HOZANA.si: Brevir

«   »

16. 11. 2017, Četrtek 32. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Stopimo pred Gospoda z veseljem.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Naznanja zdaj nam novi dan
že petelina zgodnji glas,
a tudi Kristus nas budi,
v življenje novo kliče nas:

 

»Vstanite iz dremavosti,
bodite čisti, zdržni vsi,
pošteni, brez lenobnosti.
Prihajam, vabim, čujte vsi!«

 

Glasno prosimo Jezusa
in ga nenehno kličimo,
da nas ohrani v čistosti,
čuječe v sveti zbranosti.

 

Iz spanja, Kristus, vzdrami nas,
raztrgaj nočne nam vezi,
oprosti starih grehov nas
in novo luč nam v srca vlij.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi
Razvnemi nas z ljubeznijo
do tebe, ki odpuščaš greh,
in ko očistiš nas, o Bog,
ostani z nami milostno.

 

Poglej na nas, brez doma smo,
izgnanci, glej, vzdihujemo,
pri tebi je naš pravi dom,
privedi k sebi nas v nebo.

 

Ljubezni in resnice si
srce ustvarjeno želi,
zares presrečne so oči,
ki smejo tebe gledati.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Zmaguje Božja roka in njegova navzočnost.

Ps 43   Božje ljudstvo v stiski

V  vsem  tem  zmagujemo  po  njem,  ki  nas  je vzljubil (Rim 8,37).

I

O Bog, na lastna ušesa smo slišali, *

naši očetje so nam pripovedovali

o tvojih čudovitih delih, ki si jih storil *

v njihovih dneh, v dneh starodavnih.

Ti sam si izgnal druge narode, *

da si naredil prostor našim dedom.

Uničil si ljudstva, *

da si nje naselil v obljubljeni deželi. —

 

Niso si namreč osvojili dežele z mečem, *

niso zmagali z lastno roko.

Zmagovala je tvoja desnica in tvoja navzočnost, *

ker si bil z njimi sklenil zavezo. —

 

Ti si naš Bog, tebe priznavamo za Gospoda, *

ti si dal zmago svojemu ljudstvu.

S teboj smo premagali svoje sovražnike, *

v tvojem imenu smo prepodili svoje nasprotnike. —

 

Ne zanašamo se na svojo spretnost, *

ne prinaša nam zmage naše orožje.

Edino ti nam pripravljaš zmago nad sovražniki, *

nje pa ogrinjaš v sramoto.

Gospodova je zmaga in slava, *

njegovo ime bomo slavili na veke. —

1 Odpev Zmaguje Božja roka in njegova navzočnost.
2 Odpev Gospod se ne bo obrnil od nas, če ga bomo prosili.

II

Zdaj si nas pa zavrgel in osramótil, *

ne bojuješ se več z nami.

Zapodil si nas v beg pred sovražnikom *

in izročil v plen našim nasprotnikom.

Dal si, da delajo z nami kot s klavnimi ovcami, *

razkropil si nas med narode. —

 

Pod ceno si prodal svoje ljudstvo *

in pri tem nisi kaj prida zaslužil.

Dal si nas v sramotenje našim sosedom, *

da se nam rogajo in nas zasmehujejo.

Za svarilni zgled si nas postavil narodom, *

da zdaj ljudstva majejo z glavo nad nami. —

 

Vedno mislimo na svojo sramoto, *

obraz nam zaliva rdečica,

na ves glas nas sramotijo in zasmehujejo, *

sovražijo nas in preganjajo. —

2 Odpev Gospod se ne bo obrnil od nas, če ga bomo prosili.
3 Odpev Vzdigni se, Gospod, ne zavrzi nas za zmeraj.

III

Vse to nas je zadelo, čeprav te nismo pozabili *

in čeprav nismo prelomili tvoje zaveze.

Svojega srca nismo odvrnili od tebe *

in s tvoje poti nismo krenili.

Potopil si nas v globoko žalost *

in nas v smrtno temo pogreznil. —

 

Če bi bili tebe, svojega Boga, pozabili *

in roke stegovali k tujim bogovom:

Mar ne bi ti, o Bog, za to vedel, *

saj poznaš srca in njih skrivnosti?

Glej, zaradi tebe nas vsak dan morijo, *

imajo nas za klavne ovce. —

 

Gospod, zakaj spiš, prebudi se vendar, *

nikar nas ne zavrzi za zmeraj.

Zakaj skrivaš svoje obličje, *

pozabljaš našo bedo in stisko? —

 

V prah si nas ponižal, *

na tleh ležimo z obrazom na zemlji.

Vstani in nam pomagaj, *

reši nas, saj si usmiljen. —

3 Odpev Vzdigni se, Gospod, ne zavrzi nas za zmeraj.

– Bodi milostljiv, Gospod, svojemu služabniku.
– Uči me svojih zakonov.

[L]

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Danijela (9,1-4a.18 27)

Danijelovo videnje

V prvem letu Darija, sina Artakserksovega, iz rodovine Medijcev, ki je kraljeval nad kraljestvom Kaldejcev, v prvem letu njegovega vladanja, sem jaz, Danijel, preiskoval v knjigah število let, ki se naj po Gospodovi besedi preroku Jeremiju spolnijo nad razvalinami Jeruzalema, namreč sedemdeset let. Obrnil sem svoj obraz h Gospodu Bogu, da bi ga iskal z molitvijo in s prošnjami, s postom, v raševini in pepelu. Molil sem h Gospodu, svojemu Bogu, priznal sem in rekel: »Nagni, moj Bog, svoje uho in poslušaj, odpri svoje oči in poglej na naše opustošenje in na mesto, ki se imenuje po tvojem imenu! Kajti ne v zaupanju na svoja pravična dela polagamo predte svoje mile prošnje, ampak z ozirom na tvoje obilno usmiljenje. O Gospod, čuj! O Gospod, odpusti! O Gospod, pazi in stori! Ne odlašaj, zaradi sebe samega, moj Bog! Kajti po tvojem imenu se imenuje tvoje mesto in tvoje ljudstvo.«

Ko sem še govoril in molil in priznaval svoj greh in greh svojega ljudstva Izraela, in Gospodu, svojemu Bogu, svojo milo prošnjo za sveto goro svojega Boga polagal pred njegovo obličje, ko sem še opravljal svojo molitev, je mož Gabrijel, ki sem ga poprej gledal v videnju, naglo priletel k meni, ob času večerne daritve. Prišel je, mi govoril in naznanil: »Danijel, zdaj sem prišel, da ti dam pravo razsodnost! V začetku tvoje mile prošnje je izšla božja beseda, in prišel sem, da ti jo oznanim; kajti ljubljenec božji si. Pazi torej na besedo in razumi videnje: Sedemdeset tednov je določenih nad tvojim ljudstvom in nad tvojim svetim mestom, da preneha hudodelstvo, da se zapečati greh, da se doseže sprava za krivdo, in da se uvede večna pravičnost, da se zapečati videnje in prerokba ter se mazili Presveto.

Vedi torej in razumi: Od časa, ko izide beseda, da se zopet pozida Jeruzalem, do Maziljenca kneza, bo sedem tednov. In za dvainšestdeset tednov bo zopet pozidan trg in jarek; potem pride konec časov. Po dvainšestdesetih tednih bo Maziljenec odstranjen, dasi ni krivde na njem. Mesto in svetišče bo razdejal knez, ki bo prišel.

Njegov konec pride s poplavo, in do konca bo vojna ter sklenjeno opustošenje. Trdno zavezo sklene z mnogimi za čas enega tedna; v polovici tedna odpravi klavno in jedilno daritev; in v Gospodovem svetišču ostane gnusoba opustošenja do določenega konca, ki zadene pustošnika.«

SPEV (Bar 2,16; Dan 9,18; Ps 79, 20)

Ozri se, Gospod, iz svojega svetega bivališča na nas in pazi na nas. Nagni, naš Bog, svoje uho in poslušaj. * Odpri svoje oči in poglej na naše opustošenje.

Pridi k nam, Gospod, vsemogočni Bog, pokaži nam svojo ljubezen in rešeni bomo. * Odpri svoje oči in poglej na naše opustošenje.

DRUGO BERILO

Iz homilije pisatelja iz 2. stoletja (13, 2 -14, 5)

Živa Cerkev je Kristusovo telo

Gospod pravi: Nenehno, vsak čas se zasramuje moje ime med ljudstvi; in zopet: Gorje tistemu, zaradi katerega se zasramuje moje ime. Zakaj se vendar sramoti božje ime? Ker se pač naša dejanja ne ujemajo z našimi besedami. Pogani namreč občudujejo, poveličujejo in odobravajo božji nauk, ki ga slišijo od nas. Potem pa spoznajo, da naše življenje ne potrjuje nauka, ki ga učimo, in ga začnejo zaničevati, češ da je to, kar učimo, le izmišljena beseda in zmota.

Oni na primer slišijo od nas tele božje besede: Nimate zasluženja, če ljubite tiste, ki vas ljubijo; zasluženje imate, če ljubite svoje sovražnike in nasprotnike. Ko slišijo take besede, občudujejo vzvišeno dobroto. Ko pa sprevidijo, da mi, ne le da ne ljubimo sovražnikov, ampak niti tistih ne, ki nas ljubijo, tedaj se nam seveda posmehujejo in zaničujejo Boga.

Bratje, če bomo izpolnili, kar naš Bog Oče od nas pričakuje, bomo udje tiste prve duhovne Cerkve, ki je bila ustanovljena prej kot sonce ali luna. Če pa božje volje ne bomo izvršili, bodo za nas veljale besede Svetega pisma, ki pravi: Moja hiša je postala jama razbojnikov. Bodimo torej raje udje žive Cerkve, da se rešimo.

Mislim, da veste, da je živa Cerkev Kristusovo telo. Sveto pismo namreč pravi: Bog je ustvaril moža in ženo. Mož je Kristus, žena pa Cerkev. Sveto pismo in apostoli tudi trdijo, da Cerkev končno ni šele od danes, ampak od vekomaj, ker je duhovna prav tako kakor naš Jezus. Razodela pa se je v zadnjem času, da bi nas rešila.

Ta duhovna Cerkev se je razodela v Kristusovem telesu in nam povedala, da jo bo tisti, ki ji je v tem življenju zvest in je ne zavrže, deležen v Svetem Duhu. To telo Cerkve je namreč podoba Duha, zato nihče, ki izgubi podobo, ne more najti izvirnika. Zato pa nam, bratje, govori: Spoštujte to telo Cerkve, da boste deležni duha. Če pa rečemo, da je Cerkev telo in Kristus duh, iz tega sklepamo, da Cerkve nima v časti, kdor nima v časti telesa. Tak seveda ne bo deležen duha, ki je Kristus. Ob pomoči Svetega Duha more telo prejeti prečudovito življenje nesmrtnosti in nihče ne more izraziti, kaj je Bog pripravil za svoje izvoljence.

SPEV (Jer 7, 3; Jak 4, 8)

Tako govori vsemogočni Gospod, Izraelov Bog: Poboljšajte svoja pota in svoja dejanja, * pa bom prebival z vami v tem kraju.

Približajte se Bogu in se vam bo približal! Umijte si roke, grešniki, in očistite srca, * pa bom prebival z vami v tem kraju.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, varuj nas vsega, kar nas ogroža. Odvzemi, kar nam bremeni dušo in telo, da bomo v vsej svobodi izpolnjevali tvojo voljo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka IV. tedna

[D]

Pesem med letom

Že jutranje je sonce vzšlo,
iskreno prosimo Boga,
da sredi dnevnih opravil
nas hudega obvaruje.

 

Naj jezik brzda nam, kroti,
da ne razvname se prepir,
skrbno nam varuje oči,
da ne zgube se v ničnosti.

 

Srce naj naše čisto bo,
preudarno, brez nespameti,
v pijači zmernost in v jedeh
telo uporno naj kroti.

 

Ko spet se bo poslovil dan,
zagrne nočna nas temá,
naj vsakdo v čistosti srca
slavi predobrega Boga.

 

Bogu Očetu slava, čast
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Že navsezgodaj mi pomagaj, Gospod, in se me usmili.

Ps 142,1–11   Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,16).

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih.

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo. —

 

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe zaupam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske. —

1 Odpev Že navsezgodaj mi pomagaj, Gospod, in se me usmili.
2 Odpev Gospod bo naklonil Jeruzalemu mirne čase.

Iz 66,10–14a  Tolažba in veselje v svetem mestu.

Jeruzalem, ki je zgoraj, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).

 

Veselite se z Jeruzalemom, *

radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite.

Močno se nad njim veselite, *

vsi, ki ste nad njim žalovali.

Napojite se in nasitite *

ob viru njegove tolažbe.

Nasrkajte se in okrepite *

od polnosti njegovega bogastva. —

 

Tako govori Vsemogočni: *

Glej, napeljem k njemu mir kakor reko.

Veličastvo narodov ga poplavi kakor potok, *

iz katerega boste pili.

V naročju vas bodo nosili, *

na kolenih vas bodo ljubkovali.

Tolažil vas bom kakor zna le mati, *

v Jeruzalemu boste potolaženi. —

 

Veselilo se bo vaše srce, ko boste to videli, *

pomladili se boste in na novo zaživeli. —

2 Odpev Gospod bo naklonil Jeruzalemu mirne čase.
3 Odpev Prav je, da hvalimo Gospoda.

Ps 146 Gospodova vsemogočnost in dobrota

Tebe, Boga, hvalimo; tebe, Gospoda, poveličujemo.

 

Hvalite Gospoda, to je dobro, *

pojmo mu hvalo, to je naše veselje. —

 

Gospod zida svoje mesto Jeruzalem, *

zbira svoje razkropljene otroke.

Ozdravlja potrta srca *

in obvezuje njihove rane.

Določa število zvezdam, *

sleherno kliče po imenu.

Velik je naš Gospod in silen v moči, *

njegova modrost je neizmerna.

Gospod dviga ponižne, *

grešnike pa do tal poniža. —

 

Pojte Gospodu v zahvalo, *

igrajte našemu Bogu na citre.

Gospod zagrinja nebo z oblaki *

in dež pripravlja zemlji.

Daje, da po gorah raste trava *

in rastlinje za živali.

Živini daje njen živež *

in mladim vranom, ko čivkajo k njemu.

Noče, da bi se zanašali na bojne konje, *

in ni mu všeč, če zidamo na moč človeka.

Veselje ima nad tistimi, ki ga častijo *

in zaupajo v njegovo dobroto. —

3 Odpev Prav je, da hvalimo Gospoda.

Kratko berilo (Rim 8,18–21)
Trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela nad nami. Kajti stvarstvo željno pričakuje razodetje Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, ne iz svoje volje, ampak zaradi tistega, ki ga je podvrgel, v upanju, da se bo tudi stvarstvo samo iz suženjstva pokvarjenosti rešilo v svobodo poveličanih Božjih otrok.

Spev z odpevom

V jutranjih urah mislim nate, Gospod.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.

Ti mi pomagaš.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
V jutranjih urah mislim nate, Gospod.

Odpev k Hvaljen Daj nam spoznati Odrešenika, Gospod, in reši nas naših grehov.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Daj nam spoznati Odrešenika, Gospod, in reši nas naših grehov.

Prošnje

Slavimo Boga, ki rad pomaga svojemu ljudstvu, in mu recimo:

Gospod, ti si naše življenje.

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si nas po svojem usmiljenju prerodil za živo upanje

– po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih.

Človeka si ustvaril po svoji podobi in ga prenovil v Kristusu,

– naj bomo vedno bolj podobni tvojemu Sinu.

Zavist in sovraštvo kvarita naša srca,

– po Svetem Duhu nas napolni z ljubeznijo.

Pomagaj danes, da delavci najdejo zaposlitev, lačni kruha, potrti veselje,

– vsi ljudje pa milost in zveličanje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, daj nam jasno spoznati svoj načrt odrešenja, da bomo rešeni iz rok naših sovražnikov in ti brez strahu zvesto služili vse dni življenja. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka IV. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Če me ljubite, govori Gospod, spolnjujte moje zapovedi.

Ps 118,153–160  (XX)  Hvala Božji postavi

 

Glej, Gospod, moje ponižanje in me reši, *

saj nisem pozabil tvoje postave.

Brani mojo pravico, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Za hudobne ni rešitve, *

ker ne marajo tvojih zapovedi.

Gospod, kako veliko je tvoje usmiljenje, *

poživi me, kakor si obljubil. —

 

Mnogi me preganjajo in mučijo, *

toda ne obrnem se od tvojih zapovedi.

Hudo mi je zaradi nezvestih, *

ki se ne držijo tvoje postave. —

 

Jaz pa tvojo postavo ljubim, *

obvaruj mi življenje, ker si dober.

Temelj tvojih besed je zvestoba, *

vsi tvoji sklepi so večni. —

1 Odpev Če me ljubite, govori Gospod, spolnjujte moje zapovedi.
2 Odpev Blagoslavljaj te, Gospod, in uživaj mir vse dni življenja.

Ps 127 Sreča pobožne družine

»Iz Siona te blagoslôvi Gospod,« to je: iz svoje Cerkve (Arnobij).

 

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in živi po njegovi volji. —

 

Sadove svojega truda bo užival, *

srečen bo in vedno mu bo dobro.

Žena mu bo kot rodovitna trta *

v veselje njegove domačije.

Otroci mu bodo kot oljčne mladike *

v radost okoli mize. —

 

Tako Gospod blagoslavlja *

vsakega, ki mu zvesto služi.

Gospod naj ga blagoslavlja s Siona, *

da bo užival srečo izvoljenih vse dni življenja,

da bo gledal svojih otrok otroke *

in užival mir Božjega ljudstva. —

2 Odpev Blagoslavljaj te, Gospod, in uživaj mir vse dni življenja.
3 Odpev Pravični Bog je zlomil moč krivičnih.

Ps 128 Preizkušano ljudstvo obnavlja zaupanje

Cerkev pripoveduje o svojem trpljenju (sv. Avguštin).

 

Od vsega začetka so me napadali, *

pa me niso premagali.

Od vsega začetka so me sovražili, *

tako govori Izrael, Božje ljudstvo.

Po hrbtu so mi orali kot orači, *

rezali so dolge brazde.

Pravični Gospod pa me je osvobodil, *

vezi krivičnih je raztrgal. —

 

Naj bodo osramočeni in se umaknejo *

vsi, ki črtijo Gospoda.

Naj bodo kot trava na strehah, *

ki usahne, preden jo populijo.

Z njo ne napolni svoje roke, kdor žanje, *

ne svojega naročja, kdor veže snope. —

 

Takih nihče ne pozdravlja: *

»Gospodov blagoslov bodi z vami.«

Mimoidoči jim ne voščijo: *

»Blagoslavljamo vas v Gospodovem imenu.« —

3 Odpev Pravični Bog je zlomil moč krivičnih.
Opoldne

Kratko berilo (Mdr 1,1–2)
Ljubíte pravičnost, vladarji na zemlji, mislite dobro o Gospodu in ga iščite s preprostim srcem! Zakaj, dá se najti tem, ki ga ne skušajo, in se razodene tistim, ki mu zaupajo.

– Upaj v Gospoda in delaj dobro,
– da boš varno živel v domači deželi.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, v tebi ni nič temnega, nič mračnega. Napolni nas s svojo blažilno lučjo, da bomo zvesto in pogumno hodili po poti tvojih zapovedi. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka IV. tedna

[D]

Pesem med letom

O Bog, v dobroti daješ nam,
da poln svetlobe je naš dan,
poslušaj nas, ko se temni,
počasi bliža se večer.

 

Nagiba sonce se v zaton,

se tiho spušča za goro,
na zemljo sence legajo
in nas v temo zagrinjajo.

 

Služabniki utrujeni
sedaj te vdano prosimo,
da mračna, črna senca zla
nam v naše ne prodre srce.

 

Naj s čisto dušo, kot želiš,
končamo podarjeni dan,
da polni tvoje milosti
te v luči bomo gledali.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Vate zaupam, Gospod, moj dobrotnik in moje zavetje.

Ps 143 Molitev za zmago in mir

Njegove roke so se navadile na boj, ko je premagal svet, in rekel je: »Jaz sem svet premagal« (sv. Hilarij).

I

Slavim te, Gospod, moje pribežališče, *

ti me usposabljaš za boj s sovražnikom.

Ti si moj dobrotnik in varuh, *

moja obramba, moj osvoboditelj.

Vate zaupam, moje zavetje, *

ti mi podvrzi vsa ljudstva. —

 

Gospod, kaj je človek, da se zanj meniš, *

sin človekov, da nanj misliš?

Človek je kakor veter, ki mine, *

njegovi dnevi so kot senca, ki preide. —

 

Gospod, odpri nebo in nastopi, *

dotakni se gorá in se bodo kadile.

Zaženi blisk in razkropi sovražnike, *

tvoje ognjene puščice naj jih zbegajo. —

 

Stegni svojo roko z višave in me osvobodi, *

iz velikih vodá me reši in iz roke tujcev.

Njihova usta govore lažnivo, *

njih desnica krivo prisega. —

1 Odpev Vate zaupam, Gospod, moj dobrotnik in moje zavetje.
2 Odpev Blagor ljudstvu, ki ima Boga za vladarja.

II

O Bog, zapel ti bom novo pesem, *

s harfo na deset strun jo bom spremljal.

Saj ti deliš vladarjem zmago *

in rešuješ mene, svojega služabnika.

Reši me in osvobodi iz roke tujcev.*

Lažejo in krivo prisegajo. —

 

Naši sinovi naj bodo kot mladike, *

ki rastejo v svoji mladostni moči.

Naše hčere naj bodo kot okrašeni stebri, *

izklesani za svetišče.

Naše shrambe naj bodo polne žita, *

napolnjene z vsakovrstnimi dobrotami.

Naših ovac bodi brez števila po naši deželi, *

naša živina naj nam prinaša bogate darove.

Naši kraji naj bodo varni, *

naj živimo v miru in brez žalovanja. —

 

Blagor ljudstvu, kjer je to resnica; *

blagor ljudstvu, ki ima Boga za vladarja. —

2 Odpev Blagor ljudstvu, ki ima Boga za vladarja.
3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.

Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi

 

Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *

ti si in si bil in prideš.

Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *

in začel kraljevati. —

 

Narodi so se razjezili, *

a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,

da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *

in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —

 

Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *

našega Boga in oblast njegovega Kristusa.

Premagan je bil tožnik naših bratov, *

ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —

 

Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *

in z besedo svojega pričevanja.

Niso tako ljubili svojega življenja, *

da bi se bali umreti.

Zato se radujte, nebesa *

in vsi, ki v njih prebivate. —

3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.

Kratko berilo (Prim. Kol 1,23)
Vztrajajte v veri trdni in stanovitni ter se ne dajte omajati v upanju evangelija, ki ste ga slišali, in so ga oznanili po vsem stvarstvu pod nebom.

Spev z odpevom

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Na sočne pašnike me vodi.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Odpev k Moja duša Lačne in žejne pravice Gospod nasičuje in napolnjuje z dobrotami.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Lačne in žejne pravice Gospod nasičuje in napolnjuje z dobrotami.

Prošnje

Veselo in zaupno prosimo Kristusa, ki je luč narodov in veselje vseh živih:

Gospod, bodi nam luč, mir in rešitev.

Jezus, neugasljiva luč in Beseda večnega Očeta, prišel si med nas, da bi nas vse odrešil,

– razsvétli vse, ki se pripravljajo na krst.

Ne glej na naše grehe,

– saj si usmiljen.

Hotel si, da človek s svojim razumom odkriva skrivnosti narave in gospoduje svetu,

– usmerjaj znanost in umetnost, da bosta tebi v slavo in v srečo vseh ljudi.

Varuj vse, ki v svetu služijo bratom in sestram,

– naj svobodno in neovirano opravljajo svoje delo.

Gospod, nihče ne zapre, če ti odpreš,

– popelji v svojo svetlobo vse rajne, ki so odšli s sveta z zaupanjem na vstajenje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod Bog, usliši naše večerne prošnje in nam podeli, da bomo posnemali tvojega Sina in v potrpežljivosti obrodili sadove dobrih del. Po našem Gospodu…

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih

Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *

ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —

 

Zelo spoštujem tebi zveste *

in cenim poštene na zemlji.

Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *

si sami množijo bolečine.

Ne bom daroval krivim bogovom, *

ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *

ti vodiš mojo usodo.

Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *

kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.

Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *

še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.

Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *

dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.

Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *

a tudi moje telo bo počivalo varno. —

 

Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *

svojemu služabniku ne boš dal strohneti.

Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *

večne radosti na svoji desnici. —

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,23)

Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Zdrava, o nebes Kraljica,

zdrava, angelov Gospa.

Zdrava, korenina, zdrava, vrata,

iz tebe svetu luč je prisijala.

O veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,

bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018