HOZANA.si: Brevir

«   »

14. 9. 2019, Sobota, Povišanje sv. Križa, praznik

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povišanje sv. Križa (14. september)

Info …

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Praznik
Ker je Jezus umrl na križu, so kristjani s svetim spoštovanjem že od nekdaj častili ne le znamenje križa, ampak tudi ostanke lesa, na katerem je »viselo naše rešenje« in ki so jih raznesli po krščanskem svetu. V Jeruzalemu so na današnji dan že v 5. stoletju vernike vabili, naj počastijo sveti križ. V Rimu so praznik sprejeli v 7. stoletju.

Povabilo

Odpev Pridite, molimo Kristusa Kralja, ki je bil za nas povzdignjen na križ.
Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče


S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Pridite, molimo Kristusa Kralja, ki je bil za nas povzdignjen na križ.
Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Pridite, molimo Kristusa Kralja, ki je bil za nas povzdignjen na križ.
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Pridite, molimo Kristusa Kralja, ki je bil za nas povzdignjen na križ.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa Kralja, ki je bil za nas povzdignjen na križ.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Pozdravljen, sveti križ, ti čast sveta,
edini up, ki daješ mir srca,
v nevarnosti rešilno znamenje,
drevo življenja, sladek sad rodiš.

 

Na tebi zmagal je rešenja vir,
vir milosti, ki nas odkupil je;
drevo zasužnji, les spet reši nas,
zato človeštvo vse zdaj križ časti.

 

Očetu, Sinu, ki je šel na križ,
in tebi, Tolažnik, vsa slava, čast,
povišanja se križa vesele
s svetniki v raju sveti angeli. Amen.

1 Odpev Glejte, Gospodov križ: bežite sovražniki; zmagal je lev iz Judovega rodu, iz Davidove korenine, aleluja.

Ps 2     Kristus, Božji Sin in zmagovalec

Zbrali so se zoper tvojega Sina Jezusa, ki si ga mazilil (Apd 4,27).

 

Zakaj hrumijo ljudstva *

in se vznemirjajo narodi?

Vladarji zemlje se dvigajo in snujejo zaroto *

zoper Gospoda in njegovega maziljenca:

»Pretrgajmo njih verige, *

vrzimo s sebe ta jarem!« —

 

Gospod v nebesih pa se jim smeje, *

pomilovalno se jim posmehuje.

Spregovori jim v pravični jezi *

in jih prestraši s svojo besedo:

»Jaz sem si postavil svojega kralja *

na Sionu, moji sveti gori.« —

 

Oznanil bom sklep Gospoda, ki mi je rekel: *

»Moj Sin si ti, rodil sem te danes.

Reci mi in dam ti v posest narode *

in vso zemljo v tvojo lastnino.

Vladal jim boš z močno roko, *

zdrobil jih kot lončeno posodo.« —

 

Voditelji, zdaj spoznajte, *

vladarji zemlje, dajte se poučiti.

Služite Bogu v spoštovanju in veselju, *

v svetem strahu se mu podvrzíte,

da se ne razsrdi in se ne pogubite, *

ko se lahko v hipu vname njegova jeza.

Blagor vsem zvestim, *

ki se zatekajo k njemu. —

1 Odpev Glejte, Gospodov križ: bežite sovražniki; zmagal je lev iz Judovega rodu, iz Davidove korenine, aleluja.
2 Odpev Sveto Gospodovo ime je bilo na križu povišano nad nebesa in zemljo, aleluja.

Ps 8     Božje veličastvo in človekovo dostojanstvo

Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi (Ef 1,22).

 

Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji, *

visoko nad nebo sega tvoje veličastvo.

Celo nedolžnim in neukim otrokom si dal, da te slavijo, *

in s tem osramotil svoje sovražnike. —

 

Ko gledam nebo, mesec in zvezde, ki si jih ustvaril, *

mislim: kaj je človek, da se ga spominjaš.

Ustvaril si ga skoraj kakor angela, *

s slavo in častjo si ga ovenčal. —

 

Dal si mu oblast nad svojimi deli; *

vse si mu podvrgel:

ovce, govedo in divje živali, *

ptice pod nebom in ribe v morju. —

 

Gospod, naš Bog, kako si velik, *

kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. —

2 Odpev Sveto Gospodovo ime je bilo na križu povišano nad nebesa in zemljo, aleluja.
3 Odpev O sveti križ, samo ti si bil vreden nositi nebeškega kralja in Gospoda, aleluja.

Ps 95   Gospod je vladar in sodnik vse zemlje

Peli so kakor novo pesem pred Jagnjetovim prestolom (Prim. Raz 14,3).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

pojte Gospodu vse dežele!

Pojte Gospodu, njegovo ime slavite, *

dan na dan oznanjujte, da nas je rešil.

Pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu, *

med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih. —

 

Velik je Gospod in nad vse hvale vreden, *

v svetem strahu mu je treba služiti.

Vsa druga božanstva so prazni maliki, *

naš Bog pa je ustvaril nebo in zemljo.

Njegov obraz odseva veličastvo in dostojanstvo, *

moč in sijaj napolnjujeta njegovo svetišče. —

 

Pojte slavo Gospodu, vsi narodi, *

priznajte čast in slavo njegovemu imenu.

Prinesite darove in stopite v njegove dvore, *

častite ga z vso slovesnostjo.

Zemlja naj zadrhti pred njegovim obličjem, *

narodi naj govorijo: »Gospod kraljuje.«

Vse vesolje nenehno vzdržuje, da ne omahne, *

ljudstva vlada po pravici. —

 

Veselijo naj se nebesa in zemlja naj se raduje, *

od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje.

Veselijo naj se polja s svojimi sadovi, *

naj se radujejo vsi naši gozdovi.

Veselimo se Gospoda, ki prihaja, *

ki prihaja, da bo sodil zemljo.

Sodil bo svet pravično *

in zveličal ljudstva v svoji zvestobi. —

3 Odpev O sveti križ, samo ti si bil vreden nositi nebeškega kralja in Gospoda, aleluja.

- Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,

- mora biti povzdignjen Sin človekov.

PRVO BERILO

Iz pisma apostola Pavla Galačanom (2,19 - 3, 7.13-14; 6,14-16)

Slava križa

Bratje: Jaz, Pavel, sem postavi umrl, da bi živel Bogu: s Kristusom sem križan; živim, pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe. Ne zametujem božje milosti; kajti če je opravičenje po postavi, tedaj je Kristus zaman umrl.

O nespametni Galačani, kdo vas je začaral, vas, pred katerih očmi je bil Jezus Kristus poprej naslikan kot med vami križani? Samo to bi rad zvedel od vas, ali ste prejeli Duha iz del postave, ali iz poslušnosti vere? Tako nespametni ste? Začeli ste z Duhom in zdaj končavate z mesom? Ste zaman toliko trpeli? Če bi vsaj samo zaman. Ta, ki vam torej daje Duha in dela med vami čudeže, ali (dela to) iz del postave, ali iz poslušnosti vere? Je kakor pri Abrahamu, ki je »Bogu verjel in mu je bilo všteto v pravičnost.« Spoznajte torej, da so tisti, ki verujejo, Abrahamovi sinovi.

Kristus nas je odkupil iz prekletstva postave, ker je zaradi nas postal prekletstvo; kajti pisano je: »Preklet vsak, kdor visi na lesu«: tako naj bi k poganom prišel Abrahamov blagoslov v Kristusu Jezusu, da bi mi obljubo Duha prejeli po veri.

Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Zakaj v Kristusu Jezusu niti obreza niti neobreza nič ne velja, ampak nova stvar. In katerikoli se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in nad Izraelom božjim!

SPEV (Prim. Gal 6, 4; Hebr 2, 9)

Mi pa se moramo hvaliti s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, v njem je naše zveličanje, življenje in vstajenje. * Po njem smo rešeni in osvobojeni.

Ker je pretrpel smrt, je bil ovenčan s slavo in častjo. * Po njem smo rešeni in osvobojeni.

DRUGO BERILO

Sv. Andrej (ok. 660-740), škof na Kreti, odličen bizantinski govornik

Iz govorov sv. Andreja s Krete, škofa (10. govor o povišanju sv. križa)

Križ je Kristusova slava in povišanje

Obhajamo praznik križa, po katerem so bile pregnane sile teme in se je na njih mesto vrnila luč. Slavimo praznik križa ter se skupaj s Križanim dvigamo v višavo, da bi si pridobili nebeške dobrine, medtem ko se spodaj pod nami oddaljuje zemlja s svojo grešnostjo. Koliko vredna in kako mogočna je posest križa; kdor ga ima, je našel zaklad. Zaklad imenujem to, kar je po imenu in zares izmed vseh dobrin najlepše in najdragocenejše. To je križ: po njem in na njem je bilo poravnano to, kar se je zahtevalo za naše odrešenje.

Če bi ne bilo križa, bi nanj ne bil pribit Kristus. Če bi ne bilo križa, bi nanj ne bilo pribito življenje.

Če bi življenje ne bilo nanj pribito, bi iz Jezusove strani ne začeli izvirati studenci nesmrtnosti, kri in voda, ki očiščujeta svet. Če bi ne bilo križa, bi ne bila raztrgana zadolžnica greha, bi ne dosegli svobode, bi ne uživali drevesa življenja in raj bi se nam ne bil odprl. Če bi ne bilo križa, bi smrt ne bila poteptana in bi podzemlje ne izpustilo iz krempljev svojega plena.

Zato je križ velika in dragocena stvar: Velika zato, ker so bile po njem vzpostavljene številne dobrine, in sicer toliko številnejše kolikor Kristusovi čudeži in bolečine zmagoslavno presegajo sleherni razum. Dragocena pa je zato, ker je križ znamenje trpljenja Boga in njegovo zmagovito odličje. Bog je na njem v trpljenju prostovoljno prestal smrt. Križ je odličje zmage, ker je bil z njim preboden hudič, premagana smrt, zdrobljeni zapahi podzemlja in križ je postal skupna rešitev za ves svet.

Križ se imenuje tudi Kristusova slava in povišanje. Križ je zaželeni kelih in pomeni dopolnitev Kristusovega trpljenja za nas. Iz Kristusovih besed je razvidno, da je križ njegova slava: Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem: in poveličal ga bo kmalu. In spet: In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. In znova: Oče, poveličaj svoje ime! Prišel je tedaj glas z neba: Poveličal sem ga in ga bom še poveličal. Slavo imenuje poveličanje, ki se je izvršilo na križu.

Križ je povišanje Kristusa. Prisluhni, kaj o tem pravi on sam: In jaz bom, ko bom z zemlje povišan, vse pritegnil k sebi. Spoznaj torej, da je bil križ za Kristusa poveličanje in povišanje.

SPEV

O čudoviti križ, na tebi je visel zaklad in odkupnina sužnjev. * Po tebi je bil svet odkupljen s krvjo svojega Gospoda.

Pozdravljen, križ, posvečen si bil s Kristusovim telesom, okrašen z njegovimi udi kakor z biseri. * Po tebi je bil svet odkupljen s krvjo svojega Gospoda.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, po tvoji volji je tvoj Sin umrl na križu, da je odrešil človeški rod. Pomnoži nam vero, da bomo v nespameti križa spoznali tvojo moč in modrost, v nebesih pa se veselili sadov smrti in vstajenja Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Križ, čudovito znamenje,
od vseh si najodličnejše,
na tebi Kristus je visel,
nedolžno Jagnje iz nebes.

 

Bolj slaven in še bolj častit
kot ceder libanonskih les,
na tebi raste žlahtni sad,
prinaša vsem življenja dar.

 

O Kristus, križani naš kralj,
ti varuj nas na vsak korak,
trpljenja tvoje znamenje
pred grehom naj nas vse otme.

 

Naj naša usta in srce
soglasno, tebe križ, slavé,
da vredni bi trenutek vsak
lahko pozdravili Boga.

 

Bogu Očetu dajmo čast,
slavimo Svetega Duha
po tebi, Božji Sin in kralj,
ki s križem strl si moč pekla. Amen.

Odpev 1 Jezus je pretrpel smrt na križu in jo premagal; z veliko močjo obdan je tretji dan vstal iz groba.

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

Odpev 1 Jezus je pretrpel smrt na križu in jo premagal; z veliko močjo obdan je tretji dan vstal iz groba.
Odpev 2 Kristusov križ žari; Gospodovo telo je viselo na njem in njegova kri je izmila naše rane.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

Odpev 2 Kristusov križ žari; Gospodovo telo je viselo na njem in njegova kri je izmila naše rane.
Odpev 3 Sveti križ se blešči, po njem je svet prejel zveličanje: križ zmaguje, križ kraljuje, križ preganja vsako hudobijo, aleluja.

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

Odpev 3 Sveti križ se blešči, po njem je svet prejel zveličanje: križ zmaguje, križ kraljuje, križ preganja vsako hudobijo, aleluja.
Kratko berilo (Heb 2,9–10)
Jezusa, ki je po milosti Božji smrt okusil za vse, vidimo zaradi smrtnega trpljenja s slavo in častjo venčanega. Spodobilo se je namreč, da je Oče, za katerega je vse in po katerem je vse, s trpljenjem poveličal njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih zveličanja.
Spev z odpevom

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Odpev k Hvaljen Tvoj križ častimo, Gospod, in tvoje sveto vstajenje hvalimo in poveličujemo: zakaj, glej, zaradi križa je prišlo veselje na ves svet, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Tvoj križ častimo, Gospod, in tvoje sveto vstajenje hvalimo in poveličujemo: zakaj, glej, zaradi križa je prišlo veselje na ves svet, aleluja.

Prošnje

Naš Odrešenik nas je odrešil s svojim križem. Zaupno ga prosimo:

Reši nas, Gospod, po svojem križu.

Sin Božji, po bronasti kači je bilo ozdravljeno tvoje ljudstvo v puščavi,

– varuj nas danes po svojem križu vsakega greha.

Reši nas, Gospod, po svojem križu.

Sin človekov, na križ si bil povzdignjen, kakor je Mojzes v puščavi povzdignil bronasto kačo,

– po križu nas dvigni v veselje svojega kraljestva.

Reši nas, Gospod, po svojem križu.

Sin nebeškega Očeta, ki te je poslal, da se nihče ne pogubi, kdor veruje v tebe,

– podeli večno življenje vsem, ki te iščejo.

Reši nas, Gospod, po svojem križu.

Sin, nad katerim ima Oče vse veselje, nisi prišel, da bi svet obsodil, ampak da bi se po tebi zveličal,

– daj našim sorodnikom in prijateljem vero, da se ne bodo pogubili.

Reši nas, Gospod, po svojem križu.

Večni Sin Očeta, prišel si, da bi vrgel ogenj na zemljo, in želiš, da bi se vnel,

– naj živimo po resnici in se usmerjamo k luči.

Reši nas, Gospod, po svojem križu.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, po tvoji volji je tvoj Sin umrl na križu, da je odrešil človeški rod. Pomnoži nam vero, da bomo v nespameti križa spoznali tvojo moč in modrost, v nebesih pa se veselili sadov smrti in vstajenja Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote III. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Rešenik sveta, reši nas, ki si nas po križu in svoji krvi odrešil; pomagaj nam, te prosimo, naš Bog.

[D]

Ps 118,121–128  (XVI)  Hvala Božji postavi

 

Delam, kar je prav in pravično, *

ne izročaj me, Gospod, mojim zatiralcem.

Zavzemi se za mojo poštenost, *

da me prevzetni ne bodo obrekovali. —

 

Silno hrepenim po tvoji pomoči, *

po tvoji pravični besedi.

Ravnaj z menoj po svoji dobroti, *

úči me svojih zakonov. —

 

Poúči me, saj sem tvoj prijatelj, *

da spoznam tvojo voljo.

Gospod, čas je, da nekaj ukreneš, *

prelomili so tvojo postavo. —

 

Ljubim tvoje zapovedi *

bolj kot zlato, zlato najčistejše.

Zato se ravnam po vseh tvojih ukazih, *

sleherno krivo pot sovražim. —

Ps 33   Gospod je zavetje pravičnega

Okusili ste, kako dober je Gospod (1 Pt 2,3).

I

Slavim Gospoda v vsakem času, *

vedno mu prepevam hvalne speve.

Na ves glas ga hvalim, *

da ubogi slišijo in se veselijo.

Poveličujte z menoj Gospoda, *

njegovo ime skupno slavimo. —

 

Iskal sem Gospoda in me je uslišal, *

vseh mojih strahov me je rešil.

Glejte nanj in se razveselite, *

ni vam treba zardevati.

Ubožec je klical in Gospod ga je slišal, *

rešil ga je iz njegove stiske.

Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, *

da jih reši vsega hudega. —

 

Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, *

blagor človeku, ki vanj zaupa.

Slavite Gospoda, njegovi zvesti, *

njim, ki ga častijo, nič ne manjka.

Celo bogati obubožajo in stradajo, *

Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo. —

II

Pridite, ljudje, in poslušajte, *

učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati.

Ali hočeš srečno živeti *

in dolgo uživati dobrote? —

 

Varuj svoj jezik hudobije *

in svoja usta zvijače.

Ogibaj se krivice in delaj dobro, *

išči miru in si zanj prizadevaj. —

 

Z očetovsko ljubeznijo gleda Bog na pravične *

in skrbno posluša njihove prošnje.

Natančno opazuje vse, ki delajo hudo, *

in še njihov spomin zbriše z zemlje. —

 

Komaj pravični zakličejo, jih že sliši, *

iz vseh njihovih stisk jih reši.

Hitro potolaži potrta srca *

in skesanim rad pomaga. —

 

Mnogo nadlog zadeva pravičnega, *

a iz vseh ga Bog rešuje.

Varuje njegovo življenje, *

nič hudega se mu ne bo zgodilo. —

 

Grešnika pogublja njegova hudobija, *

kaznovani bodo, kateri črtijo pravičnega.

Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, *

ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka. —

Opoldne

Odpev Rešenik sveta, reši nas, ki si nas po križu in svoji krvi odrešil; pomagaj nam, te prosimo, naš Bog.
Opoldne

Kratko berilo (Ef 1,7–8)
V Kristusu imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov, po bogastvu njegove milosti, ki nam jo je v izobilju podaril.

– Vsa zemlja te časti in slavi, Gospod,
– in prepeva slavo tvojemu imenu.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, po tvoji volji je tvoj Sin umrl na križu, da je odrešil človeški rod. Pomnoži nam vero, da bomo v nespameti križa spoznali tvojo moč in modrost, v nebesih pa se veselili sadov smrti in vstajenja Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

24. nedelja med letom

1. večernice

Psalmi so od nedelje IV. tedna

Lastno

odpev k Moja duša, sklepna prošnja

[D]

Pesem med letom

O Bog, začetnik vseh stvari,
od tebe vse je, kar živi,
lepo okrasil si zemljo,
obilno jo obdaroval.

 

Ko vsa si dela dokončal,
še sedmi dan posvetil si,
da bi naučil tudi nas,
naj sedmi dan praznujemo.

 

V slabosti vsi grešili smo,
iskreno zdaj kesamo se
in sklenemo poboljšanje,
podpri nas z milostjo, Gospod.

 

Ko se prikažeš kot sodnik
in strah objel bo vse stvari,
usmiljen se na nas ozri
in daj nam slavo v večnosti.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Prosite, kar je v mir svetemu mestu, aleluja.

Ps 121 Sveto mesto Jeruzalem

Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu (Heb 12,22).

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli: *

»V Gospodovo hišo pojdemo.«

Hitro smo stopili in že smo tukaj, *

pri vhodu v mesto Jeruzalem. —

 

Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *

trdno zidano in urejeno. 

Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *

kakor določa njegova postava.

Tu se razsoja pravica, *

tu je najvišje sodišče. —

 

Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *

naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.

Naj vlada mir za njegovim obzidjem *

in varnost v njegovih dvorih. —

 

Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *

»Mir tebi, Jeruzalem!«

Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *

ti želim vse dobro. —

1 Odpev Prosite, kar je v mir svetemu mestu, aleluja.
2 Odpev Od jutra do večera zaupam v Gospoda, aleluja.

Ps 129 Iz globočine kličem

Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).

 

Iz globočine te kličem, *

Gospod, usliši mojo prošnjo.

Prosim, skrbno me poslušaj, *

ne presliši mojega vpitja. —

 

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *

kdo bo mogel obstati?

Toda ti grehe odpuščaš, *

da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *

z vsem srcem pričakujem Gospoda. —

 

Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *

naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.

Gospod je usmiljen, *

tako rad vsem odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo *

vseh njegovih grehov. —

2 Odpev Od jutra do večera zaupam v Gospoda, aleluja.
3 Odpev V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja.

Flp 2,6–11 Kristus je Božji služabnik

 

Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, *

a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.

Sam sebe je izničil, *

podobo hlapca je vzel nase.

Ljudem je postal podoben *

in bil po zunanjosti kakor človek.

Ponižal se je in je bil pokoren, *

pokoren do smrti, smrti na križu. —

 

Zato ga je Bog povišal *

in mu dal ime, ki je nad vsa imena.

V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno *

v nebesih, na zemlji in pod zêmljo.

Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda *

v slavo Boga Očeta. —

3 Odpev V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji, aleluja.

Kratko berilo (2 Pt 1,19–21)
Za nas je preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite nanjo kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. To namreč predvsem vedite, da nobena prerokba v pismu ni stvar lastne razlage. Zakaj nikdar ni prišla prerokba po človeški volji, temveč po nagibu Svetega Duha so govorili sveti Božji možje.

Spev z odpevom

Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

Njegova slava presega vsa nebesa.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.

[L]

Odpev k Moja duša Razveseliti se je bilo treba, tvoj brat je bil mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Razveseliti se je bilo treba, tvoj brat je bil mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden.

[D]

Prošnje

Kristusa, veselje vseh, ki vanj zaupajo, prosimo:

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Kristus, zvesta priča, prvorojenec vstalih od mrtvih, naših grehov si nas opral v svoji krvi,

– naj se vedno spominjamo tvojih čudovitih del.

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Poklical si nas za glasnike evangelija,

– naj bomo pogumni in zvesti oskrbniki Božjih skrivnosti.

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Kralj miru, naj pride Sveti Duh na voditelje narodov,

– da bodo skrbeli za uboge in nesrečne.

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Poskrbi za tiste, ki trpijo zaradi rasnega razlikovanja in jih zapostavljajo zaradi barve kože, položaja, jezika ali vere,

– naj dosežejo priznanje svojih pravic in dostojanstva.

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Vsi, ki so odšli s tega sveta v ljubezni do tebe, naj uživajo večno srečo

– z Devico Marijo in vsemi svetimi.

Gospod, poglej na nas in nas usliši.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

 

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

 

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

 

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

 

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pozdravljena, Kraljica,

mati usmiljenja,

življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,

k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas

in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.

O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020