HOZANA.si: Brevir

«   »

12. 1. 2019, Sobota, 12. januar

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote II. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Ko modri Dete vidijo,
se vdano mu poklonijo,
kadilo, miro in zlato
spoštljivo mu darujejo.

 

Bogu velja kadila vonj,
in Kralju večnosti zlato,
nam trpka mira govori,
da Sin človekov umrl bo.

 

Si večji od velikih mest,
edini, Betlehem, izbran,
da v tebi se rodil je Bog,
ki pravi človek je postal.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki ljudstvom razodevaš se,
z Očetom, Duhom vzvišenim
od vekomaj do vekomaj. Amen.

1 Odpev Spomni se nas, Gospod, obišči nas in reši.

Ps 105 Gospodova dobrota in človeška nezvestoba

To je zapisano v svarilo nam, ki smo doživeli dopolnitev časov (1 Kor 10,11).

I

Slavite Gospoda, ker je dober, *

vekomaj traja njegova ljubezen. —

 

Kdo bo naštel vsa Gospodova mogočna dela? *

Kdo bi ga mogel primerno hvaliti?

Blagor njim, ki spolnjujejo Božje zapovedi, *

ki vedno delajo po pravici. —

 

Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva, *

Gospod, obišči nas in nas reši.

Naj uživamo srečo tvojih izvoljencev, *

naj se radujemo in ponašamo, da smo tvoja lastnina. —

 

Grešili smo kakor naši očetje, *

bili smo krivični in hudobni.

Naši očetje v Egiptu *

niso razumeli tvojih znamenj.

Niso se spominjali tvoje velike ljubezni, *

ko so se ti upirali pri Rdečem morju.

Ti pa si jih rešil zaradi svojega imena, *

pokazal si svojo vsemogočnost. —

 

Po tvoji volji se je Rdeče morje posušilo, *

peljal si jih skozi valove kakor po suhem.

Rešil si jih zasledovalcev, *

osvobodil si jih iz rok sovražnikov.

Vode so pokrile njih nasprotnike, *

niti eden od njih se ni rešil.

Tedaj so verjeli tvojim besedam, *

peli so ti hvalo, Najvišji. —

 

Toda hitro so pozabili na tvoja dela, *

niso zaupali tvojim načrtom.

Vdali so se poželenju v puščavi, *

skušali so te v pustinji.

Dal si jim, kolikor so želeli, *

toda mnoge je pobrala kuga. —

 

Uprli so se Mojzesu v taborišču *

in Aronu, tvojemu velikemu duhovniku.

Odprla se je zemlja, *

požrla je voditelje upora.

Ogenj je bruhnil iz globine, *

plamen je požgal vse upornike. —

1 Odpev Spomni se nas, Gospod, obišči nas in reši.
2 Odpev Ne pozabimo na zavezo s svojim Bogom.

II

Naredili so si tele ob Sinajski gori *

in molili iz zlata ulito podobo.

Živega Boga so zamenjali za malika, *

za podobo neumne živali.

Pozabili so na Boga, ki jih je rešil, *

in na znamenja, ki jih je delal v Egiptu.

Pozabili so na čudeže v egiptovski deželi, *

na velika Božja dela ob Rdečem morju.

Gotovo bi bili uničeni, *

da ni Mojzes prosil zanje.

Božji izvoljenec je odvrnil kazen *

in niso bili pokončani. —

 

Zavidanja vredno deželo so odklonili, *

niso verovali Božji besedi.

Godrnjali so v svojih šotorih, *

niso hoteli ubogati Gospoda.

Zato jim je zagrozil z dvignjeno roko, *

da bodo pokončani v puščavi,

da bodo narodi razkropili njihov zarod *

in jih razpršili po deželah. —

 

Oklenili so se tujega božanstva, *

ga častili s požrešnostjo in nečistovanjem.

S takimi dejanji so izzivali Gospoda, *

da je začela razsajati kuga.

Tedaj je nastopil veliki duhovnik in sodil, *

nadloga je ponehala.

To se mu je štelo v zasluženje *

za vse rodove na veke. —

 

Gospoda so žalili s prepirom zaradi vode iz skale, *

takrat se je tudi Mojzes pregrešil.

S svojo upornostjo so ga razjezili, *

da je nepremišljeno govoril.  —

2 Odpev Ne pozabimo na zavezo s svojim Bogom.
3 Odpev Reši nas, Gospod, zberi nas izmed narodov.

III

V obljubljeni deželi niso iztrebili ljudstev, *

kakor jim je Gospod Bog ukazal.

Pomešali so se z malikovalci, *

prevzeli so njih navade.

Častili so njihove bogove, *

to je postalo zanje usodno. —

 

Žrtvovali so sinove in hčere malikom, *

nedolžno kri svojih otrok so prelivali.

Darovali so jih narejenim podobam, *

dežela je bila s krvjo omadeževana.

Oskrunili so se s svojimi zločini, *

s svojimi deli odstopili od Gospoda. —

 

Gospod Bog se je razsrdil nad svojim ljudstvom *

in njegova dediščina se mu je pristúdila.

Prepustil jih je tujim narodom, *

podvrgel jih je njihovim nasprotnikom.

Ti so jih od vseh strani stiskali *

in popolnoma podjarmili. —

 

Bog jih je velikokrat rešil, *

oni pa so ga kar naprej žalili.

Vedno bolj so grešili *

in se pogrezali v svoje hudobije.

Vendar se je ozrl na njihovo stisko, *

ko je slišal njihovo molitev. —

 

Spomnil se je v njihov blagor svoje zaveze, *

usmilil se jih je zaradi svoje velike dobrote.

Zaradi njega so bili do njih usmiljeni *

celo tisti, ki so jih premagali. —

 

Gospod, naš Bog, ti nas reši, *

zberi nas izmed narodov.

Tvoje sveto ime bomo slavili *

veseli, da te smemo hvaliti. —

 

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, zdaj in vselej. *

Tako se zgodi. Amen. —

3 Odpev Reši nas, Gospod, zberi nas izmed narodov.

[L]

- Jezus je prava luč,

- ki razsvetljuje vsakega človeka.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Izaija (66,10-14. 18-23)

Vesoljno odrešenje

Veselite se z Jeruzalemom! Radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite! Vriskajte od veselja z njim vsi, ki žalujete nad njim! Da se nasesate in nasitite na prsih njegovih tolažb, da se nasrkate in se okrepite od polnosti njegove bogastva.

Zakaj tako govori Gospod: Glej, napeljem k njemu mir kakor reko, in kakor preplavljajoč potok veličastvo narodov. Njegove dojenčke bodo na ramah nosili in na kolenih ljubkovali. Kakor dečka, ki ga tolaži njegova mati, tako vas bom jaz tolažil. V Jeruzalemu boste potolaženi. Ko boste to videli, se bo razveselilo vaše srce in vaše telo vzcvete kakor nežna trava. Tako bo očitna Gospodova roka na njegovih služabnikih, njegovim sovražnikom pa njegova jeza.

Jaz poznam njih dejanja in misli, in bom prišel, da zberem vse narode in jezike. Prišli bodo in videli moje veličastvo. Tedaj naredim čudežno znamenje na njih in jih nekaj izmed njih, ki so se rešili, pošljem k narodom: v Tarsis, Ful in Lud, Mesek in Roš, v Tuval in Javan, na daljne otoke, ki še niso slišali vesti o meni, ne videli mojega veličastva; in oznanjali bodo med narodi moje veličastvo.

In pripeljejo vse vaše brate izmed vseh narodov v dar Gospodu, na konjih, na vozeh, na nosilih, na mezgih in dromedarjih na mojo sveto goro v Jeruzalem, govori Gospod, kakor Izraelovi sinovi prinašajo jedilno daritev v čisti posodi v Gospodovo hišo. In nekatere izmed njih vzamem za duhovnike, levite, govori Gospod.

Kajti kakor bosta obstala pred menoj novo nebo in nova zemlja, ki ju naredim, govori Gospod, tako bo obstal vaš zarod in vaše ime. In od mlaja do mlaja in od sobote do sobote bo prihajalo vse mesto molit predme, govori Gospod.

SPEV (Iz 66,18.19; Jan 17, 6.18)

Glej, prišel bom, da zberem vse narode in jezike. * Prišli bodo in videli moje veličastvo in ga oznanjali narodom.

Tvoje ime sem razodel ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. * Prišli bodo in videli moje veličastvo in ga oznanjali narodom.

DRUGO BERILO

Faust (ok. 455-ok. 490) iz Britanije, škof v Riezu na Provansalskem, borec zoper krivoverstva z govori in spisi

Iz govorov Fausta, škofa iz Rieza (5. govor, 2, O Gospodovem razglašenju)

Zaroka Kristusa s Cerkvijo

Tretji dan je bila svatba. Svatba pomeni veselje, da so nam izpolnjene želje po odrešenju.

Odrešeni smo, če priznavamo sveto Trojico in verujemo, da je Jezus vstal od mrtvih tretji dan. Še drugo svatbo nam omenja evangelij. Ko se je vrnil izgubljeni sin, so se gostili, plesali in peli. Sinova vrnitev pomeni spreobrnjenje poganskih narodov.

Kakor pride ženin iz svoje sobe, tako je prišel na zemljo Kristus, da bi se zaročil s Cerkvijo, zbrano iz vseh narodov, po svojem učlovečenju. V doto ji daje svoje odrešenje in ji obljublja večno življenje. To so bili čudeži za tiste, ki so jih videli, in skrivnosti za tiste, ki so jih razumeli.

Če prav razumemo, je voda predpodoba krstnega prerojenja. Ko se neko bitje spremeni v drugo bitje ali stvar manjše vrednosti v stvar višje vrednosti tedaj govorimo o novem rojstvu. Tako se naenkrat spremeni voda, ki bo po krstu prenavljala ljudi.

V Galileji Kristus spremeni vodo v vino. Narava se umakne, ko milost prevzame njeno mesto. Ko izgine senca, se pokaže resničnost. Kar je telesno, daje prednost duhovnemu. Staro bogoslužje se spremeni v novo zavezo. Zato pravi apostol: Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo.

Kakor voda v vrčih ni ničesar izgubila, ampak se je le na bolje spremenila, tako Kristus narave ni ukinil, ampak jo izpopolnil.

Ko je zmanjkalo vina, so prinesli drugo. Stara zaveza je imela dobro vino, toda nova ima boljšega, Stara zaveza, ki se je drže Judje, se izgublja v črki. Nova zaveza, ki se je držimo kristjani, pa daje milost in življenje.

Dobro vino, to je dobra zapoved postave, ko slišiš: Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika, toda evangelij je boljše in močnejše vino, ko slišiš: Jaz pa vam pravim: »ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas preganjajo.«

SPEV (Tob 13,11.13-14; Lk 13, 29)

Božje mesto, v sijajni luči se boš bleščalo, vse pokrajine zemlje se ti bodo priklanjale. Narodi bodo od daleč prihajali k tebi. * Prinašali bodo darila in molili v tebi Gospoda.

Prišli bodo od vzhoda in zahoda in severa in juga * Prinašali bodo darila in molili v tebi Gospoda.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu si nas prerodil v novo stvar. S svojo milostjo naredi, da postanemo podobni Kristusu, ki je že pri tebi kot naš brat in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote II. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Kdorkoli iščeš Kristusa,
povzdigni kvišku svoj pogled,
zagledal tam boš znamenje,
svit veličastva Božjega.

 

Od vzhoda, kjer je luč doma,
kjer sonce vzhaja dan na dan,
so trije modri k nam prišli,
kot vodil jih je zvezde sij.

 

Le kdo tako mogočen je,
se modri zdaj sprašujejo,
da mu pokorne zvezde so
in služi vzvišeno nebo?

 

To kralj je narodov sveta,
kralj judovskega naroda,
o njem obljubo Abraham
prejel je in ves rod njegov.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki ljudstvom razodevaš se,
z Očetom, Duhom vzvišenim
od vekomaj do vekomaj. Amen.

1 Odpev Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, Gospod, ponoči opevamo tvojo zvestobo.

Ps 91   Hvalnica Gospodu in Stvarniku

Prepevamo hvalnico edinorojenemu Božjemu Sinu za njegova čudovita dela (sv. Atanazij).

 

Gospod, prav je, da te slavimo *

in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.

Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, *

tvojo zvestobo ponoči,

na harfo z desetimi strunami in na liro, *

s spevom ob spremljavi na citre. —

 

Gospod, razveseljuješ nas s svojimi deli, *

občudujemo vse, kar si ustvaril.

 

Kako veličastna so tvoja dela, *

kako globoke so tvoje misli.

Ne daš se spoznati posvetnemu človeku, *

nespametni te ne more razumeti.

Čeprav grešniki rastejo kot trava *

in hudobni sijajno uspevajo,

obojne čaka večna poguba, *

ti pa, Gospod, si vzvišen na veke. —

 

Tvoji sovražniki bodo premagani, *

vsi hudodelci uničeni.

Mi pa bomo močni v Gospodu *

in uživali njegove dobrine.

Videli bomo grešnike zavržene *

in slišali hudobne vzdihovati.  —

 

Pravični bodo rasli kot palma, *

kot mogočno drevo bodo uspevali.

Zasajeni v dvoru Gospodove hiše *

bodo cveteli v Božji bližini.

Še v visoki starosti bodo dajali sadove, *

na veke bodo sočni in zeleni.

Oznanjali bodo, kako je Gospod pravičen, *

on je zavetje in v njem ni krivice. —

1 Odpev Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, Gospod, ponoči opevamo tvojo zvestobo.
2 Odpev Slavite našega Boga in ga častite.

5 Mz 32,1–12   Gospodova ljubezen do izvoljenega ljudstva

Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti (Mt 23,37).

 

Čujte, nebesa, mojo pesem, *

zemlja naj sliši mojo hvalnico.

Moje besede naj bodo kot dež in rosa, *

kot ploha na sveže zelenje.

Gospodovo moč bom oznanjal, *

dajte čast našemu Bogu. —

 

Božja dela so popolna, *

vsa njegova pota so pravična.

Bog je zvest in brez krivice, *

pošten je in pravičen. —

 

O izprijeni rod, kako si se pregrešil, *

kakor nezvest otrok si se izneveril Bogu.

Bedasto in nespametno ljudstvo, *

ali tako vračaš Gospodu?

Ali ni Bog tvoj oče in ti njegova lastnina, *

ki jo je on naredil in ustvaril? —

 

Nekdanjih dni se spomni, *

premisli leta od roda do roda.

Vprašaj svojega očeta, da ti bo povedal, *

svoje dede, da ti razložijo.

Bog je človeški rod razdelil v narode, *

po številu Božjih otrok določil ljudstvom meje.

Njegovo ljudstvo pa je Gospodov delež, *

njegovi izvoljeni so njegova dediščina. —

 

Obiskal jih je v puščavi, *

v veliki in strašni samoti.

Učil jih je in vodil, *

varoval kot punčico svojega očesa.

Kakor orel vabi k letenju svoje mladiče *

in kroži nad njimi,

tako je Bog sprejel svoje ljudstvo *

in ga varoval v svojem naročju.

Gospod sam jih je vodil, *

drugega boga ni bilo z njimi. —

2 Odpev Slavite našega Boga in ga častite.
3 Odpev Vsa zemlja, Gospod, je polna tvoje slave.

Ps 8     Božje veličastvo in človekovo dostojanstvo

Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi (Ef 1,22).

 

Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji, *

visoko nad nebo sega tvoje veličastvo.

Celo nedolžnim in neukim otrokom si dal, da te slavijo, *

in s tem osramotil svoje sovražnike. —

 

Ko gledam nebo, mesec in zvezde, ki si jih ustvaril, *

mislim: kaj je človek, da se ga spominjaš.

Ustvaril si ga skoraj kakor angela, *

s slavo in častjo si ga ovenčal. —

 

Dal si mu oblast nad svojimi deli; *

vse si mu podvrgel:

ovce, govedo in divje živali, *

ptice pod nebom in ribe v morju. —

 

Gospod, naš Bog, kako si velik, *

kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. —

3 Odpev Vsa zemlja, Gospod, je polna tvoje slave.

[L]

Kratko berilo (Mdr 7,26–27)
Božja modrost je odsvit večne luči, brezmadežno ogledalo Božje dejavnosti, podoba njegove dobrote. Čeprav je ena, premore vse, in dasi ostane v sebi, vse obnavlja. Od roda do roda prehaja v svete duše in jih napravlja za Božje prijatelje in preroke.
Spev z odpevom

Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.
Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.

Vsa ljudstva mu bodo služila.
Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.

Odpev k Hvaljen Jezus je v Kani galilejski naredil prvi čudež in razodel svojo slavo.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Jezus je v Kani galilejski naredil prvi čudež in razodel svojo slavo.

Prošnje

Slavimo Kristusa, ki je podoba živega Boga in ga z zaupanjem prosímo:

Kristus, Božji Sin, poslušaj nas.

Božji Sin, razodel si nam Očetovo ljubezen,

– naj kristjani z medsebojno ljubeznijo kažemo bratom in sestram Božjo ljubezen.

Kristus, Božji Sin, poslušaj nas.

Ti si gospodar življenja,

– daj nam polnost svojega Božjega življenja.

Kristus, Božji Sin, poslušaj nas.

Na svojem telesu nosimo tvojo smrt,

– daj, da se v našem umrljivem telesu razodene tvoje Božje življenje.

Kristus, Božji Sin, poslušaj nas.

Razsvetli naša srca,

– da bomo s svojim življenjem oznanjali Božjo slavo.

Kristus, Božji Sin, poslušaj nas.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, po svojem Sinu si nas prerodil v novo stvar. S svojo milostjo naredi, da postanemo podobni Kristusu, ki je že pri tebi kot naš brat in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote II. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Kristus je prišel in oznanil mir vsem, Judom in poganom.

[D]

Ps 118,81–88  (XI)  Hvala Božji postavi

 

Moja duša silno hrepeni po tvoji pomoči, *

upam v tvojo besedo.

Kar koprnim po tvojih obljubah, *

kdaj me boš potolažil. —

 

Čeprav sem se postaral in posušil, *

tvojih zakonov ne pozabljam.

Koliko dni mi še ostane, *

kdaj me rešiš mojih preganjalcev?  —

 

Prevzetni mi kopljejo jamo, *

ker ne ravnajo po tvoji postavi.

Vsi tvoji ukazi so dobri, *

pomagaj mi, ko me hočejo z lažjo prevarati. —

 

Skoraj bi me uničili, *

vendar tvojih naukov ne zapuščam.

Po svoji dobroti me ohrani pri življenju *

in spolnjeval bom tvojo voljo. —

Ps 60   Molitev begunca

Molitev pravičnega, ki upa v večne dobrine (sv. Hilarij).

 

O Bog, poslušaj mojo tožbo, *

usliši mojo molitev.

Iz daljnega kraja te kličem, *

ko v stiski omagujem.

Privedi me na varno mesto, *

kamor sam ne zmorem. —

 

Saj si ti moja obramba, *

močen stolp pred sovražnikom.

O da bi vedno prebival v tvojem svetišču *

in ostal pod tvojim varstvom!

O Bog, ti veš za moje želje; *

bogato obdaruješ svoje častilce. —

 

Podaljšaj življenje svojemu služabniku, *

naj živi še mnoga leta.

Naj ostanem vedno v tvoji bližini, *

tvoja dobrota in ljubezen naj me podpirata.

Tvoje ime bom opeval vekomaj, *

dan za dnem bom spolnjeval svoje obljube. —

Ps 63   Božja sodba nad grešniki

Ta psalm govori o Gospodovem trpljenju (sv. Avguštin).

 

O Bog, poslušaj me, ko tožim, *

varuj me pred grožnjami sovražnikov.

Zaščiti me pred zaroto hudobnih, *

pred navalom zlobnežev. —

 

Svoje jezike brusijo kot meče, *

kot strupene puščíce so njih besede.

Iz skrivališča streljajo na siromaka, *

da bi ga zadeli nenadoma in brez kazni.

V svoji hudobiji se čutijo varne, *

nastavljajo zanke misleč, da jih ne bo nihče videl.

Snujejo zločine, skrivajo zasnovane naklepe, *

srce slehernega je brezno hudobije. —

 

Bog pa bo vanje usmeril svoje strele, *

v trenutku jih bo zadela njegova kazen.

Ugonobil jih bo njihov hudobni jezik, *

vsi se bodo zgrozili nad njimi.

V strahu bodo govorili o Božjem delu *

in strmeli nad njegovimi dejanji. —

 

Pravični naj se veselijo v Gospodu in vanj zaupajo, *

vsi pošteni naj ga hvalijo. —

Opoldne

Odpev Kristus je prišel in oznanil mir vsem, Judom in poganom.
Opoldne

Kratko berilo (Ezk 34,11–12)
Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile.

– Narodi bodo videli tvojo pravičnost
– in vsi kralji tvoje veličastvo.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu si nas prerodil v novo stvar. S svojo milostjo naredi, da postanemo podobni Kristusu, ki je že pri tebi kot naš brat in s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Nedelja Jezusovega krsta

1. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[L]

Pesem
O Jezus, večni Božji Sin,
Devica te rodila je.
Ti s krstom si posvetil vse,
ki trdno vérujejo v té.

 

O Bog, prišel si iz nebes,
postal si človek, nam enak,
dolg grešnikov si poravnal
in spet z veseljem nas navdal.

 

O Rešenik, usliši nas,
napolni našega duha,
oživljajoče milosti
obilno v naša srca vlij.

 

Ostani z nami, o Gospod,
preženi iz src globoko noč,
izmij naš greh, ozdravi nas,
napolni z Božjo nas močjo.

 

Naj, Kristus, te ves svet slavi,
življenje in resnica si,
Očeta glas in sij Duha
potrdil to je iz neba. Amen.

Odpev 1 Prišel je Janez in v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitve za odpuščanje grehov.

Ps 134 Hvala Gospodu za njegova čudovita dela

Pridobljeno ljudstvo, oznanjate slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč (1 Pt 2,9).

I

Hvalite Gospoda, *

hvalite ga, njegovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši, *

v dvorih hiše našega Gospoda. —

 

Hvalite Gospoda, ker je dober, *

igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.

Gospod vas je izvolil, *

izbral za svoje sveto ljudstvo. —

 

Spoznal sem: Gospod je velik, *

naš Bog je vzvišen in vsemogočen.

Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji, *

v morju in v vseh vodnih globinah.

Spusti veter in na obzorje pripelje oblake, *

izlije dež med bliskom in gromom. —

 

Udaril je prvorojence v Egiptu, *

ljudi in tudi živino.

Čudeže je naredil za znamenje Egiptu, *

faraonu in vsem njegovim hlapcem.

Uničil je mnoge narode, *

pobil mogočne kralje.

Vse njihove dežele je Bog dal v lastnino *

svojemu izvoljenemu ljudstvu. —

Odpev 1 Prišel je Janez in v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitve za odpuščanje grehov.
Odpev 2 Jaz krščujem z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.

II

Gospod, tvoje ime ostane večno *

tvoj spomin od roda do roda.

Gospod namreč varuje svoje ljudstvo *

in je usmiljen do vseh, ki ga častijo. —

 

Iz zlata in srebra so maliki ljudstev, *

človeške roke so jih izdelale.

Usta imajo, pa ne govorijo, *

oči imajo, pa ne vidijo.

Ušesa imajo, pa ne slišijo, *

ni diha v njihovih ustih.

Nespametni so tisti, ki jih delajo, *

nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —

 

Božje ljudstvo, slavite Gospoda, *

Božji duhovniki, slavite Gospoda.

Božji služabniki, slavite Gospoda, *

vsi, ki vanj verujete, slavite Gospoda. —

 

Gospodu na Sionu slava, *

slava njemu, ki prebiva v svetem mestu. —

Odpev 2 Jaz krščujem z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.
Odpev 3 Ko je bil Jezus krščen, je stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa.

1 Tim 3,16
Hvalite Gospoda, vsi narodi.


Prikazal se je v telesu, *

bil pravičen v duhu.


Hvalite Gospoda, vsi narodi.


Razodet je bil angelom, *

oznanjen narodom.


Hvalite Gospoda, vsi narodi.


V veri je bil sprejet na svetu, *

vzet v nebeško slavo. —

 

Hvalite Gospoda, vsi narodi. —

Odpev 3 Ko je bil Jezus krščen, je stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa.
Kratko berilo (Apd 10,37–38)
Vi veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je Janez oznanjal: kako je Bog s Svetim Duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili po hudem duhu obsedeni, zakaj Bog je bil z njim.
Spev z odpevom

Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.

In odpri mu studenec žive vode.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospod Bog, poslušaj ljudstvo, ki te kliče.

Odpev k Moja duša Odrešenik je prišel prenovit starega človeka in se dal krstiti, da bi s krstno vodo prerodil padlo naravo in nas odel z oblačilom nesmrtnosti.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Odrešenik je prišel prenovit starega človeka in se dal krstiti, da bi s krstno vodo prerodil padlo naravo in nas odel z oblačilom nesmrtnosti.
Prošnje

Prosímo našega Odrešenika, ki se je dal krstiti Janezu v Jordanu:

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, Božji služabnik, nad teboj ima Oče veselje,

– daj nam svojega Duha.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, Božji izvoljenec, nalomljenega trsa nisi zlomil in tlečega stenja nisi ugásil,

– usmili se vseh, ki te iskreno iščejo.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, Božji Sin, srednik nove zaveze, Oče te je poklical za luč vseh narodov,

– po krstni vodi odpiraj oči slepim.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, zveličar ljudi, Oče te je mazilil s Svetim Duhom, da izvršiš odrešenje,

– naj te vsi spoznajo in verujejo vate, da bodo dosegli večno življenje.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Kristus, naše upanje, ti vodiš k luči vse, ki tavajo v temi,

– sprejmi naše umrle brate in sestre v svoje kraljestvo.

Gospod, pošlji nam svojega Duha.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica.

Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,

o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019