HOZANA.si: Brevir

«   »

10. 1. 2019, Četrtek, 10. januar

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Kristus se nam je razodel, pridite, molímo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka II. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Ko modri Dete vidijo,
se vdano mu poklonijo,
kadilo, miro in zlato
spoštljivo mu darujejo.

 

Bogu velja kadila vonj,
in Kralju večnosti zlato,
nam trpka mira govori,
da Sin človekov umrl bo.

 

Si večji od velikih mest,
edini, Betlehem, izbran,
da v tebi se rodil je Bog,
ki pravi človek je postal.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki ljudstvom razodevaš se,
z Očetom, Duhom vzvišenim
od vekomaj do vekomaj. Amen.

1 Odpev Rešil si nas, Gospod, slavili te bomo na veke.

Ps 43   Božje ljudstvo v stiski

V  vsem  tem  zmagujemo  po  njem,  ki  nas  je vzljubil (Rim 8,37).

I

O Bog, na lastna ušesa smo slišali, *

naši očetje so nam pripovedovali

o tvojih čudovitih delih, ki si jih storil *

v njihovih dneh, v dneh starodavnih.

Ti sam si izgnal druge narode, *

da si naredil prostor našim dedom.

Uničil si ljudstva, *

da si nje naselil v obljubljeni deželi. —

 

Niso si namreč osvojili dežele z mečem, *

niso zmagali z lastno roko.

Zmagovala je tvoja desnica in tvoja navzočnost, *

ker si bil z njimi sklenil zavezo. —

 

Ti si naš Bog, tebe priznavamo za Gospoda, *

ti si dal zmago svojemu ljudstvu.

S teboj smo premagali svoje sovražnike, *

v tvojem imenu smo prepodili svoje nasprotnike. —

 

Ne zanašamo se na svojo spretnost, *

ne prinaša nam zmage naše orožje.

Edino ti nam pripravljaš zmago nad sovražniki, *

nje pa ogrinjaš v sramoto.

Gospodova je zmaga in slava, *

njegovo ime bomo slavili na veke. —

1 Odpev Rešil si nas, Gospod, slavili te bomo na veke.
2 Odpev Prizanesi nam, Gospod, ne dopusti zaničevati svoje dediščine.

II

Zdaj si nas pa zavrgel in osramótil, *

ne bojuješ se več z nami.

Zapodil si nas v beg pred sovražnikom *

in izročil v plen našim nasprotnikom.

Dal si, da delajo z nami kot s klavnimi ovcami, *

razkropil si nas med narode. —

 

Pod ceno si prodal svoje ljudstvo *

in pri tem nisi kaj prida zaslužil.

Dal si nas v sramotenje našim sosedom, *

da se nam rogajo in nas zasmehujejo.

Za svarilni zgled si nas postavil narodom, *

da zdaj ljudstva majejo z glavo nad nami. —

 

Vedno mislimo na svojo sramoto, *

obraz nam zaliva rdečica,

na ves glas nas sramotijo in zasmehujejo, *

sovražijo nas in preganjajo. —

2 Odpev Prizanesi nam, Gospod, ne dopusti zaničevati svoje dediščine.
3 Odpev Vstani, Gospod, reši nas, saj si usmiljen.

III

Vse to nas je zadelo, čeprav te nismo pozabili *

in čeprav nismo prelomili tvoje zaveze.

Svojega srca nismo odvrnili od tebe *

in s tvoje poti nismo krenili.

Potopil si nas v globoko žalost *

in nas v smrtno temo pogreznil. —

 

Če bi bili tebe, svojega Boga, pozabili *

in roke stegovali k tujim bogovom:

Mar ne bi ti, o Bog, za to vedel, *

saj poznaš srca in njih skrivnosti?

Glej, zaradi tebe nas vsak dan morijo, *

imajo nas za klavne ovce. —

 

Gospod, zakaj spiš, prebudi se vendar, *

nikar nas ne zavrzi za zmeraj.

Zakaj skrivaš svoje obličje, *

pozabljaš našo bedo in stisko? —

 

V prah si nas ponižal, *

na tleh ležimo z obrazom na zemlji.

Vstani in nam pomagaj, *

reši nas, saj si usmiljen. —

3 Odpev Vstani, Gospod, reši nas, saj si usmiljen.

[L]

- Božji Sin je prišel in nam dal razumnost,

- da spoznamo resničnega Boga.

PRVO BERILO

Iz knjige preroka Izaija (64, 1-11)

Gospod, obišči nas!

O da bi predrl nebesa in stopil dol, da bi pred tabo zadrhtele gore! Kakor ogenj vžiga dračje, kakor voda vzkipi od ognja, pridi, da svoje ime pokažeš svojim sovražnikom, da bi pred tabo narodi vztrepetali, s tem, da delaš strašne, nepričakovane reči. O da bi stopil dol, da bi pred tabo zadrhtele gore!

Saj se od veka ni slišalo, uho ni čulo, oko ni videlo, da bi kateri bog, razen tebe, toliko storil za tega, ki ga čaka. Naproti prihajaš njemu, ki z veseljem ravna pravično, njim, ki se te spominjajo na tvojih potih. Glej, ti si se jezil, a mi smo grešili s svojo nezvestobo in s svojim odpadom.

Postali smo vsi skupaj kakor nečistnik in vsa naša pravična dela kakor umazana obleka. Vsi smo oveneli kakor listje, naša krivda nas je odnesla kakor veter. Ni bilo nikogar, ki bi klical tvoje ime, ki bi se vzdignil, da bi se tebe držal. Zakaj skril si svoje obličje pred nami in nas izročil sili naše krivde.

In vendar, Gospod, si ti naš oče. Mi smo glina, ti naš podobar, vsi smo delo tvojih rok. Ne jezi se, Gospod, preveč in ne spominjaj se brez konca krivde! Glej, ozri se, vsi smo tvoje ljudstvo! Tvoja sveta mesta so postala puščava, Sion je postal puščava, Jeruzalem pustinja.

Naš sveti in veličastni tempelj, kjer so te slavili naši očetje, je bil požgan z ognjem, vse naše dragocenosti so postale razvaline. Mar se boš, Gospod, pri tem še obotavljal, boš li molčal in nas čez mero ponižal?

SPEV (Prim. Iz 55,1; Mih 4.9; Iz 43,3)

Jeruzalem, blizu je tvoje rešenje, ne jokaj in ne tarnaj, * Rešil te bom in osvobodil, nikar ne jokaj.

Zakaj jaz, Gospod, sem tvoj Bog, Izraelov Sveti, tvoj rešitelj. * Rešil te bom in osvobodil, nikar ne jokaj.

DRUGO BERILO

Sv. Ciril Aleksandrijski (370-444), patriarh v Aleksandriji v Egiptu, branilec prave vere zoper nestorijanstvo

Iz razlage Janezovega evangelija sv. Cirila Aleksandrijskega, škofa (5. knj., 2)

Duh se je razlil na vse človeštvo

Stvarnik vesoljstva je sklenil vse obnoviti v Kristusu v najlepšem redu in človeško naravo vzpostaviti v prvotno stanje. Napovedal je, da ji bo podaril poleg ostalih dobrin tudi Svetega Duha, saj drugače bi človek ne dosegel trajne sreče. Čas prihoda Duha naj bi bilo obdobje Kristusovega nastopa in to naznanja po preroku: V tistih dneh, to je v dneh našega Odrešenika, bom izlil svojega Duha na vse človeštvo.

Načrt božje dobrotljivosti je privedel na zemljo v središče zgodovine edinorojenega Sina v telesu, to je človeka, ki je bil po prerokbah sv. pisma rojen iz žene. Tedaj je Bog in Oče znova podelil Duha in prvi ga je sprejel Kristus kot prvina prenovljene narave. Janez Krstnik spričuje to dejstvo z besedami: Videl sem Duha, ki se je spustil iz nebes in ostal na njem.

Kristus je, kolikor je človek in je primerno človeku, prejel Duha. Sin božji je bil, Sin Očetov, iz Očetovega bistva rojen že pred učlovečenjem, oziroma natančneje povedano, pred vsemi veki. Kljub temu mu po učlovečenju Bog Oče govori: Moj Sin si ti, danes sem te rodil.

O njem, ki je bil od vekomaj Bog, rojen iz Očeta, je rečeno, da se je danes rodil. Zato namreč, da bi nas Oče v njem sprejel kot posinovljene otroke. Kolikor je bil človek, je sprejel celo človeško naravo. Oče ima Duha, a ga daje Sinu, da ga mi v njem dobimo v last. Iz tega vzroka pač, kakor je pisano, se zavzame za Abrahamovo seme in se v vsem izenači z brati.

Edinorojeni Sin torej ne prejme Duha zase, saj je ta njegov Duh, je v njem in se po njem podeljuje, kot smo to že prej omenili, - ampak zato, ker je postal človek. Deležen je bil cele človeške narave, da bi jo v celoti predelal in vzpostavil v prvotno stanje. Če te resnice premislimo, z modrim preudarkom in potrjeni z besedami božjega pisma ugotavljamo: Kristus ni prejel Duha zase, prejel ga je za nas in zaradi nas - po njem nam namreč pritekajo vse dobrine.

SPEV (Ezek 37, 27-28; Hebr 8, 8)

Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. * Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njih sredi na veke.

Z Izraelovo in Judovo hišo bom sklenil novo zavezo, * Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njih sredi na veke.

Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, po svojem Sinu si z neminljivo lučjo razsvetlil vse narode. Daj, da bomo našega Odrešenika vedno bolj spoznavali in tako prišli do njega, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka II. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Kdorkoli iščeš Kristusa,
povzdigni kvišku svoj pogled,
zagledal tam boš znamenje,
svit veličastva Božjega.

 

Od vzhoda, kjer je luč doma,
kjer sonce vzhaja dan na dan,
so trije modri k nam prišli,
kot vodil jih je zvezde sij.

 

Le kdo tako mogočen je,
se modri zdaj sprašujejo,
da mu pokorne zvezde so
in služi vzvišeno nebo?

 

To kralj je narodov sveta,
kralj judovskega naroda,
o njem obljubo Abraham
prejel je in ves rod njegov.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki ljudstvom razodevaš se,
z Očetom, Duhom vzvišenim
od vekomaj do vekomaj. Amen.

1 Odpev Zbudi svojo moč, Gospod, in nas reši.

Ps 79   Gospod, obišči svoj vinograd

Pridi, Gospod Jezus (Raz 22,20).

 

Dobri pastir, poslušaj, *

ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo.

V Najsvetejšem prestoluješ, *

razodeni svoje veličastvo.

Zbudi svojo moč pred nami *

in pridi, da nas rešiš. —

 

Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *

pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.

 

Gospod, Bog vsemogočni, *

doklej boš odklanjal molitev svojega ljudstva?

Jok nam je vsakdanja hrana, *

s solzami je napolnjena življenja čaša.

Zaradi nas se prepirajo naši sosedje, *

nasprotniki nas zasramujejo. —

 

Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *

pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.

 

Svoj vinograd, naše očete, si prestavil iz Egipta, *

zasadil si jih v svoji deželi.

Prostor si jim pripravil, *

ukoreninili so se in napolnili zemljo.

Tvoj vinograd je pokril gore s svojo senco, *

njegove veje so prekrile najvišja drevesa.

Gospod, tvoj vinograd je segal do morja, *

do velike reke je pognal svoje mladike. —

 

Zakaj si pustil, da so podrli njegovo ograjo, *

da ga obirajo vsi, ki hodijo mimo?

Razruje ga merjasec iz gozda, *

popase ga poljska divjačina. —

 

Bog vsemogočni, pridi, *

ozri se z nebes in obišči ta vinograd.

 

Varuj, kar je zasadila tvoja desnica, *

kar poganja tebi v slavo.

Tvoj vinograd so požgali in posekali, *

naj jih zadene pravična sodba.

Naj tvoja ljubezen spremlja tvoje ljubljence, *

tvoje sinove, ki si jih vzredil zase.

Ne bomo več odstopili od tebe, *

poživi nas, da bomo tvoje ime slavili. —

 

Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *

pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni. —

1 Odpev Zbudi svojo moč, Gospod, in nas reši.
2 Odpev Gospod je storil veličastna dela, oznanjajte jih po vsej zemlji.

Iz 12,1–6   Zahvalna pesem odrešenih

Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije (Jn 7,37).

 

Slavim te, Gospod, čeprav si se jezil name, *

minila je tvoja nevolja in si me potolažil.

Glej, Gospod, ti si moj rešitelj, *

ne bojim se, ker vate zaupam.

Gospod, ti si moja moč in moja pesem, *

ti si moja rešitev. —

 

Z veseljem boste zajemali vodo *

iz Odrešenikovih studencev.

Tisti dan porečete: *

»Kličite Gospodovo ime in ga slavite!

Oznanjajte med ljudstvi njegove načrte, *

ne pozabljajte, da je Gospod vzvišen.

Pojte Gospodu, ker je storil veličastna dela, *

oznanjajte jih po vsej zemlji.

Vriskajte in se radujte, sionski prebivalci, *

med vami je živi Bog, Veliki in Sveti.« —

2 Odpev Gospod je storil veličastna dela, oznanjajte jih po vsej zemlji.
3 Odpev Prepevajte Bogu, ki nas varuje.

Ps 80   Slovesna obnova zaveze

Glejte, da ne bo v kom izmed vas hudobnosti nevernega srca (Heb 3,12).

 

Prepevajte našemu Bogu, *

vzklikajte našemu rešitelju.

Igrajte na strune, udarjajte na cimbale, *

na milo doneče citre in harfo.

Zatrobite na trombe ob prazniku, *

obhajamo največje slovesnosti. —

 

To je postava za Božje ljudstvo, *

tako nam Bog zapoveduje.

To je bil zakon za naše očete, *

ko so šli iz egiptovske dežele. —

 

Bog govori svojemu ljudstvu: *

»Tvoje rame sem oprostil bremena.

Tvoje roke sem osvobodil tlake, *

v stiski si me klical in sem te rešil.

Uslišal sem te iz ognjenega oblaka, *

ko si dvomil, sem ti dal vode iz skale. —

 

Moje ljudstvo, poslušaj moje opomine, *

o moji izvoljenci, samo mene kličite.

Nobenega drugega boga ne imejte, *

nobenega tujega boga ne molite.

Jaz, Gospod, sem te izpeljal iz egiptovske dežele, *

prosi me še za večje dobrote in te uslišim.  —

 

Toda moje ljudstvo me ni poslušalo, *

moji izvoljenci me niso ubogali.

Zakrknjenosti njih srca sem jih prepustil, *

naj hodijo po svojih načrtih. —

 

O da bi me moje ljudstvo poslušalo, *

o da bi moji izvoljenci hodili po mojih potih!

Njihove sovražnike bi takoj premagal, *

njihove nasprotnike bi ponižal. —

 

Moji sovražniki bi se spreobrnili, *

mir bi bil v deželi za vedno.

Svoje ljudstvo bi hranil z najboljšo pšenico, *

ga nasičeval z najslajšim medom.« —

3 Odpev Prepevajte Bogu, ki nas varuje.

[L]

Kratko berilo (Iz 62,11–12)
Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj Rešenik prihaja! Glej, njegovo plačilo prihaja z njim in njegovo povračilo gre pred njim. Imenovali se bodo: »Sveto ljudstvo«, »Gospodovi odkupljenci«.
Spev z odpevom

Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.
Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.

Vsa ljudstva mu bodo služila.
Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vsi vladarji zemlje ga bodo častili.

Odpev k Hvaljen Vsi narodi pridejo od daleč s svojimi darovi, aleluja.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Vsi narodi pridejo od daleč s svojimi darovi, aleluja.
Prošnje

Slavimo veliko Božjo dobroto, ker nas je Bog potolažil z rojstvom svojega Sina. Veselo mu vzklikajmo:

Slava Bogu na višavah.

Z angeli, očaki in preroki

– te slavimo, Gospod.

Slava Bogu na višavah.

Z Devico Marijo, Božjo materjo,

– te poveličujemo, Gospod.

Slava Bogu na višavah.

Z apostoli in evangelisti

– se ti zahvaljujemo, Gospod.

Slava Bogu na višavah.

Z vsemi svetimi Kristusovimi mučenci

– se ti darujemo, Gospod.

Slava Bogu na višavah.

Z vsemi svetimi v tvoji Cerkvi

– se ti posvečujemo, Gospod.

Slava Bogu na višavah.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, po svojem Sinu si z neminljivo lučjo razsvetlil vse narode. Daj, da bomo našega Odrešenika vedno bolj spoznavali in tako prišli do njega, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka II. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Kristus je prišel in oznanil mir vsem, Judom in poganom.

[D]

Ps 118,65–72  (IX)  Hvala Božji postavi

 

Služim ti, Gospod, in ti si mi dobro storil, *

kakor si obljubil.

Uči me razsodnosti in vednosti, *

ker zaupam v tvoje sklepe. —

 

Preden sem bil ponižan, sem blodil, *

zdaj pa spolnjujem tvojo postavo.

Dober si in rad pomagaš, *

svojih zakonov me úči. —

 

Prevzetni kujejo prevare zoper mene, *

jaz pa z vsem srcem spolnjujem tvoje zapovedi.

Njih srce je v izobilju otopelo, *

jaz pa se radujem nad tvojo postavo. —

 

Dobro je zame, da sem bil ponižan, *

da se naučim tvojih zakonov.

Ljubša mi je tvoja postava *

kakor srebrni in zlati zakladi. —

Ps 55,2–7b,9–14   Zaupanje v Boga v stiski

Psalm je podoba Kristusovega trpljenja (sv. Hieronim).

 

Usmili se me, Bog, sovražniki me zalezujejo, *

ves dan me napadajo in vznemirjajo.

Brez prestanka me preganjajo, *

mnogi se borijo zoper mene. —

 

Na dan te hude preizkušnje, *

moj Bog, zaupam vate.

Ne bojim se jih, saj se spominjam tvoje obljube, *

kaj mi more storiti umrljivi človek! —

 

Ves dan gojijo sovražne misli, *

vse, kar delajo, je zoper mene.

Shajajo se zoper mene in prežijo v zasedi, *

zasledujejo moje stopinje in mi strežejo po življenju. —

 

Gospod, ti poznaš moje trpljenje in veš za moje solze, *

ali ni vse to zapisano v tvoji knjigi?

 

Naj zbežijo moji sovražniki, ko te kličem, *

zagotovo vem, da si z mano.

Ne bojim se, saj se spominjam tvoje obljube, *

kaj mi more storiti človek! —

 

Zavedam se obljub, ki sem jih naredil, *

moj Bog, opravil ti bom hvalne daritve.

Ti si me rešil smrti in obvaroval propada, *

še bom živel v svetlobi tvoje navzočnosti. —

Ps 56   Jutranja molitev v trpljenju

Ta psalm opeva Gospodovo trpljenje (sv. Avguštin).

 

Usmili se me, Bog, usmili, *

popolnoma zaupam vate. 

Pod tvoje varstvo se zatekam, *

dokler vihar ne mine.

Kličem na pomoč Boga najvišjega, *

Boga, ki mi izkazuje dobrote. —

 

Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši, *

osramoti naj moje preganjalce.

Naj mi izkaže svojo milost *

in svojo naklonjenost.

Živim sredi ljudi, ki so kakor levi, *

najraje bi me požrli.

Njih zobje so kakor sulice in puščíce, *

kakor oster meč je njihov jezik. —

 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *

na vso zemljo razširi svoje veličastvo.

 

Mojim nogam so nastavili zanko, *

v nevarnosti je moje življenje.

Na moji poti so skopali jamo, *

naj sami padejo vanjo.  —

 

Moje srce, o Bog, je pripravljeno, *

peti in igrati ti hočem.

Prebúdi se, moja duša; oglasite se, citre in harfa, *

prebuditi hočem jutranjo zarjo.

Gospod, hvalil te bom med narodi, *

prepeval in slavil med ljudstvi.

Do nebes sega tvoja dobrota, *

do oblakov tvoja zvestoba. —

 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *

na vso zemljo razširi svoje veličastvo. —

Opoldne

Odpev Kristus je prišel in oznanil mir vsem, Judom in poganom.
Opoldne

Kratko berilo (Iz 9,2)
Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč; nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč.

– Narodi bodo videli tvojo pravičnost
– in vsi kralji tvoje veličastvo.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, po svojem Sinu si z neminljivo lučjo razsvetlil vse narode. Daj, da bomo našega Odrešenika vedno bolj spoznavali in tako prišli do njega, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka II. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem
Ti, kralj Herod, kaj trepetaš,
zakaj bojiš se Kristusa?
Ne bo ti svetne krone vzel,
kraljestvo Božje daje nam.

 

Zagledali na Jutrovem
so modri zvezdo, šli za njo,
z nje lučjo Luč poiščejo,
Boga z darovi počaste.

 

V valove bistre Jordana
stopilo Božje Jagnje je
in v krstu nam izmilo greh,
ki samo ga imelo ni.

 

Nov čudež v Kani se zgodi,
se voda v vino spremeni,
ko Sin na prošnjo Matere
pokaže svojo Božjo moč.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki ljudstvom razodevaš se,
z Očetom, Duhom vzvišenim
od vekomaj do vekomaj. Amen.

1 Odpev Maziljenec je luč narodov in zveličanje vse zemlje.

Ps 71   Mesijeva vladarska oblast

Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire (Mt 2,11).

I

O Bog, daj modrost svojemu maziljencu, *

daj mu čut za tvojo pravičnost.

Naj pravično vlada svoje ljudstvo *

in po pravici presoja uboge. —

 

Po vsej deželi naj živi ljudstvo v miru, *

po hribih in dolinah naj se razliva pravičnost.

Varoval bo pravice ubogih, *

pomagal potrebnim, izkoriščanja odpravljal.

Častili ga bodo, dokler bo sijalo sonce, *

in spoštovali ga bodo, dokler bo luna na nebu. —

 

Blagodejen bo kakor dež za travnike, *

kakor vode, ki namakajo zemljo.

V njegovih dneh bo cvetela pravičnost, *

povsod bo mir, dokler ne ugasne luna.

Vladal bo od morja do morja, *

od vzhoda do zahoda. —

 

Pred njim bodo poklekovali prebivalci puščave, *

klanjali se mu bodo njegovi nasprotniki.

Vladarji zahoda mu bodo dajali darila, *

darove mu bodo prinašali voditelji vzhoda.

Klanjali se mu bodo vsi oblastniki zemlje, *

vsi narodi mu bodo služili. —

1 Odpev Maziljenec je luč narodov in zveličanje vse zemlje.
2 Odpev Gospod bo rešil uboge, osvobodil jih bo krivice.

II

Reševal bo uboge, ki vpijejo k njemu, *

pomagal bo tistim, ki nimajo pomočnika.

S slabotnimi bo imel usmiljenje, *

ubogim bo rešil življenje.

Osvobodil jih bo krivice in nasilja, *

ne bo pustil, da bi se nedolžna kri prelivala. —

 

In živel bo in darovali mu bodo zlata in kadila; *

molili bodo zanj in ga vedno blagoslavljali.

Celo na planinah mu bo uspevalo žito, *

na visokih gorah bo raslo klasje.

Množili se bodo prebivalci po mestih, *

kot se širi plevel na njivah. —

 

Njegovo ime bo ostalo vekomaj, *

njegova slava, dokler bo sijalo sonce.

V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi, *

vsi narodi ga bodo blagrovali.

Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov, *

samo on dela čudeže.

Hvaljeno bodi njegovo veličastno ime na veke, *

njegove slave bodi polna vsa zemlja, amen, amen. —

2 Odpev Gospod bo rešil uboge, osvobodil jih bo krivice.
3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.

Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi

 

Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *

ti si in si bil in prideš.

Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *

in začel kraljevati. —

 

Narodi so se razjezili, *

a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,

da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *

in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —

 

Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *

našega Boga in oblast njegovega Kristusa.

Premagan je bil tožnik naših bratov, *

ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —

 

Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *

in z besedo svojega pričevanja.

Niso tako ljubili svojega življenja, *

da bi se bali umreti.

Zato se radujte, nebesa *

in vsi, ki v njih prebivate. —

3 Odpev Uresničilo se je zveličanje in kraljevanje našega Boga.

[L]

Kratko berilo (1 Jn 1,5b–7)
Bog je luč in nobene teme ni v njem. Ako hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj združeni in kri njegovega Sina Jezusa Kristusa nas očiščuje vsakega greha.
Spev z odpevom

V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.

Vsi narodi ga bodo slavili.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.

Odpev k Moja duša Vsi iz Sabe pridejo in prinesejo zlata, kadila in mire, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Vsi iz Sabe pridejo in prinesejo zlata, kadila in mire, aleluja.
Prošnje

V molitvi združeni z vsemi brati in sestrami hvalímo Boga in ga prosímo:

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Nebeški Oče, prosimo te za tiste, ki te spoznavajo samo v luči svojega razuma,

– obogati jih z lučjo Kristusovega evangelija.

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Spomni se tistih, ki niso v tvoji Cerkvi, pa skušajo najti pot iz človeških stisk,

– naj najdejo Kristusa, ki je pot, resnica in življenje.

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Pomagaj ljudem, ki iskreno živijo po svoji veri,

– naj najdejo pot k čudoviti Kristusovi luči.

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Očisti srca svojim vernim,

– da te bodo vedno jasneje spoznavali.

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Razodeni svojo dobroto vsem rajnim

– in jih odeni z oblačilom svojih izvoljenih.

Skaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Sveti Bog, po svojem Sinu si z neminljivo lučjo razsvetlil vse narode. Daj, da bomo našega Odrešenika vedno bolj spoznavali in tako prišli do njega, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo. Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,

razsvétli našo temno noč,

ti večne Luči si odsvit

in dušam našim luči vir.

 

Zaupno prosimo, Gospod,

da bi nas varoval v temi,

naj duh počiva brez skrbi,

spokojno ure nam tekó.

 

Ko sen zakrije nam oči,

srce naj s tabo še bedi;

dobrota tvoja, tvoja moč,

naj zla nas brani vsakega.

 

Skušnjavca zvitega odbij,

nas reši vseh nevarnosti,

obvaruj nas, ki tvoji smo

in s tvojo rešeni krvjo.

 

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,

vesolje vse naj te slavi

in Tolažnika Svetega

sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Psalmi

Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih

Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *

ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —

 

Zelo spoštujem tebi zveste *

in cenim poštene na zemlji.

Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *

si sami množijo bolečine.

Ne bom daroval krivim bogovom, *

ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —

 

Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *

ti vodiš mojo usodo.

Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *

kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.

Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *

še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.

Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *

dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.

Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *

a tudi moje telo bo počivalo varno. —

 

Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *

svojemu služabniku ne boš dal strohneti.

Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *

večne radosti na svoji desnici. —

 

Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,23)

Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019