je bil sin ozdravljen prav takrat, ko mu je Jezus rekel: Tvoj sin živi; in veroval je on in vsa njegova hiša.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Oče je spoznal, da je bil sin ozdravljen prav takrat, ko mu je Jezus rekel: Tvoj sin živi; in veroval je on in vsa njegova hiša.
Prošnje
Slavimo Boga Očeta, ki nam je po svojem Sinu obljubil, da bo dal vse, karkoli ga bomo skupno prosili. Zanašajmo se na to obljubo in ga prosimo:
Bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.
Na Sinaju si dal Mojzesu zapovedi in jih po Kristusu dopolnil,
– naj jih vsi spoznamo zapisane v svojem srcu in jih ohranimo kot zavezo.
Bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.
Predstojniki naj skrbijo za vse, ki so jim zaupani,
– tem pa daj, da jim bodo pri službi pomagali.
Bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.
Razsvetli in ohrabri misijonarje s svojo milostjo
– ter jim povsod pokliči mnogo pomočnikov.
Bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.
Otroci naj z leti rastejo v tvoji milosti,
– mladina pa naj napreduje v ljubezni in nravnosti.
Bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.
Spomni se naših bratov in sester, ki so v smrti zaspali v tebi,
– in jim daj večno življenje.
Bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi skrivnostmi. Naj tvoja Cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa ji tudi potrebno zemeljsko pomoč.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'
Pesem
O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.
 
Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.
 
Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.
 
Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen
Psalmi
 
Ps 85 Molitev ubogega v nesreči
Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Gospod, nagni se k meni in me usliši, *
zakaj ubog sem in nesrečen.
Ker sem ti zvest, me varuj, *
reši svojega služabnika. —
 
Ti si moj Bog, moje edino upanje, *
usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *
k tebi se obračam.
Dober si in odpuščaš, *
poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —
 
Čuj mojo molitev, *
poslušaj mojo prošnjo.
V svoji stiski te kličem, *
saj me boš uslišal. —
 
Gospod, ni tebi enakega, *
tvoja dela so neprekosljiva.
Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *
molili te bodo in slavili.
Ti si mogočen in delaš čudeže, *
resnični Bog si ti edini. —
 
Svojo pot mi pokaži, *
da bom zvest tvoji resnici.
Naj bo moje srce iskreno, *
da ti bom v spoštovanju služil.
Slavil te bom z vsem svojim srcem, *
poveličeval tvoje ime na veke.
Velika je tvoja ljubezen do mene, *
rešil si me večne pogube. —
 
Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *
ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.
 
Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *
potrpežljiv in poln ljubezni.
Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *
daj svojo moč sinu svoje dekle. —
 
Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *
naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,9-10)
Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh