Brevir za 14. februar 2024

Pepelnična sreda

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Pepelnična sreda

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.
Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od srede IV. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Ob delavnikih
Ugoden, bratje, zdaj je čas,
nam dobri Bog ga je poslal,
da bi ozdravil bolni svet
z zdravilom posta, zmernosti.
 
Zdaj dnevi so zveličanja,
od Kristusa ožarjeni,
ko z grehom srca ranjena
se z zmernostjo prenavljajo.
 
Pomagaj nam, o dobri Bog,
da vztrajamo v spokornosti
in srečno vsi tja pridemo,
kjer večna bo velika noč.
 
Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.
1 Odpev Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda in ne pozabim nobene njegovih dobrot.
Ps 102 Hvalnica Gospodovemu usmiljenju
Po prisrčnem Božjem usmiljenju nas je obiskal Vzhajajoči z višave (prim. Lk 1,78).
I
Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda, *
njegovo sveto ime naj slavi vse moje bitje.
Iz vsega srca bi ga rad hvalil, *
in nobene njegovih dobrot ne pozabil. —
 
On odpušča vse moje krivde, *
ozdravlja vse moje slabosti.
Rešuje moje življenje smrti, *
venča me z milostjo in usmiljenjem.
Z dobrotami nasičuje moje življenje *
in mladost se mi obnavlja kakor orlu. —
 
Gospodova dela so pravična, *
vsem zatiranim vrača pravico.
Pokazal je Mojzesu svoja pota, *
Izraelovim sinovom svoja dela. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Z dušo in telesom naj hvalim Gospoda in ne pozabim nobene njegovih dobrot.
2 Odpev Kakor je oče usmiljen z otroki, tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo.
II
Gospod je milostljiv in usmiljen, *
potrpežljiv in zelo milosrčen.
Ne spominja se več naših grehov, *
njegova nevolja ne traja dolgo.
Ne ravna z nami po naših grehih, *
ne vrača nam po naših krivdah. —
 
Kakor se nebo visoko boči nad zemljo, *
tako njegova ljubezen objema vse, ki ga spoštujejo.
Kakor je sončni vzhod daleč od zahoda, *
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor je oče usmiljen z otroki, *
tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo. —
 
Dobro ve, kakšni smo, saj nas je ustvaril, *
spominja se, da smo iz zemlje.
Človekovi dnevi so kakor trava, *
razcveti se kakor roža na polju.
Komaj veter vanjo zaveje, že ji cvetje odpade, *
kmalu se nihče več ne spominja, kje je cvetela. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Kakor je oče usmiljen z otroki, tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo.
3 Odpev Vse Božje stvari, slavite Gospoda.
III
Gospodova ljubezen traja vekomaj *
do vseh, ki mu ljubezen vračajo.
Ródu za rodom je naklonjen, če je zvest njegovi zavezi, *
če se spominja njegovih zapovedi in jih spolnjuje.
Gospod je postavil svoj prestol v nebesih, *
gospoduje vsemu vesolju. —
 
Slavite Gospoda njegovi angeli, vi močni junaki, *
ki poslušate in izvršujete njegovo besedo.
Slavite Gospoda, vsi angelski zbori, *
Božji služabniki, ki spolnjujete njegova povelja.
Vse Božje stvari, slavite Gospoda *
na vseh krajih njegovega vladarstva.
Tudi jaz ga bom hvalil *
z dušo in telesom. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vse Božje stvari, slavite Gospoda.

[L]

- Spreobrnimo se in delajmo pokoro,
- da bomo novi ljudje z novim srcem.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Izaija (58, 1-12)
Post, ki je Bogu všeč
 
Tako govori Gospod Bog: Kliči na vse grlo, ne zadržuj se! Kakor trobenta povzdiguj svoj glas! Oznanjaj mojemu ljudstvu njegovo pregreho in Jakobovi hiši njene grehe! Povprašujejo me namreč dan na dan, spoznati hočejo moja pota. Kakor narod, ki pravično ravna in ne zapušča pravice svojega Boga, terjajo od mene pravične sodbe, zahtevajo, da se jim Bog približa. ,Zakaj se postimo, in ti tega ne vidiš, se mrtvičimo, in ti se za to ne meniš?'
Glejte, ob dnevu svojega posta hodite po svojem poslu in priganjate vse svoje delavce. Glejte, postite se v prerekanju in prepiru in se bijete z zlobno pestjo. Vi se dandanes ne postite tako, da bi se slišal vaš glas na višavi. Ali je to post, kakršen mi je po volji, dan, ko se človek mrtviči? Da pripogibaš svojo glavo kakor ločje in ležiš na raševniku in pepelu? Mar boš to imenoval post in Gospodu všečen dan.
Ali ni to post, kakršen mi je po volji: da raztrgaš krivične spone, da jarma vezi odpneš, da tlačene osvobodiš in zlomiš sleherni jarem; ni li v tem, da lomiš lačnemu svoj kruh in pripelješ bedne brezdomce v hišo? Ko vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne odtegneš svojemu sorodniku po krvi? Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč in zdajci zacvete tvoje ozdravljenje, pred tabo pojde tvoja pravičnost, veličastvo Gospodovo bo tvoja zadnja straža. Če tedaj kličeš, ti Gospod odgovori. Če vpiješ za pomoč, ti reče: »Tukaj sem.« Če odpraviš iz svoje srede zatiranje, iztezanje prstov in prevarljivo govorjenje, če lačnemu nudiš, kar sam rad imaš, in potrtega nasitiš, zasije v temi tvoja luč in tvoja temina bo jasna ko poldan.
Gospod te bo vedno vodil in te v suhih pokrajinah poživljal. Dal ti bo moč in boš kakor namakan vrt, kakor vrelec studenca, katerega vode ne usahnejo. Tvoji ljudje pozidajo prastare razvaline, temelje prejšnjih rodov vzpostaviš. Imenoval se boš ,zazidalec razpok', ,obnovitelj cest za prebivanje'.
SPEV (Iz 58, 6.7.9; Mt 25, 31.34.35)
Lomi lačnemu svoj kruh in pripelji reveže in brezdomce v hišo, to je post, ki mi je po volji, govori Gospod. * Ko boš klical, ti Gospod odgovori; ko boš vpil na pomoč, ti bo rekel: Tukaj sem.
Ko pride Sin človekov, poreče tistim, ki bodo na njegovi desnici: Pridite, zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti. * Ko boš klical, ti Gospod odgovori; ko boš vpil na pomoč, ti bo rekel: Tukaj sem.
DRUGO BERILO
Sv. Klemen Rimski (tretji naslednik sv. Petra v Rimu od 88-101) znan po pismu Cerkvi v Korintu, mučenec
Iz pisma Korinčanom sv. Klemena I., papeža (7, 4-8, 3; 8, 5-9, l; 13, 1-4; 19, 2)
Delajmo pokoro!
 
Uprimo oči v Kristusovo kri in spoznajmo, kako je dragocena Bogu in njegovemu Očetu, ker se je prelila zaradi našega odrešenja in prinesla vsemu svetu milost spreobrnjenja.
Pomislimo na vse čase sveta in spoznajmo, kako je dal Gospod od roda do roda priložnost spreobrnjenja tistim, ki se hočejo obrniti k njemu. Noe je oznanjal pokoro; in kdor ga je poslušal, se je rešil. Jona je oznanjal Ninivljanom pogin; in ti so se skesali svojih grehov, potolažili Boga z molitvijo in se rešili, čeprav so bili tuji Bogu.
Služabniki milosti božje so govorili po Svetem Duhu o pokori. Pa tudi sam Gospod vsega stvarstva je govoril o pokori s prisego: Kakor živim, pravi Gospod, nočem grešnikove smrti, marveč pokoro. Dodal je tudi lepo misel: Spreobrnite se, Izraelova hiša, od svoje krivice. Reci sinovom mojega ljudstva: Ako bodo vaši grehi od zemlje do neba in bodo bolj rdeči kakor škrlat in bolj črni kakor raševina, a se obrnete k meni iz vsega srca in rečete: Oče! vas bom uslišal kot sveto ljudstvo.
Ker torej hoče, da postanete vsi njegovi ljubljenci deležni pokore, je to potrdil s svojo vsemogočno voljo.
Zato se pokorimo njegovi vzvišeni in slavni volji. Prosimo ga ponižno usmiljenja in dobrohotnosti, padimo predenj na kolena in se obrnimo do njegove usmiljenosti. Prej pa pustimo ničevne skrbi, prepir in ljubosumnost, ki vodi v smrt.
Ponižajmo se torej, bratje, in odložimo vsak napuh, vsako nečimrnost, nespamet in jezo! Storimo, kakor je pisano. Sveti Duh namreč pravi: Naj se ne hvali modri z modrostjo in močni z močjo in bogati z bogastvom, ampak kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu, da ga išče ter vrši pravo in pravičnost. Zlasti pa pomnimo besede Gospoda Jezusa, ki jih je govoril, ko je učil prizanesljivost in potrpežljivost.
Tako je namreč rekel: Bodite usmiljeni, da boste dosegli usmiljenje; odpuščajte, da se vam bo odpustilo; kakor delate, tako se vam bo zgodilo; kakor dajete, tako se vam bo dalo; kakor sodite, tako boste sojeni; kakor boste dobrote delili, tako jih boste prejeli; s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Po tej zapovedi in teh naročilih se utrdimo, da smo ponižni in pokorni njegovim vzvišenim besedam. Sveta beseda namreč pravi: Na koga se bom ozrl kakor na tistega, ki je ponižen in krotek in se trese pred mojimi besedami?
Ker smo torej deležni mnogih, velikih in častnih del, se obrnimo nazaj k cilju miru, ki nam je bil od začetka ukazan, uprimo oči v Očeta in Stvarnika vsega sveta in se poprimimo vzvišenih in neizmernih njegovih darov in dobrot miru.
SPEV (Iz 55, 7; Joel 2,13; prim. Ezek 33,11)
Naj zapusti brezbožnež svojo pot in hudobnež svoje misli. Naj se vrne h Gospodu in se ga bo usmilil. * Zakaj milostljiv je in usmiljen, pripravljen preklicati kazen, Gospod, naš Bog.
Gospod noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi. * Zakaj milostljiv je in usmiljen, pripravljen preklicati kazen, Gospod, naš Bog.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Bog, z današnjim postom začenjamo štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnitve. V boju z vsem hudim v nas nam pomagaj, da bomo vztrajali v premagovanju.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od srede IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Ob delavnikih
O Kristus, prava luč sveta,
preženi vso temo srca,
krepost naj v dušah se blešči,
ko spet začenja se nov dan.
 
Ko daješ milosti nam čas,
spokornega še daj duha,
v dobroti spreobrni vse,
ki čakaš nas usmiljeno.
 
O daj, da spokorimo se
vsaj malo, in odpusti nam,
saj večji si v usmiljenju,
kot grehi vsega so sveta.
 
Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan,
ko vse na novo zacvete,
naj veselimo se ga vsi,
ker prenovljeni bomo v njem.
 
Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.
1 Odpev Pripravljeno je moje srce, Gospod, pripravljeno.
Ps 107 Hvalnica Bogu in klic na pomoč
Božji Sin je bil povišan nad nebesa, zato oznanjamo njegovo slavo po vsej zemlji (Arnobij).
 
Moje srce je pripravljeno, zares pripravljeno, *
pel bom in igral svojemu Bogu.
Oglasita se harfa in citre, *
zbudimo jutranjo zarjo! —
 
Hvalil te bom, Gospod, med ljudstvi, *
igral ti bom med narodi.
Večja kot nebo je tvoja ljubezen, *
tvoja zvestoba presega oblake.
Vzvišen si, Gospod, nad nebesa, *
vsa zemlja je polna tvoje slave.
Usliši nas in s svojo močjo pomagaj, *
da bodo rešeni vsi, ki jih ljubiš. —
 
Bog govori iz svojega svetišča: *
»Slavil bom zmago, osvojil vse dežele.
Moje ljudstvo mi je krona, *
moji izvoljenci so moje žezlo.
Vsi narodi mi bodo služili, *
pridobim si vsa ljudstva.« —
 
Kdo nas popelje v njihova mesta, *
kdo nas povede v njihove trdnjave?
Mar ne ti, o Bog, ki si nas zavrgel, *
ker smo zaupali sami vase?
Daj nam pomoč zoper sovražnike, *
zakaj ničeva je človeška podpora.
Z Bogom bomo delali čudeže, *
ne bodo nam škodovali naši sovražniki. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pripravljeno je moje srce, Gospod, pripravljeno.
2 Odpev Gospod me je odel z oblačilom zveličanja in s plaščem pravičnosti.
Iz 61,10–62,5 Prerok se veseli nad novim Jeruzalemom
Videl  sem  sveto  mesto,  novi  Jeruzalem  …, pripravljeno kakor nevesta za svojega ženina (Raz 21,2).
 
Močno se veselim v Gospodu, *
moja duša se raduje v mojem Bogu.
Odel me je z oblačilom zveličanja, *
ogrnil me s plaščem pravičnosti.
Kakor ženina me je ovenčal, *
okrasil kakor nevesto.
Kakor zemlja daje rast zeliščem in vrt semenom, *
tako daje Bog, da raste pravičnost in slava med narodi. —
 
Ne bom nehal prositi in moliti *
za Božje ljudstvo in sveto mesto,
dokler ne zasije pravica kakor jutranja zarja *
in ne zagori odrešitev kakor plamenica. —
 
Tedaj bodo narodi videli tvojo pravičnost, *
vsi kralji tvoje veličastvo.
Klicali te bodo z novim imenom, *
ki ga bo Gospod določil.
Kot veličastna krona boš pred Gospodom, *
kot kraljevski okras pred svojim Bogom. —
 
Ne bodo te več imenovali »Zapuščena«, *
tvoje dežele ne bodo več klicali »Osamljena«.
Imenovali te bodo »Moja radost« *
in tvojo deželo »Poročena«.
Gospod te je spet vzljubil *
in bo s teboj prebival. —
 
Živel bo s teboj kakor ženin z nevesto, *
kakor svojo posest te bo varoval.
Kakor se ženin veseli neveste, *
tako se bo tvoj Bog veselil tebe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod me je odel z oblačilom zveličanja in s plaščem pravičnosti.
3 Odpev Vse življenje bom hvalil Gospoda.
Ps 145 Zaupanje v Boga prinaša srečo
Hvalimo Gospoda v svojem življenju, to se pravi: v svojem vedenju (Arnobij).
 
Hvali, moja duša Gospoda! *
Slavil bom Gospoda vse svoje življenje.
Prepeval bom svojemu Bogu, *
vse dokler bom živel. —
 
Ne zanašajte se na zemeljske veljake, *
na ljudi, ker pri njih ni rešitve.
Ko izdihnejo, se povrnejo v zemljo, *
tisti dan propadejo vsi njih načrti. —
 
Blagor mu, komur pomaga Bog naših očetov, *
blagor mu, ki v Gospoda zaupa.
Bog je ustvaril nebo in zemljo, *
morje in vse, kar v njem prebiva.
Bog je zvest na veke, *
zatiranim vrača pravico. —
 
Gospod daje kruha lačnim, *
Gospod osvobaja jetnike.
Gospod odpira oči slepim, *
Gospod dviga potrte.
Gospod varuje tujce, *
Gospod podpira sirote in vdove.
Gospod ljubi pravične, *
hudobnim razdira naklepe. —
 
Gospod bo kraljeval na veke: *
tvoj Bog bo od roda do roda. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vse življenje bom hvalil Gospoda.

[L]

Kratko berilo  (5 Mz 7,6.8–9)
Gospod, tvoj Bog, te je izvolil, da mu boš lastninsko ljudstvo izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje, ker vas Gospod ljubi in hoče držati prisego, ki jo je prisegel vašim očetom. Zato vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj Bog, močni in zvesti Bog, ki ohranja do tisočega rodu zavezo in milost njim, ki ga ljubijo in njegove zapovedi spolnjujejo.
Spev z odpevom
Daj mi spoznati pot svojih zapovedi.
Daj mi spoznati pot svojih zapovedi.
Uči me spolnjevati tvojo voljo.
Daj mi spoznati pot svojih zapovedi.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Daj mi spoznati pot svojih zapovedi.
Odpev k Hvaljen Kadar se postite, ne bodite čemerni kakor hinavci.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Kadar se postite, ne bodite čemerni kakor hinavci.
Prošnje
Zahvalimo se danes Bogu Očetu, da smo začeli sveti postni čas. Ponižno ga prosimo, naj nam Sveti Duh v teh dneh očisti srca in nas utrdi v ljubezni. Zaupno mu kličimo:
Oče, daj nam svojega Svetega Duha.
Naj nas krepi vsaka beseda,
– ki od tebe prihaja.
Oče, daj nam svojega Svetega Duha.
Naj ne bo naša ljubezen samo na jeziku,
– ampak naj se zanjo trudimo v vsakdanjem življenju.
Oče, daj nam svojega Svetega Duha.
Naj se radi odrečemo svojemu preobilju,
– da bomo s tem lahko pomagali bratom v pomanjkanju.
Oče, daj nam svojega Svetega Duha.
Naj s pokoro sprejemamo nase trpljenje tvojega Sina,
– da se na nas razodene njegovo neumrljivo življenje.
Oče, daj nam svojega Svetega Duha.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Gospod Bog, z današnjim postom začenjamo štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnitve. V boju z vsem hudim v nas nam pomagaj, da bomo vztrajali v premagovanju.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede IV. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Pesem opoldne 
V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.
 
Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.
 
Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.
 
Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.

[D]

Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi
 
Gospod, iz vsega srca te prosim: *
usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.
Reši me, ko te kličem, *
naj ne pozabim tvoje postave. —
 
Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *
zaupam v tvoje obljube.
Vso noč ne zatisnem očesa, *
ker premišljujem tvoje besede. —
 
Gospod, poslušaj me, saj si dober, *
poživi me in mi pomagaj.
Bližajo se mi krivični preganjalci, *
daleč so od tvoje postave. —
 
Gospod, ti si pri meni, *
zvest si v svojih sklepih.
Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *
da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 93   Gospod dobro plačuje in hudo kaznuje
Gospod vse to kaznuje: Bog nas ni poklical k nečistosti, marveč k svetosti (1 Tes 4,7).
I
O Bog, ki hudo kaznuješ, *
svojo moč zdaj pokaži.
Vstani, ki sodiš zemljo, *
povrni prevzetnim, kakor zaslužijo.
Gospod, kaj delajo grešniki, *
doklej se bodo ponašali?
Doklej bodo hudobni predrzno govorili *
in se bahali s svojimi uspehi? —
 
Gospod, tvoje ljudstvo teptajo, *
tvoje služabnike stiskajo.
Vdove in tujce morijo, *
pobijajo sirote.
Pa pravijo: »Gospod ne vidi, *
Bog nas niti ne opazi.« —
 
O neumno ljudstvo, ali ne boš spoznalo; *
nespametni, kdaj boste razumeli?
On, ki je napravil uho, naj bi ne slišal, *
on, ki je naredil oko, naj bi ne videl?
Kako naj ne kaznuje on, ki vzgaja narode *
on, ki uči ljudi modrosti?
Gospod pozna človekove misli; *
dobro ve, da so prazne. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Gospod, blagor človeku, ki ga ti vzgajaš *
in poučuješ v svoji postavi.
V hudih dneh bo mirno počival, *
medtem ko se grešniku koplje jama.
Gospod ne zavrže svojega ljudstva, *
ne zapusti svojih služabnikov.
Sodbe bodo spet pravične *
in vsi pošteni se jih bodo držali. —
 
Kdo mi pride na pomoč zoper hudodelce, *
kdo mi pomaga zoper krivičnike?
Da mi ni Gospod pomagal, *
bi bilo že skoraj konec mojega življenja.
Ko mislim, da moja noga omahuje, *
me tvoja milost, Gospod, podpira.
Ko se mi v srcu skrbi množijo, *
me razveseljuje tvoja tolažba. —
 
Mar soglašaš s krivično sodbo, *
ki odobrava hudobijo v imenu pravice?
Ogrožajo življenje pravičnega, *
nedolžnega krivično obsojajo.
Toda Gospod me trdno brani, *
Bog je moje zavetje, vanj zaupam.
Krivične bo ugonobila njih krivica, *
njih lastna zloba jih bo uničila.
Končno bo Gospod, naš Bog, uničil *
hudobijo in krivico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Opoldne

Odpev Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo  (Zah 1,3b–4b)
Tako govori Gospod, Bog vsega stvarstva: Vrnite se k meni in tudi jaz se vrnem k vam. Ne bodite kakor vaši očetje, ki so jih prejšnji preroki pozivali: Zapustite vendar svoja hudobna pota in svoja hudobna dejanja.

– Ne glej, o Bog, na moje grehe,
– vso mojo krivdo izbriši.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Bog, z današnjim postom začenjamo štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnitve. V boju z vsem hudim v nas nam pomagaj, da bomo vztrajali v premagovanju.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od srede IV. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

[D]

Pesem ob delavnikih
Ti, Jezus, si posvetil post,
ko si v puščavi postil se,
naročaš zdaj ga tudi nam
za zdravje našega duha.
 
Naklôni Cerkvi milosti,
vse naše óbčestvo podpri,
naj grehe svoje vsak spozna,
iskreno se jih pokesa.
 
Pregrehe, ki teže nam vest,
odpusti milostno, Gospod,
in za naprej pomagaj nam,
da v grehe več ne pademo.
 
Spokorna dela postnih dni
naj zbrišejo nam vse dolgé,
očiščeni veliko noč
naj radostno obhajamo.
 
Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.
1 Odpev Božja vsevednost je prečudovita.
Ps 138,1–18.23.24   Bog vse vidi in vse ve
Kdo  pozna  Gospodovo  misel?  Ali  kdo  je  bil njegov svetovalec? (Rim 11,34).
I
Gospod, v dno duše gledaš in me poznaš do kraja, *
vidiš, naj sedim ali vstanem.
Od daleč že poznaš vse moje misli, *
naj ležim ali hodim.
Beseda mi še ni prišla na jezik, *
a tebi je že vse znano.
Od vseh strani me obdajaš, *
ne morem iz tvoje roke.
Prečudovita je zame tvoja vsevednost, *
previsoka je, da bi jo razumel. —
 
Kako naj se izmaknem tvoji moči, *
kam naj ubežim pred tvojim obličjem?
Če bi se povzpel v nebesa, si ondi, *
če stopim v podzemlje, spet najdem tebe.
Če bi me ponesle peruti jutranje zarje, *
bi me tja vodila tvoja roka.
Če bi prebival na koncu morja, *
bi me tam držala tvoja desnica.
Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zakrila,« *
tudi ta tema ne bo temna.
In če me bo noč obdala namesto dneva, *
bo ta noč kot dan svetila. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Božja vsevednost je prečudovita.
2 Odpev Gospod preiskuje srca in vrača vsakemu po njegovih delih.
II
Gospod, ti si me vsega ustvaril, *
oblikoval si me v telesu moje matere.
Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen, *
ker so tvoja dela čudovita. —
 
Do dna me poznaš in ni ti bilo skrito, *
ko sem nastajal nevidno kakor v globinah zemlje.
Tvoje oči so videle moja dejanja *
in vsa si vpisal v knjigo življenja.
Vse moje dneve si že določil, *
še preden se je začenjal prvi.
O Bog, kako nedoumljiva je vsaka tvoja misel, *
še težje umljive so vse skupaj.
Če bi jih štel, jih je več kot peska, *
če bi jih preštel, te še vedno ne bi razumel. —
 
Preišči me, o Bog, preglej srce in vso notranjost, *
preizkusi me, spoznaj vse moje misli.
Glej, ali morda hodim po slabi poti; *
vodi me po pravi poti življenja. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod preiskuje srca in vrača vsakemu po njegovih delih.
3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.
Kol 1,12–20   Kristus je prvorojenec
 
Z veseljem se zahvaljujmo Bogu Očetu, *
usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi.
Iz oblasti teme nas je rešil *
in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, *
v njem odpuščanje grehov. —
 
On je podoba nevidnega Boga Očeta, *
prvorojenec vsega stvarstva.
V njem je bilo vse ustvarjeno, *
vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji.
Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, *
on je pred vsem in vse v njem obstaja. —
 
On je glava telesu, Cerkvi, *
on je začetek.
Prvorojenec je vstalih od mrtvih, *
da med vsemi zavzame prvo mesto. —
 
Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, *
da se uresniči mir s krvjo njegovega križa.
Tako naj po njem doseže spravo, *
kar je na zemlji in kar je v nebesih. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.

[L]

Kratko berilo  (Flp 2,12b–15a)
Delajte s strahom in trepetom za svoje zveličanje. Bog je namreč, ki iz blagohotnosti v vas dela, da hočete in delate. Vse delajte brez godrnjanja in obotavljanja, da boste brez graje in čisti Božji otroci.
Spev z odpevom
Blagor človeku, ki te išče z vsem srcem.
Blagor človeku, ki te išče z vsem srcem.
Blagor njemu, ki spolnjuje tvoje zapovedi.
Blagor človeku, ki te išče z vsem srcem.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Blagor človeku, ki te išče z vsem srcem.
Odpev k Moja duša Kadar komu kaj dobrega storiš, naj ne ve tvoja levica, kar dela tvoja desnica.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Kadar komu kaj dobrega storiš, naj ne ve tvoja levica, kar dela tvoja desnica.
Prošnje
Slava in čast Bogu, ki je s svojim ljudstvom sklenil v Kristusovi krvi novo in večno zavezo in jo obnavlja v evharistiji. Prosimo ga:
Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Gospod, vodi mišljenje ljudi in njihovih voditeljev v skladu s svojo voljo,
– da si bodo iskreno prizadevali za skupno blaginjo.
Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Utrdi v poklicu tiste, ki so vse zapustili in šli za Kristusom,
– da bodo živo pričevali za svetost Cerkve in bodo zgled krščanskega življenja.
Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Vse ljudi si ustvaril po svoji podobi,
– naj se varujemo vsakega krivičnega medsebojnega razlikovanja.
Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Vse, ki so zašli, naj pritegne tvoja ljubezen in resnica,
– nam pa daj spoznati, kako naj jim pomagamo.
Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Umrle sprejmi v svojo večno slavo,
– da te bodo častili vso večnost.
Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Gospod Bog, z današnjim postom začenjamo štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnitve. V boju z vsem hudim v nas nam pomagaj, da bomo vztrajali v premagovanju.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).
 
1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.
 
Gospod, vate zaupam, *
naj ne bom osramočen nikoli.
Otmi me, ker si pravičen, *
prisluhni in pohiti, da me rešiš.
Bodi mi zavetje in pribežališče, *
da bom na varnem. —
 
Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *
vodi me zaradi svoje dobrote.
Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *
ti si moj rešitelj. —
 
Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *
zvesti Bog, ti me osvobodi. 
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.
 
Ps 129 Iz globočine kličem
Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).
 
2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.
 
Iz globočine te kličem, *
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj, *
ne presliši mojega vpitja.
Gospod, če boš gledal na pregrehe, *
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš, *
da bi ti v spoštovanju služili.
Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *
z vsem srcem pričakujem Gospoda. —
 
Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
 
Gospod je usmiljen, *
tako rad vsem odpušča. 
Samo on bo rešil svoje ljudstvo *
vseh njegovih grehov. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.
 
Kratko berilo (Ef 4,26–27)
Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen
 

⇑ Vrh