HOZANA.si: Brevir

«   »

13. 1. 2019, Nedelja Jezusovega krsta

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Nedelja Jezusovega krsta

Povabilo

Odpev Kristusa, ljubljenega Sina, nad katerim ima Oče veselje, pridite, molimo.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi


O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev Kristusa, ljubljenega Sina, nad katerim ima Oče veselje, pridite, molimo.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev Kristusa, ljubljenega Sina, nad katerim ima Oče veselje, pridite, molimo.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev Kristusa, ljubljenega Sina, nad katerim ima Oče veselje, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kristusa, ljubljenega Sina, nad katerim ima Oče veselje, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Ko Janez krsti Jezusa,
kot Božja volja je bila,
Gospod ves Jordan posveti
v krstni vrelec za ljudi.

 

Potreben ni očiščenja,
ki čiste je Device sad:
sprejel je krst zaradi nas,
da grehov vseh bi nas opral.

 

Z neba se Oče oglasi:
»To je moj ljubi, Božji Sin,«
in Sveti Duh prikaže se
in plava kot golob nad njim.

 

Bog Oče, Sin in Sveti Duh
so tri osebe, en sam Bog,
v imenu Troedinega
je Cerkev vir zveličanja.

 

Naj, Kristus, te ves svet slavi,
življenje in resnica si,
Očeta glas in sij Duha
potrdil to je iz neba. Amen.

1 Odpev Gospod se oglaša nad vodami, Bog veličastva grmi nad valovi.

Ps 28   Slavospev Božji moči

Glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni Sin.« (Mt 3,17).

 

Zapojte hvalnico, Božji otroci, *

Gospodu v čast in slavo. 

Oznaníte slavo Gospodovega veličastva, *

molíte Gospoda, ker je mogočen. —

 

Gospod se oglaša nad vodami, *

Bog veličastva grmi nad silnimi valovi.

Gospodov glas je mogočen, *

Gospodov glas je veličasten. —

 

Gospodov glas lomi mogočna drevesa, *

Gospodov glas ruva libanonske cedre.

Ob Gospodovem grmenju se tresejo najvišje gore, *

poskakujejo kakor mlada živina. —

 

Gospodov glas kreše ognjene strele, *

Gospodov glas pretresa planjave.

Gospodov glas zvija hraste in klesti gozdove, *

preplašene živali v strahu drgetajo.

Vse stvarstvo odmeva od vzklikov: *

»Gospodu slava, Gospodu slava!« —

 

Gospod pa stoji mirno nad viharjem, *

prestoluje in vlada na veke.

Gospod daje moč svojemu ljudstvu, *

blagoslavlja nas s svojim svetim mirom. —

1 Odpev Gospod se oglaša nad vodami, Bog veličastva grmi nad valovi.
2 Odpev Vsa zemlja naj se ti klanja, Gospod, in se veseli, ker si prišel kot nova luč vseh vekov.

Ps 65   Pesem pri zahvalni daritvi

O Gospodovem vstajenju in spreobrnjenju narodov (Hezihij).

I

Pojte Bogu, vse dežele, *

pojte slavo njegovemu imenu.

Nad vse ga vedno slavite, *

govorite Bogu: »Kako čudovita so tvoja dela!

Tvojemu veličastvu se klanjajo celo tvoji sovražniki, *

vsa zemlja naj se ti klanja in tvoje ime opeva.« —

 

Pridite in poglejte Božja dela: *

čudovite reči je storil človeškim otrokom.

Rdeče morje je spremenil v suho zemljo, *

po suhem so šli Izraelci čez reko Jordan.

Veselimo se njegove mogočnosti, *

s svojo močjo gospoduje na veke.

Njegove oči gledajo na vse narode, *

naj si uporniki nič ne domišljajo. —

 

Slavite našega Boga, o ljudstva, *

razglašajte njegovo hvalo.

On nam daje življenje, *

noče, da bi omagali. —

 

O Bog, res si nas preizkušal, *

kakor srebro v ognju si nas prečistil.

Zapletel si nas v gosto mrežo, *

na ramena si nam naložil težko breme.

Sovražnikom si dovolil, *

da so nam hodili po glavah.

Šli smo skozi ogenj in vodo, *

a vendar si nas pripeljal na varno. —

2 Odpev Vsa zemlja naj se ti klanja, Gospod, in se veseli, ker si prišel kot nova luč vseh vekov.
3 Odpev Hvaljen Bog, ki nam daje življenje in noče, da bi omagali.

II

Stopil bom v tvojo hišo z darovi, *

spolnil bom svoje zaobljube,

zaobljube, ki so jih izrekle moje ustnice, *

in so jih v stiski obljubila moja usta.

Daroval ti bom spravne in hvalne daritve *

in ti prinašal svoje darove. —

 

Čujte vsi, ki se Boga bojite, *

povedal bom, kaj vse je storil zame.

Obrnil sem se k njemu, *

na ves glas sem ga hvalil.

Če bi nosil hudobijo v svojem srcu, *

bi me Gospod ne bil uslišal.

Toda Bog me je uslišal, *

poslušal je glas moje prošnje. —

 

Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje *

in mi ni odrekel svojega usmiljenja. —

3 Odpev Hvaljen Bog, ki nam daje življenje in noče, da bi omagali.

- Ta je moj preljubi Sin,

- njega poslušajte.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Izaija (42,1-9; 49, 1-9)

Gospodov krotki služabnik - luč narodov

Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, nad katerim imam veselje. Del sem nanj svojega duha, da bo oznanil narodom pravico. Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne zlomi in tlečega stenja ne pogasi: po resnici bo pravico oznanjal. Ne bo opešal, ne podlegel, dokler ne utrdi na Zemlji pravice, zakaj otoki čakajo njegove postave.

Tako pravi Bog, Gospod, ki je ustvaril nebo in ga razpel, ki je razprostrl zemljo z njenim rastlinstvom, dal dihanje ljudstvu na njej in duha hodečim po njej: Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnosti, prijel sem te za roko in te čuval, dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, da odpreš slepe oči, da pripelješ jetnike iz zapora, iz ječe one, ki sedijo v temi.

Jaz sem Gospod, to mi je ime, svoje časti ne dam drugemu, ne svoje slave malikom. Prej napovedano, glejte, se je spolnilo! In novo oznanjam, preden vzklije, vam dajem slišati.

»Poslušajte me, otoki, pazite, ljudstva v daljavi! Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je s senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu.

Rekel mi je: »Moj služabnik si, Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem si rekel: »Zaman sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo.

Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč.

Rekel je torej: »Premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje.«

Tako govori Gospod, Izraelov odkupitelj, njegov Sveti, zaničevanemu, gnusobi ljudi, hlapcu samosilnikov: Kralji bodo to videli in vstajali, knezi se bodo klanjali zaradi Gospoda, ki je zvest, zaradi Izraelovega Svetega, ki te je izvolil.

Tako govori Gospod: Ob času milosti te uslišim, ob dnevu zveličanja ti pomagam. Čuvam te in te dam v zavezo ljudstvu, da povzdigneš deželo, da razdeliš opustošene dediščine, da porečeš jetnikom: »Pojdite ven«, tem, ki so v temi: »Pridite na svetlo!« Po potih bodo pasli, po vseh golih gričih bo njih paša.

SPEV (Mt 3,16.17; Lk 3, 22)

Danes so se po Gospodovem krstu v Jordanu odprla nebesa in Sveti Duh je kakor golob prišel nadenj in začul se je Očetov glas: * Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.

Prišel je nadenj Sveti Duh v podobi goloba in začul se je glas iz nebes: * Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.

DRUGO BERILO

Sv. Gregor Nacianški (330-389/390), eden eden velikih vzhodnih cerkvenih učiteljev, doma iz Kapadocije v Mali Aziji, kot carigrajski škof branilec nauka o sv. Trojici

Iz govorov sv. Gregorja Nacianškega, škofa (39. govor 14-16. 20)

Jezusov krst

Kristus je bil razsvetljen, bodimo mi z njim ožarjeni z lučjo. Pri krstu je bil Kristus potopljen, spustimo se z njim navzdol, da se bomo z njim povzpeli navzgor.

Janez krščuje in pristopi Jezus, da bi posvetil menda tudi krščevalca, očitno pa z namenom v celoti starega Adama utopiti v vodi. Pred nami pristopa h krstu in za nas posvečuje Jordan: on, ki je bil duh in meso, da bi spopolnil človeka z Duhom in vodo.

Krstnik se ga brani sprejeti, a Jezus vztraja. Tedaj reče Janez: Meni je treba, da me ti krstiš. To reče svetilka Soncu, glas Besedi, prijatelj Ženinu, največji med rojenimi iz žene, Prvorojencu vsega stvarstva, oni, ki ga je v materinem telesu pozdravljal, onemu, ki ga je v materinem telesu častil, predhodnik in prihajajoči, razodevajoče se razodetemu. Meni je treba, da me ti krstiš; prideni še to: da bom zate krščen. Morebiti je vedel, da bo krščen z mučeništvom, ali pa, da njegove noge - kakor Petrove - ne bodo samo umite.

Jezus stopi iz vode in dvigne svet s seboj. Tedaj zagleda odpirajoča se nebesa, ki jih je bil zaprl Adam sebi in potomcem, prav tako kakor raj z ognjenim mečem. Duh izpriča Jezusovo božanstvo, se spusti na sebi enakega in iz nebes zadoni glas - tukaj je namreč navzoč on, kateremu velja pričevanje. In Duh, viden v podobi goloba, počasti Jezusovo telo, saj je po pobožanstvenju tudi to Bog. Podobno je golob naznanil pred davnimi veki konec potopa.

Slavimo torej danes in veselo praznujmo Kristusov krst. Očistite se popolnoma in napredujte še v čistosti. Nobene reči se Bog tako ne veseli kakor človekovega poboljšanja in rešenja. Za človeka je namreč sleherna beseda in vse skrivnosti. Postanite svetu svetilniki, oživljajoča moč ostalim ljudem, dovršene luči stoječe pred veliko lučjo. Tej se dajte uvajati v razsvetljevanje, čisteje in jasneje obsijani od Trojice, od katere ste zdaj prejeli nepopoln, a primeren žarek, izhajajoč iz enega božanstva, v Kristusu Jezusu našem Gospodu. Njemu slava in oblast na vekomaj. Amen.

SPEV

Danes so se nebesa odprla, morje in zemlja vriskata, gore in hribi se veselijo. * Janez je krstil Kristusa v Jordanu.

Kaj ti je, morje, da se umikaš, in Jordan, da stojiš? * Janez je krstil Kristusa v Jordanu.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Kot luč je Jezus zasijal
in vsem je rešenik postal,
zato vsi narodi zemljé
ga z vdano pesmijo slavé.

 

Ko trideset preživel let
kot človek je na zemlji že,
je prosil Janeza za krst,
čeprav je vseh bil grehov prost.

 

Presrečni Janez brani se,
da on bi krstil Kristusa,
saj Jagnje s svojo bo krvjo
izmilo krivdo vseh ljudi.

 

Z neba je pričal Oče sam
za Sina svojega – Boga,
ožaril ga je Sveti Duh,
delivec vzvišenih darov.

 

Naj, Kristus, te ves svet slavi,
življenje in resnica si,
Očeta glas in sij Duha
potrdil to je iz neba. Amen.

Odpev 1 Vojak krščuje Kralja, služabnik Gospoda, Janez Odrešenika; voda reke Jordan strmi, golob pričuje, sliši se Očetov glas: Ta je moj Sin.

[D]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

Odpev 1 Vojak krščuje Kralja, služabnik Gospoda, Janez Odrešenika; voda reke Jordan strmi, golob pričuje, sliši se Očetov glas: Ta je moj Sin.
Odpev 2 Vsi studenci vode so bili posvečeni, ko se je Kristus v slavi prikazal vesoljnemu svetu. Zajemajte vodo iz Odrešenikovih studencev, Kristus, naš Bog, je posvetil vse stvarstvo.

[D]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

Odpev 2 Vsi studenci vode so bili posvečeni, ko se je Kristus v slavi prikazal vesoljnemu svetu. Zajemajte vodo iz Odrešenikovih studencev, Kristus, naš Bog, je posvetil vse stvarstvo.
Odpev 3 Vsi te poveličujemo, Bog in Odrešenik, ki z Duhom in ognjem očiščuješ človeško grešnost.

[D]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

Odpev 3 Vsi te poveličujemo, Bog in Odrešenik, ki z Duhom in ognjem očiščuješ človeško grešnost.
Kratko berilo (Iz 61,1–2a)
Duh vsemogočnega Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim, da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu, da oznanim jetnikom prostost in zvezanim rešenje, da okličem leto Gospodove milosti.
Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Danes si se nam razodel.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Odpev k Hvaljen Kristus je krščen, ves svet je posvečen, podaril nam je odpuščanje grehov, očistimo se vsi z vodo in Svetim Duhom.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Kristus je krščen, ves svet je posvečen, podaril nam je odpuščanje grehov, očistimo se vsi z vodo in Svetim Duhom.
Prošnje

Prosímo našega Odrešenika, ki se je dal krstiti Janezu v Jordanu:

Gospod, usmili se nas.

Kristus, razodel si se nam in nas razsvetlil,

– naj tvoja luč sveti vsem, ki jih bomo danes srečali.

Gospod, usmili se nas.

Ponižal si se in se dal krstiti svojemu služabniku, da bi nam dal zgled ponižnosti,

– daj nam svojega Duha, da bomo ponižno služili bratom in sestram.

Gospod, usmili se nas.

S krstom si nas očistil vsakega madeža in nas naredil za Božje otroke,

– daj duha posinovljenja vsem, ki te iščejo.

Gospod, usmili se nas.

S krstom si posvetil vse stvarstvo in si odprl ljudem pot vrnitve k Očetu,

– naj bomo zvesti pričevalci tvojega evangelija v svetu.

Gospod, usmili se nas.

Ob krstu si nam razodel skrivnost presvete Trojice,

– obnovi duha posinovljenja v vseh, ki so po krstu deležni kraljevega duhovništva.

Gospod, usmili se nas.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so lastni

Lastno

odpev, 1. psalm, 2. psalm, 3. psalm, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne
Jezus je odgovoril Janezu: Pusti zdaj, spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

 

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

II

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

III

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte Gospoda, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

Opoldne
Jezus je odgovoril Janezu: Pusti zdaj, spodobi se nama, da tako spolniva vso pravico.
Opoldne

Kratko berilo (Iz 42,1)
Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, nad katerim imam veselje. Dal sem nanj svojega duha, da bo oznanil narodom pravico.

– Glej, moj služabnik, ki ga podpiram,
– moj izvoljeni, nad katerim imam veselje.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
Ko Janez krsti Jezusa,
kot Božja volja je bila,
Gospod ves Jordan posveti
v krstni vrelec za ljudi.

 

Potreben ni očiščenja,
ki čiste je Device sad:
sprejel je krst zaradi nas,
da grehov vseh bi nas opral.

 

Z neba se Oče oglasi:
»To je moj ljubi, Božji Sin,«
in Sveti Duh prikaže se
in plava kot golob nad njim.

 

Bog Oče, Sin in Sveti Duh
so tri osebe, en sam Bog,
v imenu Troedinega
je Cerkev vir zveličanja.

 

Naj, Kristus, te ves svet slavi,
življenje in resnica si,
Očeta glas in sij Duha
potrdil to je iz neba. Amen.

Odpev 1 Iz nebes se je zaslišal Očetov glas: Ta je moj Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte.

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

Odpev 1 Iz nebes se je zaslišal Očetov glas: Ta je moj Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte.
Odpev 2 Zveličar je v reki Jordanu kači, hudemu duhu, glavo strl in vse iztrgal iz njegove oblasti.

Ps 111 Sreča pravičnega človeka

Kakor otroci luči hodite; sad luči je v vsakršni dobroti, pravici in resnici (Ef 5,8–9).

 

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in z veseljem spolnjuje njegove zapovedi.

Mogočen bo njegov rod na zemlji, *

Bog blagoslavlja pravične.

Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši, *

vselej deli radodarno. —

 

Kakor luč v temi bo svetil, *

dober, usmiljen in pravičen.

Blagor človeku, ki je usmiljen in rad pomaga, *

svojo lastnino porablja po vesti. —

 

Nikoli ne bo klonil, *

pravični bo ostal v večnem spominu.

Ne boji se nobene preskušnje, *

njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.

Stanoviten je in pogumen, *

dokler ne zmaga krivice s pravico.

Darežljivo deli ubogim, njegova dobrota ne mine, *

z dobrimi deli si plete venec slave. —

 

Hudobnež se nad tem jezi in z zobmi škriplje, *

a njegove zavistne želje se ne bodo spolnile. —

Odpev 2 Zveličar je v reki Jordanu kači, hudemu duhu, glavo strl in vse iztrgal iz njegove oblasti.
Odpev 3 Čudovito skrivnost danes praznujemo: Stvarnik vesolja v Jordanu očiščuje naše grehe.

Raz 15,3–4  Zahvalna pesem

 

Velika in čudovita so tvoja dela, *

Gospod, Bog vsemogočni.

Pravična in resnična so tvoja pota, *

ti si kralj vekomaj. —

 

Gospod, kdo bi te ne priznaval *

in ne slavil tvojega imena?

Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *

ker so se razodele tvoje sodbe. —

Odpev 3 Čudovito skrivnost danes praznujemo: Stvarnik vesolja v Jordanu očiščuje naše grehe.
Kratko berilo (Apd 10,37–38)
Vi veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je Janez oznanjal: kako je Bog s Svetim Duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili po hudem duhu obsedeni, zakaj Bog je bil z njim.
Spev z odpevom

Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo.
Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo.

Jezus Kristus, naš Gospod.
Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo.

Odpev k Moja duša Jezus nas je ljubil in s svojo krvjo očistil naših grehov ter nas napravil za kraljestvo in duhovnike Bogu, svojemu Očetu. Njemu slava in oblast na veke.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Jezus nas je ljubil in s svojo krvjo očistil naših grehov ter nas napravil za kraljestvo in duhovnike Bogu, svojemu Očetu. Njemu slava in oblast na veke.

Prošnje

Prosímo našega Odrešenika, ki se je dal krstiti Janezu v Jordanu:

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, Božji služabnik, nad teboj ima Oče veselje,

– daj nam svojega Duha.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, Božji izvoljenec, nalomljenega trsa nisi zlomil in tlečega stenja nisi ugásil,

– usmili se vseh, ki te iskreno iščejo.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, Božji Sin, srednik nove zaveze, Oče te je poklical za luč vseh narodov,

– po krstni vodi odpiraj oči slepim.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, zveličar ljudi, Oče te je mazilil s Svetim Duhom, da izvršiš odrešenje,

– naj te vsi spoznajo in verujejo vate, da bodo dosegli večno življenje.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, naše upanje, ti vodiš k luči vse, ki tavajo v temi,

– sprejmi naše umrle brate in sestre v svoje kraljestvo.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu …

Po prazniku Jezusovega krsta se začno navadne nedelje in navadni delavniki.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pozdravljena, Kraljica,

mati usmiljenja,

življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,

k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas

in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.

O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019