HOZANA.si: Brevir

«   »

14. 11. 2017, Torek 32. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Gospoda, edinega in najvišjega Boga, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od torka IV. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Že čas je, da zbudimo se iz sna,
da naši psalmi počaste Boga
in pojemo Gospodu iz srca
hvaležnega.

 

Nekoč bi radi, najsvetejši Kralj,
bili pri tebi z vsemi svetimi,
te večno gledali iz oči v oči
presrečni vsi.

 

Trojica sveta in skrivnostna vsa,
Bog Oče, Sin in Sveti Duh,
časti, slavi, te moli zemlja vsa
na vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

Nakloni nam, o Bog, kar prosimo,
saj tvoje je srce usmiljeno,
zato vsi trdno vate upamo
služabniki.

 

Dobrotno se ozri na nas z neba,
preženi mrak iz našega srca
in daj, da luč postanemo sveta
in zemlje sol.

 

Odpusti zdaj, izmij nam krivdo vso
in reši nas vse naše mlačnosti,
pomagaj nam in dvigni nas z roko
usmiljeno.

 

Naj tebi, Oče, večna slava bo
in Sinu tvojemu edinemu
in Duhu Tolažniku vsa oblast
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Moj klic naj pride k tebi, Gospod, ne skrivaj pred menoj svojega obličja.

Ps 101 Izseljenčeve želje in prošnje

Bog nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,4).

I

Gospod, usliši mojo molitev, *

moj klic naj pride k tebi.

Ne skrivaj zdaj pred menoj svojega obličja, *

ko me gorje tako stiska.

Skloni se k meni; *

ko te kličem, me naglo usliši.  —

 

Kot dim se izgubljajo moji dnevi, *

moje telo izgoreva kakor v ognju.

Volja mi gine, kot se suši trava, *

še jesti se mi ne ljubi.

Od svojega silnega trpljenja *

sem postal kost in koža. —

 

Podoben sem osamljeni ptici, *

postal sem kot skovir v razvalinah.

Brez sna sem in vzdihujem *

kakor zapuščen vrabec na strehi.

Neprestano se mi rogajo sovražniki, *

nasprotniki me obkladajo z žalitvami. —

 

Moj kruh ima okus po pepelu, *

moja pijača se meša s solzami.

Kakor me je prej tvoja milost povzdignila visoko, *

tako me je zdaj moj greh globoko ponižal.

Moji dnevi se nagibajo k zatonu, *

venem kakor pokošena trava. —

1 Odpev Moj klic naj pride k tebi, Gospod, ne skrivaj pred menoj svojega obličja.
2 Odpev Usliši, Gospod, ponižno molitev.

II

Gospod, ti ostaneš na veke, *

tvoja slava traja vekomaj.

Bodi milostljiv svojemu svetemu mestu, *

prišla je ura, da se ga usmiliš.

Tvoji zvesti ljubijo še njegove kamne, *

smilijo se jim njegove razvaline. —

 

Tvoje ime bodo častili tuji narodi, *

vsi vladarji zemlje tvojo vsemogočnost,

ker bo Gospod spet pozidal Sion *

in se prikazal v svojem veličastvu.

Tedaj bo uslišal molitev siromakov, *

ne bo zavrgel njihovih prošenj. —

 

Naj se zapiše za prihodnje rodove, *

naj ljudstvo, ki bo šele rojeno, hvali Gospoda:

Gospod se je ozrl s svojega vzvišenega svetišča, *

z nebes je pogledal na zemljo.

Slišal je zdihovanje jetnikov, *

na smrt obsojene je rešil.

Naj odmeva Gospodovo ime na Síonu, *

njegovo veličastvo naj hvalijo v Jeruzalemu,

ko se bodo zbrala ljudstva in kraljestva, *

da bi služila Gospodu. —

2 Odpev Usliši, Gospod, ponižno molitev.
3 Odpev Zemljo si ustvaril, Gospod, in tudi nebo je tvoje delo.

III

Gospod je moje moči zlomil sredi pota, *

skrajšal je moje dneve.

Moj Bog, ne daj, da bi umrl v najlepših letih, *

saj ti preživiš vse rodove.

V začetku si ustvaril zemljo, *

tudi nebo je tvoje delo.

Oba bosta prešla, ti pa ostaneš, *

kakor oblačilo se vse postara.

Kakor obleko, ki se menja, boš vse zamenjal, *

vse bo preminilo.

Ti pa si vedno isti *

in tvoja leta nimajo konca.

Naši potomci bodo prebivali tukaj, *

tudi njihovi otroci bodo srečni v tvojem varstvu. —

3 Odpev Zemljo si ustvaril, Gospod, in tudi nebo je tvoje delo.

– Ljudstvo moje, poslušaj moj nauk.
– Prisluhni mojim besedam.

[L]

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Danijela (3, 8-12. 19-30)

Mladi Judje obsojeni in rešeni

Takrat pa so stopili naprej nekateri kaldejski možje in obtožili Jude. Rekli so kralju Nabuhodonozorju: »Kralj, na veke živi! Ti, o kralj, si izdal ukaz, naj vsak, ki sliši glas roga, piščali, citer, harfe, dipel in vseh vrst glasbil, pade na obraz in moli zlato podobo. Kdor pa ne pade in ne moli, naj bo vržen v gorečo, razbeljeno peč. Tu pa so judovski možje, ki si jim zaupal upravo babilonske pokrajine, Sidrah, Misah in Abdenago. Ti možje se ne menijo zate, o kralj. Tvojemu bogu ne služijo, in zlate podobe, ki si jo postavil, ne molijo.«

Tedaj je bil Nabuhodonozor poln togote in izraz njegovega obraza se je spremenil nasproti Sidrahu, Misahu in Abdenagu. Spregovoril je in ukazal, naj se peč sedemkrat bolj zakuri, kakor se je sicer zakurila. In najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal, naj zvežejo Sidraha, Misaha in Abdenaga ter jih vržejo v gorečo, razbeljeno peč. Brž so bili ti možje zvezani, in to oblečeni, v svojih suknjah, svojih čepicah in svojih drugih oblačilih, ter vrženi v gorečo, razbeljeno peč.

Kraljev ukaz je bil silno strog, in peč izredno močno zakurjena, tako da je ognjeni plamen do smrti ožgal može, ki so dvigali Sidraha, Misaha in Abdenaga. Ti trije možje, Sidrah, Misah in Abdenago, pa so padli zvezani v gorečo, razbeljeno peč. Sprehajali so se sredi plamena, hvalili so Boga in slavili Gospoda. Tedaj je kralj Nabuhodonozor ostrmel in hitro vstal. Vprašal je svoje svetovalce: »Nismo li vrgli treh mož zvezanih v ogenj?« Odgovorili so in rekli kralju: »Gotovo, o kralj!« Odgovoril je in rekel: »Glejte, vidim štiri može razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani; in četrti je videti kakor sin bogov.«

Nato je stopil Nabuhodonozor pred vrata goreče, razbeljene peči. Spregovoril je in rekel: »Sidrah, Misah in Abdenago, služabniki najvišjega Boga, pojdite ven in pridite sem!« Takoj so prišli Sidrah, Misah in Abdenago iz ognja. Tedaj so prišli satrapi, namestniki, upravniki in kraljevi uradniki ter videli te može, da ogenj ni imel nobene moči do njihovih teles: lasje na njihovih glavah niso bili osmojeni, njih oblačila niso bila spremenjena in ogenj jih ni posmodil. Nabuhodonozor je tedaj vzkliknil: »Slavljen bodi Bog Sidrahov, Misahov in Abdenagov, ki je poslal svojega angela in osvobodil svoje služabnike, ki so se zanesli nanj, prestopili kraljev ukaz in žrtvovali svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in ga ne molili razen svojega Boga. Zato zdaj ukazujem: Član katerega koli ljudstva, naroda ali jezika, ki bo nespoštljivo govoril zoper Boga Sidrahovega, Misahovega in Abdenagovega, bo na kosce razsekan in njegova hiša bo spremenjena v podrtine; kajti ni drugega boga, ki bi mogel tako rešiti kakor ta.« Potem je kralj Sidraha, Misaha in Abdenaga zopet osrečil v babilonski pokrajini.

SPEV (Prim. Dan 3, 49. 50. 95)

Gospodov angel je stopil v peč hkrati z Azarijem in njegovima tovarišema in pahnil ognjeni plamen iz peči. * Ogenj se jih sploh ni dotaknil in jim ni prizadel nič hudega in nič neprijetnega.

Slavljen bodi njihov Bog, ki je poslal svojega angela in osvobodil svoje služabnike, ki so se zanesli nanj. * Ogenj se jih sploh ni dotaknil in jim ni prizadel nič hudega in nič neprijetnega.

DRUGO BERILO

Iz homilije pisatelja iz 2. stoletja (8, 1- 9, 11)

Iskreno kesanje in pokora

Poboljšujmo se, dokler smo na svetu. Mi smo pač kakor glina v obrtnikovih rokah. Če lončar izdela posodo, pa se mu v rokah zvije ali okruši, jo izdela še enkrat, če pa jo dene že v peč, ni več pomoči. Tako se moramo tudi mi iskreno kesati in pokoriti za storjene grehe, dokler smo na tem svetu, da nas Gospod reši, dokler je še čas za spreobrnitev.

Ko odidemo s tega sveta, se tam ne moremo več spovedati in ne kesati. Zato bomo, bratje, dosegli večno življenje le tedaj, če bomo izvrševali voljo Očeta, če bomo živeli čisto in če se bomo držali Gospodovih zapovedi. Gospod pravi v evangeliju: Če niste bili zvesti v malem, kdo vam bo zaupal veliko? Povem vam, kdor je zvest v malem, bo zvest tudi v velikem. Zato vam pravim: ohranite neoskrunjeno telo in pristno krščansko vero, da boste prejeli življenje.

Nihče izmed vas naj ne trdi, da to telo ne bo sojeno, da ne bo vstalo od mrtvih. Premislite tole: ali niste bili v tem telesu odrešeni, ali niste v tem telesu prejeli vere? Zato moramo za to telo skrbeti kot za božji tempelj. V telesu boste namreč prišli v večno življenje, kakor ste bili v telesu poklicani k zveličanju. Gospod Kristus, naš odrešenik, je bil prej sicer duh, a je postal človek, ko nas je poklical. Zato bomo tudi mi v telesu prejeli plačilo.

Ljubimo in spoštujmo se med seboj, da pridemo vsi v božje kraljestvo. Dokler imamo čas za zdravljenje, se izročimo božjemu zdravniku in mu dajmo tudi plačilo. Kakšno plačilo neki? Prisrčno kesanje. Saj že vnaprej ve za vse in dobro pozna vse, kar je v našem srcu. Dajmo mu hvalo, pa ne le z usti, ampak iz srca, da nas bo sprejel kakor otroke. Gospod sam je namreč rekel: Moji bratje so tisti, ki izvršujejo voljo mojega Očeta.

SPEV (Ezek 18, 31. 32; 2 Pet 3, 9)

Vrzite od sebe vse svoje grehe in naredite si novo srce in novega duha. * Kajti ni mi všeč smrt tega, ki naj umre, govori Gospod. Spreobrnite se, da boste živeli.

Gospod potrpi z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi se vsi spokorili. * Kajti ni mi všeč smrt tega, ki naj umre, govori Gospod. Spreobrnite se, da boste živeli.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, varuj nas vsega, kar nas ogroža. Odvzemi, kar nam bremeni dušo in telo, da bomo v vsej svobodi izpolnjevali tvojo voljo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od torka IV. tedna

[D]

Pesem med letom

Ti večni stvarnik luči si,
ko nov začenjamo spet dan,
naj pesem naša te časti,
srce s teboj se veseli.

 

V ponižnosti te prosimo,
da ne podlegli bi strastem
in zviti zapeljivosti,
ki nam od vseh strani grozi.

 

Naj jeza sporov ne zbudi,
nezmernost mesta ne dobi,
naj glad poštenja ne proda,
razkošnost ne usužnji nas.

 

Tako bi treznega duha
se ohranili čisti vsi,
ostali zvesti Kristusu,
ves dan živeli za Boga.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Opevam te, Gospod, in ljubim življenje brez graje.

Ps 100 Molitev dobrega vladarja

Ako me ljubite, ohranite moje zapovedi (Jn 14,15).

 

Opeval bom ljubezen in pravico, *

Gospod, poslušaj mojo pesem.

Ljubim življenje brez graje, *

pridi in mi pomagaj. —

 

Doma bom ohranil srce čisto, *

ne bom prenašal, kar je zlo in krivično.

Kdor dela hudo, ne bo obstal pri meni, *

ker sovražim hudobijo. —

 

Ne maram izprijenega človeka, *

hudobnega nočem poznati.

Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje, *

bo moral pred menoj umolkniti.

Kdor se baha in razkazuje, *

ne bo ostal v moji družbi. —

 

Moje oči se ozirajo na zveste v deželi, *

da bi jih poklical v svojo službo.

Kdor hodi po poštenih potih, *

naj mi pomaga pri delu.

V moji hiši ne bo prebival, *

kdor snuje prevaro.

Kdor ima v ustih lažnive besede, *

ne bo ostal v moji navzočnosti.

Dan za dnem bom preganjal hudobijo v deželi, *

tako bom rešil Gospodovo mesto. —

1 Odpev Opevam te, Gospod, in ljubim življenje brez graje.
2 Odpev Ne odteguj nam, Gospod, svojega usmiljenja.

Dan 3,26.27.29.34–41 Azarijeva molitev v ognjeni peči

Spokorite se in spreobrnite, da se vam izbrišejo vaši grehi (Apd 3,19).

 

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

hvale vreden in slaven na veke.

Pravično si ravnal z nami, *

karkoli si nam storil.

Pregrešili smo se in delali hudo, *

odstopili smo od tebe in veliko grešili. —

 

Prosimo, ne zavračaj nas za zmeraj, *

to bo v slavo tvojega imena.

Ne razdiraj svoje zaveze, *

ne odteguj nam svojega usmiljenja.

Spomni se nas zaradi Abrahama, svojega ljubljenca, *

zaradi svojih svetih služabnikov Izaka in Jakoba. —

 

Obljubil si jim, da jih boš namnožil kakor zvezde na nebu, *

in njihov zarod kakor pesek ob morski obali.

Postali pa smo manjši od vseh narodov, *

ponižani smo zdaj po vsej zemlji zaradi svojih grehov. —

 

Zdaj nimamo ne kralja ne preroka *

ne voditelja ne žgalne daritve.

Ni klavne ne jedilne daritve ne kadila *

in ne kraja, kjer bi pred teboj darovali prvine.

O da bi pri tebi našli milost *

in bi nas sprejel skesane in ponižne.

Kakor neštevilne žgalne daritve *

naj velja danes pred teboj naša daritev.

Naj ti bo prijetna, *

naj ne bomo osramočeni, ko vate zaupamo. —

 

Zdaj hodimo za teboj z vsem srcem, *

ljubimo te in iščemo tvojo naklonjenost. —

2 Odpev Ne odteguj nam, Gospod, svojega usmiljenja.
3 Odpev O Bog, zapel ti bom novo pesem.

Ps 143,1–10   Molitev za zmago in mir

Vse premorem v njem, ki mi daje moč (Flp 4,13).

 

Slavim te, Gospod, moje pribežališče, *

ti me usposabljaš za boj s sovražnikom.

Ti si moj dobrotnik in varuh, *

moja obramba, moj osvoboditelj.

Vate zaupam, moje zavetje, *

ti mi podvrzi vsa ljudstva. —

 

Gospod, kaj je človek, da se zanj meniš, *

sin človekov, da nanj misliš?

Človek je kakor veter, ki mine, *

njegovi dnevi so kot senca, ki preide. —

 

Gospod, odpri nebo in nastopi, *

dotakni se gorá in se bodo kadile.

Zaženi blisk in razkropi sovražnike, *

tvoje ognjene puščice naj jih zbegajo.

Stegni svojo roko z višave in me osvobodi, *

iz velikih vodá me reši in iz roke tujcev.

Njihova usta govorijo lažnivo, *

njih desnica krivo prisega. —

 

O Bog, zapel ti bom novo pesem, *

s harfo na deset strun jo bom spremljal.

Saj ti deliš vladarjem zmago *

in rešuješ mene, svojega služabnika. —

3 Odpev O Bog, zapel ti bom novo pesem.

Kratko berilo (Iz 55,1)
Vsi žejni, pridite k vodi! In vi, ki nimate denarja, pridite, kupite žito in jejte! Pridite, kupite žito brez denarja in brez plačila vino in mleko.

Spev z odpevom

Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.

Še pred jutranjim svitom te kličem.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Sliši moj glas, Gospod, v tvoje besede zaupam.

Odpev k Hvaljen Reši nas, Gospod, iz rok naših sovražnikov.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Reši nas, Gospod, iz rok naših sovražnikov.

Prošnje

Veseli smo, da smemo to jutro Boga hvaliti. Njegova dobrota utrjuje naše upanje, zato ga zaupno prosímo:

Gospod, usliši nas v svojo slavo.

Hvala ti, Bog in Oče našega odrešenika Jezusa Kristusa,

– za spoznanje in nesmrtnost, ki smo ju po njem prejeli.

Daj nam ponižno srce,

– da bomo drug drugemu služili v Kristusovi ljubezni.

Napolni nas, svoje služabnike, s Svetim Duhom,

– da bo naša bratska ljubezen brez hinavščine.

Človeku si dal zapoved dela, da bi gospodoval svetu,

– naj po tvoji dobroti z delom slavimo tebe in posvečujemo svoje brate in sestre.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod Bog, prosimo te, pomnoži v nas vero, da te bomo hvalili in dosegli neminljive sadove v nebesih. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od torka IV. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 1 

Vladar mogočni, pravi Bog,

v modrosti vodiš časov tek,

s svetlobo jutro razsvetliš

in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,

vročine kvarne reši nas,

telesno zdravje okrepčaj

in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,

in ti, njegov edini Sin,

in Sveti Duh, naš Tolažnik,

en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Božjo voljo poznate, blagor vam, če boste po njej živeli!

Ps 118,137–144  (XVIII)   Hvala Božji postavi 

 

Pravičen si, Gospod, pravičen, *

tvoje sodbe so prave. 

Kar si določil, je vse pravično, *

vse trdna in čista resnica. —

 

Žalosten sem in ogorčen, *

ker moji nasprotniki pozabljajo tvoje besede.

Tvoja govorica, Gospod, je čista in jasna *

in jaz, tvoj služabnik, jo ljubim. —

 

Majhen sem in preziran, *

a tvojih zapovedi ne pozabljam.

Tvoja pravičnost je večna pravičnost, *

tvoji zakoni so sama resnica. —

 

Zadeli sta me nadloga in stiska, *

a tvoje zapovedi so mi v veselje.

Tvoji zakoni so pravilni na veke, *

pouči me in bom znal prav živeti. —

1 Odpev Božjo voljo poznate, blagor vam, če boste po njej živeli!
2 Odpev Ozri se, Gospod, na mojo molitev.

Ps 87   Molitev v hudi bolezni

To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).

I

Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *

tudi ponoči tožim.

Naj pride k tebi moja molitev, *

prisluhni moji prošnji. —

 

Moja duša je polna bridkosti, *

moje življenje se bliža smrti.

Za umirajočega me imajo, *

mislijo, da sem z močmi pri kraju.

Med mrtve so me že prišteli, *

sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.

Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *

da ne skrbiš več zanje. —

 

Pahnil si me v globoko jamo, *

v temo in zapuščenost.

Trdo me je zadela tvoja desnica, *

zgrnile so se name vse bolečine. —

2 Odpev Ozri se, Gospod, na mojo molitev.
3 Odpev Na ves glas, Gospod, kličem, ne obračaj se od mene.

II

Moji prijatelji so me zapustili, *

moja bolezen se jim gnusi. 

Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *

oči mi medlijo od hudega.

Gospod, ves dan vzdihujem, *

svoje roke stegujem k tebi. —

 

Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *

ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?

Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *

in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?

Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *

in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —

 

Moj Bog, na ves glas te kličem, *

že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.

Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *

in skrivaš svoje obličje pred mano?

Mučim se nesrečen od mladosti, *

prenašam težke bolezni in hiram.

Hudo si me preskušal s trpljenjem, *

strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.

Zapustili so me prijatelji in znanci, *

pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —

3 Odpev Na ves glas, Gospod, kličem, ne obračaj se od mene.
Opoldne

Kratko berilo (5 Mz 30,11.14)
Zapoved, ki ti jo dajem, ni zate pretežka in ni daleč od tebe. Ta zapoved je prav blizu tebe, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo moreš spolnjevati.

– Tvoja beseda mi je kakor svetilka,
– je kakor luč na moji poti.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Dobri Bog, apostolu Petru si razodel svoj načrt odrešenja za vse ljudi. Naj ti bodo všeč naša dejanja in naj služijo tvoji ljubezni in odrešitveni volji. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od torka IV. tedna

[D]

Pesem med letom

Začetnik časov in vladar,
za delo nam odmerjaš dan,
za njim pa nam pošiljaš noč,
da v njej se odpočijemo.

 

Ti vodi našega duha,
da ne bi ranil nas napad
hudobnega sovražnika,
zavisti vse začetnika.

 

Pogasi plamen zlih strasti,
da se ne vdamo čutnosti,
naj tvoja milost nas to noč
obváruje vsega hudega.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj se posuši moja desnica.

Ps 136,1–6   Ob babilonskih rekah

Telesno ujetništvo izraelskega ljudstva je podoba našega duhovnega ujetništva (sv. Hilarij).

 

Ob babilonskih rekah smo sedeli in jokali, *

spominjali smo se Siona.

Na vrbe ob vodah tuje dežele *

smo obesili svoje citre. —

 

Tam so od nas zahtevali pesmi *

tisti, ki so nas odvedli v sužnost.

Naši mučitelji so hoteli, naj bomo veseli: *

»Pojte nam katero sionskih pesmi!« —

 

Kako naj bi peli Gospodovo pesem *

v tuji deželi?

Če pozabim tebe, Jeruzalem, *

naj se posuši moja desnica.

Naj se mi jezik prilepi v ustih, *

če se ne bom več spominjal tebe,

če ne bom Jeruzalema postavil *

nad vse svoje veselje. —

1 Odpev Če pozabim tebe, Jeruzalem, naj se posuši moja desnica.
2 Odpev Vpričo angelov, Gospod, ti bom prepeval.

Ps 137 Zahvala za Božje dobrote

Kralji zemlje prinašajo v sveto mesto to, kar jim je v slavo in čast (Raz 21,24).

 

Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, *

ker si slišal moje besede.

Vpričo angelov ti bom prepeval, *

v molitvi se bom obračal k tebi.

Slavil te bom zaradi tvoje dobrote in zvestobe, *

nad vse si poveličal svoje ime in svojo obljubo. —

 

Kadarkoli te kličem, me slišiš *

in povečaš moč moji duši.

Gospod, vsi vladarji te bodo slavili, *

ko bodo slišali, kako ti vladaš.

Opevali bodo tvoja pota, *

velika je namreč tvoja slava.

Vzvišen si, Gospod, vendar gledaš tudi na nizkega, *

prevzetnega pa poznaš že od daleč. —

 

Sredi stiske me ohranjaš živega, *

zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica.

 

Vem, da mi boš še naprej pomagal, ker si tako dober; *

tvoja stvar sem, nikar me ne zapusti. —

2 Odpev Vpričo angelov, Gospod, ti bom prepeval.
3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.

Raz 4,11;5,9.10.12  Pesem odrešenih

 

Gospod, naš Bog, zares si vreden, *

da prejmeš moč in čast in slavo.

Ti si vse ustvaril, *

po tvoji volji je bivalo in bilo ustvarjeno. —

 

Vreden si, Gospod, da vzameš knjigo *

in odpreš njene pečate.

Žrtvovan si bil in nas s svojo krvjo Bogu odkupil *

iz vsakega rodu in jezika in naroda in ljudstva.

Napravil si nas za kraljestvo in duhovnike našemu Bogu, *

kraljevali bomo na zemlji. —

 

Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, *

da prejme moč in modrost in božanstvo.

Njemu čast in vsemogočnost, *

njemu slava in hvala. —

3 Odpev Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno, da prejme slavo in čast.

Kratko berilo (Kol 3,16)
Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; v vsej modrosti drug drugega poučujte ter opominjajte in s psalmi, slavospevi in duhovnimi pesmimi hvaležno prepevajte Bogu v svojih srcih.

Spev z odpevom

Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.

Večne radosti bom užival na tvoji desnici.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod, moje veselje bo popolno, ko te bom gledal.

Odpev k Moja duša Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.

Prošnje

Kristusa, ki daje svojemu ljudstvu moč in trdnost, poveličujmo in ga iskreno prosimo:

Gospod, usliši nas, vedno te bomo slavili.

Kristus, svoje verne si poklical k resnici evangelija,

– utrdi jim vero in daj jim vztrajnost.

Vodi po svojih načrtih misli in dejanja tistih, ki vladajo nad nami,

– daj jim zmožnost, da nas bodo vodili v miru.

Množice si nasitil s kruhom,

– naj tudi mi po svojih močeh pomagamo lačnim.

Voditelji narodov naj ne gledajo le na blagor svojega ljudstva,

– naj se ozirajo na vse narode in skrbijo zanje.

Bratom in sestram, ki so umrli, podeli vstajenje in večno srečo,

– ko prideš, da boš poveličan v vseh, ki so verovali.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, v tvoji pričujočnosti mólimo in te prosimo, naj to, kar z usti izpovedujemo, zvesto ohranimo v svojem srcu. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Torek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 142,1–11 Molitev v stiski

Človeka ne opravičijo dela postave, ampak vera v Jezusa Kristusa (Gal 2,18).

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

čuj mojo prošnjo, ker si zvest in dober.

Ne kliči me pred svojo sodbo, *

saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo. —

 

Sovražnik me preganja in v prah tepta moje življenje, *

pahnil me je v temo kot davno umrle.

Moj duh v meni skoraj ugaša, *

srce mi je otrpnilo.

Tvojih dobrot v davnih dnevih se spominjam, *

razmišljam o vseh tvojih delih. —

 

Svoje roke dvigam k tebi, *

po tebi me žeja kot suho zemljo.

Gospod, hitro me usliši, *

kajti moj duh že omaguje.

Ne skrivaj pred mano svojega obličja, *

da ne bom podoben tem, ki umirajo.

Naj skoraj prejmem tvojo milost, *

kajti v tebe zaupam.

Pokaži mi pot, po kateri naj hodim, *

saj v tvoje roke izročam svoje življenje. —

 

Reši me mojih sovražnikov, *

Gospod, v tebe upam.

Moj Bog si, úči me spolnjevati tvojo voljo, *

v svoji dobroti me varno vodi. —

 

Gospod, zaradi svojega imena me ohrani živega, *

po svoji dobroti me reši iz stiske.

 

Odpev Ne skrivaj pred mano svojega obličja, Gospod, kajti v tebe zaupam.

 

Kratko berilo (1 Pt 5,8–9)

Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri!

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Usmiljeni Bog, dobrohotno razsvetljuj nocojšnjo noč. Daj nam, svojim služabnikom, da bomo v miru zaspali in se ob zori novega dne v tvojem imenu veseli zbudili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Premila Mati Zveličarjeva,

odprta vrata nebeška in morska zvezda,

pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.

Ob angelovem oznanjenju

si svojega Stvarnika čudežno spočela

in ostala devica prej in slej,

usmili se grešnikov.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018