HOZANA.si: Brevir

«   »

12. 6. 2019, Sreda 10. tedna med letom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom S pesmijo slavimo Gospoda, z veseljem služimo Bogu.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od srede II. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

Gospod, ustvaril si, prenovil svet,
edino ti si kralj brez konca let,
usliši naše prošnje in naš spev,
predobri Bog.

 

Glej, molimo te v zarji jutranji,
naj spevi naši ti ugajajo,
pridruži zborom svojim angelskim
nas v večnosti.

 

Naj dnevi v zvestem delu nam teko,
v poštenju vedno naj ti služimo,
skušnjave grešne premagujemo,
te prosimo.

 

Razvnemi s svojim ognjem nam srce,
da bomo čisti v sveti zbranosti
s prižganimi svetilkami v rokah
te čakali.

 

Kot večnemu Očetu vse nebo
in sveti vsi Zveličarju pojo,
tako naj Svetega Duha časti
vse zemlje krog. Amen.

 

2. Med letom podnevi


O Kristus, prava luč, življenja vir,
veselje in svetost, dobrota vsa,
odrešil si nas s smrtjo in krvjo
na Golgoti.

 

Ljubezen svojo v naše duše vlij
in v srcih plamen žive vere vžgi,
podéli nam ljubezen do ljudi
in jo krepčaj.

 

Od nas odvračaj hudega duha
in tvoja moč naj zlomi ost pekla,
z nebes nam pošlji Svetega Duha,
da nas podpre.

 

Očetu bodi slava večnemu
in Sinu, tudi Duhu Svetemu,
Trojici sveti, Bogu vsa oblast
na vekomaj. Amen.

1 Odpev Naše srce ječi, ko pričakujemo odrešenja svojega telesa.

Ps 38   Bolnikova molitev v stiski

Stvarstvo je bilo podvrženo ničevosti zaradi tistega, ki ga je podvrgel v upanju (Rim 8,20).

I

Sklenil sem: »Pazil bom na svoje ravnanje, *

da se ne pregrešim z jezikom.

Brzdal bom svoja usta, *

dokler je hudobnež pred mano.« —

 

Onemel sem, ostal brez besede in molčal, *

a zaman, moja bolečina še narašča.

Srce mi je začelo močneje biti, ko sem razmišljal, *

v boleči vročici sem vzkliknil:

»Gospod, daj, da spoznam svoj konec, *

koliko je mojih dni in kako kratko je moje življenje.« —

 

Glej, le nekaj dni si mi odmeril, *

kot nič v primeri s teboj je moje življenje.

Le kot dih je vsak človek, *

kot senca vsakdo premine.

Le za prazen nič se vznemirja, *

a ne ve, kdo bo pobral, kar je nakopičil. —

1 Odpev Naše srce ječi, ko pričakujemo odrešenja svojega telesa.
2 Odpev Usliši, Gospod, mojo molitev, ozri se na mojo stisko.

II

In zdaj, Gospod, kaj naj pričakujem? *

Samo vate zaupam.

Reši me vseh mojih grehov, *

ne daj me neumnim v zasramovanje.

Umolknil sem, še ust ne morem odpreti, *

zakaj ti si to naredil. —

 

Odvrni od mene svoje udarce, *

omagujem pod tvojo silno roko.

S kaznijo pokoriš človeka za krivdo, *

kakor molj uničuješ, kar je človeku dragoceno.

Le kakor dih je vsak človek, *

prazen nič je pred tabo. —

 

Gospod, usliši mojo molitev, *

prisluhni mojemu vpitju.

Ne bodi gluh za moje solze, zakaj le gost sem pri tebi, *

popotnik, kot vsi moji očetje. 

Odvrni od mene svojo nevoljo, da se oddahnem, *

preden odidem in me ne bo več na zemlji. —

2 Odpev Usliši, Gospod, mojo molitev, ozri se na mojo stisko.
3 Odpev Vekomaj bom zaupal v Božjo dobroto.

Ps 51   Zoper obrekovanje

Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu (1 Kor 1,31).

 

Kaj se hvališ s hudobijo, *

ti brezsrčni mogočnež!

Ves čas zvijačno snuješ pogubo, *

tvoj jezik je kot ostra britev.

Bolj ljubiš hudo kakor dobro *

in laž bolj kot pošteno govorjenje.

Ljubiš varljive besede, *

o ti jezik zvijačni! —

 

Zato te bo Bog uničil za vedno, *

izgnal te bo iz doma in iztrebil izmed živih.

Pravični bodo to videli in se bali, *

lahko se bodo posmehovali:

»Tako se godi človeku, *

ki se na Boga ne ozira.

Zanaša se le na bogastvo *

in vztraja ošabno v svoji hudobiji.« —

 

Jaz pa hočem biti v Božji hiši kot zeleneča oljka, *

zaupam v Božjo dobroto na veke.

Gospod, hvalil te bom za vse, kar si storil, *

slavil bom tvoje ime v družbi tebi zvestih. —

3 Odpev Vekomaj bom zaupal v Božjo dobroto.

– Božji besedi sem veroval.
– Zaupal sem v Gospoda.

[L]

PRVO BERILO

Iz Jozuetove knjige (3,1-17; 4,14-19; 5,10-12)

Prehod čez Jordan in praznovanje velike noči

Tiste dni zgodaj zjutraj se je dvignil Jozue in so odrinili od Setima. Prišli so do Jordana, on in vsi Izraelovi sinovi. Tam so ostali, dokler niso šli čez. Po treh dneh so šli voditelji po sredi tabora in so ljudstvu ukazali: »Kadar zagledate skrinjo zaveze Gospoda, svojega Boga, in duhovnike Levijevega rodu, da jo bodo nesli, odrinite tudi vi s svojega mesta in pojdite za njo! Toda med vami in njo bodi presledka okoli dva tisoč komolcev: - ne smete se ji približati - da boste vedeli, po kateri poti vam je hoditi; kajti po tej poti še niste poprej hodili.« Tedaj je Jozue rekel: »Vzemite skrinjo zaveze in pojdite pred ljudstvom!« In vzeli so skrinjo zaveze in šli pred ljudstvom.

Tedaj je Gospod rekel Jozuetu: »Danes te začnem poveličevati pred vsem Izraelom, da bodo vedeli, da bom s teboj, kakor sem bil z Mojzesom. Ti pa duhovnikom, ki nosijo skrinjo zaveze, ukaži: ,Kadar stopite pri kraju v jordansko vodo, postojte v Jordanu!'« Jozue je rekel Izraelovim sinovom: »Pristopite in čujte besede Gospoda, svojega Boga!« In Jozue je govoril: »Po tem spoznajte, da je živi Bog med vami in da gotovo prežene izpred vas Kanaance, Hetejce, Hevejce, Ferezejce, Gergesejce, Amarejce in Jebusejce: Glejte, skrinja zaveze Gospoda vse zemlje pojde pred vami čez Jordan! Zdaj si vzemite dvanajst mož iz Izraelovih rodov, po enega iz vsakega rodu! Brž ko bodo duhovniki, ki nosijo skrinjo Jahveja, Gospoda vse zemlje, stopili s podplati svojih nog v jordansko vodo, izgine voda Jordana; voda, ki priteka od zgoraj, pa se ustavi kot en sam jez.«

Tako je odrinilo ljudstvo iz svojih šotorov, da bi šlo čez Jordan, in duhovniki so nosili skrinjo zaveze pred ljudstvom. Brž ko so prišli nosilci skrinje k Jordanu in so se duhovnikom, ki so nosili skrinjo, omočile noge pri kraju vode, - Jordan pa je polnil vse svoje bregove ves čas žetve - tedaj se je voda ustavila. Zgoraj tekoča se je dvignila kot en sam jez, zelo daleč pri mestu Adomu, ki je pri Sartanu, medtem ko je k morju Arabe, Slanemu morju, tekoča popolnoma izginila. Tako je šlo ljudstvo čez nasproti Jerihi. Duhovniki, ki so nosili skrinjo zaveze Gospodove, so stali nepremično na suhem sredi Jordana in ves Izrael je šel čez po suhem, dokler ni ves narod prešel čez Jordan.

Tisti dan je Gospod poveličal Jozueta pred vsem Izraelom in bali so se ga, kakor so se bali Mojzesa, vse dni njegovega življenja. Gospod je govoril Jozuetu: »Zapovej duhovnikom, ki nosijo skrinjo postave, naj stopijo iz Jordana!« Tedaj je Jozue duhovnikom zapovedal: »Stopite iz Jordana!« Tako so stopili duhovniki, ki so nosili skrinjo Gospodove zaveze, iz srede Jordana. Ko so duhovniki stopala svojih nog odmaknili na suho, se je jordanska voda vrnila na svoje mesto in prestopila kakor prej vse svoje bregove. Ljudstvo pa je stopilo iz Jordana deseti dan prvega meseca in se ušotorilo v Galgali na vzhodni meji Jerihe.

Ko so Izraelovi sinovi šotorili v Galgali, so obhajali pasho štirinajsti dan meseca proti večeru na planjavah ob Jerihi. Na dan po pashi so jedli od pridelkov dežele, opresnike in opraženo zrnje, prav ta dan. Ta drugi dan je mana prenehala, ker so mogli jesti od pridelkov dežele. Izraelovi sinovi niso namreč imeli mane, ampak so tisto leto jedli od pridelkov kanaanske dežele.

SPEV (Joz 4, 22-25; Ps 113, 5)

Po suhem je šel Izrael čez Jordan, kajti Bog je posušil vodo, kakor je prej storil z Rdečim morjem. * In vsi narodi zemlje so spoznali, da je Gospodova roka močna.

Kaj ti je, morje, da se umikaš, in tebi, Jordan, da se ustavljaš? * In vsi narodi zemlje so spoznali, da je Gospodova roka močna.

DRUGO BERILO

Origen (185-253), eden najglobljih mislecev antične dobe, ves predan duhovnosti in oznanjevanju Božje besede

Iz govorov Origena, duhovnika, o Jozuetovi knjigi (4. homilija, 1)

Prehod čez Jordan

Skrinja božje zaveze je vodila božje ljudstvo čez Jordan. Duhovniki in leviti so obstali, vode pa so božjim služabnikom izkazale čast, se ustavile, nakopičile in pustile božjemu ljudstvu varno pot. Ne čudi se, kristjan, ko bereš te zgodbe pri judovskem ljudstvu. Saj si pri krstu stopil v jordansko vodo in božja beseda ti obljublja še večje in bolj vzvišene reči: na svojem potovanju boš šel celo v višave, proti nebesom.

Poslušaj Pavla, ki pravi pravičnim: Tedaj bomo odneseni na oblakih, in tako bomo vedno z Gospodom. Pravičnemu se ni bati ničesar. Vse mu služi.

Končno ti Bog tudi po preroku obljublja: Če pojdeš skozi ogenj, te plamen ne ožge, zakaj jaz, Gospod, sem tvoj Bog. Pravični je torej povsod doma in vse mu mora služiti. Nikar ne misli, da se je to zgodilo nekoč, tebi pa, ki to bereš, se to ne bo zgodilo. Vse se bo skrivnostno ponovilo. Kajti tudi ti si zapustil temo malikovanja in, ko želiš priti do spoznanja božje postave, si že odšel iz Egipta.

Ko si postal katehumen in si začel živeti po zapovedih Cerkve, si šel prek Rdečega morja. Vsak dan stopaš skozi puščavo in si prizadevaš poslušati božjo besedo ter gledati v božjo slavo odeti Mojzesov obraz. Toda ko boš pristopil k skrivnostnemu studencu krsta in boš vpričo duhovnikov in diakonov prejel spoštovanja vredne in čudovite zakramente, ki jih poznajo le tisti, ki jih smejo poznati, glej, tedaj boš stopil čez Jordan s pomočjo duhovniške službe v obljubljeno deželo. Za Mojzesom je vodil božje ljudstvo Jozue, tvojo novo pot pa bo vodil Jezus.

Tedaj boš ob misli na tako velike in tolike božje čudeže razumel, da se je tudi pred teboj razdelilo morje in da so se ustavile vode. Tedaj boš lahko molil: Kaj ti je morje, da se umikaš, in tebi Jordan, da se ustavljaš? Kaj vam gore, da se plašite kot ovni, in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? In slišal boš božji glas, ki pravi: Trepetaj, zemlja pred božjim obličjem, trepetaj pred Gospodom, živim Bogom. On daje vodo iz skale, studence vode iz pečine.

SPEV (Modr 17,1; 19, 2; Ps 76, 20)

Gospod, velike so tvoje sodbe in nedoumljive tvoje besede. * Poveličal si in počastil svoje ljudstvo.

Skoz morje je šla tvoja pot med visokimi valovi. * Poveličal si in počastil svoje ljudstvo.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato z zaupanjem prihajamo k tebi. Navdihuj nas in vôdi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od srede II. tedna

[D]

Pesem med letom


Iz tebe, Bog, izhaja luč,
pošiljaš bledo luno v noč,
čez dan pa sonce na nebo,
da vselej varno hodimo.

 

Spodbuja jutra zdaj nas žar,
da pojemo ti hvalnice.
Ozri na nas se milostno,
da tudi v nas bo vse svetlo.

 

Odvrača naj se duh od zmot,
gnusobe se ogibamo,
ne žalimo te z govorom
in ne z dejanji grešnimi.

 

Ko sonce bo zvečer zašlo,
naj v duši vera nam žari,
naj upanje tolaži nas,
ljubezen druži s Kristusom.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Tvoja pota so sveta, o Bog, kdo je večji od tebe.

Ps 76   Spomin na Gospodova dela

V vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni (2 Kor 4,8).

 

Glasno kličem k Bogu, *

prosim ga, da bi me uslišal.

Ob dnevu svoje stiske iščem Gospoda, *

vso noč premolim in ne odneham.

Ko razglabljam o Bogu in molim, *

odklanjam vsako človeško tolažbo. —

 

Buden sem in ne morem spati, *

zbegan sem, da ne morem govoriti.

Minule dni preudarjam, *

nekdanjih let se spominjam.

Vso noč premišljujem v svojem srcu, *

razmišljam in se sprašujem: —

 

»Mar nas bo Gospod za vedno zavrgel, *

mar se ne bo več izkazal milostljivega?

Mar je njegovo usmiljenje za vedno pri kraju, *

mar je konec njegove besede za vse rodove?

Mar je Bog pozabil na svojo dobroto, *

mar se je v jezi odrekel svoji ljubezni?« —

 

Pravim: »To je moja bolečina, *

da Najvišji več ne pomaga.«

Gospod, tvojih del se spominjam, *

vedno mislim na tvoje nekdanje čudeže.

Premišljujem vsa tvoja dela, *

preudarjam tvoja čudovita dejanja. —

 

O Bog, tvoja pota so sveta; *

kdo je večji od našega Gospoda?

Ti si Bog, ki delaš čudeže, *

pokazal si med ljudstvi svojo vsemogočnost.

S svojo močjo si odrešil svoje ljudstvo, *

svoje sinove in svoje hčere. —

 

O Bog, morje te je videlo in zabučalo, *

zatrepetale so morske globine.

Oblaki so se utrgali in se ulile plohe, *

nebo je odmevalo od grmenja.

Tvoji bliski so švigali po ozračju, *

tvoje grmenje je bobnelo v viharju.

Bliski so osvetljevali zemljo, *

ves svet je trepetal in se tresel. —

 

Skozi morje je šla tvoja pot med visokimi valovi, *

a tvojih sledov nihče ni videl.

Kakor čredo si vodil svoje ljudstvo *

po Mojzesovi in Aronovi roki. —

1 Odpev Tvoja pota so sveta, o Bog, kdo je večji od tebe.
2 Odpev Moje srce se veseli v Gospodu, ki ponižuje, pa tudi povišuje.

1 Sam 2,1–10   Ponižni se radujejo v Bogu

Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal; lačne je napolnil z dobrotami (Lk 1,52–53).

 

Moje srce se raduje v Gospodu, *

v Bogu dvigam svojo glavo.

Zdaj se nevoščljivcem lahko smejem, *

Božje pomoči se smem veseliti.

Nihče ni svet kakor Bog in nikogar ni razen njega, *

od njega nihče ni močnejši.

Nikar v oholosti toliko ne govorite, *

opustite vsako drzno govorjenje.

Gospod vse ve, Gospod vse vidi, *

pred njim so razkrita naša dejanja. —

 

Prevzetnim lomi orožje, *

moč daje slabotnim.

Do zdaj bogati si morajo kruh služiti, *

doslej lačni pa živijo brezskrbno.

Nerodovitna se veseli potomcev, *

mati mnogih je zapuščena.

Gospod jemlje in daje življenje, *

vodi v grob in dviga iz groba.

Gospod deli uboštvo in bogastvo, *

ponižuje, pa tudi povišuje.

Iz prahu vzdigne slabotnega, *

iz blata potegne siromaka.

Posadi ga med izbrane *

in mu odkaže častno mesto. —

 

Gospodovi so stebri zemlje, *

nanje jo je trdno postavil.

Korake svojih zvestih varuje, *

hudobni pa v temi izginejo.

Z lastno močjo ne pride človek do zmage; *

strti bodo, kateri se protivijo Gospodu.

Gospod bo z neba grmel nad njimi, *

ko bo sodil vso zemljo.

Moč bo podelil svojemu kralju, *

svojega maziljenca bo povišal. —

2 Odpev Moje srce se veseli v Gospodu, ki ponižuje, pa tudi povišuje.
3 Odpev Gospod je kralj, veselite se, pravični.

Ps 96   Gospodovo veličastvo ob vesoljni sodbi

Ta psalm se nanaša na zveličanje sveta in na vero vseh narodov v Kristusu (sv. Atanazij).

 

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje, *

vesele naj se obrežja in vsi otoki.

Oblak in tema ga obdajata, *

pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.

Pred njim gre ogenj *

in použiva grešnike. —

 

Njegovi bliski razsvetljujejo ozračje, *

zemlja to gleda in se trese.

Gore se topijo kakor vosek *

pred gospodarjem vesoljne zemlje.

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost *

in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. —

 

Osramočeni so vsi, ki se ponašajo z maliki, *

pred Bogom padajo na kolena.

Božje ljudstvo se veseli, ko to sliši; *

mesta in vasi se radujejo Gospodove pravičnosti.

Ti, Gospod, si vzvišen nad zemljo *

in višji kot angeli v nebesih. —

 

Vsi, ki ljubite Gospoda, sovražíte hudo, *

on varuje in rešuje življenje svojih zvestih.

Pravične bo obdala svetloba *

in veselje vse, ki so čisti v srcu.

Veselite se pravični, v Gospodu, *

njegovo večno svetost slavite. —

3 Odpev Gospod je kralj, veselite se, pravični.

Kratko berilo (Rim 8,35.37)
Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Nadloga ali stiska ali preganjanje? Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? V vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.

Spev z odpevom

Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.

Vedno ga bom hvalil.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Slavil bom Gospoda v vsakem času.

Odpev k Hvaljen Služili bomo Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Služili bomo Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.

Prošnje

Hvaljen bodi Bog, naš odrešenik, ki nam je obljubil, da bo s svojo Cerkvijo vse dni do konca sveta. Zahvaljujmo se mu in mu kličimo:

Gospod, ostani z nami.

Ves dan ostani z nami, Gospod,

– naj nam nikoli ne zaide sonce tvoje milosti.

Gospod, ostani z nami.

Današnji dan posvečujemo tebi kot daritev,

– obljubljamo ti, da ne bomo nič slabega delali in ne odobravali.

Gospod, ostani z nami.

Pomagaj nam, da bomo ves ta dan sprejeli kot dar tvoje luči

– in bomo sol zemlje in luč sveta.

Gospod, ostani z nami.

Ljubezen Svetega Duha naj vodi naše misli in besede,

– da bomo vedno pravično živeli in te hvalili.

Gospod, ostani z nami.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, razsvetli naša srca s svojo lučjo, da nikoli ne zaidemo v zmoto, ampak bomo vedno hodili po poti tvojih zapovedi. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede II. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Preudarjam svoja pota, uravnavam jih po Gospodovih besedah.

Ps 118,57–64  (VIII)  Hvala Božji postavi

 

Sklenil sem, da bom spolnjeval tvoje zapovedi, *

Gospod, to je moj delež.

Z vsem srcem te prosim, *

usmili se me po svoji obljubi.

Svoja pota preudarjam, *

uravnavam jih po tvojih besedah.

Hitim in se ne obotavljam, *

ko spolnjujem tvoje ukaze. —

 

Grešniki me zvijačno zapeljujejo, *

a ne pozabljam tvoje postave.

Sredi noči vstajam, da te hvalim *

zaradi tvojih pravičnih sklepov. —

 

Prijatelj sem z vsemi, ki te spoštujejo *

in spolnjujejo tvoje zapovedi.

Gospod, zemlja je polna tvoje dobrote, *

úči me svoje postave. —

1 Odpev Preudarjam svoja pota, uravnavam jih po Gospodovih besedah.
2 Odpev Ozri se name in me usliši, Gospod, potrt sem in prestrašen.

Ps 54,2–15.17–24  Tožba zoper nezvestega prijatelja

Jezus se začne od strahu tresti in od groze trepetati (Mr 14,33).

I

O Bog, poslušaj mojo molitev, *

ne umikaj se moji prošnji.

Ozri se name in me usliši, *

ne najdem utehe svoji bolečini.

Ko sovražnik vpije in grešnik preklinja, *

se bojim in trepečem.

Nesreče se kar zgrinjajo name, *

z vso silo me dušijo.

Moje srce je zbegano, *

mučijo me smrtne bolečine.

Strah in trepet prihajata nadme *

in groza me prevzema. —

 

O, ko bi imel peruti, *

kot golob bi odletel in se umiril.

Nekam daleč bi pobegnil, *

ostal bi v samoti.

Hitro bi si poiskal zavetje *

pred viharjem in nevihto. —

 

Gospod, razkrôpi sovražnike in zmešaj jim jezike, *

prepir in nasilje so zasejali med nami.

Noč in dan na nas prežijo, *

širijo zvijačo in prevaro.

Zločini se dogajajo po naših cestah, *

krivice in nasilja je polna dežela. —

2 Odpev Ozri se name in me usliši, Gospod, potrt sem in prestrašen.
3 Odpev Boga bom klical na pomoč in me bo rešil.

II

Če bi me sramotil neprijatelj, *

bi pač prenašal.

Če bi mi nasprotoval sovražnik, *

bi se mu izognil.

Toda to si naredil ti, moj prijatelj, *

moj tovariš in zaupnik.

Kako prijetna je bila najina družba, *

skupaj sva hodila k Božji službi. —

 

Za pomoč se bom obrnil k Bogu *

in Gospod me bo rešil.

Zjutraj, opoldne in zvečer bom zaupljivo molil *

in Bog me bo uslišal.

Obvaroval me bo pred sovražniki, *

osvobodil me bo mnogih napadalcev.

Bog, ki kraljuje na veke, me bo uslišal *

in jih bo ponižal. —

 

Kršijo premirje, ki so ga sklenili, *

prav nič se Boga ne bojijo.

Izdajajo svoje zaveznike, *

prelamljajo dogovore.

Prijaznosti so polna njihova usta, *

a njih srce je željno boja.

Njihove besede so lepe na zunaj, *

za njimi pa se skrivajo nabrušeni meči. —

 

Prelôži svojo skrb na Gospoda, on te bo podpiral, *

nikdar ne bo pustil, da bi pravični omahnil.

 

Gospod, ti boš prevzetne kmalu pahnil v jamo pogube, *

zame pa boš neomajno zaupanje. —

3 Odpev Boga bom klical na pomoč in me bo rešil.
Opoldne

Kratko berilo (Iz 55,8–9)
Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi.

– Gospod, Bog vsega stvarstva, kdo je kakor ti?
– Mogočen si in velik v svoji zvestobi.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, po tvoji dobroti se smemo opoldne odpočiti. Ozri se dobrotno na delo, ki smo ga opravili, popravi v njem, kar je zgrešeno, in pomagaj nam, da ga bomo končali, kot je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od srede II. tedna

[D]

Pesem med letom 

Počasi sonce gre v zaton,
goré zapušča žalostno,
gozdove, polja in vodé,
da v jutru spet nam zažari.

 

Ko ves se svet ovije v mrak,
tišina, mir nas vse obda,
od dela se spočijemo
in novih sil naberemo.

 

Bogastvo našega duha
je v trdnem upanju v Boga
in v živi veri v Jezusa,
ki je podoba Očetova.

 

Odsvit je večnega Boga,
začetka, konca ne pozna.
Po njem vsa zemlja hrepeni
in večno ga nebo slavi.

 

Za zmeraj naj nas tvoj sijaj
razveseli in vekomaj
Očeta, Sina in Duha
slavili bomo iz srca. Amen.

1 Odpev Pričakujemo blaženo upanje in prihod našega Odrešenika v slavi.

Ps 61   Zaupanje v Boga – mir v Bogu

Bog upanja naj vas napolni z vsem mirom v verovanju (Rim 15,13).

 

Le v Bogu se spočije moja duša, *

samo on je moja uteha.

On je moja obramba, moja rešitev in zavetje, *

zato nikoli ne omahnem. —

 

Doklej se bodo vsi zaganjali vame, ubogega človeka, *

da bi me podrli kot razpadajoče zidovje?

Radi bi me strmoglavili, laž jim je v veselje, *

v obraz se mi dobrikajo, a za hrbtom me preklinjajo.  —

 

Samo v Bogu se spočije moja duša, *

dal mi bo, kar pričakujem.

On je moj Bog, rešitev in zavetje, *

zato ne omahnem. —

 

Bog je moja rešitev in moja slava, *

moja moč in moje pribežališče.

Vsak čas zaupaj vanj, o Božje ljudstvo, *

vsi mu odprite svoja srca. —

 

Na Božji tehtnici so vsi enaki, nizki in visoki, *

lažji kot dih so vsi skupaj.

 

Ne zaupajte v nasilje, *

na svojo moč se ne zanašajte.

Če se množi vaše bogastvo, *

nanj srca ne navezujte. 

Sam Bog je rekel, ponovno sem slišal: *

»Bog je močan in usmiljen.

Gospod je pravičen, *

vsakemu povrne po njegovih delih.« —

1 Odpev Pričakujemo blaženo upanje in prihod našega Odrešenika v slavi.
2 Odpev Pokaži nam, o Bog, svojo dobroto in nas blagoslovi.

Ps 66   Gospoda naj slavijo vsi narodi

Vedite, da je bilo Božje zveličanje poslano vsem ljudem (Apd 28,28).

 

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode. —

 

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in vodiš po pravici. —

 

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. —

2 Odpev Pokaži nam, o Bog, svojo dobroto in nas blagoslovi.
3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.

Kol 1,12–20   Kristus je prvorojenec

 

Z veseljem se zahvaljujmo Bogu Očetu, *

usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi.

Iz oblasti teme nas je rešil *

in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina.

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, *

v njem odpuščanje grehov. —

 

On je podoba nevidnega Boga Očeta, *

prvorojenec vsega stvarstva.

V njem je bilo vse ustvarjeno, *

vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji.

Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, *

on je pred vsem in vse v njem obstaja. —

 

On je glava telesu, Cerkvi, *

on je začetek.

Prvorojenec je vstalih od mrtvih, *

da med vsemi zavzame prvo mesto. —

 

Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, *

da se uresniči mir s krvjo njegovega križa.

Tako naj po njem doseže spravo, *

kar je na zemlji in kar je v nebesih. —

3 Odpev V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja.

Kratko berilo (1 Pt 5,5b–7)
Vsi se v občevanju med seboj navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se torej pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, zakaj on skrbi za vas.

Spev z odpevom

Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.

Skrij nas pod peruti svoje ljubezni.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Varuj nas, Gospod, kot zenico v očesu.

Odpev k Moja duša Dvigni svojo močno roko, Gospod, razkropi napuhnjene in povišaj nizke.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Dvigni svojo močno roko, Gospod, razkropi napuhnjene in povišaj nizke.

Prošnje

Radostno vzklikajmo našemu Bogu, ki z največjim veseljem obsipava svoje ljudstvo z dobrotami. Goreče ga prosimo:

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

Večni Oče, tisoč let je pred teboj kot včerajšnji dan, ki je minil,

– naj se zavedamo, da je življenje kot cvetlica, ki zjutraj vzcvete, zvečer pa usahne.

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

Kruha iz nebes nam daj, da ne bomo lačni,

– in žive vode, da ne bomo žejni vekomaj.

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

Tvoji verniki naj iščejo in po tem hrepenijo, kar je zgoraj,

– tudi čas dela in počitka naj uporabljajo v tvojo slavo.

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

Daj nam primerno vreme,

– da nam bo zemlja dala obilnejše sadove.

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

(ali:)

Reši nas vsega hudega,

– obilen blagoslov razlij na naše domove.

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

Daj našim rajnim gledati svoje obličje

– in tudi mi naj v blaženosti zremo tebe.

Nebeški Oče, pomnoži nam mir in milost.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, iz roda v rod slavimo tvojo dobroto. Usliši prošnje svojega ljudstva in daj, da te bomo vedno poveličevali. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke

Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).

 

1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.

 

Gospod, vate zaupam, *

naj ne bom osramočen nikoli.

Otmi me, ker si pravičen, *

prisluhni in pohiti, da me rešiš.

Bodi mi zavetje in pribežališče, *

da bom na varnem. —

 

Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *

vodi me zaradi svoje dobrote.

Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *

ti si moj rešitelj. —

 

Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *

zvesti Bog, ti me osvobodi. 

 

1 Odpev O Bog, bodi mi zavetje in pribežališče.

 

Ps 129 Iz globočine kličem

Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).

 

2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.

 

Iz globočine te kličem, *

Gospod, usliši mojo prošnjo.

Prosim, skrbno me poslušaj, *

ne presliši mojega vpitja.

Gospod, če boš gledal na pregrehe, *

kdo bo mogel obstati?

Toda ti grehe odpuščaš, *

da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *

z vsem srcem pričakujem Gospoda. —

 

Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *

naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.

 

Gospod je usmiljen, *

tako rad vsem odpušča. 

Samo on bo rešil svoje ljudstvo *

vseh njegovih grehov. —

 

2 Odpev Gospod, iz globočine te kličem.

 

Kratko berilo (Ef 4,26–27)

Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019