HOZANA.si: Brevir

«   »

15. 9. 2019, 24. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Molimo našega Boga, njegovo ljudstvo smo in njegove ovce.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

sklepna prošnja

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj


V ponočni tihi, mirni čas
preroka nas prebuja glas,
naj vdano hvalimo Boga,
Očeta, Sina in Duha.

 

Vse tri osebe eno ste,
Trojica sveta, blažena,
naj danes vsi slavimo te,
naš večni, troedini Bog.

 

Ko ves Egipt je žaloval,
prvencev smrt objokoval,
je Bog svoj narod Izrael
po krvi jagnjeta otel.

 

Resnični Izrael smo mi,
ki v tebi, Bog, se veseli,
sovražnika smo rešeni
in v Kristusu odkupljeni.

 

Predobri Kralj, daj tudi nam
nekoč uživati to čast,
da vekomaj prepevali
ti vdano bomo hvalnice. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Pozdravljen, dan, ves srečen in častit, 

ožarja te vstajenja Božji svit,
iskreno se te veselimo vsi,
Gospodov dan.

 

Slepoto je pregnala luč z neba
in Kristus je iztrgal plen pekla,
premagal smrt, z Očetom spravil svet,
nebo in nas.

 

Iz groba Kristus je, zmagalec, vstal,
življenje s tem obnovil je svetá,
kot dobri je pastir na rame vzel
odrešene.

 

Veselje iz nebes, kjer smo doma,
doživlja tvoja Cerkev radostna
in »aleluja« vsi prepevamo
nenehoma.

 

Gospod dokončno je premagal smrt,
zato se veselimo rešeni,
naj večna Bógu slava se glasi
in mir ljudem. Amen.

1 Odpev Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo ostal na njegovem svetem kraju, aleluja.

Ps 23   Gospod prihaja v svetišče

Nebeška vrata so se odprla, ko je šel Kristus v nebesa (sv. Irenej).

 

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami. —

 

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju. —

 

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva. —

1 Odpev Kdo pojde na Gospodovo goro, kdo bo ostal na njegovem svetem kraju, aleluja.
2 Odpev Slavite, ljudstva, našega Boga, ki nam daje življenje, aleluja.

Ps 65   Pesem pri zahvalni daritvi

O Gospodovem vstajenju in spreobrnjenju narodov (Hezihij).

I

Pojte Bogu, vse dežele, *

pojte slavo njegovemu imenu.

Nad vse ga vedno slavite, *

govorite Bogu: »Kako čudovita so tvoja dela!

Tvojemu veličastvu se klanjajo celo tvoji sovražniki, *

vsa zemlja naj se ti klanja in tvoje ime opeva.« —

 

Pridite in poglejte Božja dela: *

čudovite reči je storil človeškim otrokom.

Rdeče morje je spremenil v suho zemljo, *

po suhem so šli Izraelci čez reko Jordan.

Veselimo se njegove mogočnosti, *

s svojo močjo gospoduje na veke.

Njegove oči gledajo na vse narode, *

naj si uporniki nič ne domišljajo. —

 

Slavite našega Boga, o ljudstva, *

razglašajte njegovo hvalo.

On nam daje življenje, *

noče, da bi omagali. —

 

O Bog, res si nas preizkušal, *

kakor srebro v ognju si nas prečistil.

Zapletel si nas v gosto mrežo, *

na ramena si nam naložil težko breme.

Sovražnikom si dovolil, *

da so nam hodili po glavah.

Šli smo skozi ogenj in vodo, *

a vendar si nas pripeljal na varno. —

2 Odpev Slavite, ljudstva, našega Boga, ki nam daje življenje, aleluja.
3 Odpev Čujte vsi, ki se bojite Boga, kaj vse je storil zame, aleluja.

II

Stopil bom v tvojo hišo z darovi, *

spolnil bom svoje zaobljube,

zaobljube, ki so jih izrekle moje ustnice, *

in so jih v stiski obljubila moja usta.

Daroval ti bom spravne in hvalne daritve *

in ti prinašal svoje darove. —

 

Čujte vsi, ki se Boga bojite, *

povedal bom, kaj vse je storil zame.

Obrnil sem se k njemu, *

na ves glas sem ga hvalil.

Če bi nosil hudobijo v svojem srcu, *

bi me Gospod ne bil uslišal.

Toda Bog me je uslišal, *

poslušal je glas moje prošnje. —

 

Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje *

in mi ni odrekel svojega usmiljenja. —

3 Odpev Čujte vsi, ki se bojite Boga, kaj vse je storil zame, aleluja.

– Božja beseda je živa in učinkovita,
– ostrejša kakor vsak dvorezen meč.

PRVO BERILO

Začetek knjige preroka Ezekijela (1, 3 -14. 22 - 28)

Prikazen Gospodovega veličastva

Gospodova beseda je prišla Ezekielu, Buzijevemu sinu, duhovniku, v kaldejski deželi ob reki Kobaru. Tam je prišla roka Gospodova nadenj.

Videl sem, in glej: od severa je privršel vihar z velikim oblakom, polnim plapolajočega ognja. Svetlobni sijaj ga je obdajal in iz njegove notranjosti se je svetilo kakor sijajnik iz sredine ognja. V njegovi sredi so bile postave, podobne štirim živim bitjem, katerih videz je bil: imela so človeško podobo, vsako je imelo štiri obraze, in vsako štiri perutnice. Njih noge so bile ravne in njih stopala so bila kakor goveja stopala; lesketala so se kakor likan bron. Imela so človeške roke pod svojimi perutnicami, na štirih straneh; in vsa štiri so imela obraze obrnjene na štiri strani, in perutnice. Njih perutnice so se dotikale med seboj; niso se obračale pri hoji; vsako bitje je šlo v smeri, ki je bila pred njegovim obrazom.

Podoba njih obrazov je bila tale: človeški obraz spredaj, obraz leva na desni, obraz vola na levi, in obraz orla so imela vsa štiri bitja. Njih perutnice so bile navzgor razprostrte; po dve in dve sta se dotikali druga druge in drugi daljnji dve sta pokrivali njih telesa. Vsako bitje se je gibalo v smeri pred seboj. Šla so, kamor jih je duh vodil, in se niso obračala pri hoji.

Med štirimi bitji je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor žerjavica, kakor plamenice, ki so švigale med bitji sem ter tja. Ogenj je imel svetal sijaj, in iz ognja so švigali bliski. In živa bitja so letala sem ter tja, da je bilo videti, kakor da bi švigali bliski.

Nad glavami bitij je bil videz nebesnega obloka, kakor čudovit kristal, razprostrt navzgor nad njihovimi glavami. Pod nebesnim oblokom so bile njih perutnice razprostrte druga proti drugi; vsako je imelo dve, ki sta pokrivali njih telesa.

Slišal sem šum njih perutnic, kakor šumenje velikih voda, kakor grom Vsemogočnega; ko so šla, je bilo glasno šumenje kakor hrup vojske; ko so stala, so pobešala svoje perutnice. Slišalo se je šumenje vrhu nebesnega obloka, ki je bil nad njihovimi glavami; ko so stala, so pobešala svoje perutnice.

Vrhu nebesnega obloka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor safir, nekaj, kar je bilo prestolu podobno; na tem, kar je bilo prestolu podobno, je bila zgoraj postava, podobna človeku. In videl sem nekaj kakor bleščeč sijajnik, kar je bilo videti kakor ogenj naokrog, od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja, in navzgor; in od dela, ki je bil videti kakor njegova ledja, navzdol, sem videl nekaj kakor ogenj, in svetloba je bila okoli njega. Kakor mavrica na oblaku ob deževnem dnevu, taka je bila svetloba okoli njega. To je bila vnanja prikazen tega, kar je podobno Gospodovemu veličastvu.

SPEV (Prim. Ezek 1, 26; 3, 12; Raz 5, 13)

Na tem, kar je bilo prestolu podobno, sem videl zgoraj postavo, podobno človeku; in slišal sem za seboj šum mogočnega hrupa. * Gospodovo veličastvo se je vzdignilo s svojega kraja.

Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast in slava in oblast na vekov veke. * Gospodovo veličastvo se je vzdignilo s svojega kraja.

DRUGO BERILO

Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

Začetek govora sv. Avguština; škofa, O pastirjih (46. govor, 1-2)

Kristjani smo in predstojniki

Vse naše upanje je v Kristusu. V njem je tudi vse naše zveličanje in naša slava. Ta resnica vam je že od nekdaj znana, saj pripadate čredi njega, ki vodi in pase Izraelovo ljudstvo. Toda ker nekateri pastirji radi slišijo, da jim ljudje pravijo 'pastirji', pastirske službe pa nočejo izvrševati, preiščimo, kaj o takih sodi prerok. Poslušajmo ga, vi pozorno, mi pa s trepetom.

Gospodova beseda mi je prišla: Sin človekov, prerokuj zoper Izraelove pastirje, prerokuj in reci. To berilo smo pravkar slišali, zato je prav, da se o tem nekoliko pogovorimo. Bog sam nam bo pomagal, da bomo resnico govorili, čeprav ne iz svojega. Če bi iz svojega jemali, bi bili pastirji, ki pasejo sebe, ne pa ovce. A če jemljemo iz njegovega, vas bo on sam pasel, naj že govori po komer koli.

Tako govori vsemogočni Gospod: Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe! Ali naj pastirji ne pasejo črede? To je: pastirji ne smejo pasti sebe, ampak ovce. To je prvi razlog, zaradi katerega se Bog pritožuje nad temi pastirji: namesto da bi pasli ovce, pasejo sebe. Kateri so ti, ki sebe pasejo? Tisti, o katerih pravi apostol: Vsi iščejo svoje, ne tega, kar je Jezusa Kristusa.

Mi namreč, ki nas je Bog, po svoji dobroti in ne po našem zasluženju, postavil na to nevarno in odgovorno mesto, moramo dobro razločevati dve stvari: da smo kristjani in da smo predstojniki. To, da smo kristjani, se nanaša na nas; a to, da smo predstojniki, se nanaša na vas. Kot kristjani moramo skrbeti za svoje zveličanje, kot predstojniki pa samo za vaše.

Morda mnogi navadni kristjani, ki niso predstojniki, pridejo k Bogu po lažji in krajši poti, kakor je naša, ker jih pri hoji ne ovira tolikšno breme odgovornosti. A mi bomo dajali Bogu odgovor ne samo o tem, kako smo živeli kot kristjani, ampak še prav posebej o tem, kako smo izvrševali svojo predstojniško službo.

SPEV (Ps 22,1-2.3)

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. * Na sočne pašnike me vodi.

Vodi me po ravnih potih, ker je neskončno dober. * Na sočne pašnike me vodi.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

[L]

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

odpev k Hvaljen, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

Bledí, izgublja nočna se tema

in zmagoslavno vstaja jutra žar,
z molitvijo slavimo zdaj Boga
mogočnega.

 

Usmiljen, Oče, se na nas ozri,
odvrni stiske, daj nam milosti,
privedi k sebi v sveto nas nebo,
dobrotni Bog.

 

Trojica sveta in skrivnostna vsa,
Bog Oče, Sin in Sveti Duh,
časti, slavi, te moli zemlja vsa
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Zahvaljujte se Gospodu, vekomaj traja njegova dobrota, aleluja.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

 

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

 

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslôvi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

1 Odpev Zahvaljujte se Gospodu, vekomaj traja njegova dobrota, aleluja.
2 Odpev Aleluja, vsa Gospodova dela slavite Gospoda, aleluja.

Dan 3,52–57  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Stvarnik je slavljen na veke (Rim 1,25).

 

Hvaljen si, Gospod, Bog naših očetov, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si v svojem veličastnem imenu, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si v svetišču svoje slave, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na prestolu svojega kraljestva, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Hvaljen si, ki vidiš v globine in bivaš nad kerubi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj. —

 

Hvaljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga vekomaj. —

2 Odpev Aleluja, vsa Gospodova dela slavite Gospoda, aleluja.
3 Odpev Vsi naj hvalijo Gospoda, aleluja.

Ps 150 Hvalite Gospoda

Pojte psalme z duhom, pojte psalme s srcem, to je: slavite Boga z dušo in telesom (Hezihij).

 

Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, *

hvalite ga na veličastnem nebu.

Hvalite ga v njegovih mogočnih delih, *

hvalite ga zaradi njegovega veličastva. —

 

Hvalite ga z glasom trobente, *

hvalite ga na harfo in citre.

Hvalite ga z bobni in veselim rajanjem, *

hvalite ga na strune in piščali. —

 

Hvalite ga na cimbale milozvočne, *

hvalite ga na cimbale močno doneče.

Vse, kar živi in diha, *

naj hvali Gospoda. —

3 Odpev Vsi naj hvalijo Gospoda, aleluja.

Kratko berilo (2 Tim 2,8.11–13)
Spominjaj se Jezusa Kristusa, od mrtvih vstalega, iz Davidovega rodu. Zanesljiva je beseda: Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli; če trpimo, bomo z njim tudi kraljevali; če ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. Ako smo nezvesti, on ostane zvest, zakaj sam sebi se ne more izneveriti.

Spev z odpevom

Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.
Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.

Oznanjamo tvoja čudovita dela.
Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavimo te, Gospod, in hvalimo tvoje ime.

[L]

Odpev k Hvaljen Zanesljiva in popolnega sprejetja vredna je beseda, da je Kristus prišel na svet reševat grešnike.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Zanesljiva in popolnega sprejetja vredna je beseda, da je Kristus prišel na svet reševat grešnike.

[D]

Prošnje

Vsemogočnega in predobrega Boga, ki nas ljubi in ve, kaj potrebujemo, slavimo s hvalnicami in mu veselo vzklikajmo:

Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.

Slavimo te, vsemogočni Bog, kralj vesoljstva, ki si poklical nas, krivične in grešne,

– da bi spoznali tvojo resnico in služili tvojemu veličastvu.

Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.

O Bog, po tvoji dobroti so nam na stežaj odprta vrata tvojega usmiljenja,

– naj nikoli ne zaidemo s prave poti življenja.

Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.

Danes še posebej slavimo vstajenje tvojega preljubega Sina,

– naj ta dan preživimo v resničnem duhovnem veselju.

Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.

Gospod, daj svojim vernikom duha molitve in hvale, 

– da se ti bomo za vse in vedno zahvaljevali.

Gospod, hvalimo te in zaupamo vate.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Kdor jé od tega kruha, bo živel vekomaj, aleluja.

Ps 22   Dobri pastir

Jagnje jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih voda (Raz 7,17).

 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, *

na sočne pašnike me vodi.

Ob mirnih vodah počivam, *

poživlja me in osrečuje.

Vodi me po pravih potih, *

ker je neskončno dober.  —

 

Ne bojim se, dokler si ti ob meni, *

čeprav bi hodil po temnih dolinah.

S pastirsko palico in gorjačo me spremljaš, *

to mi je v pogum in tolažbo. —

 

Svojo mizo pred mano pogrinjaš, *

častiš me vpričo mojih nasprotnikov.

Venčaš me in mi glavo maziliš, *

srce mi prekipeva od sreče. —

 

S svojo dobroto in milino me obdajaš, *

z menoj si vsak čas mojega življenja.

V tvoji hiši bom prebival, *

to je moj dom za vse čase. —

1 Odpev Kdor jé od tega kruha, bo živel vekomaj, aleluja.
2 Odpev Gospod pride, da prejme čast in se proslavi v svojih svetih, aleluja.

Ps 75   Zmagoslavna pesem Bogu v čast

Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba (Mt 24,30).

I

Božje ljudstvo pozna Gospoda, *

njegovo ime spoštuje.

V Jeruzalemu je njegovo svetišče, *

njegovo bivališče je na gori Sion.

Od tam uničuje vse bojno orožje, *

ščite in meče, sulice in loke. —

 

Tebe, Vsemogočni, obdaja svetloba, *

ko z večnih višav k nam prihajaš.

Najpogumnejši se pred teboj zrušijo, *

roke obnemorejo vsem junakom.

Ob tvoji grožnji, Bog naših očetov, *

odpove najmočnejše orožje. —

2 Odpev Gospod pride, da prejme čast in se proslavi v svojih svetih, aleluja.
3 Odpev Zaobljubite se in prinašajte darove Gospodu, svojemu Bogu, aleluja.

II

O Bog, kako si strašen, *

kdo se bo ustavljal tvoji silni moči?

Z nebesne višine izrekaš sodbo, *

vsa zemlja se strese in utihne.

Bog vstaja zato, da razsoja, *

da reši vse ponižane na zemlji. —

 

Človeško hudobijo obrača sebi v slavo, *

slavijo ga tisti, ki so ostali živi.

Zaobljubite se svojemu Bogu in spolnjujte obljube, *

od vsepovsod mu v spoštovanju prinašajte darove.

On brzda prevzetnost mogočnih, *

on upogiba kolena vladarjem na zemlji. —

3 Odpev Zaobljubite se in prinašajte darove Gospodu, svojemu Bogu, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo (5 Mz 10,12)
Kaj terja od tebe Gospod, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš Gospoda, svojega Boga, in hodiš po vseh njegovih potih, da ga ljubiš in služiš Gospodu, svojemu Bogu, z vsem srcem in vso dušo.

– Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču?
– Kdor živi brez greha, kdor iskreno in pošteno misli.
 
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

Trojica sveta, luči vir,
življenja in edinosti,
nakloni novih milosti,
ko nam ugaša dneva žar.

 

Te s petjem zjutraj hvalimo
in še zvečer te molimo;
o daj nam priti v slave raj,
častiti tebe vekomaj.

 

Očeta, Sina prosimo,
enako Svetega Duha;
mogočni Bog, vladar sveta,
usliši prošnje milostno. Amen.

1 Odpev Rojen si, Gospod, kakor rosa pred zgodnjo danico, aleluja.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

1 Odpev Rojen si, Gospod, kakor rosa pred zgodnjo danico, aleluja.
2 Odpev Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj nasičeni bodo.

Ps 111 Sreča pravičnega človeka

Kakor otroci luči hodite; sad luči je v vsakršni dobroti, pravici in resnici (Ef 5,8–9).

 

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in z veseljem spolnjuje njegove zapovedi.

Mogočen bo njegov rod na zemlji, *

Bog blagoslavlja pravične.

Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši, *

vselej deli radodarno. —

 

Kakor luč v temi bo svetil, *

dober, usmiljen in pravičen.

Blagor človeku, ki je usmiljen in rad pomaga, *

svojo lastnino porablja po vesti. —

 

Nikoli ne bo klonil, *

pravični bo ostal v večnem spominu.

Ne boji se nobene preskušnje, *

njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.

Stanoviten je in pogumen, *

dokler ne zmaga krivice s pravico.

Darežljivo deli ubogim, njegova dobrota ne mine, *

z dobrimi deli si plete venec slave. —

 

Hudobnež se nad tem jezi in z zobmi škriplje, *

a njegove zavistne želje se ne bodo spolnile. —

2 Odpev Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj nasičeni bodo.
3 Odpev Hvalite Boga, vsi njegovi služabniki, mali in veliki, aleluja.

Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta

 

Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *

resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —

 

Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *

vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –

 

Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *

veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —

 

Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *

njegova nevesta je pripravljena. Aleluja.

 

Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. —

3 Odpev Hvalite Boga, vsi njegovi služabniki, mali in veliki, aleluja.

Kratko berilo (Heb 12,22–24)
Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu in tisočem angelov, svečanemu zboru in zboru prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in sredniku nove zaveze, Jezusu, in krvi kropljenja, ki glasneje govori kot Abelova.

Spev z odpevom

Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.
Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.

Njegova modrost je neizmerna.
Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Velik je naš Gospod, silna je njegova moč.

[L]

Odpev k Moja duša V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi.

[D]

Prošnje

Veselimo se v Gospodu, od njega prihaja vse dobro. Iskreno ga prosimo:

Gospod, usliši našo prošnjo.

Oče in Gospod vseh, svojega Sina si poslal na svet, da bi slavili tvoje ime na vsakem kraju,

– potrjuj pričevanje svoje Cerkve med narodi.

Gospod, usliši našo prošnjo.

Daj nam, da bomo oznanilo apostolov sprejemali z odprtim srcem

– in se trudili živeti v soglasju z resnicami naše vere.

Gospod, usliši našo prošnjo.

Ti ljubiš pravičnost,

– vrni pravico vsem, ki trpijo po krivici.

Gospod, usliši našo prošnjo.

Daj jetnikom prostost, zaslepljenim spoznanje,

– dvigni zatirane, varuj priseljence v našem kraju.

Gospod, usliši našo prošnjo.

Njim, ki počivajo v tvojem miru, spolni želje,

– naj po tvojem Sinu dosežejo sveto vstajenje.

Gospod, usliši našo prošnjo.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020