HOZANA.si: Brevir

«   »

18. 5. 2019, Sobota 4. velikonočnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Gospod je res vstal, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote IV. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

Vesêli, sinje se nebo,
raduj se zdaj vesoljni svet:
naš križani Gospod je vstal
in s smrtjo nam življenje dal.

 

Začel se milosti je čas,
zdaj dnevi so zveličanja,
umila svet je Božja kri,
temá se okrog nas gubi.

 

Zaupanje nas radostí,
da bomo vstali tudi mi,
po veri pričakujemo
življenje večno, blaženo.

 

Skrivnost velika te noči
je vir bodočih srečnih dni,
prejeli mnogo smo darov,
naj bo nam milost v blagoslov.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod je rešil svoje ljudstvo iz sužnosti, aleluja.

Ps 77,40–72   Gospodova dobrota in nezvestoba njegovega ljudstva

To se je zgodilo kot podoba in je bilo zapisano v svarilo nam (1 Kor 10,11).

IV

Kolikokrat so se Izraelci uprli v puščavi, *

Boga užalostili v pustinji.

Še in še so skušali Gospoda, *

svojega Svetega so izzivali.

Niso se spominjali njegove ljubezni, *

ne dneva, ko jih je rešil sužnosti,

kako je delal svoja znamenja v Egiptu, *

svoja čuda v deželi ob Nilu. —

 

Egipčanom so se reke v kri spremenile, *

da niso mogli piti in se odžejati.

Priletelo je ogromno muh, ki so jih mučile, *

kar mrgolelo je žab, ki so jih nadlegovale.

Sadove so jim požrle gosenice, *

pridelke so uničile kobilice.

Toča je potolkla njihove vinograde, *

slana je požgala murve.

Njihove črede so poginile od kuge, *

ogenj z neba jim je pokončal živino. —

 

Tako so bili Egipčani hudo kaznovani, *

tepeni so bili s strašnimi šibami.

Prišle so še hujše nadloge: *

smrt jih je pokosila in pobrala kuga.

Pomrli so vsi prvorojenci v egiptovski deželi, *

poginili so vsi prvenci živine. —

1 Odpev Gospod je rešil svoje ljudstvo iz sužnosti, aleluja.
2 Odpev Gospod je pripeljal svoje ljudstvo na svojo sveto goro, aleluja.

V

Bog je izpeljal svoje ljudstvo kakor ovce, *

spremljal jih je kakor čredo v puščavi.

Vodil jih je varno, da se niso bali, *

Egipčane pa je pokrilo morje.

Pripeljal jih je v svojo sveto deželo, *

h goram, ki jih je osvojila njegova desnica.

Izgnal je narode in z žrebom razdelil njihovo zemljo, *

v njihovih domovih je nastanil svoje ljudstvo. —

 

Kljub temu so skušali Boga, svojega Gospoda, *

njegovih zapovedi niso spolnjevali.

Odpadli so in ga izdali kakor njihovi očetje, *

zablodili so kakor puščíce s pokvarjenega loka.

Žalili so Boga s češčenjem na višinah, *

ga jezili s svojimi maliki. —

 

Bog je to videl, vnela se je njegova sveta jeza, *

strašno je kaznoval svoje ljudstvo.

Zapustil je prebivališče v Silu, *

sveti šotor, kjer je med ljudmi prebival.

Filistejci so ugrabili skrinjo zaveze, *

znamenje svoje moči je Bog prepustil sovražnikom.

Ljudstvo so pobili z mečem, *

to je bila Božja kazen za Izraelce.

Fantje so padli v vojski, *

dekleta se niso mogla poročiti.

Vdove niso mogle žalovati, *

duhovniki so bili pomorjeni. —

2 Odpev Gospod je pripeljal svoje ljudstvo na svojo sveto goro, aleluja.
3 Odpev Bog je izbral Judov rod in Davida za pastirja Izraela, svoje dediščine, aleluja.

VI

Tedaj se je Bog zbudil kakor iz spanja, *

kakor bojevnik, ki se strezni od vina.

Udaril je sovražnike v hrbet, *

zadela jih je večna sramota. —

 

Ni si izbral Jožefovega in Efraimovega roda, *

izvolil si je Judov rod in vzljubil goro Sion.

Tam je dal sezidati svoje visoko svetišče, *

trdno kakor zemlja, ki jo je utrdil na veke. —

 

Izvolil si je svojega služabnika Davida, *

vzel ga je od črede. 

Ovčji pastir je postal pastir Božjega ljudstva, *

voditelj Izraelcev, Božjih izvoljencev. —

 

Vodil jih je s poštenim srcem, *

vladal jim je z modrostjo in razumnostjo. —

3 Odpev Bog je izbral Judov rod in Davida za pastirja Izraela, svoje dediščine, aleluja.

[L]

- Bog nas je prerodil za živo upanje, aleluja,

- po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, aleluja.

PRVO BERILO

Iz knjige Razodetja (18, 1-20)

Padec Babilona

Jaz, Janez, sem zatem videl drugega angela, ki je prihajal z neba z veliko oblastjo; in zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. In zaklical je z močnim glasom: »Padel, padel je veliki Babilon ter postal bivališče hudičev in pribežališče za vse nečiste duhove in pribežališče za vse nečiste in sovražne ptice, ker so od pekočega vina njenega nečistovanja pili vsi narodi in so kralji zemlje z njo nečistovali in trgovci zemlje obogateli od njenega silnega razkošja.«

In slišal sem drug glas z neba, ki je govoril: »Pridi od nje, moje ljudstvo, da ne postanete deležni njenih pregreh in ne prejmete njenih nadlog. Kajti njene pregrehe so segle do neba in Bog se je spomnil njenih krivic. Plačajte ji, kakor je tudi sama plačala, in povrnite ji dvojno po njenih delih. V čašo, ki jo je ona nalila, ji nalijte dvojno. Kolikor se je proslavila in nasladila, toliko ji prizadenite muke in žalosti. Kajti v svojem srcu pravi: ,Sedim kakor kraljica, nisem vdova in ne bom videla žalosti'. Zaradi tega bodo prišle na en sam dan njene nadloge: smrt, žalost in lakota, in bo v ognju sežgana; kajti silen je Gospod Bog, ki jo je sodil. In jokali bodo in tarnali za njo kralji zemlje, ki so z njo nečistovali ter nasladno živeli, ko bodo gledali dim njenega požara, od daleč stoječ iz strahu pred njeno muko, in bodo govorili: ,Gorje, gorje, veliko mesto, močno mesto Babilon, kajti v eni uri je prišla tvoja sodba.'

In trgovci zemlje bodo jokali ter žalovali za njo, ker nihče več ne bo kupoval njihovega blaga: blaga iz zlata in srebra in dragih kamnov in biserov in tančice in bagra in svile in škrlata in vsakterega dišečega lesa in vsakršnega slonokoščenega orodja in vsakovrstnega orodja iz najdražjega lesa in brona in železa in marmorja in cimeta in balzama in dišav in mire in kadila in vina in olja in bele moke in pšenice in goved in ovac in konj in voz in sužnjev in človeških duš. 'In sadje, slast tvoje duše, ti je odšlo, in vse sijajne in blesteče stvari so izpred tebe izginile in jih ni več najti.'

Trgovci s temi stvarmi, ki so obogateli od nje, bodo od daleč stali iz strahu pred njeno muko ter bodo jokajoč in žalujoč govorili: ,Gorje, gorje, veliko mesto, oblečeno v tančico in bager in škrlat ter okrašeno z zlatom in dragimi kamni in biseri; kajti v eni uri je uničeno toliko bogastvo.'

In vsi krmarji in vsi, kateri plovejo h kraju, in mornarji in vsi delavci na morju so se od daleč ustavili ter so vpili, ko so gledali dim njenega požara: ,Katero mesto je podobno temu velikemu mestu?' In natresli so si prahu na glavo ter so vpili v joku in žalovanju: ,Gorje, gorje, veliko mesto, v katerem so obogateli od njegovih dragocenosti vsi, kateri imajo ladje na morju; kajti v eni uri je bilo uničeno. Veselite se nad njim nebesa in svetniki in apostoli in preroki, zakaj izvršil je Bog nad njim vašo sodbo.'

SPEV (Iz 52,11. 12; Raz 18, 4; Jer 51, 45)

Pojdite iz Babilona, očistite se vi, ki nosite Gospodove posode, ker gre Gospod pred vami. * In zbral vas bo Izraelov Bog, aleluja.

Pojdi iz srede Babilona, moje ljudstvo, naj reši vsak svoje življenje pred srdito Gospodovo jezo. * In zbral vas bo Izraelov Bog, aleluja.

DRUGO BERILO

Sv. Ciril Aleksandrijski (370-444), patriarh v Aleksandriji v Egiptu, branilec prave vere zoper nestorijanstvo

Iz razlage pisma Rimljanom sv. Cirila Aleksandrijskega, škofa (15. pogl., 7)

Na vse je bilo razlito božje usmiljenje in ves svet je bil odrešen

Sveto pismo piše, da smo mnogi eno telo in posamezni udje, ker nas Kristus z vezmi ljubezni povezuje v enoto. On je oba dela združil v eno in je ločilno steno med njima, sovraštvo, podrl, ko je postavo zapovedi v predpisih odpravil. Potrebno je, da udje enako skrbe drug za drugega. In če en ud trpi, trpe z njim vsi udje, in je en ud v časti, se z njim vesele vsi udje.

Zato, pravi apostol, se sprejemajte med seboj, kakor je tudi Kristus vas sprejel v slavo božjo. Tedaj se sprejemamo med seboj, ko isto mislimo, prenašamo drug drugega bremena in ohranjamo edinost duha z vezjo miru. Tako nas je tudi Bog sprejel v Kristusu. Resnična je beseda: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega Sina za nas. Dan je bil v zameno za življenje nas vseh, odkupil nas je iz smrti in greha, zato smo prešli v življenje. Pavel osvetljuje ta namen odrešitvenega načrta in pravi, da je Kristus postal služabnik obreze zaradi resnice, da se pokaže božja zvestoba. Bog je namreč izraelskim očakom obljubil, da bo blagoslovil njihovega potomca in naredil, da bo njegovega zaroda kakor zvezd na nebu. Zato si je Bog privzel telo in Beseda je postala človek. Ta Beseda vse stvarstvo ohranja v bivanju in daje vsem bitjem blagostanje, ker je Bog. Postal pa je človek, vendar ne zato, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in se dal v odkupnino za mnoge, kakor je sam rekel.

Kristus jasno pove, da je s svojim prihodom izpolnil obljubo dano Izraelu. Pravi namreč: Le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše sem poslan. Pavlove besede o Kristusu služabniku obreze niso laž, saj je Kristus potrdil obljube dane očakom. Pravi pa, da ga je Bog Oče poslal, da bi tudi pogani dosegli usmiljenje. Stvarnika vsega in urejevalca naj bi tudi oni častili kot odrešenika in odkupitelja. Zato so bili, ko se je z nebes na vse razlilo usmiljenje, sprejeti tudi poganski narodi.

Skrivnost modrosti v Kristusu ni zgrešila svoje dobrote: namesto teh, ki so odpadli, je bil po božji milosrčnosti odrešen ves svet.

SPEV (Apd 13, 46-47)

Vam je bilo treba najprej oznaniti božjo besedo; ker jo pa zametujete in se imate za nevredne večnega življenja, * zato se obrneva k poganom, aleluja.

Tako nam je Gospod zapovedal: Postavil sem te za luč narodom, * zato se obrneva k poganom, aleluja.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, prerodil si nas v svetem krstu. Naj vedno sodelujemo z milostmi velikonočne skrivnosti in s tvojo pomočjo tako živimo, da dosežemo večno srečo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih po velikonočni osmini

Veseli zbor odrešenih
naj poje sveto hvalnico,
naj se vstajenja veseli,
praznuje z vso ga zbranostjo.

 

Zveličar naš kot silni lev
premagal zmaja je pekla.
Zdaj vstaja, dviga jasni glas,
budi z njim nje, ki v grobu spe.

 

Zdaj v zmagoslavju ves žari,
njegovo zmago vse slavi,
nebo in zemlja združena
sta srečen dom za vse ljudi.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

1 Vel. noč. Kako veličastna so tvoja dela, Gospod, aleluja.

Ps 91   Hvalnica Gospodu in Stvarniku

Prepevamo hvalnico edinorojenemu Božjemu Sinu za njegova čudovita dela (sv. Atanazij).

 

Gospod, prav je, da te slavimo *

in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.

Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, *

tvojo zvestobo ponoči,

na harfo z desetimi strunami in na liro, *

s spevom ob spremljavi na citre. —

 

Gospod, razveseljuješ nas s svojimi deli, *

občudujemo vse, kar si ustvaril.

 

Kako veličastna so tvoja dela, *

kako globoke so tvoje misli.

Ne daš se spoznati posvetnemu človeku, *

nespametni te ne more razumeti.

Čeprav grešniki rastejo kot trava *

in hudobni sijajno uspevajo,

obojne čaka večna poguba, *

ti pa, Gospod, si vzvišen na veke. —

 

Tvoji sovražniki bodo premagani, *

vsi hudodelci uničeni.

Mi pa bomo močni v Gospodu *

in uživali njegove dobrine.

Videli bomo grešnike zavržene *

in slišali hudobne vzdihovati.  —

 

Pravični bodo rasli kot palma, *

kot mogočno drevo bodo uspevali.

Zasajeni v dvoru Gospodove hiše *

bodo cveteli v Božji bližini.

Še v visoki starosti bodo dajali sadove, *

na veke bodo sočni in zeleni.

Oznanjali bodo, kako je Gospod pravičen, *

on je zavetje in v njem ni krivice. —

1 Vel. noč. Kako veličastna so tvoja dela, Gospod, aleluja.
2 Vel. noč. Pokropim vas s čisto vodo, aleluja.

Ezk 36,24–28   Gospod bo obnovil svoje ljudstvo

Oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med njimi (Raz 21,3).

 

Pokličem vas izmed narodov, *

iz vseh dežel vas zberem.

V vašo deželo vas popeljem, *

čisto vodo na vas zlijem.

Očiščeni boste vseh vaših grehov, *

vseh vaših hudobij vas operem. —

 

Novo srce vam ustvarim, *

novega duha vam vlijem v vašo notranjost.

Odstranim kamnito srce iz vašega telesa, *

čuteče srce vam ustvarim.

Svojega duha vlijem v vašo notranjost, *

da boste živeli po mojih zapovedih.

Ohranili boste moje besede *

in jih spolnjevali. —

 

Prebivali boste v deželi, *

ki sem jo dal vašim očetom.

Vi boste moje ljudstvo, *

jaz bom vaš Bog in Gospod na veke. —

2 Vel. noč. Pokropim vas s čisto vodo, aleluja.
3 Vel. noč. Vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji, aleluja.

Ps 8     Božje veličastvo in človekovo dostojanstvo

Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi (Ef 1,22).

 

Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji, *

visoko nad nebo sega tvoje veličastvo.

Celo nedolžnim in neukim otrokom si dal, da te slavijo, *

in s tem osramotil svoje sovražnike. —

 

Ko gledam nebo, mesec in zvezde, ki si jih ustvaril, *

mislim: kaj je človek, da se ga spominjaš.

Ustvaril si ga skoraj kakor angela, *

s slavo in častjo si ga ovenčal. —

 

Dal si mu oblast nad svojimi deli; *

vse si mu podvrgel:

ovce, govedo in divje živali, *

ptice pod nebom in ribe v morju. —

 

Gospod, naš Bog, kako si velik, *

kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. —

3 Vel. noč. Vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji, aleluja.

[L]

Kratko berilo (Apd 17,30b–31)
Bog zdaj ljudem oznanja, naj vsi povsod delajo pokoro. Zakaj določil je dan, ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet po možu, ki ga je v to določil; in da bi vsi mogli vanj verovati, ga je obudil od mrtvih.

Spev z odpevom

Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja, aleluja, aleluja.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja, aleluja, aleluja.

On nas je rešil pogubljenja in nam odprl vrata v večno življenje, aleluja, aleluja.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja, aleluja, aleluja.

Odpev k Hvaljen Ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljiv venec slave, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljiv venec slave, aleluja.
Prošnje

Vdano prosimo Kristusa, ki nam je razodel lepoto večnega življenja:

Tvoje vstajenje naj nas obogati z milostjo.

Večni pastir, začeli smo nov dan, ozri se na nas

– in nas obilno hrani z Božjo besedo in evharističnim kruhom.

Tvoje vstajenje naj nas obogati z milostjo.

Pomagaj nam zvesto poslušati tvoj glas,

– da nas ne raztrgajo volkovi in ne pogubijo najemniki.

Tvoje vstajenje naj nas obogati z milostjo.

Sodeluješ z vsemi, ki oznanjajo tvoj evangelij in potrjuješ njihovo besedo,

– naj danes z resnično krščanskim življenjem oznanjamo tvoje vstajenje.

Tvoje vstajenje naj nas obogati z milostjo.

Bodi naše veselje, ki nam ga nihče ne more vzeti,

– naj se odrečemo zapeljivosti greha in hrepenimo po večnem življenju.

Tvoje vstajenje naj nas obogati z milostjo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, prerodil si nas v svetem krstu. Naj vedno sodelujemo z milostmi velikonočne skrivnosti in s tvojo pomočjo tako živimo, da dosežemo večno srečo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote IV. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.

 

To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.

 

O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,169–176  (XXII)  Hvala Božji postavi

 

Gospod, moj klic naj pride k tebi, *

poúči me po svoji besedi.

Naj te doseže moja prošnja, *

reši me, kakor si obljubil. —

 

Moja usta naj ti pojejo hvalnice, *

ker mi kažeš prava pota.

Moj jezik naj oznanja tvojo zavezo, *

ker so tvoje zapovedi pravične. —

 

Tvoja roka naj me podpira, *

saj sem se odločil zate.

Gospod, od tebe si želim rešitve, *

tvoje odločitve naj mi bodo v srečo. —

 

Naj še dolgo živim in te hvalim, *

naj mi pomagajo tvoje zapovedi.

Išči me kakor izgubljeno ovco, *

tvoje zaveze nisem pozabil. —

Ps 44   Svatovska pesem za Kristusa Kralja

Glejte, Ženin gre, pojdite mu naproti! (Mt 25,6).

I

Iz srca mi vre vesela pesem; *

te besede posvečujem kralju.

Rad bi porabil vse svoje sposobnosti, *

da bi zapel hvalno pesem tebi. —

 

Ti si najlepši, *

najlepši med človeškimi sinovi.

Milina je razlita na tvojih ustnicah, *

Bog te je res blagoslovil za vse veke. —

 

Mogočni junak, opaši si meč okoli ledij, *

ponosno stopaj z njim v svojem veličastvu.

Bojuj se za resnico in pravico: *

tvoja desnica bo delala čudovita dela.

Zmagal boš in ljudstva ti bodo pokorna, *

v živo boš zadel svoje sovražnike. —

 

Božanski kralj, tvoj prestol je postavljen na vekov veke, *

žezlo tvojega kraljestva je žezlo pravičnosti.

Ljubiš pravico in sovražiš krivico, *

Bog, tvoj Bog, te je osrečil bolj kot druge kralje.  —

 

Tvoja oblačila diše po dragocenih dišavah, *

razveseljuje te pesem v razkošnih dvoranah.

Kraljevske hčere ti prihajajo naproti, *

vsa v zlatu stoji kraljica na tvoji desnici. —

II

Prisluhni, nevesta, poglej in poslušaj; *

pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta.

Kralj se veseli tvoje lepote, *

on je tvoj gospod, njemu se pokloni.

Glej, tuja ljudstva prihajajo z darovi, *

najbogatejši se potegujejo za tvojo naklonjenost. —

 

Kraljeva nevesta blesti v vsej svoji krasoti, *

njen plašč je okrašen z biseri in zlatom.

V dragoceni obleki jo peljejo k ženinu; *

družice jo spremljajo, da se mu poklonijo.

Veseli jih vodijo in vriskajo, *

ko vstopajo v kraljevo palačo. —

 

Dobil boš sinov, vrednih tvojih očetov, *

postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.

Proslavljal bom, kralj, tvoje ime od roda do roda *

in ljudstva te bodo slavila na veke. —

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Opoldne

Kratko berilo (1 Kor 15,20–22)
Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, prerodil si nas v svetem krstu. Naj vedno sodelujemo z milostmi velikonočne skrivnosti in s tvojo pomočjo tako živimo, da dosežemo večno srečo. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

5. velikonočna nedelja

1. večernice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem

Pri Jagnjeta večerji zdaj
v oblekah belih zbrani smo,
ko Rdeče morje smo prešli,
zapojmo slavo Kristusu.

 

Za hrano daje nam telo
in s svojo nas pojí krvjo,
na križu darovani Bog
oživlja z Božjo nas močjo.

 

O res neskončno vredni dar,
ki zmagal si vso moč pekla,
ti odkupnina sužnosti,
plačilo naše večnosti.

 

Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj. Amen.

[L]

1 Vel. noč. 5 Moja molitev naj bo kot večerna daritev, aleluja.

[D]

Ps 140,1–9  Molitev v nevarnosti

In dvignil se je z molitvami svetih dim vonjav iz angelove roke pred Boga (Raz 8,4).

 

Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, *

čuj moj glas, ko vpijem k tebi.

Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo *

in moje roke kot ob večerni daritvi. —

 

Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, *

pazi na moje govorjenje.

Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, *

da bi grešil s krivičnimi dejanji.

Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, *

nočem uživati v njihovi družbi.

Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, *

dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.

Njihovi hudobiji se bom upiral *

s svojo nenehno molitvijo. —

 

Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, *

da so bile moje besede dobronamerne.

Njihove kosti bodo zginile v podzemlje *

kot v razpokano in razorano zemljo. —

 

Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi, *

k tebi se zatekam, varuj moje življenje.

Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, *

in zvijače ljudi, ki hudo delajo. —

[L]

1 Vel. noč. 5 Moja molitev naj bo kot večerna daritev, aleluja.
2 Vel. noč. 5 Izpeljal si me iz stiske, zato se ti zahvaljujem, aleluja.

[D]

Ps 141 Molitev v zapuščenosti

Vse to se je izpolnilo na Gospodu v času trpljenja (sv. Hilarij).

 

Na ves glas kličem h Gospodu, *

na ves glas ga prosim.

Svojo skrb pred njim izlivam, *

pred njim razkrivam svojo stisko. —

 

Ves sem malodušen in preplašen, *

a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.

Na poti, po kateri hodim, *

so mi skrivaj nastavili zanko.

Oziram se na levo in desno, *

a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.

Nimam se kam zateči, *

nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje. —

 

Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, *

ti mi boš rešil življenje.

Prisluhni mojemu vpitju, *

silno sem pobit in obupan.

Reši me mojih preganjalcev, *

ker so močnejši od mene. —

 

Reši me iz te stiske *

in iz srca se ti bom zahvalil.

Z menoj se bodo veselili vsi pravični, *

ker si bil tako dober do mene. —

[L]

2 Vel. noč. 5 Izpeljal si me iz stiske, zato se ti zahvaljujem, aleluja.
3 Vel. noč. 5 Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine, in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja, aleluja.

[D]

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik

 

Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *

a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.

Sam sebe je izničil, *

podobo hlapca je vzel nase.

Ljudem je postal podoben *

in bil po zunanjosti kakor človek.

Ponižal se je in je bil pokoren, *

pokoren do smrti, smrti na križu. —

 

Zato ga je Bog povišal *

in mu dal ime, ki je nad vsa imena.

V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *

v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.

Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *

v slavo Boga Očeta. —

[L]

3 Vel. noč. 5 Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine, in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja, aleluja.

Kratko berilo (Rim 5,10–11)
Če smo se z Bogom spravili po smrti njegovega Sina, ko smo bili še sovražniki, bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju; pa ne samo to, ampak celo ponašali se bomo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj zadobili spravo.

Spev z odpevom

Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.

Ker se je zvečerilo, aleluja, aleluja.
Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.

Odpev k Moja duša Sin človekov je poveličan in Bog je poveličan v njem, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Sin človekov je poveličan in Bog je poveličan v njem, aleluja.
Prošnje

Zaupno kličimo Kristusa, ki je naše življenje in vstajenje:

Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.

Kristus, prosimo te za vesoljno Cerkev,

– posveti jo, da bo tvoje kraljestvo med vsemi narodi.

Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.

Usmili se vseh, ki jih teži bolezen, žalost, zatiranje in izgnanstvo,

– spodbudi nas, da jim bomo radi pomagali.

Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.

Prosimo te za tiste, ki se izgubljajo s tvoje poti,

– odpusti jim in jim daj veselje krščanskega življenja.

Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.

Bil si križan, vstal si od mrtvih in prideš sodit svet,

– prizanesi nam grešnikom.

Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.

Prosimo te za vse žive brate in sestre

– in za vse, ki so odšli od nas v večnost v upanju na vstajenje.

Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem v velikonočnem času

O Jezus, rešenik sveta,

Beseda učlovečena,

neskončne Luči si odsvit,

naš varuh bodi in naš ščit.

 

Ti si ustvaril vse stvari

in ti določaš naše dni,

daj, da utrujeno telo

počitek nočni poživi.

 

Premagal zlobo si pekla,

obvaruj nas sovražnika,

da ne zapeljal bi nas v greh,

ko si odrešil nas s krvjo.

 

Prehitro bo minila noč,

ki vlila nam bo novo moč;

ko bo telo počivalo,

naš duh pri tebi naj bedi.

 

Naj slava, Jezus, ti doni,

od mrtvih vstal si in živiš,

Očetu, Duhu Svetemu,

enako zdaj in vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.

Sklepna prošnja

Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

V velikonočnem času

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja;

prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019