HOZANA.si: Brevir

«   »

15. 3. 2019, Petek 1. postnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih

Ugoden, bratje, zdaj je čas,
nam dobri Bog ga je poslal,
da bi ozdravil bolni svet
z zdravilom posta, zmernosti.

 

Zdaj dnevi so zveličanja,
od Kristusa ožarjeni,
ko z grehom srca ranjena
se z zmernostjo prenavljajo.

 

Pomagaj nam, o dobri Bog,
da vztrajamo v spokornosti
in srečno vsi tja pridemo,
kjer večna bo velika noč.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.

Ps 34,1–2.3c.9–19.22–23.27–28 Gospod rešuje v preganjanju

Tedaj so se zbrali in sklenili Jezusa z zvijačo prijeti in usmrtiti (Mt 26,3.4).

I

Gospod, nastopi zoper vse, ki me obdolžujejo, *

bojuj se zoper té, ki me napadajo.

Bodi mi za ščit in čelado, *

pridi in mi pomagaj.

Reci moji duši: *

»Jaz sem tvoja rešitev.« —

 

Moje srce se bo radovalo v Gospodu *

in se njegove pomoči veselilo.

Vsak utrip mojega srca ti kliče: *

»Gospod, kdo bi enak bil tebi?« 

Ti rešuješ bednega iz rok močnejšega, *

ubožca in zapuščenega iz rok izkoriščevalca. —

 

Vstale so lažnive priče, *

dolžijo me, česar nisem storil.

Dobro mi vračajo s hudim, *

zapuščen sem in razočaran. —

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.

II

Ko so bili moji tožniki bolni, *

sem se zanje postil in molil.

Žaloval sem kakor za prijatelja in brata, *

trpel sem zanje kot za svojo mater. —

 

Ko sem obnemogel, se pa oni veselijo *

in se zbirajo zoper mene. 

Zahrbtno me napadajo in neprestano mučijo, *

zasmehujejo me, sovražijo in zaničujejo. —

2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.

III

Gospod, doklej boš to gledal? *

Reši me iz tega levjega žrela.

Zahvaljeval se ti bom javno, *

pred vsem ljudstvom te bom hvalil. —

 

Naj se moji hinavski sovražniki ne veselijo, *

naj si ne pomežikujejo, ko me sovražijo brez vzroka.

Videl si, Gospod, nikar ne molči, *

ne bodi daleč od mene.

Moj Bog, zavzemi se za mojo pravdo *

in vstani v mojo obrambo. —

 

Veselijo naj se in radujejo *

vsi, ki branijo mojo pravico.

Vedno naj govorijo: »Gospod je velik, *

zavzema se za svojega služabnika.«

Hvalil bom tvojo pravičnost, *

ves dan bom opeval tvojo slavo. —

3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.

[L]

- Spreobrnimo se h Gospodu, svojemu Bogu,

- milostljiv je in usmiljen.

PRVO BERILO

Iz druge Mojzesove knjige (12, 21-36)

Smrt egiptovskih prvorojencev

Tiste dni je Mojzes poklical vse Izraelove starešine in jim rekel: »Pojdite in si priskrbite jagnje po svojih družinah ter zakoljite pasho!

Vzemite šopek hizopa in pomočite v kri v skledi in s krvjo v skledi pomažite naddurje in oba podboja! Nihče izmed vas naj ne hodi ven skozi vrata svoje hiše do jutra. Kajti Gospod pojde skozi, da udari Egipt. Ko bo videl kri na naddurju in na obeh podbojih, pojde Gospod mimo vrat in ne bo pustil, da bi šel pokončevalec v vaše hiše pobijat. Spolnjujte to kot postavo zase in za svoje sinove na veke!

In ko pridete v deželo, ki vam jo bo Gospod dal, kakor je obljubil, spolnjujte ta obred! In kadar vas vprašajo vaši sinovi: ,Kaj vam je ta obred?' recite: ,To je daritev pashe za Gospoda, ki je šel mimo hiš Izraelovih sinov v Egiptu, ko je udaril Egipt, naše hiše pa rešil.' Tedaj se je ljudstvo priklonilo in molilo. In Izraelovi sinovi so šli in storili tako; kakor je Gospod zapovedal Mojzesu in Aronu, tako so storili.

Opolnoči je Gospod udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, od prvorojenca faraonovega, ki bi naj sedel na njegovem prestolu, do prvorojenca jetnikovega, ki je bil v ječi, in vse prvence živine. In vstali so ponoči faraon in vsi njegovi služabniki in vsi Egipčani; in nastalo je veliko vpitje po Egiptu; kajti ni bilo hiše, v kateri bi ne bilo mrliča. Zato je faraon ponoči poklical Mojzesa in Arona in rekel: »Vstanite, odidite izmed mojega ljudstva, vidva in Izraelovi sinovi, ter pojdite, služite Jahveju, kakor sta prosila! Tudi drobnico in goved vzemite, kakor sta prosila, in pojdite in še mene blagoslovita!« Tudi Egipčani so ljudstvo silili, da bi pospešili njihov odhod iz dežele, kajti menili so: »Vsi bomo pomrli.« Tedaj je ljudstvo vzelo svoje testo, preden se je skvasilo, in svoje nečke, zavite v svojih plaščih, na svoje rame. Izraelovi sinovi pa so storili po Mojzesovem naročilu in so prosili Egipčane srebrnih in zlatih dragotin in oblačil. In Gospod je priskrbel ljudstvu naklonjenost pri Egipčanih, tako da so jim spolnili prošnje; tako so oplenili Egipčane.

SPEV (2 Mojz 12, 7.13; 1 Pet l, 18.19)

Izraelovi sinovi naj vzamejo nekaj od jagnjetove krvi in naj z njo pomažejo oba podboja in naddurje pri hišah. * Kri naj vam bo znamenje.

Odkupljeni ste z dragoceno krvjo Kristusa kot nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta. * Kri naj vam bo znamenje.

DRUGO BERILO

Bl. Aelred (Ethelred, ok. 1109-1166), opat v Rievaulx na Angleškem, pisec duhovnih spisov

Iz Ogledala ljubezni bl. Aelreda, opata (3. knj., 5)

Bratsko ljubezen izkazujmo po Kristusovem zgledu

K ljubezni do sovražnikov, v čemer je popolnost bratske ljubezni, nas bolj kot kaj drugega nagiba hvaležno premišljevanje čudovite potrpežljivosti, s katero je najlepši med človeškimi sinovi prepustil lepoto svojega obličja hudodelcem, da so ga opljuvali. Pustil je, da so mu hudobneži zavezali oči, ki so s pogledom obvladovale vse stvari. Pustil je, da so ga bičali in mu s trnjem kronali glavo, pred katero trepetajo gospostva in oblasti. Dovolil je, da so ga zaničevali in zasramovali. Potem je potrpežljivo, krotko, ubogljivo in mirno prenesel križ, žeblje, sulico, žolč in kis.

Tako so ga peljali kakor jagnje v zakol; kakor ovca, ki jo strižejo, je umolknil in ni odprl svojih ust. Oče, odpusti jim! Kdo ne bi ob tem čudovitem glasu, polnem milobe, ljubezni in notranjega miru takoj z vsem srcem ne objel svojih sovražnikov? Oče, pravi, odpusti jim! Ali more biti kakšna molitev še bolj polna ljubezni?

Vendar je dodal še nekaj. Premalo mu je bila prošnja. Hotel jih je tudi opravičiti: Oče, je rekel, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. So sicer veliki grešniki, a ubogi nevedneži. Zato: Oče, odpusti jim! Križajo ga, a ne vedo, koga križajo. Če bi vedeli, bi Gospoda veličastva nikoli ne križali. Zato: Oče, odpusti jim! Imajo ga za prestopnika postave, da se dela Boga, da zavaja ljudstvo. Skril sem pred njimi svoje obličje, zato moje slave niso spoznali. Zato: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.

Če hočeš sebe prav ljubiti, se ne kvari s telesnim uživanjem. Da ne boš podlegel temu poželenju, vzljubi evharistični kruh. Končno, če se hočeš umiriti v blaženosti bratske ljubezni, objemi tudi sovražnike z resnično ljubeznijo.

Da ta božji ogenj ne bi ugasnil sredi krivic, ki jih doživljaš, z očmi srca nenehno glej na tiho potrpežljivost našega ljubega Gospoda in odrešenika.

SPEV (Iz 53,12; Lk 23, 34)

Svoje življenje je dal v smrt in bil prištet med zločince. * Nosil je grehe mnogih in prosil za grešnike.

Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. * Nosil je grehe mnogih in prosil za grešnike.

Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, naj se tvoja Cerkev vztrajno pripravlja na veliko noč. Daj, da nam bo telesna pokora, za katero smo se v začetku posta odločili, prinesla duhovne sadove. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih

O Kristus, prava luč sveta,
preženi vso temo srca,
krepost naj v dušah se blešči,
ko spet začenja se nov dan.

 

Ko daješ milosti nam čas,
spokornega še daj duha,
v dobroti spreobrni vse,
ki čakaš nas usmiljeno.

 

O daj, da spokorimo se
vsaj malo, in odpusti nam,
saj večji si v usmiljenju,
kot grehi vsega so sveta.

 

Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan,
ko vse na novo zacvete,
naj veselimo se ga vsi,
ker prenovljeni bomo v njem.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.

Ps 50   Usmili se me, Bog

Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).

 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *

v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.

Popolnoma izmij mojo krivdo, *

mojega greha me očisti. —

 

Svojo pregreho priznavam, *

moj greh mi je živo v spominu.

Grešil sem zoper tebe samega, *

kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.

Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *

tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —

 

Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *

z grehom je omadeževan že od začetka.

Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *

ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —

 

Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *

bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.

Naj spet občutim radost in veselje, *

moje potrto srce naj se vzraduje. —

 

Ne glej na moje grehe, *

vso mojo krivdo izbriši.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *

duha stanovitnosti v meni obnovi. —

 

Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *

svojega svetega duha mi ne odvzemi.

Naj se spet veselim, da sem rešen, *

duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —

 

Grešnikom bom kazal tvoja pota, *

izgubljeni se bodo vrnili k tebi.

Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *

moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —

 

Gospod, odpri moje ustnice, *

da bom oznanjal tvojo hvalo.

Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *

klavnih in žgalnih daritev ne maraš.

Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *

skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —

 

Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *

kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.

Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *

in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —

1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.
2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.

Iz 45,15–26 Vsa ljudstva naj se spreobrnejo h Gospodu

V Jezusovem imenu naj se pripogne vsako koleno (Flp 2,10).

 

O Bog, ti si skrit in skrivnosten, *

ti si Bog naših očetov in naš rešitelj. —

 

Zvodniki tvojega ljudstva so zbegani, *

odhajajo z veliko sramoto.

Izvoljeno ljudstvo Gospod rešuje zdaj in vedno, *

ne bo osramočeno in zasramovano na veke. —

 

Gospod, ti si ustvaril vesolje in zemljo, *

pripravil si jo za prijetno bivališče.

Tako govori Vsemogočni: *

Jaz sem Gospod, ni drugega razen mene.

Nisem govoril na skrivnem *

v kakšnem skritem kotu zemlje.

Nisem rekel vašim očetom: Zaman me iščete. *

Govorim resnico; kar je prav, oznanjam. —

 

Zberite se in pridite, *

pristopite vsi, ki ste rešeni izmed narodov.

Ljudje v nevednosti častijo lesene malike *

in molijo k bogovom, ki ne morejo pomagati.

Oznanite in pridite, skupaj se posvetujte; *

»Kdo je od začetka razodeval in naprej povedal?«

»Mar ne jaz, Gospod, pravi in edini? *

Pravičnega Boga in rešitelja ni razen mene. —

 

Obrnite se k meni, da boste rešeni, *

jaz sem Bog in drugega ni razen mene.

Sam pri sebi sem prisegel, *

iz mojih ust prihaja resnica, neprelomljiva beseda.

Pred menoj se bo upognilo vsako koleno, *

vsak jezik bo prisegel v mojem imenu.« —

 

Zares, le v Gospodu je moč in rešitev, *

vsi uporni se skesani vračajo k njemu.

Gospod bo vse opravičil *

in poveličal vse svoje izvoljene. —

2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.
3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.

Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče

Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).

 

S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče. —

 

Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce. —

 

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase. —

3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.

[L]

Kratko berilo (Sir 1,26–30)
Če želiš modrosti, spolnjuj zapovedi, in Gospod ti jo bo dal. Zakaj strah Gospodov je modrost in izobrazba, všeč sta mu zvestoba in krotkost. Ne bodi neposlušen strahu Gospodovemu in ne približuj se mu z dvojnim srcem. Ne bodi hinavec pred ljudmi in pazi na svoje ustnice. Ne povzdiguj se, da ne padeš in ne spraviš nase sramote. Gospod bo odkril tvoje skrivnosti in te vrgel sredi zbora, ker si se približal strahu Gospodovemu in je bilo tvoje srce polno zvijače.

Spev z odpevom

Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.

Spolnjeval jo bom z vsem srcem.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Daj mi razumnost, da bom ohranil tvojo postavo.

Odpev k Hvaljen Ako vaša pravičnost ne bo drugačna ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Ako vaša pravičnost ne bo drugačna ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo.
Prošnje

Zahvalimo se Kristusu, našemu Gospodu, ki nam je s smrtjo na križu posredoval življenje, in ga iz srca prosimo:

Tvoja smrt naj nam bo v življenje.

Naš učitelj in rešitelj, potrdil si nas v veri in nas obnovil s slavnim trpljenjem,

– naj ne zakrknemo v hudobiji.

Tvoja smrt naj nam bo v življenje.

Pomagaj nam, da si bomo danes znali kaj odreči v telesni hrani

– in bomo podpirali brate in sestre, ki so v pomanjkanju.

Tvoja smrt naj nam bo v življenje.

Današnji postni dan naj vdano sprejmemo iz tvojih rok

– in ga posvetimo z deli usmiljenja.

Tvoja smrt naj nam bo v življenje.

Premagaj našo upornost

– in nas napravi velikodušne.

Tvoja smrt naj nam bo v življenje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, naj se tvoja Cerkev vztrajno pripravlja na veliko noč. Daj, da nam bo telesna pokora, za katero smo se v začetku posta odločili, prinesla duhovne sadove. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.

 

Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.

 

Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.

 

Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.

Ps 118,25–32  (IV)   Hvala Božji postavi

 

Ves potrt sem in ponižan, *

poživi me s svojo besedo. —

 

Svojo misel sem ti razložil in si me uslišal, *

daj mi spoznati svoje načrte.

 

Naj doumem smisel tvojih zapovedi *

in premišljujem tvoja čudovita pota.

Solze mi tečejo od žalosti, *

potolaži me, kakor si obljubil. —

 

Od blodne poti me odvrni, *

pokaži mi svojo voljo.

Izbral sem pot resnice, *

odločil sem se za tvoje zapovedi. —

 

Gospod, oklepam se tvoje zaveze, *

naj ne bom razočaran.

Hitel bom po poti tvojih zapovedi, *

ti mi daješ pogum in veselje. —

Ps 25   Zaupna molitev nedolžnega

Bog nas je v Kristusu izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni (Ef 1,4).

 

Gospod, prisodi mi pravico, ker sem nedolžen, *

vate zaupam, ne bom opešal.

Preizkusi me in preišči, *

preglej vse moje misli in želje. —

 

Vedno mi je pred očmi tvoja dobrota, *

vedno živim po tvoji volji.

S hudobnimi ne posedam, *

z lažnivimi se ne shajam.

Ne maram za družbo pokvarjenih, *

z malopridnimi se ne družim. —

 

Umivam si roke v znamenje nedolžnosti, *

ko hodim okrog tvojega oltarja.

Javno opevam tvojo hvalo, *

slavim tvoja čudovita dela.

Gospod, kako rad prebivam v tvoji hiši, *

na kraju tvojega veličastva. —

 

Ne pogúbi z grešniki tudi mene, *

ne vzemi mi življenja kakor hudodelcem.

Njihovih rok se drži krivica, *

njih desnica je polna podkupnine.

Jaz pa živim pošteno in brez greha, *

usmili se me in me reši.

Gospod, hodim po ravni poti, *

slavil te bom v zboru pravičnih. —

Ps 27,1–3.6–9  Prošnja in zahvala

Oče, zahvalim te, da si me uslišal (Jn 11,41).

 

Gospod, ti si moje zavetje, k tebi kličem: *

usliši me in nikar ne molči.

Če se obrneš od mene in me ne uslišiš, *

bom podoben njim, ki se pogrezajo v jamo. —

 

Usliši mojo prošnjo, ko vpijem k tebi, *

ko dvigam roke k tvojemu svetišču.

Ne pogubi me z grešniki, *

z njimi, ki delajo krivico.

S svojim bližnjim govorijo o miru, *

a v srcu so polni hudobije. —

 

Hvaljen Gospod, ki je uslišal mojo prošnjo, *

Gospod je moja moč in moje zavetje.

Zaupal sem vanj in mi je pomagal, *

zato se radujem in s pesmijo ga hvalim. —

 

Gospod daje moč svojemu ljudstvu *

in zveličanje svojim izvoljenim.

Reši svoje ljudstvo in blagoslôvi svojo lastnino, *

ti bodi naš voditelj in vladar na veke. —

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo (Prim. Jer 3,12.14a)
Spreobrnite se, govori Gospod, ne bom vas več jezno gledal, kajti milostljiv sem, ne jezim se na veke. Povrnite se, odpadli sinovi, govori Gospod.

– Ne glej, o Bog, na moje grehe,
– vso mojo krivdo izbriši.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, naj se tvoja Cerkev vztrajno pripravlja na veliko noč. Daj, da nam bo telesna pokora, za katero smo se v začetku posta odločili, prinesla duhovne sadove. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob delavnikih

Ti, Jezus, si posvetil post,
ko si v puščavi postil se,
naročaš zdaj ga tudi nam
za zdravje našega duha.

 

Naklôni Cerkvi milosti,
vse naše óbčestvo podpri,
naj grehe svoje vsak spozna,
iskreno se jih pokesa.

 

Pregrehe, ki teže nam vest,
odpusti milostno, Gospod,
in za naprej pomagaj nam,
da v grehe več ne pademo.

 

Spokorna dela postnih dni
naj zbrišejo nam vse dolgé,
očiščeni veliko noč
naj radostno obhajamo.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.

Ps 40   Zaupna bolnikova molitev

Eden izmed vas, ki z menoj jé, me bo izdal (Mr 14,18).

 

Blagor mu, ki skrbi za uboge, *

Gospod ga bo rešil na dan nesreče.

Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, *

osrečuje ga, ne bo ga izročil sovražnikom.

Gospod mu pomaga na bolniški postelji, *

v njegovi bolezni mu lajša slabosti.  —

 

»Usmili se me!« prosim Gospoda, *

»ozdravi me, grešil sem zoper tebe.«

Sovražniki o meni samo slabo govorijo: *

»Kdaj bo umrl, kdaj njegovo ime izgine?«

Obiskovalci se mi hlinijo, v srcu pa drugače mislijo; *

ko odidejo, odkrito čezme govorijo. —

 

Vsi moji nasprotniki šušljajo zoper mene, *

napovedujejo mi nesrečo.

»Prijela se ga je zavratna bolezen, *

nikoli več ne vstane s postelje.«

Moj najdražji prijatelj, s katerim sva si kruh delila, *

se mi je zahrbtno izneveril. —

 

Gospod, ti pa se me usmili, *

dvigni me, da jim povrnem.

Spoznal bom, da si mi naklonjen, *

če se moj sovražnik ne bo veselil zaradi mene,

če me boš podprl in ohranjal zdravega *

in bom smel gledati tvoje obličje na veke. —

 

Hvaljen Gospod, Bog naših očetov, *

zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —

1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.
2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.

Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč

Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).

 

Bog je naša moč in naše pribežališče, *

v nesreči nam hitro pomaga.

Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *

ko se na dno morja pogrezajo gore.

Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *

naj besni vihar in se tresejo gore. —

 

Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *

in sveto bivališče Najvišjega.

Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *

Bog ga varuje od prvega svita.

Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *

ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh.

 

Pridite in poglejte Gospodova dela, *

čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.

Odpravlja vojne po vsem svetu, *

uničuje orožje in ga sežiga.

»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *

vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —

 

Z nami je Bog vsemogočni, *

Gospod je naš varuh. —

2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.
3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.

Raz 15,3–4  Zahvalna pesem

 

Velika in čudovita so tvoja dela, *

Gospod, Bog vsemogočni.

Pravična in resnična so tvoja pota, *

ti si kralj vekomaj. —

 

Gospod, kdo bi te ne priznaval *

in ne slavil tvojega imena?

Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *

ker so se razodele tvoje sodbe. —

3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.

[L]

Kratko berilo (Rim 12,12–16)
V upanju se veselite, v nadlogi potrpite, v molitvi vztrajajte, s svetimi v potrebah delite, gostoljubje gojite. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne kolnite. Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi, bodite med seboj ene misli, ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih. Ne bodite sami pri sebi modri.
Spev z odpevom

Kdor ljubi svojega brata, ostane v luči.
Kdor ljubi svojega brata, ostane v luči.

V njem ni spotike.
Kdor ljubi svojega brata, ostane v luči.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kdor ljubi svojega brata, ostane v luči.

Odpev k Moja duša Če prineseš svoj dar k oltarju in nisi v miru s svojim bratom, se najprej spravi z njim in potem daruj svoj dar.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Če prineseš svoj dar k oltarju in nisi v miru s svojim bratom, se najprej spravi z njim in potem daruj svoj dar.
Prošnje

Gospoda Jezusa, ki je svoje ljudstvo posvetil z lastno krvjo, prosimo:

Gospod, usmili se svojega ljudstva.

Naš Odrešenik, po svojem trpljenju nam podeli, da se bomo znali premagovati, podpiraj nas v boju proti zlu, utrjuj naše upanje,

– da bomo čim bolj pripravljeni slavili tvoje vstajenje.

Gospod, usmili se svojega ljudstva.

Naj kristjani zaradi svoje preroške službe povsod oznanjamo tebe

– in to potrjujemo z deli goreče vere, upanja in ljubezni.

Gospod, usmili se svojega ljudstva.

Okrepi s svojo močjo vse nesrečne

– in nas spodbudi, da jih bomo bratsko podpirali.

Gospod, usmili se svojega ljudstva.

Naj se pridružimo v svojih stiskah tvojemu trpljenju

– in bomo tako s svojim življenjem pričevali o tvojem odrešenju.

Gospod, usmili se svojega ljudstva.

Začetnik življenja, spomni se vseh, ki so odšli s tega sveta

– in jim podeli slavo vstajenja.

Gospod, usmili se svojega ljudstva.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, naj se tvoja Cerkev vztrajno pripravlja na veliko noč. Daj, da nam bo telesna pokora, za katero smo se v začetku posta odločili, prinesla duhovne sadove. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'

Pesem

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 87   Molitev v hudi bolezni

To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).

 

Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.

 

Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *

tudi ponoči tožim.

Naj pride k tebi moja molitev, *

prisluhni moji prošnji. —

 

Moja duša je polna bridkosti, *

moje življenje se bliža smrti.

Za umirajočega me imajo, *

mislijo, da sem z močmi pri kraju. —

 

Med mrtve so me že prišteli, *

sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.

Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *

da ne skrbiš več zanje. —

 

Pahnil si me v globoko jamo, *

v temo in zapuščenost.

Trdo me je zadela tvoja desnica, *

zgrnile so se name vse bolečine. —

 

Moji prijatelji so me zapustili, *

moja bolezen se jim gnusi.

Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *

oči mi medlijo od hudega.

Gospod, ves dan vzdihujem, *

svoje roke stegujem k tebi. —

 

Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *

ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?

Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *

in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?

Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *

in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —

 

Moj Bog, na ves glas te kličem, *

že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.

Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *

in skrivaš svoje obličje pred mano? —

 

Mučim se nesrečen od mladosti, *

prenašam težke bolezni in hiram.

Hudo si me preskušal s trpljenjem, *

strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.

Zapustili so me prijatelji in znanci, *

pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —

 

Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.

 

Kratko berilo (Jer 14,9)

Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019