HOZANA.si: Brevir

«   »

11. 2. 2019, Ponedeljek 5. tedna med letom, svetovni dan bolnikov

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev med letom Stopimo Gospodu naproti s hvalnim petjem.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu

[D]

Pesem

1. Med letom ponoči ali zgodaj zjutraj

 

Telo se odpočilo je,
vstanimo neutegoma,
pomoč nam svojo, Oče, daj,
da hvalo ti zapojemo.

 

V ljubezni in ponižnosti
naj vsak te hitro počasti,
vsa naša dela, sveti Bog,
naj danes se s teboj začno.

 

Naj luč prežene noč in mrak
in milost razsvetli duha:
kar v noči zagrešili smo,
naj zgine z zarjo jutranjo.

 

Zaupno, Bog, te prosimo,
naj greh nam ne kali mirú,
naj z dušo te očiščeno
do konca časov hvalimo.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

 

2. Med letom podnevi

 

O Bog, neskončna, večna luč,
Trojica sveta, blažena,
češčena bodi vekomaj,
poslušaj naš ponižni glas.

 

Resnica si, to vérujemo,
naš blažen cilj, to upamo,
ljubezen večna si, o Bog,
zato nad vse te ljubimo.

 

Iz tebe, Bog, se vse rodi
in v tebi spet se umiri,
ti si tolažba žalostnim
in vernim trdno upanje.

 

Edino ti ustvarjaš vse,
bogastvo vsem si, vse deliš,
edina luč si vseh stvari,
plačilo vsem, ki upajo.

 

Bog Oče, tebe prosimo,
in tebe, Kristus, Božji Sin,
enako tebe, Sveti Duh,
Trojica sveta, usliši nas. Amen.

1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.

Ps 6     Prošnja za pomoč v stiski

Zdaj je moja duša vznemirjena … Oče, reši me iz te ure (Jn 12,27).

 

Gospod, ne kaznuj me v svoji jezi *

in ne pokôri me v svojem srdu. —

 

Gospod, usmili se me, ker sem onemogel, *

ozdravi me, ne morem več vzdržati.

Moja duša je vsa vznemirjena, *

Gospod, doklej me boš preskušal? —

 

Ozri se, Gospod, in me reši; *

ker si dober, mi pomagaj.

Saj mrtev te ne bom mogel tako hvaliti; *

kako te bom v grobu opeval? —

 

Utrudil sem se s svojim vzdihovanjem, *

vse noči na postelji prejokam.

Oči mi pešajo od žalovanja, *

postaral sem se zaradi tolikega trpljenja. —

 

Umaknite se od mene vsi, ki delate krivico, *

Gospod je uslišal moje glasno jokanje.

Bog je uslišal mojo prošnjo, *

sprejel je mojo molitev.

Vsi moji sovražniki naj se silno zbegajo, *

osramočeni naj se naglo umaknejo. —

1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.
2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.

Ps 9 A Zahvala po zmagi

Jezus bo spet prišel – sodit žive in mrtve.

I

Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, *

oznanjal bom tvoja čudovita dela.

Radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja, *

opeval bom tvoje ime, Najvišji. —

 

Moji sovražniki se umikajo, *

onemogli bežijo pred tvojim obličjem.

Sprejel si v razsodbo mojo pravdo, *

sédel na prestol k pravični sodbi. —

 

Ukrótil si narode in ponižal hudobne, *

izbrisal si njih ime za zmeraj.

Sovražniki so propadli, njih spomin je izginil, *

za vedno so opustošena mesta, ki si jih porušil. —

 

Gospod pa prestoluje na veke, *

pripravil se je, da bo sodil.

Sodil bo svet pravično, *

razsojal ljudstvom po pravici.  —

 

Gospod bo stiskanemu zavetišče, *

ugodno zavetje ob časih stiske.

Vsi, ki poznajo tvoje ime, bodo upali vate, *

ker ne zapuščaš teh, ki te iščejo. —

2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.
3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.

II

Pojte Gospodu, ki prebiva v svetišču, *

oznanjajte njegova dela nad ljudstvi.

Prelite krvi se spominja in jo pravično maščuje, *

ne presliši, kako vpijejo ubogi: —

 

»Gospod, glej, kako nas sovražniki stiskajo, *

izpred vrat smrti nas reši.

Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu *

in se radovali ob tvoji pomóči.« —

 

Narodi so se pogreznili v jamo, *

ki so si jo izkopali sami.

V zanko, ki so jo nastavili, *

se je ujela njihova noga.

Gospod je nastopil, izvršil je sodbo: *

grešnik se je zapletel v svoja lastna dela. —

 

Grešniki gredo v kraljestvo mrtvih, *

kot vsi narodi, ki Boga pozabljajo.

Ubogi ne bodo pozabljeni za vselej, *

zaupanje bednih ne propade na veke. —

 

Pokaži, Gospod, svojo moč, da se človek ne prevzame, *

ti si sodnik vseh narodov.

Gospod, navdaj jih s strahom, *

naj ljudje spoznajo, da so umrljivi. —

3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.

– Poúči me, Gospod, o svojih zapovedih,
– da jih bom spolnjeval z vsem svojim srcem.

[L]

PRVO BERILO

Iz pisma Galačanom (1,13-2,10)

Pavlov poklic in apostolat

Bratje: Slišali ste, kako sem se nekdaj vedel v judovstvu: da sem čez mero preganjal božjo Cerkev in jo zatiral, in napredoval sem v judovstvu bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila.

Ko pa je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil v meni razodeti svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra in sem ostal pri njem petnajst dni; drugega apostola pa nisem videl nobenega razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem.

Nato sem prišel v sirske in cilicijske pokrajine. Bil sem pa cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu, osebno neznan. Samo slišali so: »Tisti, ki nas je nekdaj preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč zatiral.« In slavili so Boga zaradi mene.

Štirinajst let zatem sem zopet šel v Jeruzalem z Barnabom in sem vzel s seboj tudi Tita. Šel sem pa gor po razodetju in sem jim predložil evangelij, ki ga oznanjam med pogani, posebno še njim, ki so bili veljavni, da bi morda ne tekel ali da bi ne bil tekel zaman. Pa tudi Tit, ki je bil z menoj, ni bil prisiljen, da bi se bil dal obrezati, čeprav je bil Grk; to pa zaradi lažibratov, ki so se vrinili ter se prikradli, da bi prežali na našo svobodo, ki jo imamo v Kristusu Jezusu, in bi nas usužnjili; tem se nismo niti za trenutek vdali in podvrgli, da ostane pri vas resnica evangelija. Od tistih pa, ki so nekaj veljali - kakšni so nekoč bili, mi ni nič mar, Bog ne gleda na osebo - meni namreč ti veljavni možje niso nič dodali.

Celo nasprotno, ko so videli, da mi je bilo zaupano oznanjevanje evangelija med neobrezanimi kakor Petru med obrezanimi - kateri je namreč deloval v Petru, da je imel apostolstvo za obrezane, je deloval tudi v meni za pogane - in ko so spoznali milost, ki mi je bila dana, so Jakob in Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico vzajemnosti, naj (greva) midva med pogane, sami pa med obrezane; le ubogih naj bi se spominjala; in potrudil sem se, da bi prav to izvršil.

SPEV (1 Kor 15,10; Ga12, 8)

Po božji milosti sem to, kar sem. * Njegova milost do mene ni bila prazna, ampak je vedno z menoj.

On, ki je deloval v Petru, da je imel apostolstvo za obrezane, je deloval tudi v meni za pogane. * Njegova milost do mene ni bila prazna, ampak je vedno z menoj.

DRUGO BERILO

Sv. Bonaventura (1217/18-1274), frančiškanski pridigar in teolog, »serafski učitelj«

Iz Kratkih govorov sv. Bonaventura, škofa (Uvod)

Iz poznanja Jezusa Kristusa izvira pravilno umevanje vsega sv. pisma

To, kar je v sv. pismu, ni sad človeškega proučevanja, marveč je nastalo po božjem razodetju, ki prihaja od Očeta luči, iz katerega je sleherno očetovstvo v nebesih in na zemlji.

Od Očeta se po Sinu Jezusu Kristusu v nas razliva Sveti Duh. Po Svetem Duhu, ki deli in porazdeljuje svoje darove vsakomur, kakor hoče, se nam daje vera in po veri v naših srcih prebiva Kristus.

To je pravo gledanje na Jezusa Kristusa, iz katerega kot iz vira prihaja trdnost in umevanje celotnega sv. pisma. Zato je tudi nemogoče, da bi kdo prišel do njegovega umevanja, če mu ni bila poprej vlita vera v Kristusa, ki je luč in vrata in tudi temelj vsega sv. pisma. Vera je namreč temelj, ki daje podlago, je luč, ki usmerja, in vrata, skozi katera vstopamo v spoznanje vseh nadnaravnih razodetij v času našega potovanja Bogu naproti. Vera je tudi merilo modrosti, ki nam je dana od Boga, da bi kdo ne mislil več, kakor se sme misliti, temveč kakor je prav, vsak po meri vere, ki mu jo je Bog dodelil.

Dobrina ali sad razmišljanja sv. pisma ni karkoli, ampak polnost večne blaženosti. V sv. pismu so namreč besede večnega življenja; napisano je bilo ne le, da bi vanj verovali, temveč da bi tudi dosegli večno življenje, v katerem bomo gledali in ljubili in se bodo v njem spolnile vse naše želje. Ko se bo to zgodilo, bodo zares spoznali vse spoznanje presegajočo vednost ljubezni in bomo tako napolnjeni z vso božjo polnostjo. In v to polnost nas hoče uvajati sv. pismo, kakor je omenil pravkar apostol Pavel. S tem ciljem torej, s tem namenom je treba raziskovati sv. pismo, ga razlagati in tudi poslušati.

Da pa dospemo do tega sadu in dosežemo ta smoter po pravi poti, ki jo kaže sv. pismo, je treba začeti s tem, kar smo omenili. S preprosto vero moramo pristopiti k Očetu luči in pripogniti kolena našega srca, naj nam po svojem Sinu v Svetem Duhu podeli pravo spoznanje Jezusa Kristusa in s spoznanjem ljubezen. Tako bomo mogli, ko ga bomo spoznali in ljubili, utrjeni v veri in zakoreninjeni v ljubezni, razumeti, kakšna je širokost in dolgost in visočina in globočina sv. pisma, ter po tem spoznanju priti do najpopolnejše vednosti in brezmejne ljubezni presvete Trojice, po kateri hrepenijo vsi sveti, in v kateri je in se dopolnjuje vsa resnica in dobrota.

SPEV (Lk 24, 27.25)

Jezus je začel z Mojzesom in vsemi preroki. * Razlagal jima je, kar je bilo o njem v vseh pismih.

O nespametna in po srcu kesna za verovanje vsega tega, kar so povedali preroki. * Razlagal jima je, kar je bilo o njem v vseh pismih.

[D]

Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, tvoja družina smo in ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

[D]

Pesem med letom


Očeta večnega odsvit,
iz luči luč in luči vir,
ti našim dnem deliš sijaj,
svetlejši si kot sončni žar.

 

Razsvetli, Kristus, nam duha
in v nas ostani vekomaj,
izlij v nas Svetega Duha,
napolni z njim srce do dna.

 

Ljubezen tvoja, o Gospod,
naj dobra dela v nas zbudi,
sovražno prepodi zavist,
pomaga nam iz stisk, težav.

 

Ohrani čisto nam telo
in mislim kaži pravo pot,
naj trdna vera nas krepi,
da nas ne zmotijo laži.

 

Naj luči poln začne se dan
in ves svetal se spet konča:
v Očetu Božji Sin živi
in v Sinu Oče govori. Amen.

1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.

Ps 5,2–10, 12–13  Jutranja prošnja k Bogu

Bog je postal človek in se naselil med nami. Vsem, ki so ga sprejeli, je postal vir veselja.

 

Poslušaj, Gospod, moje besede, *

čuj moje prošnje.

Moj kralj in moj Bog, prisluhni, *

ko te kličem v molitvi. —

 

Navsezgodaj molim in ti me poslušaš, *

zarana sem pred teboj, poln pričakovanja.

O Bog, ti ne maraš krivice, *

zlobni nimajo mesta pri tebi.

Hudobneži pred tabo ne obstanejo, *

sovražiš vsako hudobijo.

Lažnivce boš zavrgel, *

krvoločni in zvijačni se ti studijo.

Jaz pa vstopam v tvojo hišo *

po tvoji veliki dobroti.

Hvalim te v tvojem svetišču, *

molim te v svetem spoštovanju. —

 

Vôdi me, Gospod, da bom pravičen *

in kljub nasprotnikom zdržim na tvoji poti.

V njihovih ustih ni resnice, *

v njihovem srcu je zvijača.

Njihove besede uničujejo, *

z lepim govorjenjem sleparijo. —

 

Veselijo naj se vsi, ki se k tebi zatekajo, *

njihovo veselje naj bo brez konca.

V tebi naj se hvalijo in radujejo *

vsi, ki te ljubijo.

Gospod, ti blagoslavljaš pravičnega; *

z naklonjenostjo ga varuješ in obdajaš. —

1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.
2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.

1 Krn 29,10–13 Samo Bogu čast in slava

Hvaljen  Bog  in  Oče  našega  Gospoda  Jezusa Kristusa (Ef 1,3).

 

Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov, *

od vekov na veke. —

 

Gospod, veličasten si in vsemogočen, *

tebi gre slava in zmaga.

Tebi se spodobi hvala, *

tvoje je vse v nebesih in na zemlji.

Gospod, tvoje je kraljestvo, *

ti si nad vsemi vladarji. —

 

Tvoje je bogastvo, tvoja je slava, *

ti gospoduješ nad vsemi.

Moč in oblast sta v tvoji roki, *

ti moreš vse narediti veliko in močno.

Zdaj torej, naš Bog, te zahvaljujemo *

in tvoje veličastno ime slavimo. —

2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.
3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.

Ps 28   Slavospev Božji moči

Glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni Sin.« (Mt 3,17).

 

Zapojte hvalnico, Božji otroci, *

Gospodu v čast in slavo. 

Oznaníte slavo Gospodovega veličastva, *

molíte Gospoda, ker je mogočen. —

 

Gospod se oglaša nad vodami, *

Bog veličastva grmi nad silnimi valovi.

Gospodov glas je mogočen, *

Gospodov glas je veličasten. —

 

Gospodov glas lomi mogočna drevesa, *

Gospodov glas ruva libanonske cedre.

Ob Gospodovem grmenju se tresejo najvišje gore, *

poskakujejo kakor mlada živina. —

 

Gospodov glas kreše ognjene strele, *

Gospodov glas pretresa planjave.

Gospodov glas zvija hraste in klesti gozdove, *

preplašene živali v strahu drgetajo.

Vse stvarstvo odmeva od vzklikov: *

»Gospodu slava, Gospodu slava!« —

 

Gospod pa stoji mirno nad viharjem, *

prestoluje in vlada na veke.

Gospod daje moč svojemu ljudstvu, *

blagoslavlja nas s svojim svetim mirom. —

3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.

Kratko berilo (2 Tes 3,10b–13)

Kdor noče delati, naj tudi ne jé. Slišimo namreč, da žive nekateri med vami neredno in nič pravega ne delajo, marveč se ukvarjajo s praznimi rečmi. Takim zapovedujemo in jih opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj mirno delajo in jedo svoj kruh. Vi pa, bratje, ne omagajte pri opravljanju dobrih del.

Spev z odpevom

Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.

Ti edini delaš čudeže.
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Hvaljen bodi, Gospod, od vekov na veke.

Odpev k Hvaljen Hvaljen, Gospod, naš Bog.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Hvaljen, Gospod, naš Bog.

Prošnje

Poveličujmo Kristusa, ki je poln milosti in Svetega Duha, in ga z zaupanjem prosimo:

Gospod, svojega Duha nam podéli.

Ta dan naj preživimo v veselju, v miru in brez greha,

– da te bomo mogli zvečer radostno in s čistim srcem slaviti.

Gospod, svojega Duha nam podéli.

Danes naj tvoja dobrota sije kot svetloba nad nami,

– in nas vodi pri našem delu.

Gospod, svojega Duha nam podéli.

Tvoj ljubeči pogled naj nam prinaša mir in vse dobro,

– varuj nas danes s svojo mogočno roko.

Gospod, svojega Duha nam podéli.

Podpiraj z milostjo vse, ki zaupajo v našo molitev,

– in jim obilno podéli vse dobro za telo in dušo.

Gospod, svojega Duha nam podéli.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, vir vsega dobrega, navdihuj naša dejanja in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bomo vsako delo s teboj začeli in s teboj končali. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Opoldne

[D]

Opoldne 2 

Dvanajsta ura je prišla

in kliče nas, da iz srca

Gospoda, našega Boga

častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik

se je kot Jagnje daroval,

na križu večne slave sij

vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč

je zatemnila svetli dan,

o da prevzela tudi nas

bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,

in njemu, ki je Sin njegov,

enako Duhu Svetemu,

tako sedaj in vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospodova postava bistri poglede in razveseljuje srca. 

Ps 18 B Zahvala Bogu za njegove zapovedi

Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče (Mt 5,48).

 

Gospodova postava je popolna in daje življenje, *

Gospodovi nauki so zanesljivi, učijo nevednega.

Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srca, *

Gospodovi ukazi so jasni in bistrijo poglede. —

 

Gospodova beseda je sveta in ostane na veke, *

Gospodovi odloki so stvarni in hkrati pravični.

Cénimo jih bolj kot zlato in drage kamne, *

rajši jih imamo kot med in strd iz satovja. —

 

Tvoj služabnik jih vestno upošteva, *

in jih goreče spolnjuje.

Vendar kdo bi se mogel izogniti vsem prestopkom, *

meni prikritih me očisti.

Obvaruj svojega služabnika prevzetnosti, *

da ne bo gospodovala nad mano.

Tako bom človek brez graje *

in brez velikega greha. —

 

Gospod, naj ti bodo vedno ljube moje besede in misli, *

ti si moj zavetnik in rešitelj. —

1 Odpev Gospodova postava bistri poglede in razveseljuje srca. 
2 Odpev Gospod bo vstal in sodil narode po pravici.

Ps 7     Molitev pravičnega, ki trpi krivico

Glejte, sodnik stoji pred vrati (Jak 5,9).

I

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, *

otmi me in reši vseh preganjalcev,

da me kdo kot lev ne zgrabi in ne raztrga *

in me nihče ne bo rešil. —

 

Gospod, če sem storil, kar mi očitajo, *

in se mojih rok drži krivica:

ali če sem svojemu prijatelju storil hudo *

in krivično oplenil svojega nasprotnika:

naj me sovražnik preganja in zgrabi, *

naj potepta mojo čast in mi vzame življenje. —

 

Ogorčen se dvigni, Gospod, zoper besnost mojih zatiralcev, *

izreci nad njimi obsodbo, ki si jo določil.

Okrog tvojega visokega prestola naj se zberejo vsi narodi, *

ti boš namreč sodil ljudstva. —

 

Sodi, Gospod, in prisodi mi pravico, *

saj sem pravičen in nedolžen.

Končaj hudobijo in utrdi pravičnega, *

Bog pravice, ki presojaš srca in misli. —

2 Odpev Gospod bo vstal in sodil narode po pravici.
3 Odpev Bog je pravičen in odločen sodnik, poštene rešuje.

II

Moje zavetje je v Bogu, *

on rešuje plemenita srca.

Bog sodi pravično, *

vsak dan lahko kaznuje.

Čeprav sovražnik brusi svoje meče *

in napenja svoj lok in še tako dobro meri,

le sam sebi pripravlja smrtne strele, *

njega bodo zadele ognjene puščice. —

 

Naj snuje krivico, *

spočenja hudobijo in rodi prevaro,

naj koplje jamo in jo poglablja, *

nazadnje sam vanjo pade.

Hudobija se mu bo maščevala, *

krivica se nanj zvrnila. —

 

Jaz pa bom hvalil Gospoda za njegovo pravičnost, *

opeval bom moč Najvišjega. —

3 Odpev Bog je pravičen in odločen sodnik, poštene rešuje.
Opoldne

Kratko berilo (Jak 1,19–20.26)

Vsak človek bodi hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo. Kajti človekova jeza ne vrši Božje pravice. Če kdo misli, da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika, ampak vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna.

– V vsakem času bom hvalil Gospoda.
– Vedno ga bodo hvalila moja usta.
 
Sklepna prošnja
Molimo. Pravični Bog, gospodar in varuh vsega našega dela, ti deliš službe in daješ pravično nagrado. Težo dneva naj tako prenašamo, da se ne bomo nikoli pritoževali nad tvojimi odločitvami. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

[D]

Pesem med letom 

Določil si, neskončni Bog,
da vode se ne mešajo:
si ene dvignil pod nebo,
odkazal drugim si zemljo.

 

Oblakom, ki so kras neba,
in rekam skupno pa je to,
da sončni žar blažijo nam
in zemlji plodnost dajejo.

 

Dobrotni Bog, daj tudi nam
obilnih milosti zaklad,
da zmote nas ne zavedo
in v stari greh ne pademo.

 

Ko zdaj se bliža mrak noči,
ljubezen v srcu naj gori,
naj ničnosti zavržemo,
se vsega zla otresemo.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

1 Odpev Gospod skrbi za uboge.

Ps 10   Neomajno zaupanje v Boga

Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni (Mt 5,6).

 

V Gospoda zaupam, kako mi morete govoriti: *

»Zlêti na goro kakor ptica.« —

 

Grešniki že napenjajo lok in pripravljajo puščíce, *

da bi skrivaj streljali na pravične.

Ko se podirajo temelji reda, *

kaj more storiti pravični? —

 

Gospod pa je v svojem svetišču, *

svoj prestol ima v nebesih.

Njegove oči vse vidijo, *

njegov pogled preiskuje srca.

Gospod presoja pravične in krivične, *

kdor ljubi krivico, se bo pogubil.

Na krivične bo poslal žgoč veter, *

žareče oglje in žveplo bo njih usoda. —

 

Zakaj Gospod je pravičen in dobro plačuje, *

pravični ga bodo gledali v veselju. —

1 Odpev Gospod skrbi za uboge.
2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.

Ps 14   Kdo sme v Božjo bližino

Približali ste se sveti gori in mestu živega Boga (Heb 12,22).

 

Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču, *

kdo bo počival na tvoji sveti gori? —

 

Kdor živi brez greha in dela pravično, *

kdor iskreno in pošteno misli.

kdor bližnjega ne obrekuje in mu ne dela hudega, *

kdor svojega soseda ne zaničuje. —

 

Kdor ne ceni hudobnih, *

spoštuje pa tiste, ki se bojijo Gospoda.

Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo, *

in svojega denarja ne posoja oderuško.

Kdor ne sprejema daril zoper nedolžnega *

in se ne da podkupiti. —

 

Kdor tako dela, *

ne bo nikoli omahnil. —

2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.
3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.

Kratko berilo (Kol 1,9b–11)

Popolnoma spoznajte Božjo voljo v vsej duhovni modrosti in razumnosti: da bi živeli vredno Gospoda in mu bili popolnoma všeč, da bi dajali sad vsakršnega dobrega dela in rasli v Božjem spoznanju, da bi se utrjevali v vsaki moči, kakor je primerno mogočnosti njegove slave, za vsakršno potrpljenje in stanovitnost z veseljem.

Spev z odpevom

Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.

K tebi se obračam: Gospod, usmili se me.
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Zaceli rane moje duše, ker sem grešil zoper tebe.

Odpev k Moja duša Moja duša poveličuje Gospoda, ker se je ozrl na mojo nizkost.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Moja duša poveličuje Gospoda, ker se je ozrl na mojo nizkost.

Prošnje

Bog je s svojim ljudstvom sklenil večno zavezo in nas ne neha obsipavati s svojimi dobrinami. Zahvaljujmo se mu za to in ga zaupno prosimo:

O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.

Gospod, reši svoje ljudstvo

– in blagoslavljaj svojo dediščino.

O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.

Združi v edinosti vse kristjane,

– da bo svet veroval v Odrešenika, ki si ga poslal.

O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.

Podéli svoje milosti vsem našim prijateljem in znancem

– in daj, da bodo vsi izžarevali Kristusovo dobroto.

O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.

Vsem umirajočim izkaži svojo ljubezen,

– da doživijo srečo tvojega odrešenja.

O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.

Bodi usmiljen do naših rajnih

– in pridruži jih vsem, ki počivajo v Kristusu.

O Bog, bodi radodaren s svojimi dobrotami.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja

Gospod Bog, s tem svetim opravilom te poveličujemo. Zaradi našega odrešenja si se ozrl na nizkost Device Marije, poveličaj tudi nas s slavo odrešenja.

Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem 

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 85 Molitev ubogega v nesreči

Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Gospod, nagni se k meni in me usliši, *

zakaj ubog sem in nesrečen.

Ker sem ti zvest, me varuj, *

reši svojega služabnika. —

 

Ti si moj Bog, moje edino upanje, *

usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.

Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *

k tebi se obračam.

Dober si in odpuščaš, *

poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —

 

Čuj mojo molitev, *

poslušaj mojo prošnjo.

V svoji stiski te kličem, *

saj me boš uslišal. —

 

Gospod, ni tebi enakega, *

tvoja dela so neprekosljiva.

Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *

molili te bodo in slavili.

Ti si mogočen in delaš čudeže, *

resnični Bog si ti edini. —

 

Svojo pot mi pokaži, *

da bom zvest tvoji resnici.

Naj bo moje srce iskreno, *

da ti bom v spoštovanju služil.

Slavil te bom z vsem svojim srcem, *

poveličeval tvoje ime na veke.

Velika je tvoja ljubezen do mene, *

rešil si me večne pogube. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

 

Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in poln ljubezni.

Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *

daj svojo moč sinu svoje dekle. —

 

Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *

naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)

Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019